Tìm kiếm nâng cao

 • Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2003/QĐ-BXD ngày 03/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2003/QĐ-BXD ngày 03/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2003/QĐ-BXD ngày 03/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm 7 chương như sau:
  Chương I: Các quy định chung.
  Chương II: Quản lý sử dụng nhà chung cư.
  Chương III: Tổ chức thực hiện quản lý nhà chung cư.
  Chương IV: Kinh phí phục vụ quản lý sử dụng nhà chung cư.
  Chương V: Giải quyết tranh chấp và xử lý các vi phạm.
  Chương VI: Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp đói với công tác quản lý sử dụng nhà chung cư.
  Chương VII: Điều khoản thi hành

  Số trang: 0

 • Hội thảo Phát triển và quản lý nhà chung cư cao tầng,Báo cáo

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Phát triển và quản lý nhà chung cư cao tầng,Báo cáo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Phát triển và quản lý nhà chung cư cao tầng

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Thực trạng và giải pháp quản lý sử dụng nhà chung cư .
  2. Một số kinh nghiệm về đầu tư nhà chung cư cao tầng .
  3. Một số vấn đề về chương trình cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cao tầng bị xuống cấp hư hỏng tại Hà Nội.
  - 4. Chương trình cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cao tầng bị xuống cấp, hư hỏng tại TP Hồ Chí Minh .
  5. Những kết quả bước đầu và kế hoạch phát triển nhà chung cư tại tỉnh Khánh Hoà .
  6. Quản lý, giám sát chất lượng xây dựng nhà chung cư cao tầng

  Số trang: 0

 • Quy chế quản lý lập và sử dụng thiết kế điển hình trong công tác đầu tư xây dựng

  Tác giả: Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc - BXD
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy chế quản lý lập và sử dụng thiết kế điển hình trong công tác đầu tư xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy chế quản lý lập và sử dụng thiết kế điển hình trong công tác đầu tư xây dựng

  Tác giả: Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có: Chương I: Những quy định chung.
  Chương II: Quản lý lập dự án thiết kế điển hình.
  Chương III: Quản lý sử dụng thiết kế điển hình.
  Chương IV: Điều khoản thi hành - Phần thuyết minh.

  Số trang: 0

 • Thể chế quy hoạch và phát triển đô thị ở Việt Nam và Nhật Bản,Hội thảo quốc tế

  Tác giả: Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN - Viện Phát triển cơ sở hạ tầng Nhật Bản
  Nhà xuất bản: Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN - Viện Phát triển cơ sở hạ tầng Nhật Bản
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thể chế quy hoạch và phát triển đô thị ở Việt Nam và Nhật Bản,Hội thảo quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thể chế quy hoạch và phát triển đô thị ở Việt Nam và Nhật Bản

  Tác giả: Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN - Viện Phát triển cơ sở hạ tầng Nhật Bản

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan về các vấn đề quy hoạch và phát triển đô thị ở VN.
  2. Kinh nghiệm của Nhật Bản về đô thị hoá.
  3. Hệ thống thể chế trong quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị tại VN.
  4. Vấn đề phát triển khu đô thị mới ở Hà Nội.
  5. Cần có một hệ thống quản lý phát triển đất đai bền vững có hiệu quả.
  6. Hệ thống quy hoạch đô thị..

  Số trang: 0

 • Đổi mới hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đến năm 2010 trong lĩnh vực kết cấu và công nghệ xây dựng

  Tác giả: Vụ Khoa học công nghệ - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Vụ Khoa học công nghệ
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đổi mới hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đến năm 2010 trong lĩnh vực kết cấu và công nghệ xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đổi mới hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đến năm 2010 trong lĩnh vực kết cấu và công nghệ xây dựng

  Tác giả: Vụ Khoa học công nghệ - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bao gồm những vấn đề sau:
  1. ` Tiêu chuẩn hoá xây dựng` trong giai đoạn đổi mới hội nhập.
  2. Ban kỹ thuật kết cấu BTCT và khối xây với công tác xây dựng bộ tiêu chuẩn chuyên ngành.
  3. Giới thiệu về dự thảo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép (soát xét TCVN 5575-1991).
  4. Sử dụng tiêu chuẩn trong các dự án.
  5. Nghiên cứu xây dựng đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn hoá xây dựng về lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị.
  6. Một số ý kiến thảo luận về đổi mới hệ thống tiêu chuẩn kết cấu và công nghệ xây dựng..

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chi tiết khu đô thị thành phố giao lưu, tỷ lệ 1/2000 tại xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn,huyện Từ Liêm, phường Mai Dịch,quận Cầu Giấy-TP Hà Nội

  Tác giả: Viện Quy hoạch xây dựng HN
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng HN
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chi tiết khu đô thị thành phố giao lưu, tỷ lệ 1/2000 tại xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn,huyện Từ Liêm, phường Mai Dịch,quận Cầu Giấy-TP Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chi tiết khu đô thị thành phố giao lưu, tỷ lệ 1/2000 tại xã Cổ Nhuế, thị trấn Cầu Diễn,huyện Từ Liêm, phường Mai Dịch,quận Cầu Giấy-TP Hà Nội

  Tác giả: Viện Quy hoạch xây dựng HN

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần sau:
  Phần mở đầu.
  - Chương I: Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng.
  - Chương II: Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đồ án.
  - Chương III: Bố cục quy hoạch kiến trúc.
  - Chương IV: Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật.
  - Chương V: Kinh tế xây dựng.
  - Chương VI: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Hội nghị cấp nước đô thị toàn quốc lần thứ IV

  Tác giả: Nguyễn Trọng Tín
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2001/2001-1/2001
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị cấp nước đô thị toàn quốc lần thứ IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị cấp nước đô thị toàn quốc lần thứ IV

  Tác giả: Nguyễn Trọng Tín

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình phát triển ngành cấp nước 1991-2000 - II. Phương hướng phát triển 2001-2020 - III. Một số chính sách và giải pháp nhằm phát triển ngành cấp nước Việt Nam - - Về nguồn nước và quản lý tài nguyên nước - - Về tổ chức quản lý vận hành - - Về nguồn vốn đầu tư.

  Số trang: 0

 • Triển khai thiết kế đô thị ở Trung Quốc,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển khai thiết kế đô thị ở Trung Quốc,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển khai thiết kế đô thị ở Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề sau:
  1. Triển khai thiết kế đô thị. Nâng cao chất lượng môi trường đô thị.
  2. Một số vấn đề về thiết kế đô thị.
  3. Đối sách thiết kế không gian công cộng đô thị có chất lượng cao.
  4. Nét đặc sắc đô thị và thiết kế đô thị.
  5. Tìm hiểu lý luận về toàn bộ lộ trình thiết kế đô thị.
  6. Đối tượng, quá trình sáng tác và đặc trưng tư duy của thiết kế đô thị.
  7. Tích cực đẩy mạnh thiết kế đô thị. Nâng cao phẩm chất môi trường đô thị.< br> 8. Tích cực triển khai thiết kế đô thị. Nghiêm túc tạo dựng hình tượng đô thị

  Số trang: 0

 • Khu chế xuất và đặc khu kinh tế do nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khu chế xuất và đặc khu kinh tế do nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khu chế xuất và đặc khu kinh tế do nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1- Cơ sở khoa học và định hướng hình thành phát triển các khu công nghiệp, các khu kinh tế do nước ngoài đầu tư vào VN.
  2- Các khu chế xuất trong chính sách mở cửa.
  3- Khu chế xuất trên thế giới: khả năng, giới hạn và sự áp dụng kinh nghiệm nước ngoài vào VN.
  4- Một số quan điểm thành lập khu chế xuất và đặc khu kinh tế ở VN.
  5- Đặc điểm khu chế xuất ở các nước Đông Nam Á và một số ý kiến đối với VN.
  6- Các đặc khu kinh tế ở Trung Quốc.
  7- Một số chính sách về khu chế xuất thể hiện trong luật đầu tư và những bài học bước đầu từ việc hình thành các khu chế xuất tại VN..

  Số trang: 0

 • Triển lãm Phát triển cấp nước thị trấn, thị tứ và khu dân cư nông thôn,Hội thảo

  Tác giả: Hội Cấp thoát nước Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Cấp thoát nước Việt Nam
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm Phát triển cấp nước thị trấn, thị tứ và khu dân cư nông thôn,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm Phát triển cấp nước thị trấn, thị tứ và khu dân cư nông thôn

  Tác giả: Hội Cấp thoát nước Việt Nam

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Diễn văn khai mạc Hội thảo.
  2. Thực trạng và các biện pháp nhằm phát triển cấp nước cho các thị trấn, thị tứ và khu dân cư nông thôn.
  3. Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn - Những thách thức và giải pháp.
  4. Phụ nữ với công tác cấp nước và vệ sinh môi trường.
  5. Điều kiện để tiếp cận tối ưu về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường là phải tạo ra phong trào quần chúng rộng lớn.
  6. Tham luận của Bộ Xây dựng..

  Số trang: 0

 • Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long,Hội thảo về vật liệu cho nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: UBND tỉnh Đồng Tháp
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Đồng Tháp
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: Đồng Tháp
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long,Hội thảo về vật liệu cho nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: UBND tỉnh Đồng Tháp

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Vật liệu xây dựng.
  Phần II: Kết cấu và giải pháp.
  Phần III: Cơ chế và chính sách

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc tế về quy hoạch trung tâm và các điểm dân cư nông thôn tại Tehran từ 28/7 đến 4/8/1992

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: Tehran
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc tế về quy hoạch trung tâm và các điểm dân cư nông thôn tại Tehran từ 28/7 đến 4/8/1992

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc tế về quy hoạch trung tâm và các điểm dân cư nông thôn tại Tehran từ 28/7 đến 4/8/1992

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Phần tóm tắt các báo cáo.
  2. Phát triển dịch vụ xã hội ở Iran.
  3. Xây dựng và bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật nông thôn ở Iran.
  4. Quy hoạch trung tâm nông thôn nhằm phát triển nông thôn tổng hợp và giảm bớt tình trạng nghèo nàn.
  5. Phát triển nông thôn trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Thái Lan lần thứ VI (1987-1991).
  6. Quá khứ, hiện tại và tương lai của ngành công nghiệp hoá nông thôn Trung quốc .
  7. Tạo công ăn việc làm và giảm đói nghèo cho khu vực nông thôn ở Philippin

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia về hoạch định chính sách phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nông thôn

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia về hoạch định chính sách phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia về hoạch định chính sách phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nông thôn

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Diễn văn khai mạc Hội thảo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
  2. Đề cương chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nông thôn nước ta đến năm 2010.
  3. Báo cáo khoa học về tổ chức phát triển nông thôn Việt Nam.
  4. Chính sách tạo việc làm và tiếp thị nhằm giải quyết việc làm, chống đói nghèo ở các vùng nông thôn.
  5. Một số kinh nghiệm bước đầu phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn của tỉnh Vĩnh Phúc.
  6. Chính sách cơ chế tạo lập và quản lý quỹ phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn.
  7. Về chính sách đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn.
  8. Một vài ý kiến về chính sách và biện pháp lựa chọn chuyển giao công nghệ thích hợp cho cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam.
  9. Chính sách động viên các nguồn tiềm lực và nhân dân các địa phương tham gia phát triển các loại cơ sở hạ tầng nông thôn.
  10. Phát triển nông thôn và cộng đồng dân cư nông thôn..

  Số trang: 0

 • Hội thảo phát triển nông thôn lần thứ nhất (ngày 15/4/1991)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo phát triển nông thôn lần thứ nhất (ngày 15/4/1991)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo phát triển nông thôn lần thứ nhất (ngày 15/4/1991)

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Phương hướng và các biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển và xây dựng nông thôn nước ta đến năm 2000.
  2. Mấy vấn đề về quy hoạch phát triển xây dựng nông thôn mới ở thủ đô trong những năm tới.
  3. Bài phát biểu của ngài David Smith tại lễ khai mạc hội thảo` Quy hoạch và phát triển nông thôn`.
  4.Những kết quả bước đầu và kinh nghiệm xây dựng các xã thí điểm của dự án VIE/86/020.
  5. Tham luận hội thảo về xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa ngày 15/4/1991 .
  6. Hội nông dân Việt Nam với công tác phát triển kinh tế-xã hội nông thôn.
  7. Vấn đề dân số-lao động-việc làm ở nông thôn Việt Nam và những giải pháp.
  8. Về vấn đề phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn..

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc gia nơi ở và đô thị hoá

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc gia nơi ở và đô thị hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc gia nơi ở và đô thị hoá

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong cuộc mít tinh `Ngày thế giới về nơi ở` (1/10/1990).
  2. Đô thị hoá và vấn đề ở trong các đô thị của Việt Nam.
  3. Một số suy nghĩ vế các chính sách nhà ở.
  4. Nhà ở Hà Nội và biện pháp chính sách về nhà ở Hà Nội.
  5. Một số ý kiến về chính sách xây dựng nhà ở trong thời gian tới.
  6. Cải thiện điều kiện ở cho các hộ gia đình thu nhập thấp tại các đô thị.
  7. Về tình hình nghiên cứu quy hoạch và chuẩn bị đất xây dựng tại thủ đô Hà Nội.
  8. Quá trình độ thị hoá vấn đề nhà ở, cơ sở hạ tầng và môi trường đô thị ở nước ta..

  Số trang: 0