Tìm kiếm nâng cao

 • Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1993

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1993

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1993

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Hiệu quả đầu tư chiều sâu năm 1992 và nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ 40 vạn tấn xi măng lò đứng 1993.
  2. Báo cáo và đánh giá hiệu quả xây dựng và hoạt động lò đứng ghi quay 2,2 x 10m tại nhà máy xi măng Cầu Đước - Vinh.
  3. Định hình công nghệ các dây chuyền sản xuất xi măng lò đứng 20000 T/N và khả năng bao thầu thiết kế, cung cấp thiết bị và hướng dẫn xây lắp-vận hành của Công ty tư vấn xây dựng các công trình VLXD.
  4. Tình hình, năng lực và chất lượng chế tạo thiết bị phụ tùng cơ khí cho phát triển sản xuất xi măng lò đứng.
  5. Tình hình đầu tư mở rộng nhà máy xi măng Thanh Ba-Vĩnh Phú công suất từ 1,8 vạn tấn/năm lên 6 vạn tấn/năm.
  6. Phương án phát triển 3 triệu tấn xi măng lò đứng các năm 1993-1996

  Số trang: 0

 • Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1992

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1992

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1992

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ xi măng lò đứng năm 1991, 5 tháng đầu năm 92 và định hướng kế hoạch sản xuất năm 1993.
  2. Các biện pháp kỹ thuật đầu tư chiều sâu để nâng cao sản lượng chất lượng tại các nhà máy xi măng hiện có.
  3. Quy hoạch phát triển xi măng lò đứng giai đoạn 91-95 và 96-2000.
  4. Báo cáo về kế hoạch phát triển xi măng và vấn đề huy động vốn đầu tư phát triển xi măng lò đứng trong kế hoạch 1991-1995 và 1996-2000.
  5. Khả năng hỗ trợ và hợp tác liên doanh của những đơn vị thuộc Liên hiệp xi măng với các tỉnh để đầu tư cải tạo và xây dựng mới các cơ sở xi măng lò đứng.
  6. Về các thiết bị cho các nhà máy xi măng lò đứng.
  7. Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng xi măng lò đứng.
  8. Thông báo của Bộ Xây dựng về kết quả Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1992

  Số trang: 0

 • Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1991

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1991

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1991

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Xi măng lò đứng, khả năng và những biện pháp phát triển xi măng lò đứng trong kế hoạch 1991-1995.
  2. Khả năng cung ứng vật tư kỹ thuật cho sản xuất xi măng lò đứng năm 1991 và những năm sau.
  3. Tình hình sản xuất-tiêu thụ 6 tháng đầu năm, biện pháp hoàn thành 30 vạn tấn xi măng.
  4. Chương trình xi măng 26A và sự đóng góp của nó vào nâng cao chất lượng và sản lượng xi măng lò đứng.
  5. Kết quả hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1991

  Số trang: 0

 • Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1990

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1990

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị xi măng lò đứng toàn quốc năm 1990

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình sản xuất -tiêu thụ năm 1990 và một số phương hướng biện pháp nâng cao chất lượng và sản lượng xi măng lò đứng trong kế hoạch 91-95.
  2. Báo cáo một số nét tổng thể kế hoạch phát triển ngành công nghiệp xi măng (1991-2000) xi măng lò đứng.
  3. Những kinh nghiệm tổ chức áp dụng tiến bộ kỹ thuật và kết quả nghiên cứu sản xuất xi măng P 400 TCVN (2232-77) của XNLH xi măng đá vôi Vĩnh Phú.
  4. Một số giải pháp kỹ thuật cơ bản đã được nghiên cứu và đưa ra áp dụng để sản xuất xi măng P 300 và P 400 (vữa dẻo) ổn định bằng công nghệ lò đứng

  Số trang: 0

 • Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ nhất,Phát triển chiếu sáng công cộng góp phần tạo nên sự phồn vinh của các đô thị nước ta

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ nhất,Phát triển chiếu sáng công cộng góp phần tạo nên sự phồn vinh của các đô thị nước ta

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ nhất

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Phần thứ nhất: Tình hình công tác chiếu sáng công cộng ở các đô thị:
  I. Hiện trạng.
  II. Một số công việc đã làm.
  III. Tồn tại chủ yếu.
  - Phần thứ hai: Phương hướng và biện pháp phát triển chiếu sáng đô thị:
  I. Phương hướng phát triển.
  II. Biện pháp thực hiện:
  1- Về quy hoạch, dự án và kế hoạch.
  2- Về luật lệ và chính sách.
  3- Về nguồn tài chính.
  4- Về khoa học kỹ thuật.
  5- Về tổ chức và phát triển nguồn nhân lực

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc tế về quy hoạch trung tâm và các điểm dân cư nông thôn tại Tehran từ 28/7 đến 4/8/1992

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: Tehran
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc tế về quy hoạch trung tâm và các điểm dân cư nông thôn tại Tehran từ 28/7 đến 4/8/1992

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc tế về quy hoạch trung tâm và các điểm dân cư nông thôn tại Tehran từ 28/7 đến 4/8/1992

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Phần tóm tắt các báo cáo.
  2. Phát triển dịch vụ xã hội ở Iran.
  3. Xây dựng và bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật nông thôn ở Iran.
  4. Quy hoạch trung tâm nông thôn nhằm phát triển nông thôn tổng hợp và giảm bớt tình trạng nghèo nàn.
  5. Phát triển nông thôn trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Thái Lan lần thứ VI (1987-1991).
  6. Quá khứ, hiện tại và tương lai của ngành công nghiệp hoá nông thôn Trung quốc .
  7. Tạo công ăn việc làm và giảm đói nghèo cho khu vực nông thôn ở Philippin

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia về hoạch định chính sách phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nông thôn

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia về hoạch định chính sách phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia về hoạch định chính sách phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nông thôn

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Diễn văn khai mạc Hội thảo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
  2. Đề cương chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nông thôn nước ta đến năm 2010.
  3. Báo cáo khoa học về tổ chức phát triển nông thôn Việt Nam.
  4. Chính sách tạo việc làm và tiếp thị nhằm giải quyết việc làm, chống đói nghèo ở các vùng nông thôn.
  5. Một số kinh nghiệm bước đầu phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn của tỉnh Vĩnh Phúc.
  6. Chính sách cơ chế tạo lập và quản lý quỹ phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn.
  7. Về chính sách đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn.
  8. Một vài ý kiến về chính sách và biện pháp lựa chọn chuyển giao công nghệ thích hợp cho cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam.
  9. Chính sách động viên các nguồn tiềm lực và nhân dân các địa phương tham gia phát triển các loại cơ sở hạ tầng nông thôn.
  10. Phát triển nông thôn và cộng đồng dân cư nông thôn..

  Số trang: 0

 • Đại hội thành lập Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam

  Tác giả: Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đại hội thành lập Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đại hội thành lập Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam

  Tác giả: Hiệp hội gốm sứ xây dựng Việt Nam

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Quyết định của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban tổ chức cán bộ chính phủ cho phép thành lập Hiệp hội gốm sứ xây dựng VN.
  2. Báo cáo của Ban vận động tổ chức Hiệp hội gốm sứ xây dựng VN.
  3. Báo cáo của Đại hội thành lập Hiệp hội gốm sứ XD VN.
  4. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hiệp hội gốm sứ XD VN.
  5. Dự thảo quy chế hoạt động của Hiệp hội.

  Số trang: 0

 • Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng - BXD
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng - BXD

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Nghiên cứu và phát triển vật liệu bê tông cốt sợi thực vật.
  2. Vai trò của sợi thực vật trong vữa bê tông cốt sợi thực vậ.
  3. Xử lý sợi thực vật cho vật liệu BTCSTV.
  4. Phương pháp luận nghiên cứu và phát triển BTCSTV.
  5. Công nghệ sản xuất tro trấu.
  6. Nâng cao độ bền lâu của vật liệu bê tông cốt sợi thực vật.
  7. Tro trấu làm phụ gia cho vật liệu BTCSTV.
  8. Phụ gia lấp đầy cho vữa BTCSTV.
  9. Công nghệ bê tông cốt sợi thực vật - giải pháp vật liệu lợp thích hợp đối với Việt Nam.
  10. Chuyển giao công nghệ..

  Số trang: 0

 • Hội nghị nâng cao chất lượng và hiệu quả các nhà máy nước

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: Quảng Ninh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị nâng cao chất lượng và hiệu quả các nhà máy nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị nâng cao chất lượng và hiệu quả các nhà máy nước

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Nâng cao hiệu quả xây dựng các nhà máy nước trong công tác cấp nước đô thị:
  - Đánh giá thực trạng các nhà máy nước.
  - Biện pháp khắc phục và nâng cao.
  2. Vì sao các nhà máy nước hoạt động không đạt công suất thiết kế:
  - Vấn đề công suất hoạt động của các nhà máy nước thấp hơn công suất thiết kế.
  - Làm thế nào để các nhà máy nước hoạt động hết công suất

  Số trang: 0

 • Hội nghị toàn quốc vệ sinh môi trường đô thị lần thứ nhất (13-14/5/1991)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị toàn quốc vệ sinh môi trường đô thị lần thứ nhất (13-14/5/1991)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị toàn quốc vệ sinh môi trường đô thị lần thứ nhất (13-14/5/1991)

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại hội nghị.
  2. Báo cáo của Giám đốc Sở xây dựng Hải Phòng.
  3. Báo cáo tham luận của Giám đốc Công ty vệ sinh đô thị Hải Phòng.
  4. Tình hình xử lý rác tại thành phố Hồ Chí Minh.
  5. Báo cáo tham luận của Công ty dịch vụ công cộng TP Hồ Chí Minh.
  6. Chiếu sáng công cộng và và vấn đề vệ sinh môi trường đô thị

  Số trang: 0

 • Hội thảo sản xuất, cung cấp, tiêu thụ thiết bị vật tư ngành cấp thoát nước

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo sản xuất, cung cấp, tiêu thụ thiết bị vật tư ngành cấp thoát nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo sản xuất, cung cấp, tiêu thụ thiết bị vật tư ngành cấp thoát nước

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Một số vấn đề về sản xuất, cung ứng và tiêu thụ các thiết bị vật tư phục vụ chuyên ngành cấp thoát nước.
  2. Tình hình cấp nước đô thị và yêu cầu cung cấp vật tư thiết bị chuyên ngành.
  3. Sản xuất, cung ứng các loại ống bằng bê tông cốt thép.
  4. Các bản tham luận tại hội thảo

  Số trang: 0

 • Hội thảo phát triển nông thôn lần thứ nhất (ngày 15/4/1991)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo phát triển nông thôn lần thứ nhất (ngày 15/4/1991)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo phát triển nông thôn lần thứ nhất (ngày 15/4/1991)

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Phương hướng và các biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển và xây dựng nông thôn nước ta đến năm 2000.
  2. Mấy vấn đề về quy hoạch phát triển xây dựng nông thôn mới ở thủ đô trong những năm tới.
  3. Bài phát biểu của ngài David Smith tại lễ khai mạc hội thảo` Quy hoạch và phát triển nông thôn`.
  4.Những kết quả bước đầu và kinh nghiệm xây dựng các xã thí điểm của dự án VIE/86/020.
  5. Tham luận hội thảo về xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa ngày 15/4/1991 .
  6. Hội nông dân Việt Nam với công tác phát triển kinh tế-xã hội nông thôn.
  7. Vấn đề dân số-lao động-việc làm ở nông thôn Việt Nam và những giải pháp.
  8. Về vấn đề phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn..

  Số trang: 0

 • Báo cáo công tác cấp nước, thoát nước và vệ sinh đô thị,Tại Hội nghị cấp thoát nước toàn quốc lần thứ II

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo công tác cấp nước, thoát nước và vệ sinh đô thị,Tại Hội nghị cấp thoát nước toàn quốc lần thứ II

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo công tác cấp nước, thoát nước và vệ sinh đô thị

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần I- Tình hình hiện trạng và nhận định.
  Phần II- Phương hướng công tác của ngành cấp thoát nước trong thời gian tới (1991-1995).
  - Bảng thống kê hiện trạng cấp nước đô thị Việt Nam.
  - Vấn đề thoát nước và vệ sinh đô thị

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia nơi ở và đô thị hoá

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia nơi ở và đô thị hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia nơi ở và đô thị hoá

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong cuộc mít tinh `Ngày thế giới về nơi ở` (1/10/1990).
  2. Đô thị hoá và vấn đề ở trong các đô thị của Việt Nam.
  3. Một số suy nghĩ vế các chính sách nhà ở.
  4. Nhà ở Hà Nội và biện pháp chính sách về nhà ở Hà Nội.
  5. Một số ý kiến về chính sách xây dựng nhà ở trong thời gian tới.
  6. Cải thiện điều kiện ở cho các hộ gia đình thu nhập thấp tại các đô thị.
  7. Về tình hình nghiên cứu quy hoạch và chuẩn bị đất xây dựng tại thủ đô Hà Nội.
  8. Quá trình độ thị hoá vấn đề nhà ở, cơ sở hạ tầng và môi trường đô thị ở nước ta..

  Số trang: 0