Tìm kiếm nâng cao

 • Định hướng tương lai với vữa khô trộn sẵn trong vật liệu xây dựng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Packer Chmicals (Nam Á) Pte.Ltd.
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định hướng tương lai với vữa khô trộn sẵn trong vật liệu xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định hướng tương lai với vữa khô trộn sẵn trong vật liệu xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Giới thiệu về công nghệ vữa khô trộn sẵn.
  - Các dòng sản phẩm Vinnapas.
  - Keo dán gạch gốc xi măng & phương pháp mới trong thi công.
  - Vữa trát cho tường sử dụng gạch bê tông nhẹ.
  - Giới thiệu về sơn xi măng dạng bột.
  - Chống thấm tối ưu với lớp màng chống thấm gốc xi măng 1 thành phần..

  Số trang: 0

 • Đề cương nghiên cứu ứng dụng công nghệ thi công mặt đường bằng bê tông đầm lăn (RCCP) cho hạ tầng giao thông

  Tác giả: Lê Xuân Thủy, Nguyễn Hữu Duy..
  Nhà xuất bản: TCty Vật liệu xây dựng số 1- BXD
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề cương nghiên cứu ứng dụng công nghệ thi công mặt đường bằng bê tông đầm lăn (RCCP) cho hạ tầng giao thông

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề cương nghiên cứu ứng dụng công nghệ thi công mặt đường bằng bê tông đầm lăn (RCCP) cho hạ tầng giao thông

  Tác giả: Lê Xuân Thủy, Nguyễn Hữu Duy..

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần sau:
  1. Tổng quan
  2. Công nghệ thi công bê tông đầm lăn.
  3. Triển khai dự án.
  4. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Hội thảo Phát triển bền vững ngành vật liệu xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu xây dựng VN – Triển lãm Vietbuild
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TP.Cần Thơ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Phát triển bền vững ngành vật liệu xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Phát triển bền vững ngành vật liệu xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các tham luận:
  - Tổng quan Phát triển bền vững ngành công nghiệp VLXD vùng ĐBSCL theo hướng CNH, HĐH.
  - Ứng dụng tấm thạch cao và tấm xi măng sợi celluloge trong xây dựng hiện đại.
  - Xi măng Tây Đô triển khai giải pahps tiết kiệm chi phí cho ngành VLXD không nung.
  - Gạch bê tông khí chưng áp - lựa chọn hàng đầu cho giải pháp gạch không nung.
  - Công nghệ và thiết bị SX gạch ống không nung quy mô công nghiệp.
  - Công nghệ đốt rác thải sinh hoạt bằng khí tự nhiên..

  Số trang: 0

 • Giới thiệu vật liệu xây dựng cho miền núi. Tập 1: Bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Ngô Văn Minh, Trần Quốc Tế, Nguyễn Tài Long (Biên tập)
  Nhà xuất bản: Hội Xây dựng VN, Hội Vật liệu và cấu kiện xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu vật liệu xây dựng cho miền núi. Tập 1: Bê tông cốt sợi thực vật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu vật liệu xây dựng cho miền núi. Tập 1: Bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Ngô Văn Minh, Trần Quốc Tế, Nguyễn Tài Long (Biên tập)

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tập 1 giới thiệu những loại VLXD và cấu kiện có công nghệ và kỹ thuật tương đối mới, dễ có điều kiện triển khai tại miền núi như:
  - Vật liệu bê tông cốt sợi thực vật.
  - Vật liệu xây dựng không nung.
  - Các loại vật liệu và công nghệ làm đường, làm thủy lợi ở nông thôn

  Số trang: 0

 • Hội nghị giới thiệu công nghệ và thiết bị hiện đại trong công nghiệp gạch ngói của hãng AGEMAC VERDES

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị giới thiệu công nghệ và thiết bị hiện đại trong công nghiệp gạch ngói của hãng AGEMAC VERDES

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị giới thiệu công nghệ và thiết bị hiện đại trong công nghiệp gạch ngói của hãng AGEMAC VERDES

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gòm có:
  - Giới thiệu về hãng AGEMAC VERDES.
  - Giới thiệu tình hình công nghiệp gạch ngói và nguyên liệu được sử dụng ở VN.
  - Nguyên liệu thô và các diễn biến của chúng trong quá trình sản xuất công nghiệp.
  - Công nghệ hiện đại trong khâu chuẩn bị nguyên liệu và tạo hình sản phẩm.
  - Công nghệ hiện đại trong quá trình nung và sấy sản phẩm

  Số trang: 0

 • Hội nghị đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ sản xuất gạch ngói nung bằng hệ lò sấy nung tuynen liên hoàn

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý vật liệu xây dựng-BXD
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ sản xuất gạch ngói nung bằng hệ lò sấy nung tuynen liên hoàn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ sản xuất gạch ngói nung bằng hệ lò sấy nung tuynen liên hoàn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần:
  - Phần I: Sơ lược tình hình sản xuất gạch ngói nung từ 1990 về trước.
  - Phần II: Tình hình đầu tư và hiệu quả công nghệ sản xuất gạch ngói nung bằng hệ lò sấy nung tuynen liên hoàn.
  - Phần III: Hướng phát triển và các biện pháp thực hiện đầu tư cho giai đoạn tới.
  - Phần IV: Những keiens nghị

  Số trang: 0

 • Tổng luận Tình hình sản xuất xi măng lò đứng hiện nay ở Việt Nam và phương hướng phát triển trong thời gian tới

  Tác giả: Đinh Bá Lô
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT-BXD
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng luận Tình hình sản xuất xi măng lò đứng hiện nay ở Việt Nam và phương hướng phát triển trong thời gian tới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng luận Tình hình sản xuất xi măng lò đứng hiện nay ở Việt Nam và phương hướng phát triển trong thời gian tới

  Tác giả: Đinh Bá Lô

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Tình hình sản xuất xi măng trên thế giới và ở Việt Nam.
  - Phần II: Tình hình sản xuất xi măng lò đứng ở Việt Nam.
  - Phần III: Phương hướng phát triển xi măng lò đứng trong thời gian tới.
  - Phần IV: Kết luận

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của Ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild TPHCM 2013),Quyển 2

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội VLXD, BTC Triển lãm Quốc tế Vietbuild
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của Ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild TPHCM 2013),Quyển 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của Ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild TPHCM 2013)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các nội dung:
  - Giải pháp trần- vách thạc cao trong nội thất kiến trúc hiện đại.
  - Sống ECO- Xu hướng tất yếu trong phát triển bền vững.
  - Cửa cuons Aludoor- Sản phẩm mới của nền công nghiệp tiên tiến thân thiện môi trường.
  - Giới thiệu về thang máy cứu hỏa.
  - Xu hướng mới cho gian bếp hiện đại.
  - Gỗ nhựa Ashita Wood- Nâng tầm sáng tạo.
  -Nối cốt thép- Kỹ thuật hàn ga tiếp áp

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của Ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild TPHCM 2013),Quyển 1

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội VLXD, BTC Triển lãm Quốc tế Vietbuild
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của Ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild TPHCM 2013),Quyển 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của Ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild TPHCM 2013)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các nội dung:
  - Giới thiệu nguyên liệu trang trí kiến trúc - USA.
  - Giới thiệu cửa gỗ.
  - Giới thiệu nguồn nước sạch - công nghệ mới của thế kỷ.
  - Tủ bếp hiện đại.
  - Tiết kiệm điện với chóa nhựa NANO NISSLIGHT.
  - Giải pháp nước nóng, tiết kiệm năng lượng cho các công trình thương mại và dân dụng

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của Ngành Xây dựng & bất động sản trong hội nhập và phát triển (Vietbuild TPHCM 2013). Quyển 2

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội VLXD, BTC Triển lãm Quốc tế Vietbuild
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của Ngành Xây dựng & bất động sản trong hội nhập và phát triển (Vietbuild TPHCM 2013). Quyển 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của Ngành Xây dựng & bất động sản trong hội nhập và phát triển (Vietbuild TPHCM 2013). Quyển 2

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các chuyên đề:
  - Kỹ thuật sử dụng keo silicone & giới thiệu keo án đa năng Con Cọp A99.
  - Nội thất phòng tắm Âu châu- chiêm ngưỡng và cảm nhận.
  - Ứng dụng công nghệ mạ kẽm, sơn tĩnh điện vào xây dựng dân dụng.
  - Cửa cuốn Aludoor - Sản phẩm mới của nền công nghệ tiên tiến.
  - Giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chiếu sáng hiện đại..

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của Ngành Xây dựng & bất động sản trong hội nhập và phát triển (Vietbuild TPHCM 2013). Quyển 1

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội VLXD, BTC Triển lãm Quốc tế Vietbuild
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của Ngành Xây dựng & bất động sản trong hội nhập và phát triển (Vietbuild TPHCM 2013). Quyển 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của Ngành Xây dựng & bất động sản trong hội nhập và phát triển (Vietbuild TPHCM 2013). Quyển 1

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các chuyên đề:
  - Công nghệ Led T8 thay thế bóng huỳnh quang truyền thống.
  - Xu hướng tất yếu của đèn led chiếu sáng.
  - Tấm trang trí Envy dùng trong trang trí nội thất.
  - Giới thiệu nguồn nước sạch- công nghệ mới của Thế kỷ.
  - Ngói màu- vật liệu xanh thân thiện môi trường..

  Số trang: 0

 • Hội thảo Giải pháp để phát triển bền vững ngành Công nghiệp Vật liệu xây dựng Việt Nam

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Giải pháp để phát triển bền vững ngành Công nghiệp Vật liệu xây dựng Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Giải pháp để phát triển bền vững ngành Công nghiệp Vật liệu xây dựng Việt Nam

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các chuyên đề sau:
  - Ngành Công nghiệp Vật liệu xây dựng Việt Nam hướng tới phát triển bền vững.
  - Sử dụng hợp lý nguồn nguyên liệu địa phương để phát triển ngành VLXD TPHCM.
  - Quy hoạch- công cụ để phát triển bền vững ngành công nghiệp VLXD.
  - Ứng dụng thạch cao tổng hợp từ khí thải SO2 để sản xuất tấm thạch cao xây dựng cho nhà ở và công trình.
  - Gạch nhẹ V-block & hiệu quả giảm giá thành xây dựng.
  - Secoin với giải pháp phát triển bền vững vật liệu không nung..

  Số trang: 0

 • Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của Ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild Đà Nẵng 2013),Hội thảo khoa học

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội VLXD, BTC Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của Ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild Đà Nẵng 2013),Hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của Ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild Đà Nẵng 2013)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các chuyên đề:
  1. Vật liệu bảo ôn cao su xốp ATATA- Giải pháp cách nhiệt cách âm hoàn hảo cho mọi công trình.
  2. Sản phẩm `X-Window`- Tấm che chống nắng đặt phía ngoài cửa sổ, chạy tự động bằng tấm pin năng lượng mặt trời.
  3. Giới thiệu kết nối lắp đặt ống nhựa đường kính lớn.
  4. Giới thiệu sản phẩm và giải pháp tiết kiệm điện cho hệ thống chiếu sáng.
  5. Công nghệ Led T8 thay thế bóng huỳnh quang truyền thống...

  Số trang: 0

 • Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của Ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild Hà Nội 2013,Hội thảo khoa học

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội VLXD, BTC Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của Ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild Hà Nội 2013,Hội thảo khoa học

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của Ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển (Vietbuild Hà Nội 2013

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các chuyên đề:
  - Nội thất phòng tắm cao cấp Eurostyle- Chiêm ngưỡng và cảm nhận.
  - Trần, tường âm thanh Ecophon- Trần xuyên sáng Barrisol.
  - Lưới an toàn cho ban công smartlife- Một giải pháp hoàn hảo cho các tòa nhà chung cư.
  - Giải pháp kỹ thuật chất lượng cho sản phẩm VLXD: Dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm VLXD.
  - Công tắc cảm ứng tự bật tắt đèn...

  Số trang: 0

 • Giải pháp nào để ngành Vật liệu xây dựng vượt qua cơn bão khủng hoảng?,Hội thảo

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giải pháp nào để ngành Vật liệu xây dựng vượt qua cơn bão khủng hoảng?,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giải pháp nào để ngành Vật liệu xây dựng vượt qua cơn bão khủng hoảng?

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các chuyên đề:
  - Ngành công nghiệp VLXD Việt Nam vượt qua thách thức, phát triển bền vững.
  - Nâng cao hiệu quả ngành xi măng VN.
  - Gốm sữ xây dựng VN đáp ứng nhu cầu trong nước và vươn ra thị trường thế giới.
  - Gạch nhẹ V-Block & hiệu quả giảm giá thành xây dựng.
  - Giới thiệu công nghệ và thiết bị SX gạch ống không nung thay thế gạch đất sét nung...

  Số trang: 0