Tìm kiếm nâng cao

 • Một số vấn đề tải trọng và tác động đối với nhà và công trình

  Tác giả: Nguyễn Đăng Bích/ Nguyễn Ngọc Hà/ Nguyễn Võ Thông,Nguyễn Ngọc Hà,Nguyễn Võ Thông
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số vấn đề tải trọng và tác động đối với nhà và công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số vấn đề tải trọng và tác động đối với nhà và công trình

  Tác giả: Nguyễn Đăng Bích/ Nguyễn Ngọc Hà/ Nguyễn Võ Thông,Nguyễn Ngọc Hà,Nguyễn Võ Thông

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Mở đầu- 1. Tải trọng do người, vật liệu và sản phẩm chất kho- 2. Hệ số độ cao- 3. Hệ số khí động- 4. Phân vùng áp lực gió với thời gian lấy trung bình vận tốc gió 3 giây- 5. Sửa đổi chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió- 6. Những thay đổi khác trong tiêu chuẩn dự thảo mới so với tiêu chuẩn cũ- - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010:- 1/ Thực trạng chỗ ở đô thị và nông thôn- 2/ Quan điểm và mục tiêu phát triển chỗ ở- 3/ Phương hướng phát triển chỗ ở đô thị và nông thôn- 4/ Chính sách tạo điều kiện- 5/ Tổ chức thực hiện.
  - Chương trình mục tiêu phát triển nhà ở đô thị thời kỳ 1996-2000:- 1- Thực trạng nhà ở đô thị hiện nay- 2- Mục tiêu phát triển nhà ở đô thị đến năm 2000- 3- Quan điểm cơ bản và các giải pháp chính sách

  Số trang: 0

 • Phương án sử dụng biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố

  Tác giả: UBND TP Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: UBND TP Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương án sử dụng biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương án sử dụng biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố

  Tác giả: UBND TP Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề:
  I. Tình hình quản lý nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố.
  - II. Các phương án theo quyết định 59/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
  - III. Số biệt thự còn lại có đủ điều kiện bán.
  - IV. Biện pháp thực hiện.

  Số trang: 0

 • Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê tại TP Hồ Chí Minh (Nghị định 61/CP)

  Tác giả: Sở nhà đất TP Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Sở nhà đất TP Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê tại TP Hồ Chí Minh (Nghị định 61/CP)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê tại TP Hồ Chí Minh (Nghị định 61/CP)

  Tác giả: Sở nhà đất TP Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại TP Hồ Chí Minh.
  - Phần II: Các loại nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được bán và không được bán.
  - Phần III: Bảng giá nhà ở xây dựng mới. Phương pháp xác định loại, cấp, hạng nhà ở. Phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở.
  - Phần IV: Bảng giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng.
  - Phần V: Quy chế bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
  - Phần VI: Tổ chức thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
  - Phần VII: Trình tự bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
  - Phần VIII: Kế hoạch bán và kế hoạch sử dụng tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
  - Phần IX: Kế hoạch quán triệt các Nghị định của Chính phủ về chính sách nhà ở, đất ở và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ.

  Số trang: 0

 • Đề án thực hiện mục tiêu, chương trình phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh

  Tác giả: Sở nhà đất TPHCM
  Nhà xuất bản: Sở nhà đất TPHCM
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án thực hiện mục tiêu, chương trình phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án thực hiện mục tiêu, chương trình phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh

  Tác giả: Sở nhà đất TPHCM

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Đề án thực hiện mục tiêu, chương trình phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh đến năm 2000.
  - Định hướng phát triển nhà ở đô thị thời kỳ 1996-2000.
  - Quy định về việc xây nhà bán nhà trả góp và cho vay mua nhà trả góp cho CBCNV, gia đình chính sách và nhân dân lao động có thu nhập thấp tại TP Hố Chí Minh...

  Số trang: 0

 • Hội nghị phát triển nhà ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: Cần Thơ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị phát triển nhà ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị phát triển nhà ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Phát triển nhà ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long-một nhiệm vụ cấp bách.- - Lược ghi bài phát biểu của Thủ tướng Võ Văn Kiện tại Hội nghị phát triển nhà ở nông thôn Đồng băngf sông Cửu Long.- - Bài phát biểu về phát triển nhà ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ- - Chương trình phát triển nhà ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long- - Đồng Tháp với chương trình xây dựng nhà ở nông thôn...

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Nhà ở- điểm nóng tiêu dùng mới, điểm tăng trưởng kinh tế mới

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT xây dựng- BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Nhà ở- điểm nóng tiêu dùng mới, điểm tăng trưởng kinh tế mới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Nhà ở- điểm nóng tiêu dùng mới, điểm tăng trưởng kinh tế mới

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu.
  - Xây dựng nhà ở sẽ hình thành điểm nóng tiêu dùng mới và điểm tăng trưởng kinh kế mới.
  - Vì sao đề ra xây dựng nhà ở là điểm tăng trưởng kinh tế.
  - Phải áp dụng biện pháp làm cho nhà ở hình thành điểm nóng tiêu dùng.
  - Đẩy mạnh tiêu dùng nhà ở, thúc đẩy xây dựng nhà ở.
  - Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng đô thị phải đảm bảo cho điểm tăng trưởng kinh tế mớ.
  - Dựa vào tiến bộ KHKT, thúc đẩy hai chuyển biến của ngành nhà ở.
  - Chính sách nhà ở là mấu chốt làm cho xây dựng nhà ở kích thích được tăng trưởng kinh tế.
  - Ngành nhà đất hiện nay đứng trước 3 mâu thuẫn lớn.
  - Tạo dựng ngành nhà ở hiện đại hoá.
  Lưu thông tiền tệ phục vụ nhà đất cần được nhanh chóng gây dựng và phát triển.
  - Các biện pháp chính sách có thể lựa chọn để kích thích tiêu dùng về nhà ở, thúc đẩy xây dựng nhà ở.

  Số trang: 0

 • Hội nghị nhà ở toàn quốc lần thứ II (10/1991- TP.Hồ Chí Minh)

  Tác giả: Bộ xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị nhà ở toàn quốc lần thứ II (10/1991- TP.Hồ Chí Minh)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị nhà ở toàn quốc lần thứ II (10/1991- TP.Hồ Chí Minh)

  Tác giả: Bộ xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị nhà ở toàn quốc lần thứ II từ ngày 7-10-1991 đến ngày 9-10-1991.
  - Bài phát biểu của Đ/C Phó chủ tịch Uỷ ban ND thành phố Hồ Chí Minh.
  - Nghị định của HĐBT ban hành quy chế kinh doanh nhà ở.
  - Giới thiệu một số nét về công trình hợp tác đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng đường Nguyễn Tri Phương P.8 Quận 5 TP Hồ Chí Minh.
  -Nâng cao hơn nữa chất lượng các công trình xây dựng.
  - Quy chế sử dụng nhà ở trong các thành phố, thị xã, thị trấn.
  - Những biện pháp khắc phục khó khăn do giá cho thuê nhà còn bao cấp.
  - Báo cáo công tác quản lý phát triển nhà ở của thành phố Hải Phòng.
  - Hiệu quả và kinh nghiệm bước đầu về công tác kinh doanh phát triển nhà của thành phố hải Phòng.
  - Nghị định của Chủ tịch HĐBT về việc giải quyết một số vấn đề về nhà ở.

  Số trang: 0

 • Nhà lắp ghép `tứ phòng` không gỗ

  Tác giả: Công ty kinh doanh chế tạo nhà lắp ghép La Nam, khu Bảo Sơn, Thượng Hải-Trung Quốc
  Nhà xuất bản: Sở nghiên cứu khoa học xây dựng Thượng Hải
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: Thượng Hải
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà lắp ghép `tứ phòng` không gỗ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà lắp ghép `tứ phòng` không gỗ

  Tác giả: Công ty kinh doanh chế tạo nhà lắp ghép La Nam, khu Bảo Sơn, Thượng Hải-Trung Quốc

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Thuyết minh tóm tắt và quy cách kỹ thuật- 1/ Thuyết minh tóm tắt- 2/ Tham số kỹ thuật chủ yếu.
  :- II. Y kiến giám định.
  - III. Y kiến của các đơn vị tổ chức giám định.
  - VI. Văn kiện kèm theo:- 1/ Hình vẽ và ý kiến của tổ thẩm tra văn kiện- 2/ Y kiến thẩm tra của tổ phúc tra tính năng chất lượng.

  Số trang: 0

 • Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương,Hội nghị cấp Bộ trưởng về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình dương

  Tác giả: Uỷ ban Kinh tế và xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương,Hội nghị cấp Bộ trưởng về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình dương

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá ở châu Á và Thái Bình Dương

  Tác giả: Uỷ ban Kinh tế và xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Đích và các mục tiêu.
  - II. Những vấn đề chủ yếu.
  - A. Những chiều hướng, phương thức và tác động của đô thị hoá.
  - B. Nền kinh tế và sức sản xuất của đô thị.
  - C. Sự nghèo khó ở đô thị.
  - D. Môi trường đô thị.
  - III. Điểm lại các chương trình trợ giúp hiện nay.
  - A. Sự trợ giúp ở cấp quốc gia.
  - B. Sự trợ giúp ở cấp khu vực.
  - IV. Các hành động ở cấp quốc gia.
  - V. Các hành động ở cấp khu vực.
  - A. Các mối liên kết giữa các chương trình cấp khu vực và quốc gia.
  - B. Nghiên cứu và triển khai ở cấp khu vực.
  - C. Điều phối và hợp tác ở cấp khu vực.
  - D. Sự yểm trợ cho các mạng lưới khu vực>,br>- VI. Những ưu tiên và khung thời gian

  Số trang: 0

 • Tổng quan: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam sau 6 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp

  Tác giả: Viện nghiên cứu CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng quan: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam sau 6 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng quan: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam sau 6 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp

  Tác giả: Viện nghiên cứu CN Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Thực trạng nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt Nam qua 6 năm đổi mới (1988-1993):
  - 1. Những kết quả đạt được- a/ Trên mặt trận nông nghiệp- b/ Bức tranh chung về nông thôn, nông dân Việt Nam trong những năm đổi mới.
  - 2. Những tồn tại và những vấn đề mới nảy sinh.
  II. Mục tiêu, phương hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2000:
  - 1. Mục tiêu tổng quát.
  - 2. Phương hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2000.
  - III. Những chủ trương và giải pháp:
  - 1. Đổi mới cơ cấu kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp gắn liền với cải biến cơ cấu kinh tế nông thôn.
  - 2. Tiếp tục đổi mới các thành phần kinh tế trong nông nghiệp.
  - 3. Đổi mới chính sách vĩ mô của Nhà nước.
  - 4.Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị ở nông thôn.
  - 5. Đào tạo cán bộ nông thôn

  Số trang: 0

 • Thị trường dịch vụ khách sạn - du lịch ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Xuân Đào
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu thị trường giá cả
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thị trường dịch vụ khách sạn - du lịch ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thị trường dịch vụ khách sạn - du lịch ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Xuân Đào

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Vai trò của dịch vụ du lịch khách sạn ở Việt Nam trong phát triển kinh tế.
  2. Thực trạng thị trường dịch vụ du lịch và kinh doanh khách sạn ở nước ta.
  3. Triển vọng thị trường du lịch-dịch vụ khách sạn ở nước ta và những kiến nghị giải pháp nhằm phát triển thị trường .

  Số trang: 0