Tìm kiếm nâng cao

 • Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 1,Toàn cầu hoá các hoạt động khoa học và công nghệ và các vấn đề Nhật Bản đang đón gặp

  Tác giả: Bộ Khoa học và công nghệ (Chính phủ Nhật Bản)
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KH&CN Nhật Bản
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 1,Toàn cầu hoá các hoạt động khoa học và công nghệ và các vấn đề Nhật Bản đang đón gặp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sách trắng về khoa học và công nghệ 1991. Tập 1

  Tác giả: Bộ Khoa học và công nghệ (Chính phủ Nhật Bản)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I.Sự phát triển của toàn cầu hoá:
  - 1. Sự mở rộng các hoạt động kinh tế vượt biên giới quốc gia.
  - 2. Toàn cầu hoá các hoạt động khoa học và công nghệ.
  - 3. Những vấn đề mới.
  - 4. Kết luận .
  - II. Đẩy mạnh toàn cầu hoá các hoạt động khoa học và công nghệ:
  - 1. Quan điểm cơ sở đối với việc đẩy mạnh toàn cầu hoá.
  - 2. Những đặc trưng của hợp tác quốc tế ở Mỹ và châu Âu.
  - 3. Theo hướng `toàn cầu hoá từ trong nước`.
  - 4. Tập hợp trung các giá trị và quy tắc để hỗ trợ sự toàn cầu hoá các hoạt động khoa học và công nghệ.
  - III. Mong đợi của chúng ta đối với khoa học và công nghệ tại thời điểm bước ngoặt lịch sử hiện nay, nhiệm vụ và triển vọng đối với Nhật Bản

  Số trang: 0

 • Phân vùng đất và quy hoạch không gian xanh nhằm sử dụng hợp lý đất và bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Vũ Xuân Đề
  Nhà xuất bản: Bộ lâm nghiệp
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân vùng đất và quy hoạch không gian xanh nhằm sử dụng hợp lý đất và bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân vùng đất và quy hoạch không gian xanh nhằm sử dụng hợp lý đất và bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Vũ Xuân Đề

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vị trí vấn đề và lịch sử của vấn đề nghiên cứu.
  - 2. Mục tiêu, nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện.
  - 3. Phương pháp nghiên cứu.
  - 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận.
  - 5. Đánh giá chung và một số đề nghị

  Số trang: 0

 • Tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay và một số nước trên thế giới

  Tác giả: Bùi Thiên Sơn
  Nhà xuất bản: Viện khoa học tài chính
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay và một số nước trên thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay và một số nước trên thế giới

  Tác giả: Bùi Thiên Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I/ Mục đích của việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước - II/ Tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước hiện nay - 1. Giải pháp đã và đang thực hiện ở một số nước trên thế giới - 2. Quá trình thực hiện cổ phần hoá ở Việt nam - III/ Bước đi và biện pháp tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nướcV 1.Những vấn đề trong thí điểm, tổng kết rút kinh nghiệm để tiến đến thực hiện trên quy mô toàn quốc - 2.Những vấn đề về đánh giá tài sản, xác định cổ phần, tổ chức bán cổ phần và tổ chức thị trường vốn - IV/ Kết luận

  Số trang: 0

 • Đấu thầu cạnh tranh

  Tác giả: Trung tâm thông tin thương mại
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin thương mại
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đấu thầu cạnh tranh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đấu thầu cạnh tranh

  Tác giả: Trung tâm thông tin thương mại

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Các hình thức đấu thầu.
  - 1. Đấu thầu cạnh tranh trong nước.
  - 2. Đấu thầu cạnh tranh quốc tế.
  - B. Một số nhận xét chung.
  - C. Kết luận

  Số trang: 0

 • Thị trường xi măng Việt Nam

  Tác giả: Vũ Xuân Đào
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu thị trường giá cả
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thị trường xi măng Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thị trường xi măng Việt Nam

  Tác giả: Vũ Xuân Đào

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Thực trạng thị trường xi măng ở Việt Nam.< br> 2. Triển vọng thị trường xi măng ở Việt Nam.
  3. Kết luận và một số kiến nghị nhằm mở rộng và phát triển thị trường xi măng ở Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Thị trường dịch vụ khách sạn - du lịch ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Xuân Đào
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu thị trường giá cả
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thị trường dịch vụ khách sạn - du lịch ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thị trường dịch vụ khách sạn - du lịch ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Xuân Đào

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Vai trò của dịch vụ du lịch khách sạn ở Việt Nam trong phát triển kinh tế.
  2. Thực trạng thị trường dịch vụ du lịch và kinh doanh khách sạn ở nước ta.
  3. Triển vọng thị trường du lịch-dịch vụ khách sạn ở nước ta và những kiến nghị giải pháp nhằm phát triển thị trường .

  Số trang: 0