Tìm kiếm nâng cao

 • Động đất và tính toán công trình xây dựng ở vùng có động đất

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Động đất và tính toán công trình xây dựng ở vùng có động đất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Động đất và tính toán công trình xây dựng ở vùng có động đất

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời giới thiệu.
  - 2. Động đất trên lãnh thổ Việt Nam.
  - 3. Những vấn đề chung quanh tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn cho công trình xây dựng ở vùng có động đất của Việt Nam.
  - 4. Nguyên lý thiết kế kháng chấn cho những công trình được xây dựng ở vùng có động đất.
  - 5. Tính toán nhà lắp ghép tấm lớn chịu tác động của tải trọng động đất.
  - 6. Về phương pháp ngẫu nhiên giải bài toán động lực động đất.
  - 7. Cơ sở của việc xây dựng công thức xác định tải trọng động đất trong tiêu chuẩn SNiP II-7-81.
  - 8. Tiêu chuẩn xây dựng ở vùng có động đất.

  Số trang: 0

 • Một số vấn đề về xây dựng bằng đá

  Tác giả: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng
  Năm xuất bản: 1979
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số vấn đề về xây dựng bằng đá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số vấn đề về xây dựng bằng đá

  Tác giả: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu.
  - 2. Kỹ thuật xây đá.
  - 3. Xây đá hộc.
  - 4. Xây đá bằng vữa.
  - 5. Sa thạch làm đá xây.
  - 6. Con đường cơ giới hoá việc khai thác và gia công đá thiên nhiên.
  - 7. Bệnh của đá xây dựng.
  - 8. Các phương pháp bảo quản và xử lý đá xây dựng.
  - 9. Các phương pháp đo chỉ tiêu cơ lý của đá trong việc chọn đá xây.

  Số trang: 0

 • Xây dựng công nghiệp và dân dụng trong vùng có cáctơ

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng
  Năm xuất bản: 1979
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng công nghiệp và dân dụng trong vùng có cáctơ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng công nghiệp và dân dụng trong vùng có cáctơ

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Hiện tượng cáctơ hoá đất đá.
  - 2. Khảo sát địa chất công trình trong vùng có cáctơ.
  - 3. Thiết kế và xây dựng trong vùng có cáctơ.
  - 4. Một ví dụ về xử lý móng trên vùng cáctơ cácbônát.

  Số trang: 0

 • Cây bóng mát, cây trang trí thành phố

  Tác giả: Viện xây dựng đô thị nông thôn - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện xây dựng đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 1976
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cây bóng mát, cây trang trí thành phố

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cây bóng mát, cây trang trí thành phố

  Tác giả: Viện xây dựng đô thị nông thôn - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: - Lời nói đầu.
  - Phân loại cây theo tính chất sử dụng.
  - Phân loại cây theo độ cao.
  - Phân loại cây theo hình khối tán.
  - Phân loại cây theo mầu sắc lá.
  - Phân loại cây theo mầu sắc hoa.
  - Thời gian cây hoa nở của một số loài cây ( cây si, phi lao, cây nụ, pơ-mu...).

  Số trang: 0

 • Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại TP Đà Nẵng từ ngày 20-21/12/1995

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại TP Đà Nẵng từ ngày 20-21/12/1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại TP Đà Nẵng từ ngày 20-21/12/1995

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Báo cáo chính của Bộ Xây dựng.
  Phần II: Các báo cáo chuyên đề:
  1. Một số vấn đề về định hướng phát triển chiếu sáng đô thị trong sự phát triển điện năng của đô thị.
  2. Một số ý kiến về tạo nguồn tài chính cho sự nghiệp chiếu sáng đô thị.
  3. Một số ý kiến về đầu tư phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị ở nước ta.
  4.Chiếu sáng tín hiệu giao thông trong hệ thống chiếu sáng đô thị.
  5. Tiêu chuẩn hoá - Một nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng chiếu sáng đô thị.
  6. Một số ý kiến về mô hình tổ chức quản lý và phát triển chiếu sáng công cộng đô thị.
  7. Hệ thống chiếu sáng nhân tạo với bộ mặt kiến trúc đô thị.
  8. Chiếu sáng cảnh quan đô thị.
  9. Quan điểm và phương hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2010.
  10. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dùng đèn Sodium thay cho đèn thuỷ ngân cao áp.
  11. Một số vấn đề ứng dụng và cải tiến khoa học kỹ thuật trong xây dựng các công trình chiếu sáng và sản xuất thiết bị chiếu sáng công cộng..

  Số trang: 0

 • Khu chế xuất và Việt Nam sau chiến tranh

  Tác giả: Võ Tá Hân
  Nhà xuất bản: Viện thông tin khoa học và kỹ thuật TW
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khu chế xuất và Việt Nam sau chiến tranh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khu chế xuất và Việt Nam sau chiến tranh

  Tác giả: Võ Tá Hân

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Việt Nam hậu chiến đối phó với những vấn đề kinh tế.
  - I. Điểm qua tình hình kinh tế Việt Nam.
  - II. Những vấn đề thương mại ở các nước đang phát triển.
  - III. Vấn đề nhân lực và cán cân thanh toán sau chiến tranh.
  Phần 2: Khu chế xuất- một ví dụ thắng lợi ở Kaohsiung, Đài Loan.
  - I. Phát triển khu chế xuất.
  - II. Nghiên cứu về khu chế xuất Kaohsiung (Đài Loan).
  Phần 3: Khu chế xuất và Việt Nam sau chiến tranh.
  - I. Xây dựng một môi trường đầu tư thuận lợi.
  - II. Chuẩn bị khu chế xuất.,br .- III. Quản lý khu chế xuất.
  - IV. Nhận xét kết luận.

  Số trang: 0

 • Các đòn bẩy kinh tế trong cải cách ở Trung Quốc

  Tác giả: Viện kinh tế thế giới - Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế thế giới
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các đòn bẩy kinh tế trong cải cách ở Trung Quốc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các đòn bẩy kinh tế trong cải cách ở Trung Quốc

  Tác giả: Viện kinh tế thế giới - Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Các đòn bẩy kinh tế trong cải cách ở Trung Quốc.
  - II. Những ưu điểm và nhược điểm của chế độ khoán hộ.
  - III. Cách làm trong thực hiện chế độ khoán của xí nghiệp tập thể công nghiệp nhẹ số 2 thành phố Trùng Khánh.
  - IV. Cải cách đã thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.
  - V. Góp vốn liên doanh làm sống động xí nghiệp tập thể.
  - VI. Công ty ăn uống 2 - thành phố Phật Sơn góp vốn kinh doanh có hiệu quả tốt.

  Số trang: 0

 • Khu chế biến xuất khẩu: Một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

  Tác giả: Lê Hồng Phục
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế thế giới
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khu chế biến xuất khẩu: Một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khu chế biến xuất khẩu: Một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

  Tác giả: Lê Hồng Phục

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Lời nói đầu>,br>- Chương I: Khu công nghiệp chế biến xuất khẩu: một biện pháp của chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu .
  Chương II: Những yếu tố được vận dụng trong `khu chế xuất`.
  Chương III: Biện pháp chiến lược khu chế xuất trong các đặc khu kinh tế, thành phố mở cửa và khu khai thác kỹ thuật Trung Quốc.
  Chương IV: Thực trạng một số khu chế xuất tiêu biểu.
  Chương V: Đánh giá và nhận xét thay cho kết luận.

  Số trang: 0

 • Hệ thống thu ngân sách Nhà nước trong xu hướng đổi mới

  Tác giả: Viện Khoa học tài chính - Bộ Tài chính
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học tài chính
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hệ thống thu ngân sách Nhà nước trong xu hướng đổi mới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hệ thống thu ngân sách Nhà nước trong xu hướng đổi mới

  Tác giả: Viện Khoa học tài chính - Bộ Tài chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1- Lời nói đầu>,br>2- Các xu hướng phát triển hệ thống thu ngân sách Nhà nước tại các nước XHCN-thành viên khối SEV .
  3- Quan điểm mới về khoản nộp ngân sách của các xí nghiệp quốc doanh, khi chuyển sang cho tập thể lao động thuê.
  4- Thuế và cải cách thuế ở Ba Lan.
  5- Kinh nghiệm của CHND Bungary về sử dụng thuế quan trong điều hoà nhập khẩu.
  6- Các khoản thu ngân sách có tính chất thuế hoặc không có tính chất thuế.
  7- Thuế địa tô một bộ phận của hệ thống thuế nước CHND Bungary.
  8- Các loại thuế trong hệ thống điều tiết nhà nước ở nước CHND Bungary.
  9- Một số vấn đề về thuế và các khoản nộp từ các xí nghiệp quốc doanh vào ngân sách nhà nước ở Tiệp Khắc và Liên Xô.

  Số trang: 0

 • Mỹ và Nhật Bản - Những vấn đề kinh tế - xã hội. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mỹ và Nhật Bản - Những vấn đề kinh tế - xã hội. Tập 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mỹ và Nhật Bản - Những vấn đề kinh tế - xã hội. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 2 : Những đặc trưng kinh tế-xã hội của Nhật Bản.
  - Những đặc điểm cơ bản về mô hình kinh tế Nhật Bản.
  - Kế hoạch hoá vĩ mô ở Nhật Bản .
  - Khái quát về nền giáo dục Nhật Bản.
  - Triết lý mới về quản lý công ty của Nhật Bản.
  - Những đặc điểm cơ bản trong phát triển nông nghiệp của Nhật Bản.
  - Vai trò mới của thương nghiệp -nhập khẩu thay cho sản xuất.
  - Phần III: Chiến lược toàn cầu.
  - Quan hệ kinh tế đối ngoại của Mỹ và Nhật Bản.
  - Sự điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ, liên minh chiến lược Mỹ-Nhật Bản - Bản chất của CNĐQ.
  - Chiến tranh kinh tế-công cụ giành giật quốc tế hiện nay.
  - Chính sách ngoại thương của Mỹ-sự khống chế thị trường thế giới.
  - Chính sách ngoại thương dựa trên sức mạnh tài chính và kỹ thuật của Nhật Bản.
  - Nhìn từ nước ngoài: Quan hệ kinh tế của Mỹ và Nhật Bản đối với Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Mỹ và Nhật Bản - Những vấn đề kinh tế - xã hội. Tập 1

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mỹ và Nhật Bản - Những vấn đề kinh tế - xã hội. Tập 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mỹ và Nhật Bản - Những vấn đề kinh tế - xã hội. Tập 1

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tập 1: Những vấn đề kinh tế-xã hội của nước Mỹ.
  - Nguyên tắc chỉ đạo và những đặc điểm cơ bản của hệ thống kinh tế Mỹ .
  - Dân chủ tư sản - nhìn từ pháp luật nước Mỹ.
  - Phương pháp xây dựng chiến lược kinh tế vĩ mô và vi mô - các yếu tố phát triển kinh tế.
  - Nền giáo dục và mục tiêu cạnh tranh kinh tế.
  - Kỹ thuật và công nghệ mới - tầm quan trọng sống còn của nền kinh tế Mỹ.
  - Hệ thống kế hoạch hoá và quản lý mang tính chiến lược của các công ty Mỹ.
  - Kích thích cung bằng cách giảm thuế .
  - Quan hệ thuê mướn trong nền nông nghiệp Mỹ.
  - Những xu hướng mới về quản lý và cơ cấu tổ chức của các công ty lớn ở Mỹ.

  Số trang: 0

 • Tài chính tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tài chính tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá. Tập 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tài chính tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Mấy vấn đề về chính sách tài chính quốc gia.
  - Chính sách tài chính trong nền kinh tế thị trường.
  - Thị trường tài chính.
  - Nội dung của cải cách tài chính.
  - Những bài học rút ra từ cải cách tài chính.
  - Nhập cuộc thị trường tài chính.
  - Và vấn đề cải tổ cơ chế tài chính-tín dụng tại Liên Xô.
  - Tín dụng ngoài quốc doanh thế mạnh và những vấn đề cần giải quyết...

  Số trang: 0

 • Tài chính tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tài chính tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tài chính tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời nói đầu.
  - Chính sách tài chính tiền tệ dưới góc độ kinh tế chính trị.
  - Tài chính và phát triển kinh tế.
  - Một số quan điểm về chính sách tài chính quốc gia và vấn đề tạo vốn phát triển ở nước ta hiện nay.
  - Vấn đề tài chính và ngân sách .
  - Một biện pháp tăng thu ngân sách, chống tái lạm phát: miễn giảm thuế và miễn giảm lãi suất ngân hàng.
  - Thử bàn về mô hình quản lý ngân sách Nhà nước dưới hình thức hai quỹ: ngân sách kinh tế và ngân sách tiêu dùng riêng biệt.
  - Cần một thị trường vốn.
  - Tiến tới một thị trường vốn tại Trung Quốc: thảo luận và thưvj hiện...

  Số trang: 0

 • Thị trường lao động và việc làm. Tập 2: Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở các nước trên thế giới

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thị trường lao động và việc làm. Tập 2: Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở các nước trên thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thị trường lao động và việc làm. Tập 2: Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở các nước trên thế giới

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phát triển nguồn nhân lực của các nước trên thế giới.
  2. Thị trường xuất nhập khẩu lao động thế giới.
  3. Kinh nghiệm giải quyết việc làm và thị trường lao động thời kỳ chính sách kinh tế mới (NEP).
  4. Đề xuất về những nguyên tắc và cơ cấu luật lao động của Liên Xô.
  5. Cải cáh hệ thống quản lý lao động và giải quyết việc làm ở Trung Quốc.
  6. Chính sách việc làm của Hunggari .
  7. Khái niệm thất nghiệp và các khái niệm có liên quan với nó trong xã hội tư bản.
  8. Những xu hướng mới của thị trường lao động TBCN và 5 đặc điểm lớn của thị trường lao động Mỹ thập kỷ 90...

  Số trang: 0

 • Thị trường lao động và việc làm. Tập 1,Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở Việt Nam

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thị trường lao động và việc làm. Tập 1,Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thị trường lao động và việc làm. Tập 1

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu .
  2. Thực tiễn đòi hỏi đặt đúng tầm vấn đề lao động và việc làm trong các quyết định lớn của Đảng và Nhà nước.
  3. Suy nghĩ về con đường giải quyết việc làm trong chiến lược kinh tế-xã họi (1991-2000) ở nước ta.
  4. Một số suy nghĩ về mô hình mới quản lý lao động xã hội ở nước ta theo hướng dân chủ hơn-dân chủ XHCN.
  5. Thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở Việt Nam.
  6. Một số phương hướng giải quyết việc làm và sử dụng hợp lý nguồn lao động xã hội trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 1991-1995.
  7. Một số nhân tố chủ yếu cần được đặc biệt lưu ý để hình thành thị trường lao động.
  8. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần với vấn đề giải quyết việc làm cho lao động xã hội...

  Số trang: 0