Tìm kiếm nâng cao

 • Trạm thuỷ điện nhỏ

  Tác giả: Vụ Quản lý khoa học kỹ thuật - Bộ Thuỷ lợi
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý khoa học kỹ thuật - Bộ Thuỷ lợi
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trạm thuỷ điện nhỏ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trạm thuỷ điện nhỏ

  Tác giả: Vụ Quản lý khoa học kỹ thuật - Bộ Thuỷ lợi

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Trạm thuỷ điện nhỏ.
  - 2. Tình hình phát triển thuỷ điện nhỏ trên thế giới.
  - 3. Khai thác thuỷ điện nhỏ và biện pháp đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.
  - 4. Thư mục.

  Số trang: 0

 • Khu chế xuất và Việt Nam sau chiến tranh

  Tác giả: Võ Tá Hân
  Nhà xuất bản: Viện thông tin khoa học và kỹ thuật TW
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khu chế xuất và Việt Nam sau chiến tranh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khu chế xuất và Việt Nam sau chiến tranh

  Tác giả: Võ Tá Hân

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Việt Nam hậu chiến đối phó với những vấn đề kinh tế.
  - I. Điểm qua tình hình kinh tế Việt Nam.
  - II. Những vấn đề thương mại ở các nước đang phát triển.
  - III. Vấn đề nhân lực và cán cân thanh toán sau chiến tranh.
  Phần 2: Khu chế xuất- một ví dụ thắng lợi ở Kaohsiung, Đài Loan.
  - I. Phát triển khu chế xuất.
  - II. Nghiên cứu về khu chế xuất Kaohsiung (Đài Loan).
  Phần 3: Khu chế xuất và Việt Nam sau chiến tranh.
  - I. Xây dựng một môi trường đầu tư thuận lợi.
  - II. Chuẩn bị khu chế xuất.,br .- III. Quản lý khu chế xuất.
  - IV. Nhận xét kết luận.

  Số trang: 0

 • Khu chế biến xuất khẩu: Một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

  Tác giả: Lê Hồng Phục
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế thế giới
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khu chế biến xuất khẩu: Một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khu chế biến xuất khẩu: Một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

  Tác giả: Lê Hồng Phục

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Lời nói đầu>,br>- Chương I: Khu công nghiệp chế biến xuất khẩu: một biện pháp của chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu .
  Chương II: Những yếu tố được vận dụng trong `khu chế xuất`.
  Chương III: Biện pháp chiến lược khu chế xuất trong các đặc khu kinh tế, thành phố mở cửa và khu khai thác kỹ thuật Trung Quốc.
  Chương IV: Thực trạng một số khu chế xuất tiêu biểu.
  Chương V: Đánh giá và nhận xét thay cho kết luận.

  Số trang: 0

 • Các khu công nghiệp chế biến xuất khẩu (khu chế xuất) trên thế giới

  Tác giả: Lê Hồng Phục
  Nhà xuất bản: Viện kinh tế thế giới
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các khu công nghiệp chế biến xuất khẩu (khu chế xuất) trên thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các khu công nghiệp chế biến xuất khẩu (khu chế xuất) trên thế giới

  Tác giả: Lê Hồng Phục

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Khái niệm.
  II. Một số tình hình phát triển khu chế xuất trên thế giới.
  III. Một số nội dung của khu chế xuất: những chính sách ưu đãi khuyến khích, những điều kiện phương tiện cơ sở hạ tầng dịch vụ, bộ máy điều hành ở khu chế xuất.
  IV. Động cơ và yêu cầu của các công ty xuyên quốc gia và các nhà đầu tư nước ngoài vào khu chế xuất.
  V. Chi phí và lợi ích của nước chủ nhà tại các khu chế xuất.
  VI. Một số điểm về khu kinh tế Trung Quốc.
  VII. Một số vấn đề và nhận xét.

  Số trang: 0

 • Kinh nghiệm của thế giới và khả năng phát triển khu chế xuất ở Việt Nam

  Tác giả: Lưu Vũ Mai
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu thị trường - giá cả
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kinh nghiệm của thế giới và khả năng phát triển khu chế xuất ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kinh nghiệm của thế giới và khả năng phát triển khu chế xuất ở Việt Nam

  Tác giả: Lưu Vũ Mai

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần một: Những kinh nghiệm phát triển khu chế xuất trên thế giới.
  I. Sự phát triển của các khu chế xuất trên thế giới:
  1- Mô hình Masan của Nam Triều Tiên.
  2- Khu chế xuất ở các nước Đông Nam Á.
  II. Các bài học kinh nghiệm.
  III. Những hạn chế của khu chế xuất cần lưu ý.
  Phần hai: Khả năng phát triển khu chế xuất của Việt Nam:
  I. Sự hình thành và phát triển các khu chế xuất ở nước ta.
  II. Các biện pháp và chính sách hỗ trợ.
  Kết luận

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Luật quản lý nhà đất đô thị,Nội dung - Y nghĩa - Quá trình hình thành

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Luật quản lý nhà đất đô thị,Nội dung - Y nghĩa - Quá trình hình thành

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Luật quản lý nhà đất đô thị

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Luật Quản lý nhà đất đô thị nước CHND Trung Hoa.
  - Khởi điểm mới cho ngành nhà đất Trung quốc thực hiện pháp chế.
  - Cần nghiêm túc học tập, tuyên truyền, quán triệt `Luật quản lý nhà đất đô thị` .
  - Luật quản lý nhà đất đô thị mang lại điều gì cho công cuộc phát triển ngành xây dựng.
  - Về sự ra đời của `Luật quản lý nhà đất đô thị`.

  Số trang: 0

 • Nền móng cho nhà ở của Hà Nội trong thời gian qua và hướng phát triển

  Tác giả: Nguyễn Bá Kế...
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nền móng cho nhà ở của Hà Nội trong thời gian qua và hướng phát triển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nền móng cho nhà ở của Hà Nội trong thời gian qua và hướng phát triển

  Tác giả: Nguyễn Bá Kế...

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Điều kiện địa chất công trình thành phố Hà Nội trên cơ sở tổng hợp tài liệu qua hơn 10 năm xây dựng.
  - II. Các giải pháp nền móng cho nhà ở khu vực Hà Nội.
  - III. Những bài học kinh nghiệm.
  - IV. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Chiến lược toàn cầu về chỗ ở đến năm 2000

  Tác giả: Trung tâm Liên hợp quốc về khu dân cư (Habitat)
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT-Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược toàn cầu về chỗ ở đến năm 2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược toàn cầu về chỗ ở đến năm 2000

  Tác giả: Trung tâm Liên hợp quốc về khu dân cư (Habitat)

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I/ Lời giới thiệu.
  - II/ Mục tiêu, luận cứ và nguyên tắc tổng quát - - Mục tiêu - - Chiến lược toàn cầu về chỗ ở đến năm 2000: luận cứ - - Chiến lược toàn cầu về chỗ ở: nguyên tắc cơ bản - - Đưa chiến lược vào hành động: những nhận thức mới.
  - III/ Đường lối chỉ đạo hành động trong phạm vi quốc gia - - Chuẩn cứ tổng quát - - Xác định các mục tiêu quốc gia về chỗ ở - - Tổ chức lại lĩnh vực về chỗ ở - - Huy động và phân bố các nguồn lực tài chính - - Sản xuất và cải thiện chỗ ở.
  - IV/ Hành động quốc tế - - Những nguyên tắc chung - - Vai trò của các Chính phủ - - Vai trò của các tổ chức quốc tế - - Vai trò của Trung tâm LHQ về khu dân cư (Habitat).
  - V/ Kết luận và kế hoạch hành động

  Số trang: 0

 • Một số vấn đề tải trọng và tác động đối với nhà và công trình

  Tác giả: Nguyễn Đăng Bích/ Nguyễn Ngọc Hà/ Nguyễn Võ Thông,Nguyễn Ngọc Hà,Nguyễn Võ Thông
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số vấn đề tải trọng và tác động đối với nhà và công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số vấn đề tải trọng và tác động đối với nhà và công trình

  Tác giả: Nguyễn Đăng Bích/ Nguyễn Ngọc Hà/ Nguyễn Võ Thông,Nguyễn Ngọc Hà,Nguyễn Võ Thông

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Mở đầu- 1. Tải trọng do người, vật liệu và sản phẩm chất kho- 2. Hệ số độ cao- 3. Hệ số khí động- 4. Phân vùng áp lực gió với thời gian lấy trung bình vận tốc gió 3 giây- 5. Sửa đổi chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió- 6. Những thay đổi khác trong tiêu chuẩn dự thảo mới so với tiêu chuẩn cũ- - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010:- 1/ Thực trạng chỗ ở đô thị và nông thôn- 2/ Quan điểm và mục tiêu phát triển chỗ ở- 3/ Phương hướng phát triển chỗ ở đô thị và nông thôn- 4/ Chính sách tạo điều kiện- 5/ Tổ chức thực hiện.
  - Chương trình mục tiêu phát triển nhà ở đô thị thời kỳ 1996-2000:- 1- Thực trạng nhà ở đô thị hiện nay- 2- Mục tiêu phát triển nhà ở đô thị đến năm 2000- 3- Quan điểm cơ bản và các giải pháp chính sách

  Số trang: 0

 • Phương án sử dụng biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố

  Tác giả: UBND TP Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: UBND TP Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương án sử dụng biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương án sử dụng biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố

  Tác giả: UBND TP Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề:
  I. Tình hình quản lý nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố.
  - II. Các phương án theo quyết định 59/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
  - III. Số biệt thự còn lại có đủ điều kiện bán.
  - IV. Biện pháp thực hiện.

  Số trang: 0

 • Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê tại TP Hồ Chí Minh (Nghị định 61/CP)

  Tác giả: Sở nhà đất TP Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Sở nhà đất TP Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê tại TP Hồ Chí Minh (Nghị định 61/CP)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê tại TP Hồ Chí Minh (Nghị định 61/CP)

  Tác giả: Sở nhà đất TP Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại TP Hồ Chí Minh.
  - Phần II: Các loại nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được bán và không được bán.
  - Phần III: Bảng giá nhà ở xây dựng mới. Phương pháp xác định loại, cấp, hạng nhà ở. Phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở.
  - Phần IV: Bảng giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng.
  - Phần V: Quy chế bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
  - Phần VI: Tổ chức thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
  - Phần VII: Trình tự bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
  - Phần VIII: Kế hoạch bán và kế hoạch sử dụng tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
  - Phần IX: Kế hoạch quán triệt các Nghị định của Chính phủ về chính sách nhà ở, đất ở và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ.

  Số trang: 0

 • Đề án thực hiện mục tiêu, chương trình phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh

  Tác giả: Sở nhà đất TPHCM
  Nhà xuất bản: Sở nhà đất TPHCM
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án thực hiện mục tiêu, chương trình phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án thực hiện mục tiêu, chương trình phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh

  Tác giả: Sở nhà đất TPHCM

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Đề án thực hiện mục tiêu, chương trình phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh đến năm 2000.
  - Định hướng phát triển nhà ở đô thị thời kỳ 1996-2000.
  - Quy định về việc xây nhà bán nhà trả góp và cho vay mua nhà trả góp cho CBCNV, gia đình chính sách và nhân dân lao động có thu nhập thấp tại TP Hố Chí Minh...

  Số trang: 0

 • Hội nghị phát triển nhà ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: Cần Thơ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị phát triển nhà ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị phát triển nhà ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Phát triển nhà ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long-một nhiệm vụ cấp bách.- - Lược ghi bài phát biểu của Thủ tướng Võ Văn Kiện tại Hội nghị phát triển nhà ở nông thôn Đồng băngf sông Cửu Long.- - Bài phát biểu về phát triển nhà ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ- - Chương trình phát triển nhà ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long- - Đồng Tháp với chương trình xây dựng nhà ở nông thôn...

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Nhà ở- điểm nóng tiêu dùng mới, điểm tăng trưởng kinh tế mới

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT xây dựng- BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Nhà ở- điểm nóng tiêu dùng mới, điểm tăng trưởng kinh tế mới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Nhà ở- điểm nóng tiêu dùng mới, điểm tăng trưởng kinh tế mới

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu.
  - Xây dựng nhà ở sẽ hình thành điểm nóng tiêu dùng mới và điểm tăng trưởng kinh kế mới.
  - Vì sao đề ra xây dựng nhà ở là điểm tăng trưởng kinh tế.
  - Phải áp dụng biện pháp làm cho nhà ở hình thành điểm nóng tiêu dùng.
  - Đẩy mạnh tiêu dùng nhà ở, thúc đẩy xây dựng nhà ở.
  - Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng đô thị phải đảm bảo cho điểm tăng trưởng kinh tế mớ.
  - Dựa vào tiến bộ KHKT, thúc đẩy hai chuyển biến của ngành nhà ở.
  - Chính sách nhà ở là mấu chốt làm cho xây dựng nhà ở kích thích được tăng trưởng kinh tế.
  - Ngành nhà đất hiện nay đứng trước 3 mâu thuẫn lớn.
  - Tạo dựng ngành nhà ở hiện đại hoá.
  Lưu thông tiền tệ phục vụ nhà đất cần được nhanh chóng gây dựng và phát triển.
  - Các biện pháp chính sách có thể lựa chọn để kích thích tiêu dùng về nhà ở, thúc đẩy xây dựng nhà ở.

  Số trang: 0