Tìm kiếm nâng cao

 • An toàn giàn giáo trong xây dựng - góc nhìn từ thiết kế biện pháp và thi công (TTCD.1294)

  Tác giả: Nguyễn Hoài Nam, Ngô Quang Tuấn (Trường Đại học Kiến trúc HN)
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: An toàn giàn giáo trong xây dựng - góc nhìn từ thiết kế biện pháp và thi công (TTCD.1294)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hoài Nam, Ngô Quang Tuấn (Trường Đại học Kiến trúc HN)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trong thời gian gần đây, đã xảy ra rất nhiều tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình gây nhiều thiệt hại về người, tài sản và vật chất. một trong những nguyên nhân gây nên các tai nạn đó là biện pháp thi công không phù hợp hoặc quá trình thi công không đảm bảo biện pháp thi công đã đề ra. Biện pháp thi công là một trong yếu tố mang lại hiệu quả cao về kỹ thuật, kinhh tế cũng như đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi thi công xây dựng công trình. Ngược lại, biện pháp thi công không phù hợp, sẽ mang lại thiệt hại về vật chất và cả con người. Bài viết này sẽ trình bày một số nguyên nhân mất an toàn  giàn giáo dưới góc nhìn từ việc thiết kế biện pháp thi công giàn giáo.

  Số trang: 16

 • Công tác quản lý an toàn lao động của tư vấn giám sát trong thi công xây dựng công trình (TTCD.1294)

  Tác giả: Công ty cổ phần tư vấn công nghê, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Công tác quản lý an toàn lao động của tư vấn giám sát trong thi công xây dựng công trình (TTCD.1294)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Công ty cổ phần tư vấn công nghê, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Công tác quản lý ATLĐ của tư vấn giám sát (TVGS)  trong thi công xây dựng là công tác thường xuyên liên tục. TVGS cần chủ động nhận diện và đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại để từ đó tư vấn với chủ đầu tư, nhà thầu xác định các mục tiêu và biện pháp phòng chống. Các biện pháp phòng chống và xử lý nếu xảy ra. Để đảm bảo ATLĐ trong quá trình thi công đòi hỏi sự phối hợp giữa các bên. Đặc biệt là giữa các nhà thầu, giữa các tổ nhóm và trách nhiệm của từng cá nhân tham gia trên công trường. Nội dung bài viết gồm:
  Phần A: Nhận diện rủi ro và hậu quả của mất ATLĐ.
  Phần B: Công tác quản lý ATLĐ của TVGS trong thi công xây dựng công trình.
  Phần C: Một số đề xuất.

  Số trang: 13

 • Công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình hạ tầng giao thông (TTCD.1294)

  Tác giả: Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ GTVT
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình hạ tầng giao thông (TTCD.1294)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ GTVT

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bài tham luận viết về một số nội dung về an toàn lao động trong giai đoạn thi công các công trình hạ tầng giao thông. Nội dung chi tiết gồm: Giới thiệu sơ lược về công tác quản lý an toàn của Bộ GTVT; một số sự cố, tai nạn điển hình trong giai đoạn thi công; đánh giá về nguyên nhân có liên quan đến khách quan, liên quan đến nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu giám sát; công tác chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2018 về công tác quản lý chất lượng an toàn trong thi công xây dựng công trình giao thông.

  Số trang: 9

 • Công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (TTCD.1294)

  Tác giả: Phạm Minh Hà, Ngô Lâm, Nguyễn Tuấn Ngọc Tú
  Nhà xuất bản: Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (TTCD.1294)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Minh Hà, Ngô Lâm, Nguyễn Tuấn Ngọc Tú

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết giới thiệu một số nội dung quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Cục giám định đã, đang và sẽ thực hiện trong thời gian tới.

  Số trang: 10

 • Hội thảo quốc tế công nghệ mới về vật liệu xây dựng và giải pháp cho nhà ở thích ứng với khí hậu Việt Nam - Phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam cơ hội và thách thức (TTCD.1293)

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc tế công nghệ mới về vật liệu xây dựng và giải pháp cho nhà ở thích ứng với khí hậu Việt Nam - Phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam cơ hội và thách thức (TTCD.1293)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 với những nội dung:
  - Phát triển sản xuất VLXD hướng tới phát triển ổn định, bền vững trên cơ sở sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường; đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và tham gia xuất khẩu.
  - Đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất vật liệu, cơ sở chế biến nguyên liệu chuyên nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn; đầu tư chiều sâu, nâng cấp công nghệ cũ, ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. 
  - Nghiên cứu, phát triển các loại vật liệu mới đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của thị trường và nền kinh tế; từng bước hội nhập khoa học và công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng quốc tế, nâng cao trình độ nghiên cứu, rút ngắn khoảng cách về công nghệ với thế giới.
  -  Nghiên cứu sử dụng các loại chất thải làm nguyên, nhiên liệu sản xuất VLXD.
  - Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, sản xuất VLXD; phát triển cơ khí chế tạo cho công nghệ VLXD.

  Số trang: 12

 • Phát triển đô thị xanh - thông minh và hợp tác công tư (TTCD.1292)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Phát triển đô thị xanh - thông minh và hợp tác công tư (TTCD.1292)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nhằm thúc đẩy phát triển thành phố thông minh ở Việt Nam, với 3 quan điểm chính, có thể được xác định và cấu trúc đó là: Thứ nhất, nền tảng phát triển thành phố thông minh là yếu tố quan trọng. Nền tảng này có thể ảnh hưởng đến phát triển chính sách, chuyển giao công nghệ và thực hiện. Thứ hai, các giải pháp thiết thực trên nền tảng công nghệ thông minh. Thứ ba, các công cụ tài chính là cần thiết, đặc biệt khi ngân sách công không thể đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển, và hình thức hợp tác công tư đang là một trong những giải pháp được nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay. Hầu hết các dự án thành phố thông minh ở các nước đang phát triển đều cần tăng cường cơ sở hạ tầng để thực hiện công nghệ thông minh và sự tham gia của người dân. Do đó, huy động nguồn lực kinh tế xã hội cũng như sự tham gia của chính phủ, các doanh nghiệp tư nhân, các Viện nghiên cứu, người dân là điều kiện căn bản để tối ưu hóa sự hợp tác hướng tới một xã hội tốt hơn và các đô thị thông minh hơn. Như vậy, trong hội thảo này, làm thế nào để có được một nền tảng, hệ giải pháp phát triển thành phố thông minh và xây dựng được quan hệ đối tác công tư sẽ được đặt ra thông qua việc chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế, thảo luận tập trung với các bên có liên quan. trên cơ sở đó, các cơ quan quản lý nhà nước, các thành phố và khu vực tư nhân có thể đưa ra khuyến nghị và ý tưởng về khung pháp lý cũng như cơ hội hợp tác phát triển các thành phố thông minh tại Việt Nam. Chính vì vậy, được sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Đất đai, hạ tầng giao thông Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc... tổ chức Hội thảo: "Phát triển thành phố thông minh và hợp tác công tư" vào ngày 19 tháng 6 năm 2018 tại Hà Nội nhằm thực hiện những mục tiêu trên.

  Số trang: 201

 • Kỷ yếu hội thảo phát triển đô thị xanh - thông minh và hợp tác công tư (TTCD.1292)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu hội thảo phát triển đô thị xanh - thông minh và hợp tác công tư (TTCD.1292)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nhằm thúc đẩy phát triển thành phố thông minh ở Việt Nam, với ba quan điểm chính, có thể được xác định và cấu trúc đó là: Thứ nhất, nền tảng phát triển thành phố thông minh là yếu tố quan trọng. Nền tảng này có thể ảnh hưởng đến việc phát triển chính sách, chuyển giao công nghệ và thực hiện. Thứ hai, các giải pháp thiết thực trên nền tảng công nghệ thông minh. Thứ ba, các công cụ tài chính là cần thiết, đặc biệt khi ngân sách công không thể đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển, và hifnhthwcs hợp tác công - tư đang là một trong những giải pháp được nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay. Hầu hết các dự án thành phố thông minh ở các nước đang phát triển đều cần tăng cường cơ sở hạ tầng để thực hiện công nghệ thông minh và sự tham gia của người dân. Do đó, huy động nguồn lực kinh tế xã hội cung như sự tham gia của Chính phủ, các doanh nghiệp tư nhân, các Viện nghiên cứu, người dân, là điều kiện căn bản để tối ưu hóa sự hợp tác hướng tới một xã hội tốt hơn và các đô thị thông minh hơn. Như vậy, trong Hội thảo này, làm thế nào để có được một nền tảng, hệ giải pháp phát triển thành phố thông minh và xây dựng được quan hệ đối tác công - tư sẽ được đặt ra thông qua việc chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế, thảo luận tập trung với các bên có liên quan. Trên cơ sở đó, Các cơ quan quản lý nhà nước, các thành phố và khu vực tư nhân có thể đưa ra khuyến nghị và ý tưởng về khung pháp lý cũng như cơ hội hợp tác phát triển các thành phố thông minh tại Việt Nam...

  Số trang: 201

 • Xu hướng phát triển công nghệ xử lý CTR sinh hoạt và một số vấn đề trong xử lý, tái chế ở Việt Nam (TTCD.1291)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xu hướng phát triển công nghệ xử lý CTR sinh hoạt và một số vấn đề trong xử lý, tái chế ở Việt Nam (TTCD.1291)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Định hướng phát triển bền vững ở Việt Nam đã nâng vị thế của công nghệ xử lý chất thải rắn lên tầm cao mới với những đòi hỏi, thách thức mới đối với cơ quan quản lý, nhà khoa học và nhà đầu tư về sàng lọc, tiếp thu, phát triển công  nghệ và sử dụng trong các dự án xử lý chất thải rắn, trước hết là chất thải rắn sinh hoạt - vấn đề "nóng" trong xã hội Việt Nam hiện nay. Báo cáo này đề cập đến xu hướng phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt thay thế chôn lấp, đốt lô thiên: sàng lọc "thô" các công nghệ và ứng dụng; đề xuất một số vấn đề cụ thể cần giải quyết để hỗ trợ, thúc đẩy nghiên cứu và phát  triển công nghệ và đầu tư các nhà máy đốt rác phát điện ở Việt Nam.

  Số trang: 26

 • Phát triển Năng lượng từ rác thải sinh hoạt tại Việt Nam (TTCD.1291)

  Tác giả: Phạm Trọng Thực - Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương)
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Phát triển Năng lượng từ rác thải sinh hoạt tại Việt Nam (TTCD.1291)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Trọng Thực - Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Việt Nam có nhiều công nghệ xử lý chất thải rắn được giới thiệu để áp dụng như: tận dụng khí từ bãi chôn lấp để phát điện, đốt bỏ thông thường trực tiếp, đốt tầng sôi... Nhưng cho đến nay hầu hết tại các địa phương, kể cả hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh vẫn xử lý rác thải sinh hoạt bằng hình thức phổ biến là chôn lấp. Do các địa phương và chủ đầu tư chưa lựa chọn được công nghệ nào phù hợp với rác thải sinh hoạt tại Việt Nam nên không xử lý triệt để và để phát sinh ô nhiễm thứ cấp ra môi trường. Do vậy cần phải tìm công nghệ để khắc phục những nhược điểm của các rác thải Việt Nam là nghèo, độ ẩm cao, không được phân loại...là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho các cơ quan quản lý và chính quyền các cấp. Để giải bài toán về rác thải sinh hoạt Chính phủ cần có chế tài mạnh hơn như đóng cửa các bãi rác gây ô nhiễm, cấm các địa phương dùng công nghệ chôn lấp vào năm 2025...
  Nội dung đề tài:
  -Cơ cấu hệ thống nguồn điện Việt Nam
  -Tiềm năng, hiện trạng phát triển NLTT
  -Tổng quan các chính sách về NLTT
  -Mục tiêu phát triển NLTT
  -Tiềm năng rác thải sinh hoạt
  -Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt thành năng lượng
  -Rào cản
  -Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 10

 • Phương thức lựa chọn công nghệ và nhà đầu tư phù hợp – thông qua kinh nghiệm của Nhật Bản (TTCD.1291)

  Tác giả: Hideki Wada - Công ty TNHH Quy hoạch chất thải Việt Nam
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Phương thức lựa chọn công nghệ và nhà đầu tư phù hợp – thông qua kinh nghiệm của Nhật Bản (TTCD.1291)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hideki Wada - Công ty TNHH Quy hoạch chất thải Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 8

 • PPP – đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực Quản lý chất thải rắn tại Việt Nam nhìn từ góc độ pháp lý (TTCD.1291)

  Tác giả: Phan Minh Tuấn
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: PPP – đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực Quản lý chất thải rắn tại Việt Nam nhìn từ góc độ pháp lý (TTCD.1291)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phan Minh Tuấn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài:
  - Khái niệm PPP
  - Phát triển Khung pháp lý về PPP tại Việt Nam
  - Khung pháp lý về PPP trong Quản lý chất thải rắn
  - Mootjvis dụ về PPP đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn

  Số trang: 11

 • Thực trạng quản lý và đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn tại Việt Nam (TTCD.1291)

  Tác giả: Nguyễn Khánh Long - Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng)
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thực trạng quản lý và đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn tại Việt Nam (TTCD.1291)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Khánh Long - Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung: 
  - Thực trnagj quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam
  - Thuận lợi và hạn chế
  - Định hướng và giải pháp

  Số trang: 11

 • Báo cáo thực hiện nhiệm vụ: Trưng cầu giám định, hội đồng nghiệm thu nhà nước, giải quyết các vấn đề kỹ thuật khác (TTCD.1290)

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình - Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng)
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ: Trưng cầu giám định, hội đồng nghiệm thu nhà nước, giải quyết các vấn đề kỹ thuật khác (TTCD.1290)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình - Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 237

 • Báo cáo hướng dẫn chuyên môn lĩnh vực công nghệ xây dựng, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật (TTCD.1289)

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình - Viện KHCN Xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo hướng dẫn chuyên môn lĩnh vực công nghệ xây dựng, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật (TTCD.1289)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình - Viện KHCN Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 165

 • Báo cáo kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ chất lượng trang thiết bị thí nghiệm theo quy chuẩn quy định, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ các trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn (TTCD.1288)

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình - Viện KHCN Xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ chất lượng trang thiết bị thí nghiệm theo quy chuẩn quy định, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ các trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn (TTCD.1288)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình - Viện KHCN Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu: Kiểm định các thiết bị của phòng thí nghiệm theo quy định; thay thế, bổ sung mua vật tư, bảo dưỡng, định kỳ bảo đảm vận hành trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, triển khai và nhiệm vụ phục vụ quản lý Nhà nước của ngành...

  Số trang: 97