Tìm kiếm nâng cao

 • Chuyên đề móng cọc

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Thông tin KHKT thuỷ lợi
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chuyên đề móng cọc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chuyên đề móng cọc

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Các ký hiệu dùng trong tính toán móng cọc.
  - 1. Một số điểm chủ yếu về sự làm việc của đất nền.
  - 2. Dự kiến khả năng chịu tải của cọc đơn.
  - 3. Xác định kích thước móng cọc.
  - 4. Lựa chọn loại cọc.
  - 5. Kiểm tra thi công móng cọc.
  - 6. Tính toán, thiết kế cọc treo đóng có tiết diện đặc.
  - 7. Sử dụng cọc khoan nhồi ở các công trình xây dựng tại Priangar (Liên xô)

  Số trang: 0

 • Môi trường xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Huy Côn
  Nhà xuất bản: Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Huy Côn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Môi trường, xây dựng và môi trường xây dựng.
  - Phần II: Hiện trạng đáng lo ngại.
  - Phần III: Nhìn lại các hoạt động KHKT về bảo vệ và cải thiện môi trường xây dựng.
  - Phần IV: Kỹ thuật môi trường xây dựng với chất lượng công trình.
  - Phần V: Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong xây dựng và chiến lược phòng chống ô nhiễm không khí các vùng đô thị công nghiệp.
  - Phần VI: Xu hướng phát triển của một môi trường xây dựng chưa bền vững.
  - Phụ lục 1: Luật bảo vệ môi trường.
  - Phụ lục 2: Quy định kỹ thuật về XD phục vụ luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (điều khoản về môi trường)

  Số trang: 0

 • Đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản

  Tác giả: Trần Trịnh Tường, Phan Văn Bảng
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản

  Tác giả: Trần Trịnh Tường, Phan Văn Bảng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu: Sơ lược tình hình và những vấn đề nghiên cứu về cơ chế xây dựng cơ bản trong những năm qua - Những vấn đề cốt lõi về quản lý XDCB theo cơ chế kinh tế mớ.
  i - I. Cơ chế huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
  - II. Trách nhiệm hoàn trả vốn đầu tư XDCB nhằm thúc đẩy việc coi trọng hiệu quả kinh tế và bảo toàn phát triển vốn đầu tư.
  - III. Trình tự xây dựng cơ bản.
  - IV. Cơ chế giao thầu và nhận thầu trong XDCB.
  - V. Giá cả xây dựng trong nền kinh tế thị trường.
  - VI. Quản lý Nhà nước về xây dựng cơ bản

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VII (18-19/11/1997)

  Tác giả: Viện khoa học công nghệ xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VII (18-19/11/1997)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VII (18-19/11/1997)

  Tác giả: Viện khoa học công nghệ xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I- Nền móng và trắc địa công trình:
  - 1. Hệ thống tự động hoá ADU-6 dùng cho thí nghiệm ở trong phòng.
  - 2. Chương trình máy tính kiểm tra tính toàn vẹn của cọc bằng thí nghiệm đo sóng ứng suất biến dạng nhỏ.
  - 3. Tính toán độ lún của móng cọc có kể đến chiều sâu chôn móng.
  - 4. Nghiên cứu công nghệ mới trong trắc địa và một số ứng dụng của nó trong xây dựng.
  - Phần II- Kết cấu công trình:
  - 1. Phương án liên kết các bộ phận kết cấu chính của nhà ở trong vùng chịu tác động của tải trọng gió bão.
  - 2. Sự nở ngang vùng bê tông chịu nén của dầm BTCT.
  - 3. Một phương án thử nghiệm mô hình kiểm tra khả năng chịu lực của dầm thép hệ dầm sàn sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội.
  - 4. So sánh phương pháp thí nghiệm cường độ nén khối xây gạch rỗng theo một số tiêu chuẩn.
  - 5. Sửa chữa phục hồi khả năng chịu lực hệ kết cấu cột nhà điều hành lò 1,2 Công ty xi măng Hà Tiên 2.
  - 6. Đánh giá ảnh hưởng của phương án thi công ứng lực trước tới trạng thái ứng suất biến dạng của thành silô.
  - 7. Ứng dụng phần mềm TAT trong tính toán thiết kế nhà cao tầng chịu tải trọng động đất...
  - Phần III- Vật liệu xây dựng-kỹ thuật môi trường-hoá xây dựng:
  - 1. Một số biện pháp nâng cao khả năng dính bám giữa vữa xi măng mới và cũ trong công tác sửa chữa bê tông.
  - 2. Kỹ thuật xây dựng, vật liệu trong kiến trúc tháp Chàm và phương án trùng tu, bảo tồn.
  - 3. Sử dụng tro trấu thay thế cho SILICAFUME trong vữa, bê tông cường độ cao.
  - 4. Tìm hiểu công nghệ sơn thếp truyền thống qua các làng nghề Kiêu Kỵ-Sơn Đồng.
  - 5. Phần mềm tự động hoá việc đọc và xử lý số liệu máy nén N 125...
  - Phần IV- Kiến trúc:
  - 1. Giới thiệu lịch sử kiến trúc tháp Khơ Me (tháp Bình Thạnh huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh).
  - 2. Màu sắc trong công trình kiến trúc

  Số trang: 0

 • Kinh nghiệm Trung Quốc: Doanh nghiệp ngành xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 như thế nào?

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kinh nghiệm Trung Quốc: Doanh nghiệp ngành xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 như thế nào?

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kinh nghiệm Trung Quốc: Doanh nghiệp ngành xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 như thế nào?

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Các bài hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 của Trung tâm tư vấn hệ thống chất lượng ISO Bắc Kinh.
  - Phần II: Y kiến của Bộ Xây dựng Trung Quốc.
  - Phần III: Kinh nghiệm quán triệt tiêu chuẩn ISO 9000 của một số doanh nghiệp xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

  Số trang: 0

 • Luật Quy hoạch xây dựng đô thị của Liên bang Nga

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật Quy hoạch xây dựng đô thị của Liên bang Nga

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật Quy hoạch xây dựng đô thị của Liên bang Nga

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I:Những quy định chung.
  - Chương II: Đảm bảo các quyền công dân về môi trường sống thuận lợi.
  - Chương III: Quyền hạn của các cơ quan quyền lực Nhà nước và các chủ đề quản lý tự quản địa phương trong lĩnh vực QHXDĐT.
  - Chương IV: Hệ thống các cơ quan hành pháp Liên bang và các cơ quan tự quản địa phương trong lĩnh vực điều chỉnh hoạt động QHXDĐT và các quyền hạn của họ.
  - Chương V: Hồ sơ QHXDĐT về việc lập quy hoạch phát triển lãnh thổ và các điểm dân cư đô thị và việc xây dựng chúng.
  - Chương VI: Việc lập QHXDĐTphát triển lãnh thổ Liên bang Nga và lãnh thổ các chủ thể thuộc LB Nga.
  - Chương VII: Việc lập QHXDĐT phát triển đất đai các điểm dân cư đô thị và nông thôn, các khu thị chính khác.
  - Chương VIII: Điều chỉnh sử dụng đất đai các điểm dân cư đô thị và nông thôn khi tiến hành QHXDĐT.
  - Chương IX: Điều chỉnh sử dụng đất đai các vùng ngoại ô thành phố khi tiến hành hoạt động QHXDĐT.
  - Chương X: Các tiêu chuẩn và quy phạm Nhà nước về QHXDĐT.
  - Chương XI: Địa chính QHXDĐT Nhà nước và giám sát các đối tượng hoạt động QHXDĐT.
  - Chương XII: Điều hcỉnh việc xây dựng đất đai các điểm dân cư đô thị và nông thôn.
  - Chương XIII: Kiểm tra việc tiến hành hoạt động QHXDĐT và trách nhiệm đối với sự vi phạm pháp luật LB Nga về QHXDĐT - Chương XIV: Cơ sở kinh tế của hoạt động QHXDĐT.
  - Chương XV: Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động QHXDĐT.
  - Chương XVI: Những quy định kết luận

  Số trang: 0

 • Chất lượng công trình xây dựng với việc sử dụng sản phẩm bê tông công nghiệp

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất lượng công trình xây dựng với việc sử dụng sản phẩm bê tông công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất lượng công trình xây dựng với việc sử dụng sản phẩm bê tông công nghiệp

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: bao gồm các tham luận:
  - Quản lý chất lượng sản phẩm bê tông công nghiệp là góp phần bảo đảm chất lượng công trình xây dựng.
  - Năng lực sản xuất và việc sử dụng sản phẩm bê tông công nghiệp ở Việt Nam.
  - Đẩy mạnh công tác xây dựng tiêu chuẩn và kiểm định chất lượng các sản phẩm bê tông công nghiệp.
  - Một số ý kiến về sử dụng quản lý, đánh giá chất lượng bê tông công nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
  - Vấn đề sử dụng sản phẩm bê tông công nghiệp và giá chào thầu trong giai đoạn hiện nay.
  - Tình hình sản xuất và sử dụng bê tông công nghiệp một số vấn đề về công tác quản lý chất lượng bê tông

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 20 kiến trúc sư thế giới - Bắc Kinh tháng 6 - 1999

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng- BXD
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 20 kiến trúc sư thế giới - Bắc Kinh tháng 6 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 20 kiến trúc sư thế giới - Bắc Kinh tháng 6 - 1999

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Lời giới thiệu.
  - Bộ Xây dựng Trung Quốc họp báo về Đại hội kiến trúc sư trhế giới lần thứ 20 tại Bắc Kinh từ ngày 23-6-1999.
  - Uỷ ban tổ chức Đại hội UIA Bắc Kinh 1999- Thông cáo báo chí số 3.
  - 100 ngày trước Đại hội kiến trúc sư thế giới- Các công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành theo đúng kế hoạch.
  - Triển vọng của Kiến trúc trong thế kỷ 21- đề cương của `Hiến chương Bắc Kinh`.
  - Phần I: Nhận thức về thời đại của chúng ta.
  - Phần II: Bàn về mấy chủ đề thảo luận chủ yếu trong phát triển kiến trúc hiện nay.
  - Phần III: Triển vọng phát triển kiến trúc trong thế kỷ 21- Dựa vào quan điểm Kiến trúc nghĩa rộng.

  Số trang: 0

 • Sử dụng cọc ép tĩnh và cọc khoan nhồi khi xây chen ở các vùng đất yếu

  Tác giả: Phạm Xuân,Nguyễn Thược
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sử dụng cọc ép tĩnh và cọc khoan nhồi khi xây chen ở các vùng đất yếu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sử dụng cọc ép tĩnh và cọc khoan nhồi khi xây chen ở các vùng đất yếu

  Tác giả: Phạm Xuân,Nguyễn Thược

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Cọc ép - cọc Mê Ga - 1- Phương pháp, trình tự ép cọc. 2- Yêu cầu đối với thiết bị ép cọc. 3- Yêu cầu đối với cọc. 4- Tài liệu khảo sát đất nền cần có. 5- Một số điều liên quan đến công nghệ ép cọc. 6- Khoá đầu cọc. 7- Thiết kế cọc ép. 8- Vài nét về tình hình áp dụng cọc ép. 9- Ưu, nhược điểm của cọc ép.
  - B. Cọc nhồ - 1- Những loại cọc nhồi phổ biến. 2- Đặc điểm một số thiết bị thi công cọc nhồi. 3- Những vấn đề được quan tâm nhiều nhất- Kiểm tra chất lượng thi công. 4- Về việc tính toán cọc nhồi theo sức chịu tải. 5- Triển vọng áp dụng cọc nhồi

  Số trang: 0

 • Cẩm nang dân số đô thị hoá thành phố Huế

  Tác giả: Nguyễn Quốc Giáo
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-BXD
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cẩm nang dân số đô thị hoá thành phố Huế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cẩm nang dân số đô thị hoá thành phố Huế

  Tác giả: Nguyễn Quốc Giáo

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Cơ sở chung- 1.1. Khái quát lịch sử phát triển thành phố Huế- 1.2. Sự thay đổi ranh giới hành chính (đặc biệt từ năm 1979 đến nay)- 1.3. cơ cấu tổ chức quản lý hành chính- 1.4. Các nguồn số liệu.
  - Chương 2: Dân số- 2.1 Mật độ dân số theo phường- 2.2. Cấu trúc dân số theo nhóm tuổi và giới tính- 2.3. Tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử của đô thị- 2.4. Phân bố dân số theo phường, nhóm tuổi và giới tính- 2.5. Thành phần của sự gia tăng dân số-tăng tự nhiên và di dân- 2.6. Tình trạng hôn nhânV 2.7. Các laọi hộ gia đình.
  - Chương 3: Lực lượng lao động- 3.1. Tỷ lệ dân số tham gia lao động (theo nhóm tuổi và giới tính). Lực lượng lao động nữ. Tỷ suất dân số phụ thuộc- 3.2. Thành phần kinh tế của lao động xã hội-Nhà nước-tập thể-tư nhân- 3.3. Trình độ văn hoá của lực lượng lao động-Tình trạng tyhất nghiệp và thiếu việc làm. Các loại việc làm.
  - Chương 4:Dự báo dân số.
  - Chương 5: Các chính sách về dân số và lao động

  Số trang: 0

 • Tài nguyên và môi trường Đăk Lăk

  Tác giả: Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Đăk Lăk
  Nhà xuất bản: Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Đăk Lăk
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: Đăk Lăk
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tài nguyên và môi trường Đăk Lăk

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tài nguyên và môi trường Đăk Lăk

  Tác giả: Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Đăk Lăk

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình tài nguyên môi trường và công tác bảo vệ môi trường tỉnh Dak Lak.
  - 2. Rừng Dak Lak - hiện trạng và những vấn đề cần được giải quyết để bảo vệ tài nguyên-môi trường.
  - 3. Tổ chức quản lý bảo vệ rừng vườn quốc gia Yook Đôn.
  - 4. Tình hình khai thác, sử dụng đất ở Dak Lak.
  - 5. Đất bazan thoái hoá ở Dak Lak.
  - 6. Về tác động của thuỷ lợi đối với môi trường ở tỉnh nhà.
  - 7. Tình hình cấp thoát nước của thị xã Buôn Ma Thuột - những vấn đề cần quan tâm giải quyết về mặt vệ sinh môi trường.
  - 8. Sự ảnh hưởng của dân số đối với tài nguyên và môi trường.
  - 9. Tình trạng ô nhiễm môi trường do các chất thải gây ra ở thị xã Buôn Ma Thuột.
  - 10. Một vài nhận xét về môi trường sống ở Dak Lak-Tây nguyên (1980-1990).

  Số trang: 0

 • Nhà lắp ghép `tứ phòng` không gỗ

  Tác giả: Công ty kinh doanh chế tạo nhà lắp ghép La Nam, khu Bảo Sơn, Thượng Hải-Trung Quốc
  Nhà xuất bản: Sở nghiên cứu khoa học xây dựng Thượng Hải
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: Thượng Hải
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà lắp ghép `tứ phòng` không gỗ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà lắp ghép `tứ phòng` không gỗ

  Tác giả: Công ty kinh doanh chế tạo nhà lắp ghép La Nam, khu Bảo Sơn, Thượng Hải-Trung Quốc

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Thuyết minh tóm tắt và quy cách kỹ thuật- 1/ Thuyết minh tóm tắt- 2/ Tham số kỹ thuật chủ yếu.
  :- II. Y kiến giám định.
  - III. Y kiến của các đơn vị tổ chức giám định.
  - VI. Văn kiện kèm theo:- 1/ Hình vẽ và ý kiến của tổ thẩm tra văn kiện- 2/ Y kiến thẩm tra của tổ phúc tra tính năng chất lượng.

  Số trang: 0

 • Qúa trình hình thành và phương hướng, biện pháp quản lý giá cả sản phẩm xây dựng

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Trần Thúc Quýnh
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Qúa trình hình thành và phương hướng, biện pháp quản lý giá cả sản phẩm xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Qúa trình hình thành và phương hướng, biện pháp quản lý giá cả sản phẩm xây dựng

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Trần Thúc Quýnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Đặc điểm và nguyên tắc quản lý giá cả sản phẩm xây dựng.
  - B. Quá trình hình thành và công tác quản lý.
  - C. Tình hình giá sản phẩm xây dựng trong giai đoạn quá độ chuyển sang nền kinh tế thị trường (từ sau năm 1991).
  - D. Phương hướng và biện pháp đổi mới công tác quản lý giá sản phẩm xây dựng

  Số trang: 0

 • Giám định chất lượng công trình xây dựng ở Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKT -BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT -BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giám định chất lượng công trình xây dựng ở Trung Quốc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giám định chất lượng công trình xây dựng ở Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKT -BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Chỉ thị của Bộ Kiến thiết nước CHND Trung Hoa về biện pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng.
  - 2. 16 khó khăn trong công tác giám định chất lượng.
  - 3. Chất lượng - con đường sống của xí nghiệp

  Số trang: 0

 • Cẩm nang dân số đô thị hoá Hà Nội

  Tác giả: Đặng Xuân Đường
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-BXD
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cẩm nang dân số đô thị hoá Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cẩm nang dân số đô thị hoá Hà Nội

  Tác giả: Đặng Xuân Đường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Lịch sử hình thành và sự thay đổi ranh giới hành chính của thành phố. -
  Chương II: Phân tích dân số của Hà Nội.
  - Chương III: Dự báo dân số.
  - Chương IV: Lực lượng lao động của Hà Nội.
  - Chương V: Dự báo về lao động.
  - Chương VI: Các chính sách về dân số, lao động và đô thị hoá

  Số trang: 0