Tìm kiếm nâng cao

 • Giới thiệu “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu để sản xuất xi măng ở Việt Nam đến năm 2020,Hội thảo

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu để sản xuất xi măng ở Việt Nam đến năm 2020,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu để sản xuất xi măng ở Việt Nam đến năm 2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trong giai đoạn vừa qua, việc đầu tư phát triển sản xuất xi măng ở nước ta đã có bước phát triển quan trọng, tuy nhiên còn nhiều hạn chế và bất cập, mà một trong những nguyên nhân căn bản là do chưa có quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm xi măng...Trước tình hình đó, Bộ xây dựng đã giao cho Viện Vật liệu xây dựng thực hiện dự án “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu để sản xuất xi măng ở Việt Nam đến năm 2020” trong 2 năm 2006 - 2007. Mục tiêu của dự án là: Trên cơ sở nhu cầu về trữ lượng và chất lượng khoáng sản làm nguyên liệu cho sản xuất xi măng; căn cứ vào hiện trạng các mỏ đã và đang được thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng cũng như nguồn khoáng sản làm xi măng đã được phát hiện và các điều kiện liên quan (như bảo đảm an ninh quốc phòng, cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái) để xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đáp ứng cho nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 và xác định các khu vực dự trữ tài nguyên quốc gia làm xi măng (khoáng sản chính cho sản xuất xi măng bao gồm: đá vôi, đất sét và phụ gia khoáng)

  Số trang: 0

 • Công nghệ sản xuất xi măng hiện đại trên thế giới,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm Tin học - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tin học
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ sản xuất xi măng hiện đại trên thế giới,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ sản xuất xi măng hiện đại trên thế giới

  Tác giả: Trung tâm Tin học - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng hiện đại.
  Phần 2: Tối ưu hoá công nghệ sản xuất xi măng

  Số trang: 0

 • Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển tại triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng năm 2006,Báo cáo Hội thảo khoa học

  Tác giả: Trung tâm tin học,Trung tâm tin học, Vụ Vật liệu xây dựng, Công ty Triển lãm quốc tế AFC
  Nhà xuất bản: Trung tâm tin học, Vụ Vật liệu xây dựng, Công ty Triển lãm quốc tế AFC
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển tại triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng năm 2006,Báo cáo Hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển tại triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng năm 2006

  Tác giả: Trung tâm tin học,Trung tâm tin học, Vụ Vật liệu xây dựng, Công ty Triển lãm quốc tế AFC

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm các chuyên đề sau:
  1. Keo dán gạch men với bột tái phân tán polymer.
  2. Sản phẩm các khuôn đúc và than lọc nước thải.
  3. Thiết bị chữa cháy tự động và máy hoá hơi gas lỏng An Sinh.
  4. Kết cấu bê tông dự ứng lực bán tiền chế kết hợp hệ lõi, vách một giải pháp kết cấu chịu lực cho các công trình cao tầng..

  Số trang: 0

 • Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020,Báo cáo tóm tắt

  Tác giả: Vụ Vật liệu xây dựng,Vụ Vật liệu xây dựng - BXD
  Nhà xuất bản: Vụ Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020,Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Tác giả: Vụ Vật liệu xây dựng,Vụ Vật liệu xây dựng - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Phần thứ nhất: Đánh giá tiềm năng và các nguồn lực để phát triển ngành công nghiệp xi măng VN.
  - Phần thứ hai: Hiện trạng ngành công nghiệp xi măng VN.
  - Phần thứ ba: Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng VN đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
  - Phần thứ tư: Một số giải pháp chính để thực hiện quy hoạch phát triển xi măng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Số trang: 0

 • Vật liệu xây dựng Việt Nam - Thực trạng, định hướng và giải pháp xuất khẩu,Hội thảo

  Tác giả: Hội Vật liệu xây dựng VN, Vụ Vật liệu xây dựng-BXD
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu xây dựng VN, Vụ Vật liệu xây dựng-BXD
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vật liệu xây dựng Việt Nam - Thực trạng, định hướng và giải pháp xuất khẩu,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệu xây dựng Việt Nam - Thực trạng, định hướng và giải pháp xuất khẩu

  Tác giả: Hội Vật liệu xây dựng VN, Vụ Vật liệu xây dựng-BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trình bày 19 báo cáo về vật liệu xây dựng, giới thiệu các doanh nghiệp và sản phẩm vật liệu xây dựng và các phụ lục

  Số trang: 0

 • Giới thiệu công nghệ và thiết bị có thể chuyển giao,Tài liệu phục vụ Chợ Công nghệ và thiết bị Việt Nam 2005 tại TP Hồ Chí Minh, từ ngày 12-15/10/2005

  Tác giả: Bộ Khoa học và công nghệ
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KH&CN quốc gia
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu công nghệ và thiết bị có thể chuyển giao,Tài liệu phục vụ Chợ Công nghệ và thiết bị Việt Nam 2005 tại TP Hồ Chí Minh, từ ngày 12-15/10/2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu công nghệ và thiết bị có thể chuyển giao

  Tác giả: Bộ Khoa học và công nghệ

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Công nghệ, thiết bị và giải pháp phần mềm.
  Phần II: Dịch vụ khoa học và công nghệ.
  Phần III: Bảng tra cứu

  Số trang: 0

 • Công nghệ nano và những ứng dụng tiềm tàng trong xây dựng,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm tin học - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm tin học - BXD
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ nano và những ứng dụng tiềm tàng trong xây dựng,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ nano và những ứng dụng tiềm tàng trong xây dựng

  Tác giả: Trung tâm tin học - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu toàn văn Báo cáo tổng kết về Công nghệ nano và những ứng dụng tiềm tàng trong xây dựng, ngày 28/10/2002 của Đại học Sussex, Vương quốc Anh

  Số trang: 0

 • Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển tại Triển lãm quốc tế VIETBUILD TP Hồ Chí Minh 2005,Báo cáo hội thảo khoa học

  Tác giả: Trung tâm tin học, Vụ Vật liệu xây dựng-BXD
  Nhà xuất bản: CTy Triển lãm quốc tế APC
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: TP HCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển tại Triển lãm quốc tế VIETBUILD TP Hồ Chí Minh 2005,Báo cáo hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển tại Triển lãm quốc tế VIETBUILD TP Hồ Chí Minh 2005

  Tác giả: Trung tâm tin học, Vụ Vật liệu xây dựng-BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giải pháp dùng nhiên liệu lỏng thay gas, thiết bị chữa cháy tự động và máy hoá hơi gas lỏng chạy bằng năng lượng hồng ngoại thay nguồn điện.
  2. Sáng chế mới - Bình chữa cháy tự động INTOC.
  3. Bê tông nổi trên mặt nước.
  4. Gạch xây dựng siêu nhẹ CLC.
  5. Chất chống thấm Sivakote-Elestic.
  6. Thiết bị Cút giảm chấn AIR-CHANBER..

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển,Tại Triển lãm quốc tế VIETBUILD Đà Nẵng 2005

  Tác giả: Trung tâm tin học, Vụ Vật liệu xây dựng-BXD
  Nhà xuất bản: CTy Triển lãm quốc tế AFC
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển,Tại Triển lãm quốc tế VIETBUILD Đà Nẵng 2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển

  Tác giả: Trung tâm tin học, Vụ Vật liệu xây dựng-BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Công nghệ và sản phẩm gỗ ván nhân tạo MDF.
  2. Giải pháp công nghệ mới Tonmat siêu cách âm, cách nhiệt.
  3. Bê tông dự ứng lực tiền chế, sự lựa chọn cho kết cấu nhà cao tầng ở VN.
  4. Giới thiệu công nghệ và sản phẩm thiết bị phòng tắm TOTO.
  5. Máy hoá hơi gas lỏng, chạy bằng năng lượng hồng ngoại thay nguồn điện.
  6. Thiết bị chữa cháy tự động An Sinh..

  Số trang: 0

 • Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2005 về xây dựng, vật liệu xây dựng nhà ở & trang trí nội thất

  Tác giả: Bộ Xây dựng, UBND TP Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Trung tâm tin học - BXD, CTy Hội chợ triển lãm quốc tế AFC
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: TP HCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2005 về xây dựng, vật liệu xây dựng nhà ở & trang trí nội thất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2005 về xây dựng, vật liệu xây dựng nhà ở & trang trí nội thất

  Tác giả: Bộ Xây dựng, UBND TP Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu những thành quả, sản phẩm của các đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, thiết kế kiến trúc, xây dựng dân dụng, công nghiệp , vật liệu XD, trang trí nội thất..

  Số trang: 0

 • Dự án Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020,Báo cáo tóm tắt

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng-BXD
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng-BXD
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020,Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng-BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu phát triển của ngành công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 là đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng xi măng trong nước (cả về số lượng và chủng loại), có thể xuất khẩu khi có điều kiện; đưa ngành xi măng Việt Nam thành một ngành công nghiệp mạnh, có công nghệ hiện đại, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế trong tiến trình hội nhập

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng trong hội nhập và phát triển,Tại Triển lãm quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2005

  Tác giả: Trung tâm tin học-BXD, Vụ Vật liệu xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm tin học-BXD
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng trong hội nhập và phát triển,Tại Triển lãm quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng trong hội nhập và phát triển

  Tác giả: Trung tâm tin học-BXD, Vụ Vật liệu xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các chuyên đề:
  1. Nghiên cứu chế tạo bê tông cốt sợi thép phân tán.
  2. Giải pháp công nghệ mới Tonmat siêu cách nhiệt, cách âm.
  3. Panen lõi xốp trên cơ sở ván xi măng rơm.
  4. Bê tông chịu lửa và công nghệ phun kết dính trong xây lò nung công nghiệp.
  5. Công nghệ sản xuất ống nước áp lực cao bằng vật liệu compzit..

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu Hiệp hội xi măng Việt Nam

  Tác giả: Hiệp hội xi măng Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hiệp hội xi măng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu Hiệp hội xi măng Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu Hiệp hội xi măng Việt Nam

  Tác giả: Hiệp hội xi măng Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đây là cuốn sách đầu tiên chứa đựng những thông tin chủ yếu và danh mục địa chỉ của tất cả các công ty hội viên trong Hiệp hội xi măng Việt Nam

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Xi măng bền sunphát mác cao và bê tông chất lượng cao

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Xi măng bền sunphát mác cao và bê tông chất lượng cao

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Xi măng bền sunphát mác cao và bê tông chất lượng cao

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các chuyên đề:
  1. Những kết quả nghiên cứu chính về Xi măng bền sunphát mác cao của đề tài RDN 01-03.
  2. Một số vấn đề công nghệ cần quan tâm khi sản xuất xi măng bền sunphát trên dây chuyền công nghệ SX xi măng lò quay phương pháp khô, công suất 7000 tấn clanhke/ngày.
  3. Xi măng bền sunphát dưới góc nhìn vật liệu nền trong trám giếng khoan dầu khí.
  4. Nghiên cứu bê tông chất lượng cao bằng nguồn nguyên liệu sẵn có...

  Số trang: 0

 • Triển lãm quốc tế VIETBUILD Đà Nẵng 2005,Về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tác giả: Bộ Xây dựng, UBND TP Đà Nẵng
  Nhà xuất bản: Trung tâm tin học-BXD và Trung tâm thông tin xúc tiến thương mại Đà Nẵng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm quốc tế VIETBUILD Đà Nẵng 2005,Về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm quốc tế VIETBUILD Đà Nẵng 2005

  Tác giả: Bộ Xây dựng, UBND TP Đà Nẵng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Triển lãm giới thiệu các dịch vụ và sản phẩm mới nhất trong năm 2005 trên các lĩnh vực: Xây dựng, vật liệu xây dựng, đồ gỗ và trang trí nội thất, thiết bị điện và đèn trang trí nhà ở, công nghệ kính..

  Số trang: 0