Tìm kiếm nâng cao

 • Hội nghị toàn quốc vệ sinh môi trường đô thị lần thứ nhất (13-14/5/1991)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị toàn quốc vệ sinh môi trường đô thị lần thứ nhất (13-14/5/1991)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị toàn quốc vệ sinh môi trường đô thị lần thứ nhất (13-14/5/1991)

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại hội nghị.
  2. Báo cáo của Giám đốc Sở xây dựng Hải Phòng.
  3. Báo cáo tham luận của Giám đốc Công ty vệ sinh đô thị Hải Phòng.
  4. Tình hình xử lý rác tại thành phố Hồ Chí Minh.
  5. Báo cáo tham luận của Công ty dịch vụ công cộng TP Hồ Chí Minh.
  6. Chiếu sáng công cộng và và vấn đề vệ sinh môi trường đô thị

  Số trang: 0

 • Hội thảo phát triển nông thôn lần thứ nhất (ngày 15/4/1991)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo phát triển nông thôn lần thứ nhất (ngày 15/4/1991)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo phát triển nông thôn lần thứ nhất (ngày 15/4/1991)

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Phương hướng và các biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển và xây dựng nông thôn nước ta đến năm 2000.
  2. Mấy vấn đề về quy hoạch phát triển xây dựng nông thôn mới ở thủ đô trong những năm tới.
  3. Bài phát biểu của ngài David Smith tại lễ khai mạc hội thảo` Quy hoạch và phát triển nông thôn`.
  4.Những kết quả bước đầu và kinh nghiệm xây dựng các xã thí điểm của dự án VIE/86/020.
  5. Tham luận hội thảo về xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa ngày 15/4/1991 .
  6. Hội nông dân Việt Nam với công tác phát triển kinh tế-xã hội nông thôn.
  7. Vấn đề dân số-lao động-việc làm ở nông thôn Việt Nam và những giải pháp.
  8. Về vấn đề phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn..

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia nơi ở và đô thị hoá

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia nơi ở và đô thị hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia nơi ở và đô thị hoá

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong cuộc mít tinh `Ngày thế giới về nơi ở` (1/10/1990).
  2. Đô thị hoá và vấn đề ở trong các đô thị của Việt Nam.
  3. Một số suy nghĩ vế các chính sách nhà ở.
  4. Nhà ở Hà Nội và biện pháp chính sách về nhà ở Hà Nội.
  5. Một số ý kiến về chính sách xây dựng nhà ở trong thời gian tới.
  6. Cải thiện điều kiện ở cho các hộ gia đình thu nhập thấp tại các đô thị.
  7. Về tình hình nghiên cứu quy hoạch và chuẩn bị đất xây dựng tại thủ đô Hà Nội.
  8. Quá trình độ thị hoá vấn đề nhà ở, cơ sở hạ tầng và môi trường đô thị ở nước ta..

  Số trang: 0

 • Mười năm kiến trúc Việt Nam

  Tác giả: Hội kiến trúc sư Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội kiến trúc sư Việt Nam
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mười năm kiến trúc Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mười năm kiến trúc Việt Nam

  Tác giả: Hội kiến trúc sư Việt Nam

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Xây dựng nhận thức tổ chức và đội ngũ:
  - 1. Kiến trúc với văn hoá tư tưởng và kinh tế xã hội.
  - 2. Vai trò vị trí kiến trúc sư.
  - 3. Lực lượng kiến trúc sư.
  - 4. Chuyển biến tư duy kiến trúc qua các kỳ thi.
  - 5. Chuyển biến về mặt nghệ thuật thông qua các hoạt động sáng tạo kiến trúc trong thực tiễn xây dựng.
  - 6. Hội kiến trúc sư Việt Nam.
  - Phần thứ hai: Thành tích và khuyết điểm của kiến trúc nước ta trong 10 năm qua:
  - 1. Quy hoạch.
  - 2. Kiến trúc công nghiệp.
  - 3. Kiến trúc nhà ở.
  - 4. Kiến trúc các công trình công cộng.
  - 5. Kiến trúc nông thôn.
  - 6. Các lĩnh vực khác.
  - Phần thứ ba: Nhận xét chung và tìm nguyên nhân của các ưu khuyết điểm.
  - Phần thứ tư: Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại TP Đà Nẵng từ ngày 20-21/12/1995

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại TP Đà Nẵng từ ngày 20-21/12/1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại TP Đà Nẵng từ ngày 20-21/12/1995

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Báo cáo chính của Bộ Xây dựng.
  Phần II: Các báo cáo chuyên đề:
  1. Một số vấn đề về định hướng phát triển chiếu sáng đô thị trong sự phát triển điện năng của đô thị.
  2. Một số ý kiến về tạo nguồn tài chính cho sự nghiệp chiếu sáng đô thị.
  3. Một số ý kiến về đầu tư phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị ở nước ta.
  4.Chiếu sáng tín hiệu giao thông trong hệ thống chiếu sáng đô thị.
  5. Tiêu chuẩn hoá - Một nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng chiếu sáng đô thị.
  6. Một số ý kiến về mô hình tổ chức quản lý và phát triển chiếu sáng công cộng đô thị.
  7. Hệ thống chiếu sáng nhân tạo với bộ mặt kiến trúc đô thị.
  8. Chiếu sáng cảnh quan đô thị.
  9. Quan điểm và phương hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2010.
  10. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dùng đèn Sodium thay cho đèn thuỷ ngân cao áp.
  11. Một số vấn đề ứng dụng và cải tiến khoa học kỹ thuật trong xây dựng các công trình chiếu sáng và sản xuất thiết bị chiếu sáng công cộng..

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Luật quy hoạch đô thị và tình hình thực tiễn

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Luật quy hoạch đô thị và tình hình thực tiễn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Luật quy hoạch đô thị và tình hình thực tiễn

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Luật Quy hoạch đô thị nước CHND Trung Hoa.
  - Một số vấn đề và kiến nghị trong việc chấp hành Luật quy hoạch đô thị.
  - Tăng cường quy hoạch và điều tiết sự phát triển vùng và đô thị.
  - Tạo lập cơ chế vận hành quy hoạch đô thị tương ứng với nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
  - Luận chứng kinh tế là mặt quan trọng của quy hoạch đô thị

  Số trang: 0

 • Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương

  Tác giả: Uỷ ban kinh tế và xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP)
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương

  Tác giả: Uỷ ban kinh tế và xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP)

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Đích và các mục tiêu.
  II. Những vấn đề chủ yếu:
  A- Những chiều hướng, phương thức và tác động của đô thị hoá.
  B- Nền kinh tế và sức sản xuất của đô thị.
  C- Sự nghèo khó ở đô thị.
  D- Môi trường đô thị.
  III. Điểm lại các chương trình trợ giúp hiện nay:
  A- Sự trợ giúp ở cấp quốc gia.
  B- Sự trợ giúp ở cấp khu vực.
  IV. Các hành động ở cấp quốc gia.
  V. Các hành động ở cấp khu vực .
  VI. Những ưu tiên và khung thời gian

  Số trang: 0

 • Quy hoạch đô thị ở Trung Quốc - Lý luận và thực tiễn

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT-BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT-BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch đô thị ở Trung Quốc - Lý luận và thực tiễn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch đô thị ở Trung Quốc - Lý luận và thực tiễn

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT-BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu.
  - Đón thế kỷ mới sắp tới.
  - Tình hình và nhiệm vụ mới của quy hoạch đô thị Trung Quốc.
  - Cần phải xử lý tốt một số quan hệ khi quản lý quy hoạch đô thị .
  - Tác dụng và cải cách các thành phố trung tâm.
  - Xu thế phát triển đô thị Trung Quốc trong thập kỷ 90 và đối sách

  Số trang: 0

 • Kinh nghiệm phát triển đô thị của Bắc Hải, thành phố Trung Quốc mở cửa trên bờ vịnh Bắc Bộ

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kinh nghiệm phát triển đô thị của Bắc Hải, thành phố Trung Quốc mở cửa trên bờ vịnh Bắc Bộ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kinh nghiệm phát triển đô thị của Bắc Hải, thành phố Trung Quốc mở cửa trên bờ vịnh Bắc Bộ

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có các vấn đề sau:
  - Làm tốt quy hoạch đô thị-tăng cường quản lý quy hoạch.
  - Suy nghĩ về mấy vấn đề quan trọng trong quản lý quy hoạch đô thị của thành phố Bắc Hải.
  - Triển khai `phục vụ cửa sổ `, quản lý tốt việc xem xét phê chuẩn.
  - Giới thiệu sơ lược về quy hoạch khu nghỉ mát du lịch Nhà nước Ngân Than.
  - Ứng dụng kỹ thuật tin học trong quy hoạch thành phố Bắc Hải.
  - Tăng cường nghiên cứu quy hoạch đô thị, phục vụ quy hoạch xây dựng thành phố Bắc Hải.
  - Triển khai thiết kế đô thị, tạo dựng lại hình tượng đô thị.
  - Bước đầu nghiên cứu kế hoạch mở mang khu Trung Tín thành phố Bắc Hải, Quảng Tây.
  - Bàn về `Sự phát triển lâu bền ` của đô thị

  Số trang: 0

 • Thực tiễn công tác quy hoạch đô thị ở Đài Loan

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thực tiễn công tác quy hoạch đô thị ở Đài Loan

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thực tiễn công tác quy hoạch đô thị ở Đài Loan

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu: 1- Hệ thống quy hoạch ở Đài Loan.
  2- Các loại quy hoạch đô thị.
  3- Tiến trình.
  4- Công tác của giai đoạn hiện đại.
  II. Nội dung của công việc quy hoạch đô thị: 1- Quá trình công tác quy hoạch đô thị.
  2- Quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết .
  3- Quy hoạch sử dụng đất, hệ thống giao thông vận tải và kết cấu hạ tầng.
  III. Lập, phê chuẩn và thi hành quy hoạch đô thị: 1- Các điều kiện để lập quy hoạch đô thị.
  2- Các cơ quan chịu trách nhiệm lập QHĐT.
  3- Phê chuẩn quy hoạch đô thị.
  4- Thi hành quy hoạch đô thị.
  IV. Những công việc khác: 1- Xem xét lại quy hoạch đô thị.
  2- Định kỳ xem xét lại toàn bộ QHĐT.
  3- Triển vọng tương lai

  Số trang: 0

 • Công tác thiết kế điển hình trong xây dựng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Trần Đạt
  Nhà xuất bản: Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công tác thiết kế điển hình trong xây dựng ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công tác thiết kế điển hình trong xây dựng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Trần Đạt

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Đại cương - 2. Công tác thiết kế điển hình trong xây dựng ở Việt Nam - 3. Hoạt động công tác thiết kế điển hình - 4. Về nội dung công tác thiết kế điển hình trong điều kiện kinh tế thị trường có định hướng - 5. Mấy lời kết luận - Tài liệu tham khảo - Phụ lục.

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cung cấp điện cho công trường xây dựng

  Tác giả: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng - Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước
  Nhà xuất bản: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cung cấp điện cho công trường xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cung cấp điện cho công trường xây dựng

  Tác giả: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng - Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Chỉ dẫn chung - 2. Lựa chọn điện áp - 3. Phân loại hộ dùng điện của công trường xây dựng theo cung cấp điện liên tục - 4. Tính toán phụ tải điện - 5. Các sơ đồ cáp điện - 6. Trạm biến áp trung gian 110/35/6KV, 66/15KV - 7. Các trạm biến áp 35 (15,10,6)/0,4KV - 8. Các trạm phát điện điezen - 9. Lưới điện công trường - 10.Chiếu sáng - 11. Lựa chọn thiết bị, dây dẫn điện theo điều kiện ngắn mạch ở lưới trên và dưới 1000 V - 12. Bảo vệ rơle - 13. Đo đếm điện năng - 14. Bảo vệ qua điện áp khí quyển, chống sét - 15. Chống sét - 16. Phụ lục - 17. Các tài liệu tham khảo.

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế đường trên công trường xây dựng

  Tác giả: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng - Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước
  Nhà xuất bản: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế đường trên công trường xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế đường trên công trường xây dựng

  Tác giả: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng - Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Quy định chung.
  - 2. Công tác điều tra khảo sát thiết kế mạng lưới đường công trường.
  - 3. Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu của đường ô tô.
  - 4. Các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu của đường sắt.
  - 5. Nền đường và thoát nước.
  - 6. Mặt đường.
  - 7. Cầu cống và các công trình vượt qua dòng nước.
  - 8. Phai đê và bến sông.
  - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cấp nước cho công trường xây dựng

  Tác giả: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng - Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước
  Nhà xuất bản: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cấp nước cho công trường xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cấp nước cho công trường xây dựng

  Tác giả: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng - Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Điều kiện kỹ thuật chung để thiết kế hệ thống cấp nước công trường.
  - II. Cơ sở để thiết kế hệ thống cấp nước công trường - Phương pháp tính toán.
  - III. Xử lý nước.
  - IV. Thiết kế trạm bơm và hệ thống cấp nước.
  - Phụ lục.

  Số trang: 0

 • Con đường mới đô thị hoá nông thôn mang màu sắc riêng của Trung quốc. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKT - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Con đường mới đô thị hoá nông thôn mang màu sắc riêng của Trung quốc. Tập 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Con đường mới đô thị hoá nông thôn mang màu sắc riêng của Trung quốc. Tập 2

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKT - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề:
  - Bàn về một vài vấn đề đô thị hoá nông thôn.
  - Suy nghĩ về việc nhất thể hoá thành thị và nông thôn.
  - Tăng nhanh bước tiến của nhất thể hoá thành thị và nông thôn, đẩy mạnh xây dựng thành phố hiện đại hoá.
  - Xu thế phát triển xã hội là đô thị hoá chứ không phải là nhất thể hoá thành thị và nông thôn.

  Số trang: 0