Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo Xây dựng bộ chỉ số đô thị thịnh vượng

  Tác giả: Cục Phát triển đô thị - BXD, Diễn đàn Đô thị VN, UNHABITAT
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Xây dựng bộ chỉ số đô thị thịnh vượng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Xây dựng bộ chỉ số đô thị thịnh vượng

  Tác giả: Cục Phát triển đô thị - BXD, Diễn đàn Đô thị VN, UNHABITAT

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hội thảo gồm các nội dung chính:
  - Các xu hướng đô thị chính trên toàn cầu
  - Cần phải đo sự phát triển đô thị bền vững
  - Khái niệm sự thịnh vượng
  - Bộ chỉ số Thịnh vượng Đô thị (CPI)
  - Thiết kế, lựa chọn và chuẩn hóa các chỉ số
  - Sử dụng các chỉ số không gian (CPI và kết nối đường phố)
  - Kinh nghiệm quốc tế về CPI và Việt Nam

  Số trang: 0

 • Hội thảo giới thiệu công cụ hỗ trợ quyết định về quy hoạch đô thị thích ứng với BĐKH Việt Nam

  Tác giả: Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn quốc gia,Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn quốc gia, Tổ chức Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Viện Quy hoạch Môi trường, Hạ tầng kĩ thuật Đô thị - Nông thôn..
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo giới thiệu công cụ hỗ trợ quyết định về quy hoạch đô thị thích ứng với BĐKH Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo giới thiệu công cụ hỗ trợ quyết định về quy hoạch đô thị thích ứng với BĐKH Việt Nam

  Tác giả: Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn quốc gia,Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn quốc gia, Tổ chức Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, Viện Quy hoạch Môi trường, Hạ tầng kĩ thuật Đô thị - Nông thôn..

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hội thảo cung cấp cái nhìn tổng quan về nhu cầu thích ứng với BĐKH trong công tác quy hoạch đô thị. Vai trò và chức năng của Công cụ CIMPACT-DST Việt Nam đói với nhu cầu này và các bước tiếp theo nhằm phổ biến và ứng dụng Công cụ CIMPACT-DST Việt Nam trong các dự án quy hoạch đô thị tương lai trên toàn quốc.

  Số trang: 0

 • Tổng luận khái quát về chính sách phát triển không gian của một số nước trên thế giới

  Tác giả: Trung tâm Thông tin- BXD
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng luận khái quát về chính sách phát triển không gian của một số nước trên thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng luận khái quát về chính sách phát triển không gian của một số nước trên thế giới

  Tác giả: Trung tâm Thông tin- BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tổng luận trình bày về chính sách quy hoạch không gian của một số quốc gia trên thế giới, nội dung gồm 2 phần:
  Phần 1: Các nước Châu Á - Thái Bình Dương: Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, nước Cộng hòa Ấn Độ, nước Cộng hòa Indonesia, nước Cộng hòa Hàn Quốc...
  Phần 2: Các nước Châu Âu: Vương quốc Đan Mạch, nước Cộng hòa Pháp, nước Cộng hòa Liên Bang Đức..

  Số trang: 0

 • Tổng luận khái quát về chính sách phát triển không gian của một số nước trên thế giới

  Tác giả: Trung tâm Thông tin- BXD
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng luận khái quát về chính sách phát triển không gian của một số nước trên thế giới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng luận khái quát về chính sách phát triển không gian của một số nước trên thế giới

  Tác giả: Trung tâm Thông tin- BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tổng luận trình bày về chính sách quy hoạch không gian của một số quốc gia trên thế giới, nội dung gồm 2 phần:
  Phần 1: Các nước Châu Á - Thái Bình Dương: Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, nước Cộng hòa Ấn Độ, nước Cộng hòa Indonesia, nước Cộng hòa Hàn Quốc...
  Phần 2: Các nước Châu Âu: Vương quốc Đan Mạch, nước Cộng hòa Pháp, nước Cộng hòa Liên Bang Đức..

  Số trang: 0

 • Hội thảo quốc tế “Khoa học công nghệ - động lực phát triển bền vững ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam”

  Tác giả: Hội Vật liệu xây dựng-BXD
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc tế “Khoa học công nghệ - động lực phát triển bền vững ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam”

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo quốc tế “Khoa học công nghệ - động lực phát triển bền vững ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam”

  Tác giả: Hội Vật liệu xây dựng-BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Hội thảo Luật Xây dựng Việt Nam 2014 và khung pháp lý liên quan- cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam và Hàn Quốc

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Luật Xây dựng Việt Nam 2014 và khung pháp lý liên quan- cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam và Hàn Quốc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Luật Xây dựng Việt Nam 2014 và khung pháp lý liên quan- cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam và Hàn Quốc

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung hội thảo gồm những phần chính sau:
  1. Giới thiệu Viên Nghiên cứu định cư con người Hàn Quốc.
  2. Giới thiệu về Luật Xây dựng năm 2014 và các chính sách liên quan.
  3. Tình hình đầu tư tại Việt Nam.
  4. Quản lý tài chính, các thủ tục đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài và các thông tư liên quan.
  5. Đánh giá nhu cầu về vốn đối với các công ty xây dựng Việt Nam.
  6. Khả năng đầu tư/ hợp tác của các doanh nghiệp Hàn Quốc...

  Số trang: 0

 • Hội thảo vật tư thiết bị ngành nước trong công tác chống thất thoát thất thu nước sạch

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật-BXD
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo vật tư thiết bị ngành nước trong công tác chống thất thoát thất thu nước sạch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo vật tư thiết bị ngành nước trong công tác chống thất thoát thất thu nước sạch

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật-BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của hội thảo gồm 3 phần:
  Phần 1: Tổng quan vật tư thiết bị lĩnh vực cấp nước: đường ống cấp nước, đồng hồ đo nước, các phụ kiện và thiết bị khác trên mạng lưới cấp nước...
  Phần 2: Khó khăn vướng mắc trong việc quản lý, phát triển vật tư, thiết bị.
  Phần 3: Các yêu cầu và đề xuất về quản lý, phát triển vật tư thiết bị lĩnh vực cấp nước

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn công tác thí nghiệm cơ học đất

  Tác giả: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng,Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - BXD
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 1981
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn công tác thí nghiệm cơ học đất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn công tác thí nghiệm cơ học đất

  Tác giả: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng,Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung sách giới thiệu về các phương pháp chỉnh lý số liệu thí nghiệm bằng thống kê toán học, cách lấy mẫu, lượng đất cần thiết để thí nghiệm, phạm vi sử dụng các chỉ tiêu cơ lý hóa của đất..

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn công tác thí nghiệm cơ học đất

  Tác giả: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng,Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - BXD
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 1981
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn công tác thí nghiệm cơ học đất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn công tác thí nghiệm cơ học đất

  Tác giả: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng,Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung sách giới thiệu về các phương pháp chỉnh lý số liệu thí nghiệm bằng thống kê toán học, cách lấy mẫu, lượng đất cần thiết để thí nghiệm, phạm vi sử dụng các chỉ tiêu cơ lý hóa của đất..

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn công tác thí nghiệm cơ học đất

  Tác giả: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng,Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - BXD
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 1981
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn công tác thí nghiệm cơ học đất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn công tác thí nghiệm cơ học đất

  Tác giả: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng,Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung sách giới thiệu về các phương pháp chỉnh lý số liệu thí nghiệm bằng thống kê toán học, cách lấy mẫu, lượng đất cần thiết để thí nghiệm, phạm vi sử dụng các chỉ tiêu cơ lý hóa của đất..

  Số trang: 0

 • Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam

  Tác giả: Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT,Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT, Bộ Thông tin và truyền thông
  Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam

  Tác giả: Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT,Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT, Bộ Thông tin và truyền thông

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung cuốn sách gồm 5 phần:
  Phần 1: Tổng quan về hiện trạng Công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam năm 2013.
  Phần 2: Hệ thống các cơ quan chỉ đạo, quản lý về CNTT-TT.
  Phần 3: Ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước.
  Phần 4: Công nghiệp CNTT.
  Phần 5: An toàn thông tin.
  Phần 6: Viễn thông, Internet

  Số trang: 0

 • Một số chỉ tiêu thống kê cơ bản về kinh tế - xã hội,Tài liệu báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng

  Tác giả: Tổng cục Thống kê
  Nhà xuất bản: Tổng cục Thống kê
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số chỉ tiêu thống kê cơ bản về kinh tế - xã hội,Tài liệu báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số chỉ tiêu thống kê cơ bản về kinh tế - xã hội

  Tác giả: Tổng cục Thống kê

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm 6 phần:
  Phần 1: Thống kê tài khoản Quốc gia.
  Phần 2: Thống kê công nghiệp, xây dựng và vốn đầu tư.
  Phần 3: Thống kê thương mại, dịch vụ.
  Phần 3: Thống kê giá.
  Phần 5: Thống kê dân số, lao động.
  Phần 6: Một số chỉ tiêu khác

  Số trang: 0

 • Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển. Quyển 2

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Bộ Xây dựng, Hội Vật liệu xây dựng, BTC triễn lãm quốc tế Vietbuild 2014
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội Vật liệu xây dựng, BTC triễn lãm quốc tế Vietbuild 2014
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển. Quyển 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển. Quyển 2

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Bộ Xây dựng, Hội Vật liệu xây dựng, BTC triễn lãm quốc tế Vietbuild 2014

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo gồm các phần sau:
  1. Giới thiệu giải pháp ngói lợp.
  2. Giới thiệu đặc tính và ứng dụng của gỗ Beech Châu Âu trong ngành xây dựng và trang trí nội thất.
  3. Giới thiệu về phụ kiện tủ bếp, bản lề, ray trượt của hàng Grass (Đức), New Era.
  4. Phần mềm chuyên dụng thiết kế tủ bếp hoàn chỉnh KDMax của OPPEINHOME.
  5. Tự động hóa bãi gửi xe và bài toán nâng cao chất lượng môi trường sống..

  Số trang: 0

 • Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển. Quyển 1

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Bộ Xây dựng, Hội Vật liệu xây dựng, BTC triễn lãm quốc tế Vietbuild 2014
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội Vật liệu xây dựng, BTC triễn lãm quốc tế Vietbuild 2014
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển. Quyển 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển. Quyển 1

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Bộ Xây dựng, Hội Vật liệu xây dựng, BTC triễn lãm quốc tế Vietbuild 2014

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo gồm các phần sau:
  1. Giới thiệu hệ thống mái kim loại nhẹ cách nhiệt T-seam.
  2. Ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất sản phẩm cao cấp về kính xây dựng, kính in màu bột sứ và công nghệ in laser, nhôm kính, cửa cuốn ba trong một của Sado Group .
  3. Nhóm sơn nghệ thuật.
  4. Vai trò của đá tự nhiên Granite & Marble trong xây dựng và trang trí.
  5. Giới thiệu về sản phẩm xanh thương hiệu Nhật Bản: Gỗ nhựa Kankyo Wood II của hãng Maeda Kosen..

  Số trang: 0

 • Hội thảo Sản phẩm mới - công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển. Quyển 1

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Vụ Vật liệu xây dựng-BXD
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Vụ Vật liệu XD-BXD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới - công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển. Quyển 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới - công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành Xây dựng trong hội nhập và phát triển. Quyển 1

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Vụ Vật liệu xây dựng-BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo khoa học gồm có 12 báo cáo chuyên đề về sản phẩm mới và công nghệ mới của Ngành Xây dựng như sau:
  1. Sơn chống bám bẩn SPEC HI – ANTISTAIN.
  2.Keo dán gạch Jacko và sản phẩm mới Mastic.
  3.Các ứng dụng của máy bắn tia nước siêu cao áp trong Ngành Xây dựng.
  4.Giới thiệu công nghệ mới, sản phẩm mới ToTo.
  5.Đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, phương pháp lắp đặt mới của sàn gỗ tự nhiên cao cấp.
  6.Keo dán gạch men với bột tái phân tán Polymer..

  Số trang: 0