Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo sản xuất, cung cấp, tiêu thụ thiết bị vật tư ngành cấp thoát nước

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo sản xuất, cung cấp, tiêu thụ thiết bị vật tư ngành cấp thoát nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo sản xuất, cung cấp, tiêu thụ thiết bị vật tư ngành cấp thoát nước

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Một số vấn đề về sản xuất, cung ứng và tiêu thụ các thiết bị vật tư phục vụ chuyên ngành cấp thoát nước.
  2. Tình hình cấp nước đô thị và yêu cầu cung cấp vật tư thiết bị chuyên ngành.
  3. Sản xuất, cung ứng các loại ống bằng bê tông cốt thép.
  4. Các bản tham luận tại hội thảo

  Số trang: 0

 • Hội thảo phát triển nông thôn lần thứ nhất (ngày 15/4/1991)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo phát triển nông thôn lần thứ nhất (ngày 15/4/1991)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo phát triển nông thôn lần thứ nhất (ngày 15/4/1991)

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Phương hướng và các biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển và xây dựng nông thôn nước ta đến năm 2000.
  2. Mấy vấn đề về quy hoạch phát triển xây dựng nông thôn mới ở thủ đô trong những năm tới.
  3. Bài phát biểu của ngài David Smith tại lễ khai mạc hội thảo` Quy hoạch và phát triển nông thôn`.
  4.Những kết quả bước đầu và kinh nghiệm xây dựng các xã thí điểm của dự án VIE/86/020.
  5. Tham luận hội thảo về xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa ngày 15/4/1991 .
  6. Hội nông dân Việt Nam với công tác phát triển kinh tế-xã hội nông thôn.
  7. Vấn đề dân số-lao động-việc làm ở nông thôn Việt Nam và những giải pháp.
  8. Về vấn đề phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn..

  Số trang: 0

 • Báo cáo công tác cấp nước, thoát nước và vệ sinh đô thị,Tại Hội nghị cấp thoát nước toàn quốc lần thứ II

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo công tác cấp nước, thoát nước và vệ sinh đô thị,Tại Hội nghị cấp thoát nước toàn quốc lần thứ II

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo công tác cấp nước, thoát nước và vệ sinh đô thị

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần I- Tình hình hiện trạng và nhận định.
  Phần II- Phương hướng công tác của ngành cấp thoát nước trong thời gian tới (1991-1995).
  - Bảng thống kê hiện trạng cấp nước đô thị Việt Nam.
  - Vấn đề thoát nước và vệ sinh đô thị

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia nơi ở và đô thị hoá

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia nơi ở và đô thị hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia nơi ở và đô thị hoá

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong cuộc mít tinh `Ngày thế giới về nơi ở` (1/10/1990).
  2. Đô thị hoá và vấn đề ở trong các đô thị của Việt Nam.
  3. Một số suy nghĩ vế các chính sách nhà ở.
  4. Nhà ở Hà Nội và biện pháp chính sách về nhà ở Hà Nội.
  5. Một số ý kiến về chính sách xây dựng nhà ở trong thời gian tới.
  6. Cải thiện điều kiện ở cho các hộ gia đình thu nhập thấp tại các đô thị.
  7. Về tình hình nghiên cứu quy hoạch và chuẩn bị đất xây dựng tại thủ đô Hà Nội.
  8. Quá trình độ thị hoá vấn đề nhà ở, cơ sở hạ tầng và môi trường đô thị ở nước ta..

  Số trang: 0

 • Hoạt động khoa học công nghệ của Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng 1991-1995

  Tác giả: Nguyễn Bá Kế
  Nhà xuất bản: Viện KHKT xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hoạt động khoa học công nghệ của Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng 1991-1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hoạt động khoa học công nghệ của Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng 1991-1995

  Tác giả: Nguyễn Bá Kế

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: -I. Một số mục tiêu và kết quả hoạt động KHCN 1991-1995:
  1. Về công tác nghiên cứu khoa học .
  2. Kinh phí đầu tư cho hoạt động KHCN hàng năm.
  3. Kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu và dự án.
  4. Công tác triển khai công nghệ.
  - II. Công tác tư vấn và hỗ trợ kỹ thuậ.
  t - III. Các công tác phục vụ hoạt động KHCN:
  1. Công tác thông tin KHCN.
  2. Công tác hợp tác quốc tế.
  3. Công tác đào tạo.
  4. Công tác sáng chế và sở hữu công nghiệp.
  - IV. Công tác xây dựng tiềm lực.
  - V. Hiệu quả hoạt động KHCN.
  - VI. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Báo cáo kết quả tham quan công nghiệp xi măng Thái Lan

  Tác giả: Hoàng Văn Phong, Cao Tuấn
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý vật liệu xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo kết quả tham quan công nghiệp xi măng Thái Lan

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo kết quả tham quan công nghiệp xi măng Thái Lan

  Tác giả: Hoàng Văn Phong, Cao Tuấn

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình kinh tế và công nghiệp xi măng Thái Lan.
  II. Chính sách giá cả, thuế và đầu tư phát triển xi măng.
  III. Tổ chức sản xuất, tiêu thụ và điều hành trong công nghiệp xi măng tại Thái Lan.
  IV. Đặc điểm công nghệ sản xuất của xi măng Thái Lan qua 3 nhà máy được tham quan

  Số trang: 0

 • Khắc phục sự cố 2000 trong ngành giao thông vận tải

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khắc phục sự cố 2000 trong ngành giao thông vận tải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khắc phục sự cố 2000 trong ngành giao thông vận tải

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu.
  - 2. Chỉ thị số 43/1998/CT-TTg ngày 31/12/1998 của Chính phủ về việc đề phòng xử lý khắc phục ảnh hưởng `SC 2000` trong các lĩnh vực có sử dụng CNTT.
  - 3. Chỉ thị 74/1999/ BGTVT ngày 3/3/1999 của Bộ GTVT về việc điều tra khắc phục SC 2000 đối với các hệ thống máy tính và điều khiển điện tử bị ảnh hưởng bởi dữ liệu năm thời gian.
  - 4. Công văn số 2254/ BKHCNMT/Y2K về kiểm tra đợt 2, phối hợp công tác SC 2000 giữa ngành dọc và địa phương, dự trù kinh phí SC 2000 cho năm 2000.
  5. Nội dung kế hoạch Quốc gia khắc phục SC 2000.
  - 6. Những vấn đề cơ bản khắc phục sự cố máy tính năm 2000..

  Số trang: 0

 • Mười năm kiến trúc Việt Nam

  Tác giả: Hội kiến trúc sư Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội kiến trúc sư Việt Nam
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mười năm kiến trúc Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mười năm kiến trúc Việt Nam

  Tác giả: Hội kiến trúc sư Việt Nam

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Xây dựng nhận thức tổ chức và đội ngũ:
  - 1. Kiến trúc với văn hoá tư tưởng và kinh tế xã hội.
  - 2. Vai trò vị trí kiến trúc sư.
  - 3. Lực lượng kiến trúc sư.
  - 4. Chuyển biến tư duy kiến trúc qua các kỳ thi.
  - 5. Chuyển biến về mặt nghệ thuật thông qua các hoạt động sáng tạo kiến trúc trong thực tiễn xây dựng.
  - 6. Hội kiến trúc sư Việt Nam.
  - Phần thứ hai: Thành tích và khuyết điểm của kiến trúc nước ta trong 10 năm qua:
  - 1. Quy hoạch.
  - 2. Kiến trúc công nghiệp.
  - 3. Kiến trúc nhà ở.
  - 4. Kiến trúc các công trình công cộng.
  - 5. Kiến trúc nông thôn.
  - 6. Các lĩnh vực khác.
  - Phần thứ ba: Nhận xét chung và tìm nguyên nhân của các ưu khuyết điểm.
  - Phần thứ tư: Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Dự báo và chiến lược phát triển khoa học kỹ thuật xây dựng Việt Nam đến năm 2010

  Tác giả: Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước
  Nhà xuất bản: Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự báo và chiến lược phát triển khoa học kỹ thuật xây dựng Việt Nam đến năm 2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự báo và chiến lược phát triển khoa học kỹ thuật xây dựng Việt Nam đến năm 2010

  Tác giả: Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1- Đánh giá hiện trạng xây dựng cơ bản ở nước ta>
  - Phần 2- Sự phát triển của ngành xây dựng trên thế giới.
  - Phần 3- Chiến lược khoa học kỹ thuật và công nghiệp xây dựng đến năm 2010.
  - Phần 4- Chiến lược phát triển khoa học kỹ thuật và công nghiệp vật liệu xây dựng đến năm 2010.
  - Phần 5- Chiến lược đầu tư xây dựng cơ bản.
  - Phụ lục.

  Số trang: 0

 • Nghề xây dựng ở Pháp

  Tác giả: Bùi Văn Các
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KH xây dựng cơ bản
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghề xây dựng ở Pháp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghề xây dựng ở Pháp

  Tác giả: Bùi Văn Các

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình chung về xây dựng ở Pháp>
  - II. Các vai trò tham gia quá trình xây dựng.
  - III. Nghiên cứu khoa học thực nghiệm về xây dựng.
  - IV. Dịch vụ xây dựng cơ bản, dịch vụ quản lý thực hiện đầu tư.

  Số trang: 0

 • Tổ chức và quản lý xây dựng ở nước ngoài

  Tác giả: T.N.Xhai, L.N.Labrexkiy
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KH xây dựng cơ bản
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổ chức và quản lý xây dựng ở nước ngoài

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổ chức và quản lý xây dựng ở nước ngoài

  Tác giả: T.N.Xhai, L.N.Labrexkiy

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổ chức công tác thiết kế ở các nước Tư bản có kỹ thuật phát triển.
  - 2. Hệ thống hợp đồng nhận thầu trong xây dựng ở các nước Tư bản có kỹ thuật phát triển.
  - 3. Hoạt động của các công ty xây dựng lớn ở các nước Tư bản.
  - 4. Tổ chức quản lý xây dựng ở các nước Tư bản.
  - 5. Tổ chức và quản lý xây dựng ở các nước thành viên Hội đồng tương trợ kinh tế.
  - 6. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế vốn đầu tư và hiệu quả kỹ thuật mới ở các nước thành viên Hội đồng tương trợ kinh tế.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Kiến trúc mùa xuân 87 `Từng bước tạo bộ mặt kiến trúc XHCN các thành phố và điểm dân cư`

  Tác giả: Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Nhà xuất bản: Hội Kiến trúc sư Việt Nam, ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Kiến trúc mùa xuân 87 `Từng bước tạo bộ mặt kiến trúc XHCN các thành phố và điểm dân cư`

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Kiến trúc mùa xuân 87 `Từng bước tạo bộ mặt kiến trúc XHCN các thành phố và điểm dân cư`

  Tác giả: Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Nắm vững và thực hiện đúng quan điểm của Đại hội VI của Đảng cộng sản Việt Nam về kiến trúc.
  - Tạo bộ mặt kiến trúc xã hội chủ nghĩa.
  - Vấn đề đô thị ở thủ đô Hà Nội.
  - 25 năm đóng góp của trường ĐH kiến trúc Hà Nội vào sự nghiệp phát triển nền kiến trúc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
  - Kiến trúc sư và kiến trúc thành phố.
  - Vấn đề nhà ở tự xây tại các thành phố và thị trấn.
  - Giữ gìn và khai thác di sản kiến trúc truyền thống trong cải tạo và quy hoạch nội thành Hà Nội.
  - Mối quan hệ giữa quy hoạch giao thông và mạng lưới công trình dịch vụ - thương nghiệp ở thủ đô Hà Nội.
  - Kiến trúc tác phẩm và tác giả.
  - Những suy nghĩ trong công tác xây dựng và quản lý xây dựng ở Thủ đô.
  - Kiến trúc của Hoàng Liên Sơn những năm qua.
  - Ba nhân tố nghệ thuật đô thị với thủ đô Hà Nội.
  - Thẩm mỹ đô thị, mảnh đất còn hoang vắng của ta.
  - Bộ mặt kiến trúc thành phố với quy hoạch kiến trúc chi tiết...

  Số trang: 0

 • Một số ứng dụng của móng sâu trong công tác gia cố các công trình khi sửa chữa

  Tác giả: Viện thiết kế nhà ở và công trình công cộng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện thiết kế nhà ở và công trình công cộng
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số ứng dụng của móng sâu trong công tác gia cố các công trình khi sửa chữa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số ứng dụng của móng sâu trong công tác gia cố các công trình khi sửa chữa

  Tác giả: Viện thiết kế nhà ở và công trình công cộng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Một số ứng dụng của móng sâu trong công tác gia cố các công trình khi sửa chữa, cải tạo.
  - Tình toán mái vỏ mỏng bằng bê tông cốt thép lắp ghép.
  - Sàn bê tông có cốp pha thay cốt thép chịu lực.
  - Catalo cấu kiện định hình nhà nhiều tầng kiểu khung bằng bê tông cốt thép lắp ghép.

  Số trang: 0

 • Luật gọi thầu đấu thầu của Trung Quốc (thi hành từ ngày 1-1-2000)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật gọi thầu đấu thầu của Trung Quốc (thi hành từ ngày 1-1-2000)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật gọi thầu đấu thầu của Trung Quốc (thi hành từ ngày 1-1-2000)

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  - Lời giới thiệu.
  - Luật gọi thầu đấu thầu của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.
  - Điều lệ quản lý kinh doanh phát triển nhà đất đô thị.
  - Quy định tạm thời về xử phạt hành chính xây dựng

  Số trang: 0

 • Chiến lược năng lượng của các nước đang phát triển trong những năm 80

  Tác giả: Viện Thông tin khoa học và kỹ thuật TW
  Nhà xuất bản: Viện Thông tin khoa học và kỹ thuật TW
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược năng lượng của các nước đang phát triển trong những năm 80

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược năng lượng của các nước đang phát triển trong những năm 80

  Tác giả: Viện Thông tin khoa học và kỹ thuật TW

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Vai trò của dầu mỏ trong chiến lược phát triển ngành năng lượng.
  - II. Vấn đề các dạng nhiên liệu `phi thương mại` trong chiến lược năng lượng.
  - III. Vai trò của tiết kiệm năng lượng trong chiến lược năng lượng.

  Số trang: 0