Tìm kiếm nâng cao

 • Triển lãm quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2005,Về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tác giả: Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội
  Nhà xuất bản: Trung tâm tin học-BXD và Sở Xây dựng HN
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2005,Về Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2005

  Tác giả: Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Triển lãm giới thiệu những sản phẩm và thành tựu đã đạt được của Ngành Xây dựng, là điểm gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài

  Số trang: 0

 • Hội thảo Ứng dụng vật liệu mới UPVC có lõi thép gia cường và công nghệ hộp kính trong sản xuất cửa sổ, cửa đi, vách ngăn tại Việt Nam,Quyển 3

  Tác giả: EUROWINDOW,Eurowindow
  Nhà xuất bản: Eurowindow
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Ứng dụng vật liệu mới UPVC có lõi thép gia cường và công nghệ hộp kính trong sản xuất cửa sổ, cửa đi, vách ngăn tại Việt Nam,Quyển 3

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Ứng dụng vật liệu mới UPVC có lõi thép gia cường và công nghệ hộp kính trong sản xuất cửa sổ, cửa đi, vách ngăn tại Việt Nam

  Tác giả: EUROWINDOW,Eurowindow

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Hội thảo Ứng dụng vật liệu mới UPVC có lõi thép gia cường và công nghệ hộp kính trong sản xuất cửa sổ, cửa đi, vách ngăn tại Việt Nam,Quyển 2

  Tác giả: EUROWINDOW,Eurowindow
  Nhà xuất bản: Eurowindow
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Ứng dụng vật liệu mới UPVC có lõi thép gia cường và công nghệ hộp kính trong sản xuất cửa sổ, cửa đi, vách ngăn tại Việt Nam,Quyển 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Ứng dụng vật liệu mới UPVC có lõi thép gia cường và công nghệ hộp kính trong sản xuất cửa sổ, cửa đi, vách ngăn tại Việt Nam

  Tác giả: EUROWINDOW,Eurowindow

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Hội thảo Ứng dụng vật liệu mới UPVC có lõi thép gia cường và công nghệ hộp kính trong sản xuất cửa sổ, cửa đi, vách ngăn tại Việt Nam,Quyển 1

  Tác giả: EUROWINDOW,Eurowindow
  Nhà xuất bản: Eurowindow
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Ứng dụng vật liệu mới UPVC có lõi thép gia cường và công nghệ hộp kính trong sản xuất cửa sổ, cửa đi, vách ngăn tại Việt Nam,Quyển 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Ứng dụng vật liệu mới UPVC có lõi thép gia cường và công nghệ hộp kính trong sản xuất cửa sổ, cửa đi, vách ngăn tại Việt Nam

  Tác giả: EUROWINDOW,Eurowindow

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Giới thiệu phương án đầu tư nhà máy xi măng công suất <2500 T. clinker / ngày

  Tác giả: Công ty tư vấn xây dựng công trình VLXD,Công ty tư vấn xây dựng công trình VLXD - BXD
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn xây dựng công trình VLXD
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu phương án đầu tư nhà máy xi măng công suất <2500 T. clinker / ngày

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu phương án đầu tư nhà máy xi măng công suất <2500 T. clinker / ngày

  Tác giả: Công ty tư vấn xây dựng công trình VLXD,Công ty tư vấn xây dựng công trình VLXD - BXD

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu khái quát về các đặc điểm của dây chuyền quy mô <2500 tấn clinker / ngày.

  Số trang: 0

 • Giải pháp tự động hoá và điện trong công nghiệp xi măng,Hội thảo

  Tác giả: Công ty TNHH ABB,Công ty TNHH ABB - Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
  Nhà xuất bản: Công ty TNHH ABB
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: TP Hồ Chí Minh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giải pháp tự động hoá và điện trong công nghiệp xi măng,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giải pháp tự động hoá và điện trong công nghiệp xi măng

  Tác giả: Công ty TNHH ABB,Công ty TNHH ABB - Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hội thảo gồm 3 phần.
  - Phần 1: Các bài giới thiệu trong Hội thảo.
  2. Các bài báo giới thiệu công nghệ.
  3. Các vấn đề khác

  Số trang: 0

 • Công nghệ tiên tiến của hãng AMITECH về sản xuất và ứng dụng ống nhựa cốt sợi thuỷ tinh trong lĩnh vực cấp thoát nước,Hội thảo

  Tác giả: Vụ Hợp tác quốc tế,Vụ Hợp tác quốc tế - BXD
  Nhà xuất bản: Vụ Hợp tác quốc tế
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ tiên tiến của hãng AMITECH về sản xuất và ứng dụng ống nhựa cốt sợi thuỷ tinh trong lĩnh vực cấp thoát nước,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ tiên tiến của hãng AMITECH về sản xuất và ứng dụng ống nhựa cốt sợi thuỷ tinh trong lĩnh vực cấp thoát nước

  Tác giả: Vụ Hợp tác quốc tế,Vụ Hợp tác quốc tế - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu ống FLOWTITE - là loại ống nhựa cốt sợi thuỷ tinh (GRP) được sản xuất trên dây chuyền trục mandrel cuốn liên tục tiên tiến, đảm bảo một sản phẩm đồng nhất đến từng mét một. Tránh được sự tác động mạnh và bào mòn điện phân, FLOWTITE là lựa chọn lý tưởng về ống cho hệ thống cấp nước. Nó đã chứng minh là chống lại được các axit có trong môi trường tìm thấy trong các cống nước thải và cũng dùng tốt cho hệ thống thoát nước

  Số trang: 0

 • Phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam bền vững,Hội thảo

  Tác giả: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam bền vững,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam bền vững

  Tác giả: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm các báo cáo:
  1. Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam.
  2. Khoa học và công nghệ với sự phát triển ngành vật liệu xây dựng.
  3. Thực trạng và tương lai phát triển công nghiệp xi măng VN.
  4. Quy hoạch VLXD với sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam.
  5. Sản xuất sạch hơn đối với một số lĩnh vực trong công nghiệp sản xuất VLXD.
  6. Nâng cao hiệu quả đầu tư chống thất thoát lãng phí, đầu tư dàn trải, nợ đọng vốn đầu tư XDCB để phát triển bền vững

  Số trang: 0

 • Hội nghị khách hàng và triển lãm giới thiệu một số vật liệu xây dựng tiêu biểu 2005

  Tác giả: Trung tâm ứng dụng CNTT trong xây dựng,Trung tâm ứng dụng CNTT trong xây dựng - Tổng hội xây dựng Việt Nam
  Nhà xuất bản: Trung tâm ứng dụng CNTT trong xây dựng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khách hàng và triển lãm giới thiệu một số vật liệu xây dựng tiêu biểu 2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khách hàng và triển lãm giới thiệu một số vật liệu xây dựng tiêu biểu 2005

  Tác giả: Trung tâm ứng dụng CNTT trong xây dựng,Trung tâm ứng dụng CNTT trong xây dựng - Tổng hội xây dựng Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm các báo cáo:
  1. báo cáo tham luận về hoạt động và sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm ứng dụng CNTT trong xây dựng.
  2. Vài nét về Vật liệu xây dựng tại Việt Nam hiện nay.
  3. Sơn JAJYNIC, ATA - Sơn cho mọi công trình .
  4. TONMAT cách âm, cách nhiệt - giải pháp công nghệ mới.
  5. Vai trò và sự phát triển của cửa cuốn trong những công trình xây dựng hiện nay.
  6. Sản xuất các sản phẩm thép mỹ nghệ cao cấp dùng trong xây dựng và trang trí nội-ngoại thất công trình xây dựng.
  7. Bàn về vai trò và sự cần thiết của thông tin xây dựng đối với hoạt động xây dựng trong thời đại CNTT.
  8. Cửa nhựa Việt Séc- giải pháp công nghệ mới cho các công trình xây dựng

  Số trang: 0

 • Các loại bê tông đặc biệt - Công nghệ sản xuất và ứng dụng,Công nghiệp bê tông Việt Nam

  Tác giả: Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các loại bê tông đặc biệt - Công nghệ sản xuất và ứng dụng,Công nghiệp bê tông Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các loại bê tông đặc biệt - Công nghệ sản xuất và ứng dụng

  Tác giả: Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Bê tông khô - Bê tông tự đầm và công nghệ bê tông `đúc khô`. 2. Vật liệu bê tông polime-cốt sợi và khả năng ứng dụng trong sửa chữa tăng cường cầu BTCT. 3. Nghiên cứu cấp phối bê tông rất nặng sử dụng trong công nghệ bọc ống thép đẫn dầu và khí theo phương pháp phun bắn. 4. Nghiên cứu sử dụng xi mâưng poóclăng hỗn hợp Chingphong chế tạo bê tông chịu nhiệt - cách nhiệt. 5. ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn cho thi công mặt đường giao thông nông thôn Việt Nam...

  Số trang: 0

 • Sản phẩm bê tông công nghiệp - Sự lựa chọn chính xác cho các công trình xây dựng,Công nghiệp bê tông Việt Nam

  Tác giả: Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sản phẩm bê tông công nghiệp - Sự lựa chọn chính xác cho các công trình xây dựng,Công nghiệp bê tông Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sản phẩm bê tông công nghiệp - Sự lựa chọn chính xác cho các công trình xây dựng

  Tác giả: Hội Công nghiệp bê tông Việt Nam

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. đặc tính, công thức và khả năng ứng dụng bê tông cường độ cao. 2. Bê tông cốt sợi phân tán - một loại vật liệu thích hợp cho các kết cấu mặt đường giao thông. 3. Bê tông tự đầm - nguyên lý và khả năng ứng dụng. 4. Công nghệ bê tông tự đầm và khả năng áp dụng trong xây dựng cầu dây xiên. 5. Bê tông thương phẩm với phụ gia. 6. ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn cho thi công mặt đường ở Việt Nam...

  Số trang: 0

 • Cửa sổ nhựa châu Âu - Eurowindow

  Tác giả: Công ty Cửa sổ nhựa châu Âu
  Nhà xuất bản: Công ty Cửa sổ nhựa châu Âu
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cửa sổ nhựa châu Âu - Eurowindow

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cửa sổ nhựa châu Âu - Eurowindow

  Tác giả: Công ty Cửa sổ nhựa châu Âu

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu về Công ty Cửa sổ nhựa châu Âu.
  2. Giới thiệu về dây chuyền máy móc thiết bị.
  3. Giới thiệu về profile.
  4. Giới thiệu về hộp kính.
  5. Giới thiệu về phụ kiện kim khí.
  6. Tính ưu việt của sản phẩm Cửa sổ nhựa châu Âu ..

  Số trang: 0

 • Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng,(Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng,(Nhân dịp 45 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ mới ngành xây dựng

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu công nghệ sản xuất và sản phẩm gạch Cotto Hạ Long.
  2. Giới thiệu sản phẩm mới: kính an toàn.
  3. Các sản phẩm mới: Quả cầu giàn không gian và sản phẩm nhôm sơn tĩnh điện và trang trí van gỗ, vân đá.
  4. Chế tạo và sử dụng vữa không co trong xây dựng.
  5. Sản phẩm mới: ống nhựa compozite nhôm..

  Số trang: 0

 • Cơ hội và thách thức đối với ngành dịch vụ xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng khi Trung Quốc gia nhập WTO,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ hội và thách thức đối với ngành dịch vụ xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng khi Trung Quốc gia nhập WTO,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ hội và thách thức đối với ngành dịch vụ xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng khi Trung Quốc gia nhập WTO

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHCN xây dựng - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phân loại của WTO về thương mại dịch vụ xây dựng và phân tích việc phân loại này.
  2. Ngành dịch vụ xây dựng phải làm gì để đáp ứng yêu cầu của WTO.
  3. Gia nhập WTO, việc khai thác nguồn nhân tài của Trung Quốc có bốn cơ hội và bốn thách thức.
  4. Suy ngẫm và phân tích ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đối với thiết kế kiến trúc Trung Quốc.
  5. Ngành vật liệu XD chịu ảnh hưởng gì khi Trung Quốc gia nhập WTO..

  Số trang: 0

 • Sơn và chống thấm đã hoàn toàn nhiệt đới hoá KOVA

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hãng sơn KOVA
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sơn và chống thấm đã hoàn toàn nhiệt đới hoá KOVA

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sơn và chống thấm đã hoàn toàn nhiệt đới hoá KOVA

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu loại sơn chống thấm đã hoàn toàn nhiệt đới hoá KOVA

  Số trang: 0