Tìm kiếm nâng cao

 • Qúa trình hình thành và phương hướng, biện pháp quản lý giá cả sản phẩm xây dựng

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Trần Thúc Quýnh
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Qúa trình hình thành và phương hướng, biện pháp quản lý giá cả sản phẩm xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Qúa trình hình thành và phương hướng, biện pháp quản lý giá cả sản phẩm xây dựng

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Trần Thúc Quýnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Đặc điểm và nguyên tắc quản lý giá cả sản phẩm xây dựng.
  - B. Quá trình hình thành và công tác quản lý.
  - C. Tình hình giá sản phẩm xây dựng trong giai đoạn quá độ chuyển sang nền kinh tế thị trường (từ sau năm 1991).
  - D. Phương hướng và biện pháp đổi mới công tác quản lý giá sản phẩm xây dựng

  Số trang: 0

 • Giám định chất lượng công trình xây dựng ở Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKT -BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT -BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giám định chất lượng công trình xây dựng ở Trung Quốc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giám định chất lượng công trình xây dựng ở Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKT -BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Chỉ thị của Bộ Kiến thiết nước CHND Trung Hoa về biện pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng.
  - 2. 16 khó khăn trong công tác giám định chất lượng.
  - 3. Chất lượng - con đường sống của xí nghiệp

  Số trang: 0

 • Cẩm nang dân số đô thị hoá Hà Nội

  Tác giả: Đặng Xuân Đường
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-BXD
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cẩm nang dân số đô thị hoá Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cẩm nang dân số đô thị hoá Hà Nội

  Tác giả: Đặng Xuân Đường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Lịch sử hình thành và sự thay đổi ranh giới hành chính của thành phố. -
  Chương II: Phân tích dân số của Hà Nội.
  - Chương III: Dự báo dân số.
  - Chương IV: Lực lượng lao động của Hà Nội.
  - Chương V: Dự báo về lao động.
  - Chương VI: Các chính sách về dân số, lao động và đô thị hoá

  Số trang: 0

 • Chống thấm mái bằng bê tông cốt thép,Tổng luận

  Tác giả: Nguyễn Tiến Đích
  Nhà xuất bản: Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chống thấm mái bằng bê tông cốt thép,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chống thấm mái bằng bê tông cốt thép

  Tác giả: Nguyễn Tiến Đích

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Khái niệm mái bằng.
  - II. Cấu tạo mái bằng.
  - III. Các dạng thấm nước mưa qua mái - 3.1 Thấm trực tiếp qua sàn mái - 3.2 Thấm qua các vết nứt bê tông - 3.3 Thấm qua chỗ tiếp giáp mái và các kết cấu khác của công trình - 3.4 Thấm qua chỗ bong rộp lớp vật liệu cách nước.
  - IV. Nguyên nhân gây thấm nước mưa qua mái - 4.1 Do thiết kế chưa hợp lý - 4.2 Do thi công - 4.3 Do vật liệu mái bị lão hoá.
  - V. Những giải pháp chống thấm mái truyêng thống ở nước ta.
  - VI. Những giải pháp chống thấm mái có hiệu quả.
  - VII. Một số dạng cấu tạo mái BTCT có khả năng chống thấm tốt .
  - VIII. Sửa chữa các mái BTCT đã bị thấm nước

  Số trang: 0

 • Một số sự cố công trình xây dựng ở Việt Nam,Tổng luận

  Tác giả: Nguyễn Cảnh Chất
  Nhà xuất bản: Cục giám định thiết kế và xây dựng Nhà nước - BXD
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số sự cố công trình xây dựng ở Việt Nam,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số sự cố công trình xây dựng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Cảnh Chất

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1/ Sự cố công trình gara ô tô Lạc Trung.
  - 2/ Sự cố nhà ở 5 tầng B2 Ngọc Khánh.
  - 3/ Nhà A3 - Giảng Võ.
  - 4/ Bệnh viện bảo vệ sức khoẻ trẻ em Việt Nam-Thuỵ điển.
  - 5/ Sự cố bể chứa nước Nhà máy nước Thủ Đức

  Số trang: 0

 • Tổng luận Các công nghệ xây dựng thích hợp

  Tác giả: Nguyễn Huy Côn
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT-Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng luận Các công nghệ xây dựng thích hợp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng luận Các công nghệ xây dựng thích hợp

  Tác giả: Nguyễn Huy Côn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I. Hiện trạng về công nghệ trong ngành xây .
  - Phần II. Các điều kiện và khả năng đổi mới công nghệ trong ngành xây dựng.
  - Phần III. Các công nghệ thích hợp trong xây dựng.
  - Phần IV. Góp phần đổi mới chính sách công nghệ trong lĩnh vực xây dựng.
  - Phần phụ lục

  Số trang: 0

 • Tài chính đô thị. Mã số: KC 11-113

  Tác giả: Viện kinh tế xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tài chính đô thị. Mã số: KC 11-113

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tài chính đô thị. Mã số: KC 11-113

  Tác giả: Viện kinh tế xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1/ Giới thiệu tài liệu.
  - 2/ Vấn đề tài chính đô thị trong các nước đang phát triển.
  - 3/ Cơ cấu chi phí và thu nhập của các chính quyền đô thị.
  - 4/ Thuế của chính quyền địa phương.
  - 5/ Xác định giá trị của đất.
  - 6/ Cho vay vốn để phát triển nhà ở.
  - 7/ Vấn đề nhà ở, xây dựng và quy hoạch ở Phần Lan

  Số trang: 0

 • Hội thảo Chính sách đô thị

  Tác giả: Ngân hàng Thế giới - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng - Ngân hàng Thế giới
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Chính sách đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Chính sách đô thị

  Tác giả: Ngân hàng Thế giới - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất:
  - 1/ Tài chính đô thị trong sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam- 2/ Chính sách và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất phát triển các đô thị Việt Nam.
  - 3/ Đổi mới các chính sách nhằm đẩy mạnh sự nghiệp phát triển nhà ở tại các đô thị Việt Nam.
  - Phần thứ hai:
  - 1/ Việt Nam: tăng trưởng đô thị và quản lý đô thị.
  - 2/ Tài chính địa phương và các mối quan hệ tài chính chính quyền các cấp ở các nước đang phát triển và trong thời kỳ quá độ.
  - 3/ Chính sách đất đô thị.
  - 4/ Sự phát triển chính sách nhà ở của Việt Nam

  Số trang: 0

 • Quản lý việc khai thác sử dụng và bảo vệ nước ngầm đô thị

  Tác giả: Hầu Tiệp, Phạm Oanh
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quản lý việc khai thác sử dụng và bảo vệ nước ngầm đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quản lý việc khai thác sử dụng và bảo vệ nước ngầm đô thị

  Tác giả: Hầu Tiệp, Phạm Oanh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Quy định về quản lý việc khai thác, sử dụng và bảo vệ nước ngầm đô thị của Bộ kiến thiết nước CHND Trung Hoa.
  - 2. Khai thác nước ngầm ở TP Hồ Chí Minh: mối hiểm hoạ không xa

  Số trang: 0

 • Ngành địa kỹ thuật - Hiện trạng và phương hướng hiện đại hoá

  Tác giả: Phạm Xuân
  Nhà xuất bản: Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ngành địa kỹ thuật - Hiện trạng và phương hướng hiện đại hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ngành địa kỹ thuật - Hiện trạng và phương hướng hiện đại hoá

  Tác giả: Phạm Xuân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Vị trí của địa kỹ thuật trong xây dựng.
  II. Các bộ môn của địa kỹ thuật.
  III. Một số thành tựu về địa kỹ thuật ở Việt Nam.
  IV. Những công việc phải làm gấp để hiện đại hoá địa kỹ thuật 1. Về lực lượng cán bộ và công nhân 2. Về trang thiết bị 3. Những vấn đề chuyên môn trọng tâm cần nghiên cứu 4. Về tổ chức và quản lý

  Số trang: 0

 • Quản lý đô thị - Hiện trạng và chính sách

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Duyên
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý kiến trúc và quy hoạch - BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quản lý đô thị - Hiện trạng và chính sách

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quản lý đô thị - Hiện trạng và chính sách

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Duyên

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu.
  - II. Thực trạng các đô thị nước ta.
  - III. Nội dung công tác quản lý đô thị.
  - IV. Đổi mới biện pháp và chính sách phát triển và quản lý đô thị

  Số trang: 0

 • Khí hậu phục vụ xây dựng và những kết quả đã làm được ở Việt Nam

  Tác giả: Trần Việt Liễn
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu khí tượng thuỷ văn
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khí hậu phục vụ xây dựng và những kết quả đã làm được ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khí hậu phục vụ xây dựng và những kết quả đã làm được ở Việt Nam

  Tác giả: Trần Việt Liễn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu>
  - II. Những nghiên cứu về khí hậu xây dựng ở một số nước trên thế giới- 1/ Số liệu khí hậu XD- 2/ Bản đồ khí hậu XD- 3/ Nghiên cứu phục vụ XD- 4/ Khí hậu học đô thị: lớp biên đô thị, mặt đệm đô thị- 5/ Ăn mòn khí quyển và bảo vệ công trình.
  - III. Những nghiên cứu về khí hậu XD tiến hành ở Việt Nam- 1/ Phân vùng khí hậu XD phục vụ điển hình nhà ở- 2/ Số liệu khí hậu XD- 3/ Gió với công trình XD- 4/ Xử lý tính toán cường độ mưa phục vụ thiết kế, quy hoạch, che mưa, thoát nước- 5/ Nghiên cứu tính toán các đặc trưng bức xạ và ánh sáng tự nhiên- 6/ Nghiên cứu khí hậu phục vụ bảo dưỡng bê tông và chống nồm cho nền nhà- 7/ Ăn mòn khí quyển và bảo vệ công trình ven biển- 8/ Khí hậu đô thị

  Số trang: 0

 • Giám sát chất lượng công trình xây dựng, chứng nhận chất lượng vật liệu xây dựng ở nước Mỹ

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT-Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT-BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giám sát chất lượng công trình xây dựng, chứng nhận chất lượng vật liệu xây dựng ở nước Mỹ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giám sát chất lượng công trình xây dựng, chứng nhận chất lượng vật liệu xây dựng ở nước Mỹ

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT-Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Tổ chức và hoạt động giám sát chất lượng công trình xây dựng ở nước Mỹ.
  - I. Về cơ cấu tổ chức- 1/ Phòng thẩm tra thiết kế, quy hoạch- 2/ Phòng giám sát hiện trường số 1, số 2, số 3- 3/ Phòng phục vụ phê duyệt- 4/ Phòng hành chính- 5/ Phòng kiểm tra nhà cửa đang sử dụng.
  II. Trình tự giám sát- 1/ Chủ đầu tư xin phép- 2/ Cấp giấy chứng nhận cho phép xây cất và việc giao nộp kinh phí giám sát- 3/ Kiểm tra giám sát hiện trường- 4/ Đánh giá công trình- III. Phương thức hoạt động.
  - B. Kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng ở Mỹ- I. Liên hệ- II. Ước hẹn- III. Kiểm nghiệm- IV. Dấu đăng ký chất lượng- V. Kiểm tra định kỳ

  Số trang: 0

 • Quy hoạch đô thị ở Trung Quốc - Lý luận và thực tiễn (TTCD.319)

  Tác giả: Ngô Lương Dung
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin- BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch đô thị ở Trung Quốc - Lý luận và thực tiễn (TTCD.319)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch đô thị ở Trung Quốc - Lý luận và thực tiễn

  Tác giả: Ngô Lương Dung

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời giới thiệu.
  - 2. Đón thế kỷ mới sắp tới.
  - 3.Tình hình và nhiệm vụ mới của quy hoạch đô thị Trung Quốc.
  - 4. Cần phải xử lý tốt một số quan hệ khi quản lý quy hoạch đô thị.
  - 5. Tác dụng và cải cách các thành phố trung tâm.
  - 6. Xu thế phát triển đô thị Trung Quốc trong thấp kỷ 90 và đối sách

  Số trang: 0

 • Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương,Hội nghị cấp Bộ trưởng về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình dương

  Tác giả: Uỷ ban Kinh tế và xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương,Hội nghị cấp Bộ trưởng về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình dương

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương

  Tác giả: Uỷ ban Kinh tế và xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Đích và các mục tiêu.
  - II. Những vấn đề chủ yếu.
  - A. Những chiều hướng, phương thức và tác động của đô thị hoá.
  - B. Nền kinh tế và sức sản xuất của đô thị.
  - C. Sự nghèo khó ở đô thị.
  - D. Môi trường đô thị.
  - III. Điểm lại các chương trình trợ giúp hiện nay.
  - A. Sự trợ giúp ở cấp quốc gia.
  - B. Sự trợ giúp ở cấp khu vực.
  - IV. Các hành động ở cấp quốc gia.
  - V. Các hành động ở cấp khu vực.
  - A. Các mối liên kết giữa các chương trình cấp khu vực và quốc gia.
  - B. Nghiên cứu và triển khai ở cấp khu vực.
  - C. Điều phối và hợp tác ở cấp khu vực.
  - D. Sự yểm trợ cho các mạng lưới khu vực>,br>- VI. Những ưu tiên và khung thời gian

  Số trang: 0