Tìm kiếm nâng cao

 • Báo cáo hiện trạng các chi tiết kim loại Điện Biểu Đức, - Lăng Thiệu Trị

  Tác giả: Mai Xuân Hiển, Nguyễn Tiến Bình
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo hiện trạng các chi tiết kim loại Điện Biểu Đức, - Lăng Thiệu Trị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Mai Xuân Hiển, Nguyễn Tiến Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trong quá trình hạ giải các cấu kiện gỗ trùng tu di tích Điện Biểu Đức - lăng vua Thiệu Trị, các chi tiết kim loại sử dụng để liên kết và trang trí của công trình đã được khảo sát, phân loại phục vụ công tác nghiên cứu và phục hồi. Bài viết này tập hợp các thông tin về nội dung đó.

  Số trang: 8

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay đến cường độ và độ cao của bê tông Keramzit

  Tác giả: Chu Mạnh Hà
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay đến cường độ và độ cao của bê tông Keramzit

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Chu Mạnh Hà

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hiện nay bê tông Keramzit được sử dụng rất nhiều trong các công trình xây dựng do bê tông Keramzit có một số ưu điểm như: KLTT thấp, có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt... Trong bài báo này tác giả nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay đến cường độ và độ co của bê tông Keramzit có cường độ lớn hơn hoặc bằng 20MPa, khối lượng thể tích nhỏ hơn hoặc bằng 1400kg/m3.

  Số trang: 5

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của đá vôi siêu mịn tới một số tính chất của xi măng pooclăng

  Tác giả: Tạ Ngọc Dũng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ảnh hưởng của đá vôi siêu mịn tới một số tính chất của xi măng pooclăng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tạ Ngọc Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của đá vôi siêu mịn Yên Bái đến một số tính chất cơ lý và tính chất công tác của xi măng Bút Sơn Khi dùng đá vôi siêu mịn hàm lượng thích hợp đã tăng cường độ tuổi sớm lên khoảng 20% so mẫu không phụ gia, đồng thời giảm độ tách nước của xi măng.

  Số trang: 7

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của quy trình nhào trộn đến tính cộng tác của hỗn hợp bê tông tự đầm

  Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ảnh hưởng của quy trình nhào trộn đến tính cộng tác của hỗn hợp bê tông tự đầm

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bài báo trình bày ảnh hưởng của quy trình nhào trộn đến tính công tác của hỗn hợp bê tông tự đầm. Bê tông tự đầm được thiết kế theo phương pháp JSCE-Nhật Bản. Hai quy trình nhào trộn với các thời gian nhào trộn khác nhau đã được đề xuất. Tổng thời gian các bước nhào trộn của từng quy trình thay đổi từ 6-10 phút. Các kết quả nghiên cứu cho thấy ứng với mỗi quy trình nhào trộn đều tồn tại thời gian nhào trộn tối ưu để khi đó độ chảy lan của hỗn hợp bê tông tự đầm đạt cực đại. Khi thời gian nhào trộn lớn hơn thì độ chảy lan không được cải thiện mà trái lại có xu hướng gỉam xuống.

  Số trang: 6

 • Nâng cao khả năng chống ăn mòn cốt thép trong bê tông khi sử dụng nước biển bằng giải pháp sơn phủ

  Tác giả: Phan Văn Chương
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nâng cao khả năng chống ăn mòn cốt thép trong bê tông khi sử dụng nước biển bằng giải pháp sơn phủ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phan Văn Chương

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nước biển đến một số tính chất cơ lý của bê tông và khả năng chống ăn mòn của cốt thép khi sơn phủ. Các nghiên cứu được thực hiện trong phòng thí nghiệm với hàm lượng nước biển nhân tạo có nồng độ muối NaCl 5%.

  Số trang: 8

 • Nghiên cứu chế tạo màng phủ chậm cháy thân thiện môi trường

  Tác giả: Lê Cao Chiến, Trịnh Minh Đạt, Lê Song Hà
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo màng phủ chậm cháy thân thiện môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Cao Chiến, Trịnh Minh Đạt, Lê Song Hà

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Sử dụng chất tạo màng trên cơ sở hệ polymer Acrylic phân tán trong nước nhằm chế tạo sản phẩm sơn chậm cháy hệ nước có hàm lượng phát thải hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thấp; Tác nhân chậm cháy không chứa gốc halogel trên cơ sở kết hợp tác nhân axit hóa APP, tác nhân than hóa PER, tác nhân nở phồng ME; và các loại phụ gia phân tán, hỗ trợ tạo màng, phá bọt, nhóm đề tài đã nghiên cứu chế tạo thành công Mnaf phủ chậm cháy thân thiện với môi trường ứng dụng phủ lên các loại vật liệu dễ cháy như sản phẩm nhựa, gỗ, xốp nhằm giảm nguy cơ dễ bắt cháy của vật liệu. Kết quả thử nghiệm khả năng kháng cháy của vật liệu sau khi phủ màng phủ chế tạo theo tiêu chuẩn UL94:2010 đạt mức V-0, thử nghiệm khả năng kháng cháy với vật liệu xốp cách nhiệt thông thường được phủ màng phủ chế tạo tiêu chuẩn ISO 9772:2012 đạt mức HBF.

  Số trang: 13

 • Nghiên cứu tái chế chất thải rắn của các mỏ khai thác than làm cốt liệu xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Huy Bình
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tái chế chất thải rắn của các mỏ khai thác than làm cốt liệu xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Huy Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng chất thải rắn của ngành khai thác than tại Thái Nguyên để làm gạch bê tông, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được dây chuyền công nghệ sản xuất tái chế cốt liệu để làm gạch bê tông mác 200 và đánh giá các chỉ tiêu về kinh tế cuxg như tác động môi trường của quá trình tái chế chất thải làm cốt liệu.

  Số trang: 10

 • Đánh giá hiệu quả của các chất giữ màu tới độ bền khí hậu của màu sắc công trình

  Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đánh giá hiệu quả của các chất giữ màu tới độ bền khí hậu của màu sắc công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Việc trùng tu di tích đảm bảo tính chân xác là rất cần thiết đặc biệt là màu sắc các công trình rất nhanh bị phai màu và bị rêu mốc xâm hại. Cần nghiên cứu ứng dụng các loại màu và hóa chất bảo quản để nâng cao độ bền cho màu sắc công trình. Ở đây thử nghiệm trên 5 màu (đỏ chu, vàng thư, xanh coban, đen và trắng) kết hợp với các chất hãm và hóa chất siêu kỵ nước, chống rêu mốc. Kết quả sau một năm rưỡi theo dõi thí nghiệm và kết quả cho thấy màu vô cơ trộn với chất hãm Bin và phủ hóa chất Sikagard là bền màu và ít bị rêu mốc nhất. Có thể đưa vào thi công trên các công trình. Còn một mẫu nữa xấp xỉ hiệu quả kém hơn mẫu trên đó là màu vô cơ trộn với keo sữa được nấu lên và cũng được phủ hóa chất siêu kỵ nước.

  Số trang: 8

 • Phân tích ảnh xác định các thông số kiến trúc công trình điện kiến trung

  Tác giả: Trần Ngọc Anh Tuấn, Nguyễn Minh Khôi
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Phân tích ảnh xác định các thông số kiến trúc công trình điện kiến trung

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Ngọc Anh Tuấn, Nguyễn Minh Khôi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Điện kiến trung là một trong năm ngôi điện quan trọng bậc nhất nằm trên trục Dũng đạo của Hoàng thành - Huế: Do chiến tranh, công trình đã bị phá hủy chỉ còn lại nền móng và một số chi tiết kiến trúc như bậ cấp, lan can xung quanh...Bài viết nhằm giới thiệu phương pháp phân tích ảnh và ứng dụng vào thiết kế phục dựng điện Kiến Trung.

  Số trang: 10

 • Tham luận sử dụng amiang trắng an toàn và có trách nhiệm từ so sánh khung chính sách, pháp luật

  Tác giả: Trung tâm CELA - Viện Nhà nước và pháp luật
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tham luận sử dụng amiang trắng an toàn và có trách nhiệm từ so sánh khung chính sách, pháp luật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm CELA - Viện Nhà nước và pháp luật

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Khung chính sách pháp luật về sản xuất và lưu thông, xử lý phế thải amiang trắng là đối tượng nghiên cứu mà nhiều nước đang lựa chọn như: Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Philipines, Brazil, Nga, Canada, Mỹ. Amiang liên quan đến nhiều ngành quản lý: Môi trường và tài nguyên, an toàn lao động, y tế, xuất nhập khẩu. Amiang nguyên liệu cũng như phế thải đều được lưu trữ nghiêm ngặt nên bất cứ nước nào cũng có quy định về an toàn lao động và sức khỏe công nhân...

  Số trang: 23

 • Tham luận nghiên cứu kiểm tra, đánh giá chất lượng tấm amiang xi măng và tấm xi măng sợi PVA

  Tác giả: Lương Đức Long, Vũ Hải Nam - Viện VLXD
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tham luận nghiên cứu kiểm tra, đánh giá chất lượng tấm amiang xi măng và tấm xi măng sợi PVA

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lương Đức Long, Vũ Hải Nam - Viện VLXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bài báo trình bày kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng tấm amiang xi măng và tấm xi măng sợi PVA đang được sản xuất ở Việt Nam. Kết quả thí nghiệm, kiểm tra, cho thấy: 
  - Tấm sóng amiang xi măng và tấm sóng xi măng sợi PVA có các chỉ tiêu,  mức chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN 4434:2000, riêng chỉ tiêu tải trọng uỗn gẫy của tấm sóng amiang cao hơn nhiều so với tấm sóng xi măng sợi PVA.
  - Các chỉ tiêu và mức chất lượng của tấm phẳng amiang xi măng và tấm phẳng xi măng sợi PVA đều đạt yêu cầu quy định trong TCVN 8258:2009, chỉ tiêu cường độ chịu uốn của tấm phẳng amiang xi măng vao hơn của tấm amiang xi măng sợi PVA, độ co giãn ẩm của tấm phẳng amiang xi măng thấp hơn với tấm phẳng amiang xi măng sợi PVA.
  - Giá bán 1m2 tấm xi măng sợi PVA cao hơn so với gián bán tấm amiang xi măng với cả hai loại tấm sóng và tấm phẳng.

  Số trang: 16

 • Tham luận nghiên cứu về chất lượng không khí tại Việt Nam

  Tác giả: IHAA - Srichmant Uthayopas
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tham luận nghiên cứu về chất lượng không khí tại Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: IHAA - Srichmant Uthayopas

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tham luận đánh giá chất lượng không khí bằng cách đo lường lượng sợi amiang trắng trong các môi trường làm việc tại Việt Nam; Đánh giá mức độ an tòa của các môi trường làm việc dựa trên giá trị giới hạn ngưỡng nồng độ bụi sợi vô cơ tại nơi làm việc; xây dựng dữ liệu môi trường nhằm cải thiện hơn nữa an toàn môi trường làm việc và sức khỏe nghề nghiệp trong môi trường tương quan với các tiêu chuẩn của Việt Nam và Tiêu chuẩn các loại hóa chất của Mỹ...

  Số trang: 26

 • Tham luận môi trường và sức khỏe người lao động tại các cơ sở sản xuất tấm lợp A-C và tình hình sức khỏe cộng đồng tại xã Tân Trịnh, Quang Bình, tỉnh Hà Giang

  Tác giả: Lê Thị Hằng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tham luận môi trường và sức khỏe người lao động tại các cơ sở sản xuất tấm lợp A-C và tình hình sức khỏe cộng đồng tại xã Tân Trịnh, Quang Bình, tỉnh Hà Giang

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Thị Hằng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tham luạn khảo sát tình trạng môi trường lao động tại các cơ sở sản xuất tấm lợp AC. Nghiên cứu tình hình sức khỏe và bệnh nghề nghiệp của người lao động đang làm việc và đã nghỉ hưu tại các cơ sở sản xuất tấm lợp AC; Đánh giá tình hình sức khỏe cộng đồng của dân cư sử dụng mái lợp AC tại xã Tân Trịnh, H.Quang Bình, tỉnh Hà Giang...

  Số trang: 44

 • Những ảnh hưởng của amiang trắng đến sức khỏe con người - quan điểm hiện tại dựa trên dữ liệu được cập nhật gần đây

  Tác giả: TS.John Hoskins - Cố vấn độc lập - Hội hóa học Hoàng Gia Vương Quốc Anh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Những ảnh hưởng của amiang trắng đến sức khỏe con người - quan điểm hiện tại dựa trên dữ liệu được cập nhật gần đây

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS.John Hoskins - Cố vấn độc lập - Hội hóa học Hoàng Gia Vương Quốc Anh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Những ảnh hưởng của amiang trắng đến sức khỏe con người - được Hội hóa học Hoàng gia Vương Quốc Anh đã nghiên cứu cho thấy, các loại sợi khoáng amiang có thể gây nên một số bệnh nhất định nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất. Các bệnh liên quan đến amiang như: Bệnh bụi phổi - gây ra bởi tất cả các loại sợi amiang; Ung thư phổi - gây ra phần lớn bởi amiang thuộc nhóm amphiboles; U trung biểu mô - Do amiang amphiboles.Những bệnh này là hậu quả của việc phơi nhiễm với amiang nồng độ cao hoặc phowinhieexm trong thời gian kéo dài. Ngày nay, do ngưỡng phơi nhiễm được quy định rất thấp, những bệnh này có thể được coi là những bệnh đã thuộc về quá khứ. Chúng phần lớn là bệnh do phơi nhiễm với amiang amphibole (amiang xanh và nâu) mặc dù thí nghiệm trên động vật cũng cho thấy rủi ro gây nên những căn bệnh này từ amiang trắng.

  Số trang: 23

 • Hội thảo sản phẩm mới – công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành xây dựng – bất động sản trong hội nhập & phát triển

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Hiệp hội BĐS, Hội VLXD
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hội thảo sản phẩm mới – công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành xây dựng – bất động sản trong hội nhập & phát triển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng, Hiệp hội BĐS, Hội VLXD

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo sản phẩm mới – công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành xây dựng – bất động sản trong hội nhập & phát triển gồm: 
  - Giới thiệu sản phẩm mảng nhôm, cửa nhôm, keo và phụ kiện cửa. 
  - Trần nhôm nghệ thuật 3D Prime. Giải pháp mới trong thiết kế nội thất hiện đại và cổ điển - tân cổ điển.
  - Giới thiệu về công ty Bất động sản VNG Việt Nam và các dự án: Khu nghỉ dưỡng Cẩm An - Hội An; Khu đô thị mới V - Green City Phố Nối; Furama Vilaas - Đà Nẵng,; Khu đô thị FPT Đà Nẵng.
  - Công nghệ thi công khoan kích ngầm
  - Sơn CPON mang vẻ đẹp cho cả thế giới.
  - Thiết kế chế tạo cầu nông thôn bằng bê tông tính năng siêu cao.
  - Giải pháp tiết kiệm chi phí năng lượng cho hệ thống điều hòa trung tâm bằng bể trữ lạnh.
  - Keo dán tường Bartoline - nhập khẩu từ Anh Quốc. Phụ liệu và dụng cụ thi công giáy dán tường.
  - Đèn sưởi nhà tắm Hans.
  - Giới thiệu về Chương trình năng lượng sạch Việt Nam do USAID tài trợ.

  Số trang: 78