Tìm kiếm nâng cao

 • Một số giải pháp quản lý, bảo vệ, duy trì và phát triển hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh đô thị thủ đô Hà Nội trong thời gian tới

  Tác giả: Vũ Kiên Trung
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Một số giải pháp quản lý, bảo vệ, duy trì và phát triển hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh đô thị thủ đô Hà Nội trong thời gian tới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Kiên Trung

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết nêu một số giải pháp quản lý, bảo vệ, duy trì và phát triển hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh đô thị thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.

  Số trang: 10

 • Hình thái không gian kiến trúc khu vực hồ Hoàn Kiếm - Sự giao thoa, chuyển hóa giữa khu phố cổ và khu phố cũ Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Phú Đức
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hình thái không gian kiến trúc khu vực hồ Hoàn Kiếm - Sự giao thoa, chuyển hóa giữa khu phố cổ và khu phố cũ Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Phú Đức

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tác giả nêu hình thái không gian kiến trúc khu vực hồ Gươm; Thực trạng quản lý, khai thác hồ; Một số đề xuất kiểm soát phát triển.

  Số trang: 15

 • Quy hoạch và thiết kế đô thị cảnh quan xung quanh hồ Hà Nội nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

  Tác giả: Lê Thị Bích Thuận
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch và thiết kế đô thị cảnh quan xung quanh hồ Hà Nội nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Thị Bích Thuận

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu nêu những vấn đề chính:
  - Những công cụ quản lý hệ thống hồ Hà Nội phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn2050.
  - Các công cụ quản lý và nội dung quản lý hệ thống hồ.
  - Khung thiết kế đô thị khu vực xung quanh hồ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.
  - Khu vực xung quanh hồ ở trung tâm thành phố.
  - Khu vực xung quanh hồ cảnh quan khu vực ngoại thành.
  - Khu vực xung quanh hồ nuôi trồng thủy hải sản, hoặc hồ tự nhiên, không có hạ tầng xung quanh.
  - Khu vực xung quanh hồ cần bảo tồn đặc biệt.

  Số trang: 22

 • Hệ thống hồ Hà Nội trong quá trình đô thị hóa nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

  Tác giả: Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Tú
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hệ thống hồ Hà Nội trong quá trình đô thị hóa nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Tú

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu gồm những nội dung chính: Thực trạng hệ thống hồ Hà Nội trong quá trình đô thị hóa; Kịch bản biến đổi khí hậu và ảnh hưởng đến hệ thống hồ Hà Nội; Định hướng phát triển và quản lý quy hoạch kiến trúc hệ thống hồ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

  Số trang: 7

 • Không gian xanh đô thị Hà Nội: màu xanh trang trí hay/và màu xanh sản xuất?

  Tác giả: Trần Minh Tùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Không gian xanh đô thị Hà Nội: màu xanh trang trí hay/và màu xanh sản xuất?

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Minh Tùng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tác giả nêu những định nghĩa về không gian xanh đô thị. Đặt ra câu hỏi: Không gian xanh đô thị Hà Nội - một màu xanh có thực sự xanh?. Những vấn đề liên quan đến việc tác động màu xanh tương lai của thành phố. Những hình dung về một loại hình xanh mới - bền vững hóa màu xanh đô thị.

  Số trang: 13

 • Nghiên cứu sinh thái cảnh quan cho việc xanh hoá đô thị tại Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Quang Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sinh thái cảnh quan cho việc xanh hoá đô thị tại Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Quang Minh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết trình bày một số lý thuyết và quan điểm truyền thống lẫn hiện đại về cây xanh và mặt nước trong đô thị, trong đó hai yếu tố xanh này cần kết hợp với nhau và được liên kết rộng khắp tạo thành mạng lưới cảnh quan hoàn chỉnh về mặt sinh thái mà một đô thị bền vững đúng nghĩa cần đạt tới.

  Số trang: 15

 • Thương hiệu đô thị với việc trồng cây xanh đường phố theo chủ đề

  Tác giả: Trương Văn Quảng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thương hiệu đô thị với việc trồng cây xanh đường phố theo chủ đề

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trương Văn Quảng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tác giả nêu một vài nét khái quát chung về cây xanh - mặt nước tại đô thị và một vài nét về cây xanh đường phố Hà Nội trong quá trình phát triển. Đưa ra một vài trao đổi với thành phố Hà Nội về việc duy trì hệ thống cấu trúc xanh tự nhiên của Thủ đô.

  Số trang: 10

 • Cây xanh và mặt nước hướng tới phát triển bền vững văn hóa Thủ đô

  Tác giả: Đặng Hùng Võ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Cây xanh và mặt nước hướng tới phát triển bền vững văn hóa Thủ đô

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Hùng Võ

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết gồm các nội dung chính sau:
  Phần một: mở đầu.
  Phần hai: hạ tầng văn hóa đô thị cần được tách riêng.
  Phần ba: cây xanh và mặt nước tại Hà Nội là yếu tố hạ tầng văn hóa quan trọng.

  Số trang: 5

 • Vai trò của cây xanh - mặt nước đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội

  Tác giả: Trần Ngọc Chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Vai trò của cây xanh - mặt nước đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Ngọc Chính

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tài liệu nêu vai trò của cây xanh - mặt nước đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội.

  Số trang: 6

 • Hội thảo thúc đẩy đổi mới đô thị với mô hình thành phố thông minh

  Tác giả: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hội thảo thúc đẩy đổi mới đô thị với mô hình thành phố thông minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Hội thảo có những mục tiêu chính: Giới thiệu khái niệm chung về thành phố thông minh, cũng như khái niệm về thành phố thông minh ở các quốc gia khác nhau. Xác định nhu cầu xây dựng mô hình thành phố thông minh, các yếu tố trọng tâm trong xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam. Tìm ra giải pháp và hỗ trợ chính sách cần thiết để xây dựng và triển khai thành phố thông minh ở Việt Nam. Tăng cường mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực xây dựng thành phố/đô thị thông minh tại Việt Nam.

  Số trang: 66

 • Giới thiệu về bộ chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, cấp tỉnh

  Tác giả: Đỗ Quý Tiến
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Giới thiệu về bộ chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, cấp tỉnh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Quý Tiến

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Tài liệu giới thiệu mục tiêu, yêu cầu, phương pháp đánh giá cải cách hành chính và bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính. Các giải pháp và tổ chức thực hiện.

  Số trang: 58

 • Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu gồm chương trình hành động của ngành Xây dựng về việc thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 15/QĐ-BXD ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

  Số trang: 24

 • Hội nghị thẩm định: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hội nghị thẩm định: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu phục vụ Hội nghị thẩm định: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

  Số trang: 112

 • Tài liệu công bố quy hoạch: Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch thác Bản Giốc và quy hoạch chi tiết khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc tỉnh Cao Bằng

  Tác giả: UBND tỉnh Cao Bằng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Cao Bằng
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tài liệu công bố quy hoạch: Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch thác Bản Giốc và quy hoạch chi tiết khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc tỉnh Cao Bằng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: UBND tỉnh Cao Bằng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu công bố quy hoạch: Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch thác Bản Giốc và quy hoạch chi tiết khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc tỉnh Cao Bằng.

  Số trang: 22

 • Những thành tựu trong sản xuất sản phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn

  Tác giả: Nguyễn Thế Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Những thành tựu trong sản xuất sản phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thế Hùng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết giới thiệu những mốc lịch sử, dấu ấn sâu đậm, những thành tựu phát triển và trưởng thành của công nghiệp sản xuất sản phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn trong thời gian qua.

  Số trang: 10