Tìm kiếm nâng cao

 • Ngành địa kỹ thuật - Hiện trạng và phương hướng hiện đại hoá

  Tác giả: Phạm Xuân
  Nhà xuất bản: Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ngành địa kỹ thuật - Hiện trạng và phương hướng hiện đại hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ngành địa kỹ thuật - Hiện trạng và phương hướng hiện đại hoá

  Tác giả: Phạm Xuân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Vị trí của địa kỹ thuật trong xây dựng.
  II. Các bộ môn của địa kỹ thuật.
  III. Một số thành tựu về địa kỹ thuật ở Việt Nam.
  IV. Những công việc phải làm gấp để hiện đại hoá địa kỹ thuật 1. Về lực lượng cán bộ và công nhân 2. Về trang thiết bị 3. Những vấn đề chuyên môn trọng tâm cần nghiên cứu 4. Về tổ chức và quản lý

  Số trang: 0

 • Quản lý đô thị - Hiện trạng và chính sách

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Duyên
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý kiến trúc và quy hoạch - BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quản lý đô thị - Hiện trạng và chính sách

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quản lý đô thị - Hiện trạng và chính sách

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Duyên

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu.
  - II. Thực trạng các đô thị nước ta.
  - III. Nội dung công tác quản lý đô thị.
  - IV. Đổi mới biện pháp và chính sách phát triển và quản lý đô thị

  Số trang: 0

 • Khí hậu phục vụ xây dựng và những kết quả đã làm được ở Việt Nam

  Tác giả: Trần Việt Liễn
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu khí tượng thuỷ văn
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khí hậu phục vụ xây dựng và những kết quả đã làm được ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khí hậu phục vụ xây dựng và những kết quả đã làm được ở Việt Nam

  Tác giả: Trần Việt Liễn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu>
  - II. Những nghiên cứu về khí hậu xây dựng ở một số nước trên thế giới- 1/ Số liệu khí hậu XD- 2/ Bản đồ khí hậu XD- 3/ Nghiên cứu phục vụ XD- 4/ Khí hậu học đô thị: lớp biên đô thị, mặt đệm đô thị- 5/ Ăn mòn khí quyển và bảo vệ công trình.
  - III. Những nghiên cứu về khí hậu XD tiến hành ở Việt Nam- 1/ Phân vùng khí hậu XD phục vụ điển hình nhà ở- 2/ Số liệu khí hậu XD- 3/ Gió với công trình XD- 4/ Xử lý tính toán cường độ mưa phục vụ thiết kế, quy hoạch, che mưa, thoát nước- 5/ Nghiên cứu tính toán các đặc trưng bức xạ và ánh sáng tự nhiên- 6/ Nghiên cứu khí hậu phục vụ bảo dưỡng bê tông và chống nồm cho nền nhà- 7/ Ăn mòn khí quyển và bảo vệ công trình ven biển- 8/ Khí hậu đô thị

  Số trang: 0

 • Giám sát chất lượng công trình xây dựng, chứng nhận chất lượng vật liệu xây dựng ở nước Mỹ

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT-Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT-BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giám sát chất lượng công trình xây dựng, chứng nhận chất lượng vật liệu xây dựng ở nước Mỹ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giám sát chất lượng công trình xây dựng, chứng nhận chất lượng vật liệu xây dựng ở nước Mỹ

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT-Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Tổ chức và hoạt động giám sát chất lượng công trình xây dựng ở nước Mỹ.
  - I. Về cơ cấu tổ chức- 1/ Phòng thẩm tra thiết kế, quy hoạch- 2/ Phòng giám sát hiện trường số 1, số 2, số 3- 3/ Phòng phục vụ phê duyệt- 4/ Phòng hành chính- 5/ Phòng kiểm tra nhà cửa đang sử dụng.
  II. Trình tự giám sát- 1/ Chủ đầu tư xin phép- 2/ Cấp giấy chứng nhận cho phép xây cất và việc giao nộp kinh phí giám sát- 3/ Kiểm tra giám sát hiện trường- 4/ Đánh giá công trình- III. Phương thức hoạt động.
  - B. Kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng ở Mỹ- I. Liên hệ- II. Ước hẹn- III. Kiểm nghiệm- IV. Dấu đăng ký chất lượng- V. Kiểm tra định kỳ

  Số trang: 0

 • Quy hoạch đô thị ở Trung Quốc - Lý luận và thực tiễn (TTCD.319)

  Tác giả: Ngô Lương Dung
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin- BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch đô thị ở Trung Quốc - Lý luận và thực tiễn (TTCD.319)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch đô thị ở Trung Quốc - Lý luận và thực tiễn

  Tác giả: Ngô Lương Dung

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời giới thiệu.
  - 2. Đón thế kỷ mới sắp tới.
  - 3.Tình hình và nhiệm vụ mới của quy hoạch đô thị Trung Quốc.
  - 4. Cần phải xử lý tốt một số quan hệ khi quản lý quy hoạch đô thị.
  - 5. Tác dụng và cải cách các thành phố trung tâm.
  - 6. Xu thế phát triển đô thị Trung Quốc trong thấp kỷ 90 và đối sách

  Số trang: 0

 • Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương,Hội nghị cấp Bộ trưởng về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình dương

  Tác giả: Uỷ ban Kinh tế và xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương,Hội nghị cấp Bộ trưởng về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình dương

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương

  Tác giả: Uỷ ban Kinh tế và xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Đích và các mục tiêu.
  - II. Những vấn đề chủ yếu.
  - A. Những chiều hướng, phương thức và tác động của đô thị hoá.
  - B. Nền kinh tế và sức sản xuất của đô thị.
  - C. Sự nghèo khó ở đô thị.
  - D. Môi trường đô thị.
  - III. Điểm lại các chương trình trợ giúp hiện nay.
  - A. Sự trợ giúp ở cấp quốc gia.
  - B. Sự trợ giúp ở cấp khu vực.
  - IV. Các hành động ở cấp quốc gia.
  - V. Các hành động ở cấp khu vực.
  - A. Các mối liên kết giữa các chương trình cấp khu vực và quốc gia.
  - B. Nghiên cứu và triển khai ở cấp khu vực.
  - C. Điều phối và hợp tác ở cấp khu vực.
  - D. Sự yểm trợ cho các mạng lưới khu vực>,br>- VI. Những ưu tiên và khung thời gian

  Số trang: 0

 • Tổng quan: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam sau 6 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp

  Tác giả: Viện nghiên cứu CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng quan: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam sau 6 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng quan: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam sau 6 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp

  Tác giả: Viện nghiên cứu CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Thực trạng nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt Nam qua 6 năm đổi mới (1988-1993):
  - 1. Những kết quả đạt được- a/ Trên mặt trận nông nghiệp- b/ Bức tranh chung về nông thôn, nông dân Việt Nam trong những năm đổi mới.
  - 2. Những tồn tại và những vấn đề mới nảy sinh.
  II. Mục tiêu, phương hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2000:
  - 1. Mục tiêu tổng quát.
  - 2. Phương hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2000.
  - III. Những chủ trương và giải pháp:
  - 1. Đổi mới cơ cấu kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp gắn liền với cải biến cơ cấu kinh tế nông thôn.
  - 2. Tiếp tục đổi mới các thành phần kinh tế trong nông nghiệp.
  - 3. Đổi mới chính sách vĩ mô của Nhà nước.
  - 4.Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị ở nông thôn.
  - 5. Đào tạo cán bộ nông thôn

  Số trang: 0

 • Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 3,Phát triển chính sách khoa học và công nghệ ở Nhật Bản

  Tác giả: Bộ khoa học và công nghệ (Chính phủ Nhật Bản)
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KH&CN Nhật Bản
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 3,Phát triển chính sách khoa học và công nghệ ở Nhật Bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 3

  Tác giả: Bộ khoa học và công nghệ (Chính phủ Nhật Bản)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đại cương về chính sách khoa học và công nghệ ở Nhật Bản:
  - 1. Hướng dẫn chung cho chính sách khoa học và công nghệ.
  - 2. Hội đồng khoa học và công nghệ.
  - II. Cơ cấu thúc đẩy khoa học và công nghệ:
  - 1. Cơ cấu quản lý nhà nước.
  - 2.Phân phối ngân sách.
  - III. Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu:
  - 1. Thúc đẩy các lĩnh vực quan trọng trong hoạt động khoa học và công nghệ.
  - 2. Các hoạt động nghiên cứu của các cơ quan/tổ chức.
  - 3.Củng cố cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy khoa học và công nghệ.
  - 4. Trao đổi khoa học và công nghệ quốc tế.
  - 5. Bảng niên đại các chương trình NC & TK chủ yếu

  Số trang: 0

 • Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 2,Hiện trạng của khoa học và công nghệ ở Nhật Bản và ở các nước khác

  Tác giả: Bộ khoa học và công nghệ (Chính phủ Nhật Bản)
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KH&CN Nhật Bản
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 2,Hiện trạng của khoa học và công nghệ ở Nhật Bản và ở các nước khác

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 2

  Tác giả: Bộ khoa học và công nghệ (Chính phủ Nhật Bản)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Chi phí cho nghiên cứu và triển khai:
  - 1. Tổng chi phí cho nghiên cứu và triển khai.
  - 2. Chi phí cho nghiên cứu và triển theo khía cạnh nguồn kinh phí và khu vực thực hiện khai.
  - 3. Chi phí và nghiên cứu triển khai theo tính chất đề tài nghiên cứu.
  - II. Cán bộ nghiên cứu:
  - 1. Nghiên cứu viên.
  - 2. Chi phí nghiên cứu triển khai trên mỗi nghiên cứu viên.
  - 3. Nhân lực tham gia nghiên cứu triển khai.
  - 4. Các xu hướng chung về học vị .
  - III. Buôn bán công nghệ và sáng chế:
  - 1. Buôn bán công nghệ.
  - 2. Sáng chế

  Số trang: 0

 • Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 1,Toàn cầu hoá các hoạt động khoa học và công nghệ và các vấn đề Nhật Bản đang đón gặp

  Tác giả: Bộ Khoa học và công nghệ (Chính phủ Nhật Bản)
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KH&CN Nhật Bản
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 1,Toàn cầu hoá các hoạt động khoa học và công nghệ và các vấn đề Nhật Bản đang đón gặp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 1

  Tác giả: Bộ Khoa học và công nghệ (Chính phủ Nhật Bản)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I.Sự phát triển của toàn cầu hoá:
  - 1. Sự mở rộng các hoạt động kinh tế vượt biên giới quốc gia.
  - 2. Toàn cầu hoá các hoạt động khoa học và công nghệ.
  - 3. Những vấn đề mới.
  - 4. Kết luận .
  - II. Đẩy mạnh toàn cầu hoá các hoạt động khoa học và công nghệ:
  - 1. Quan điểm cơ sở đối với việc đẩy mạnh toàn cầu hoá.
  - 2. Những đặc trưng của hợp tác quốc tế ở Mỹ và châu Âu.
  - 3. Theo hướng `toàn cầu hoá từ trong nước`.
  - 4. Tập hợp trung các giá trị và quy tắc để hỗ trợ sự toàn cầu hoá các hoạt động khoa học và công nghệ.
  - III. Mong đợi của chúng ta đối với khoa học và công nghệ tại thời điểm bước ngoặt lịch sử hiện nay, nhiệm vụ và triển vọng đối với Nhật Bản

  Số trang: 0

 • Phân vùng đất và quy hoạch không gian xanh nhằm sử dụng hợp lý đất và bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Vũ Xuân Đề
  Nhà xuất bản: Bộ lâm nghiệp
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân vùng đất và quy hoạch không gian xanh nhằm sử dụng hợp lý đất và bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân vùng đất và quy hoạch không gian xanh nhằm sử dụng hợp lý đất và bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Vũ Xuân Đề

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vị trí vấn đề và lịch sử của vấn đề nghiên cứu.
  - 2. Mục tiêu, nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện.
  - 3. Phương pháp nghiên cứu.
  - 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận.
  - 5. Đánh giá chung và một số đề nghị

  Số trang: 0

 • Tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay và một số nước trên thế giới

  Tác giả: Bùi Thiên Sơn
  Nhà xuất bản: Viện khoa học tài chính
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay và một số nước trên thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay và một số nước trên thế giới

  Tác giả: Bùi Thiên Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I/ Mục đích của việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước - II/ Tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước hiện nay - 1. Giải pháp đã và đang thực hiện ở một số nước trên thế giới - 2. Quá trình thực hiện cổ phần hoá ở Việt nam - III/ Bước đi và biện pháp tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nướcV 1.Những vấn đề trong thí điểm, tổng kết rút kinh nghiệm để tiến đến thực hiện trên quy mô toàn quốc - 2.Những vấn đề về đánh giá tài sản, xác định cổ phần, tổ chức bán cổ phần và tổ chức thị trường vốn - IV/ Kết luận

  Số trang: 0

 • Đấu thầu cạnh tranh

  Tác giả: Trung tâm thông tin thương mại
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin thương mại
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đấu thầu cạnh tranh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đấu thầu cạnh tranh

  Tác giả: Trung tâm thông tin thương mại

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Các hình thức đấu thầu.
  - 1. Đấu thầu cạnh tranh trong nước.
  - 2. Đấu thầu cạnh tranh quốc tế.
  - B. Một số nhận xét chung.
  - C. Kết luận

  Số trang: 0

 • Thị trường xi măng Việt Nam

  Tác giả: Vũ Xuân Đào
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu thị trường giá cả
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thị trường xi măng Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thị trường xi măng Việt Nam

  Tác giả: Vũ Xuân Đào

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Thực trạng thị trường xi măng ở Việt Nam.< br> 2. Triển vọng thị trường xi măng ở Việt Nam.
  3. Kết luận và một số kiến nghị nhằm mở rộng và phát triển thị trường xi măng ở Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Thị trường dịch vụ khách sạn - du lịch ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Xuân Đào
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu thị trường giá cả
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thị trường dịch vụ khách sạn - du lịch ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thị trường dịch vụ khách sạn - du lịch ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Xuân Đào

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Vai trò của dịch vụ du lịch khách sạn ở Việt Nam trong phát triển kinh tế.
  2. Thực trạng thị trường dịch vụ du lịch và kinh doanh khách sạn ở nước ta.
  3. Triển vọng thị trường du lịch-dịch vụ khách sạn ở nước ta và những kiến nghị giải pháp nhằm phát triển thị trường .

  Số trang: 0