Tìm kiếm nâng cao

 • Luật gọi thầu đấu thầu của Trung Quốc (thi hành từ ngày 1-1-2000)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật gọi thầu đấu thầu của Trung Quốc (thi hành từ ngày 1-1-2000)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật gọi thầu đấu thầu của Trung Quốc (thi hành từ ngày 1-1-2000)

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  - Lời giới thiệu.
  - Luật gọi thầu đấu thầu của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa.
  - Điều lệ quản lý kinh doanh phát triển nhà đất đô thị.
  - Quy định tạm thời về xử phạt hành chính xây dựng

  Số trang: 0

 • Chiến lược năng lượng của các nước đang phát triển trong những năm 80

  Tác giả: Viện Thông tin khoa học và kỹ thuật TW
  Nhà xuất bản: Viện Thông tin khoa học và kỹ thuật TW
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược năng lượng của các nước đang phát triển trong những năm 80

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược năng lượng của các nước đang phát triển trong những năm 80

  Tác giả: Viện Thông tin khoa học và kỹ thuật TW

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Vai trò của dầu mỏ trong chiến lược phát triển ngành năng lượng.
  - II. Vấn đề các dạng nhiên liệu `phi thương mại` trong chiến lược năng lượng.
  - III. Vai trò của tiết kiệm năng lượng trong chiến lược năng lượng.

  Số trang: 0

 • Kết cấu gỗ trong xây dựng

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kết cấu gỗ trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kết cấu gỗ trong xây dựng

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Kết cấu gỗ trong xây dựng công nghiệp.
  - 2. Nghiên cứu sử dụng gỗ cao su trong xây dựng.
  - 3. Chống cháy cho công trình xây dựng. Sử dụng các kết cấu gỗ.
  - 4. Những phương pháp chống cháy cho kết cấu gỗ.
  - 5. Sử dụng keo phênon phoócmanđêhýt trong liên kết dán gỗ.
  - 6. Dùng tre thay thế cho cốt thép trong kết cấu bê tông.
  - 7. Xử lý tre bằng hỗn hợp lưu huỳnh và cát.
  - 8. Một số kết quả nghiên cứu sử dụng tre làm cốt cho bê tông ở nước ta

  Số trang: 0

 • Những nguyên tắc cơ bản để tính toán kết cấu xây dựng và nền

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện KHKT xây dựng
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Những nguyên tắc cơ bản để tính toán kết cấu xây dựng và nền

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những nguyên tắc cơ bản để tính toán kết cấu xây dựng và nền

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Những nguyên tắc cơ bản để tính toán kết cấu xây dựng và nền.
  - 2. Phân tích sự làm việc đồng thời của kết cấu dạng khung trên nền biến dạng.
  - 3. Dự tính độ lún kể đến độ cứng của kết cấu bên trên.
  - 4. Tính khung và dầm trên nền hỗn hợp.
  - 5. Sự làm việc đồng thời giữa hệ kết cấu - móng - nền.
  - 6. Giới thiệu tiêu chuẩn SNIP II.A.10-71:` Những nguyên tắc cơ bản để thiết kế kết cấu xây dựng và nền`.
  - 7. Sự phát triển lý thuyết độ tin cậy và việc hoàn thiện các tiêu chuẩn thiết kế.

  Số trang: 0

 • Trạm thuỷ điện nhỏ

  Tác giả: Vụ Quản lý khoa học kỹ thuật - Bộ Thuỷ lợi
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý khoa học kỹ thuật - Bộ Thuỷ lợi
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trạm thuỷ điện nhỏ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trạm thuỷ điện nhỏ

  Tác giả: Vụ Quản lý khoa học kỹ thuật - Bộ Thuỷ lợi

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Trạm thuỷ điện nhỏ.
  - 2. Tình hình phát triển thuỷ điện nhỏ trên thế giới.
  - 3. Khai thác thuỷ điện nhỏ và biện pháp đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.
  - 4. Thư mục.

  Số trang: 0

 • Xử lý chất thải công cộng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Thông tin khoa học và kỹ thuật TW
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xử lý chất thải công cộng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xử lý chất thải công cộng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Thành phần và số lượng các chất thải công cộng.
  - II. Những nguyên tắc chung và xử lý chất thải.
  - III. Các phương pháp xử lý chất thải.
  - IV. Phương pháp tập trung chất thải công cộng một cách có tổ chức.
  - V. Chế biến các thành phần hữu cơ của chất thải.
  - VI. Đốt các chất thải công cộng.
  - VII. Nhiệt phân chất thải công cộng.
  - VIII. Sản xuất nhiên liệu rắn.
  - IX. Tách nguyên liệu từ chất thải để tái chế biến công nghiệp.

  Số trang: 0

 • Một số kinh nghiệm về thi công bê tông

  Tác giả: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng
  Năm xuất bản: 1982
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số kinh nghiệm về thi công bê tông

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số kinh nghiệm về thi công bê tông

  Tác giả: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vấn đề công xưởng hoá trong chuẩn bị khối đổ bê tông liền khối .
  - 2. Cầu di động để thi công bê tông.
  - 3. Dàn dáo thép sử dụng ở công trường xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Thạch.
  - 4. Phương hướng áp dụng ván khuôn trong thi công các công trình bê tông, các công trình bê tông cốt thép toàn khối.
  - 5. Chất bôi trơn chống dính cho ván khuôn thép và gỗ khi sản xuất thi công bê tông cốt thép.

  Số trang: 0

 • Vấn đề sử dụng cát sỏi biển và nước biển để sản xuất bê tông

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng
  Năm xuất bản: 1980
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vấn đề sử dụng cát sỏi biển và nước biển để sản xuất bê tông

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vấn đề sử dụng cát sỏi biển và nước biển để sản xuất bê tông

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vấn đề sử dụng cát sỏi khai thác ở biển và nước biển trong bê tông và bê tông cốt thép .
  - 2. Dùng cát biển làm bê tông thuỷ công.
  - 3. Sỏi và cát biển làm cốt liệu cho bê tông.
  - 4. Sử dụng vỏ ốc biển làm cốt liệu cho bê tông.
  - 5. Dùng nước biển để trộn bê tông.
  - 6. Khảo sát và sử dụng sỏi biển phía Bắc tỉnh Rostock.

  Số trang: 0

 • Động đất và tính toán công trình xây dựng ở vùng có động đất

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Động đất và tính toán công trình xây dựng ở vùng có động đất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Động đất và tính toán công trình xây dựng ở vùng có động đất

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời giới thiệu.
  - 2. Động đất trên lãnh thổ Việt Nam.
  - 3. Những vấn đề chung quanh tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn cho công trình xây dựng ở vùng có động đất của Việt Nam.
  - 4. Nguyên lý thiết kế kháng chấn cho những công trình được xây dựng ở vùng có động đất.
  - 5. Tính toán nhà lắp ghép tấm lớn chịu tác động của tải trọng động đất.
  - 6. Về phương pháp ngẫu nhiên giải bài toán động lực động đất.
  - 7. Cơ sở của việc xây dựng công thức xác định tải trọng động đất trong tiêu chuẩn SNiP II-7-81.
  - 8. Tiêu chuẩn xây dựng ở vùng có động đất.

  Số trang: 0

 • Một số vấn đề về xây dựng bằng đá

  Tác giả: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng
  Năm xuất bản: 1979
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số vấn đề về xây dựng bằng đá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số vấn đề về xây dựng bằng đá

  Tác giả: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu.
  - 2. Kỹ thuật xây đá.
  - 3. Xây đá hộc.
  - 4. Xây đá bằng vữa.
  - 5. Sa thạch làm đá xây.
  - 6. Con đường cơ giới hoá việc khai thác và gia công đá thiên nhiên.
  - 7. Bệnh của đá xây dựng.
  - 8. Các phương pháp bảo quản và xử lý đá xây dựng.
  - 9. Các phương pháp đo chỉ tiêu cơ lý của đá trong việc chọn đá xây.

  Số trang: 0

 • Xây dựng công nghiệp và dân dụng trong vùng có cáctơ

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng
  Năm xuất bản: 1979
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng công nghiệp và dân dụng trong vùng có cáctơ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng công nghiệp và dân dụng trong vùng có cáctơ

  Tác giả: Viện khoa học kỹ thuật xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Hiện tượng cáctơ hoá đất đá.
  - 2. Khảo sát địa chất công trình trong vùng có cáctơ.
  - 3. Thiết kế và xây dựng trong vùng có cáctơ.
  - 4. Một ví dụ về xử lý móng trên vùng cáctơ cácbônát.

  Số trang: 0

 • Cây bóng mát, cây trang trí thành phố

  Tác giả: Viện xây dựng đô thị nông thôn - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện xây dựng đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 1976
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cây bóng mát, cây trang trí thành phố

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cây bóng mát, cây trang trí thành phố

  Tác giả: Viện xây dựng đô thị nông thôn - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: - Lời nói đầu.
  - Phân loại cây theo tính chất sử dụng.
  - Phân loại cây theo độ cao.
  - Phân loại cây theo hình khối tán.
  - Phân loại cây theo mầu sắc lá.
  - Phân loại cây theo mầu sắc hoa.
  - Thời gian cây hoa nở của một số loài cây ( cây si, phi lao, cây nụ, pơ-mu...).

  Số trang: 0

 • Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại TP Đà Nẵng từ ngày 20-21/12/1995

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại TP Đà Nẵng từ ngày 20-21/12/1995

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại TP Đà Nẵng từ ngày 20-21/12/1995

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Báo cáo chính của Bộ Xây dựng.
  Phần II: Các báo cáo chuyên đề:
  1. Một số vấn đề về định hướng phát triển chiếu sáng đô thị trong sự phát triển điện năng của đô thị.
  2. Một số ý kiến về tạo nguồn tài chính cho sự nghiệp chiếu sáng đô thị.
  3. Một số ý kiến về đầu tư phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị ở nước ta.
  4.Chiếu sáng tín hiệu giao thông trong hệ thống chiếu sáng đô thị.
  5. Tiêu chuẩn hoá - Một nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng chiếu sáng đô thị.
  6. Một số ý kiến về mô hình tổ chức quản lý và phát triển chiếu sáng công cộng đô thị.
  7. Hệ thống chiếu sáng nhân tạo với bộ mặt kiến trúc đô thị.
  8. Chiếu sáng cảnh quan đô thị.
  9. Quan điểm và phương hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2010.
  10. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dùng đèn Sodium thay cho đèn thuỷ ngân cao áp.
  11. Một số vấn đề ứng dụng và cải tiến khoa học kỹ thuật trong xây dựng các công trình chiếu sáng và sản xuất thiết bị chiếu sáng công cộng..

  Số trang: 0

 • Khu chế xuất và Việt Nam sau chiến tranh

  Tác giả: Võ Tá Hân
  Nhà xuất bản: Viện thông tin khoa học và kỹ thuật TW
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khu chế xuất và Việt Nam sau chiến tranh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khu chế xuất và Việt Nam sau chiến tranh

  Tác giả: Võ Tá Hân

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Việt Nam hậu chiến đối phó với những vấn đề kinh tế.
  - I. Điểm qua tình hình kinh tế Việt Nam.
  - II. Những vấn đề thương mại ở các nước đang phát triển.
  - III. Vấn đề nhân lực và cán cân thanh toán sau chiến tranh.
  Phần 2: Khu chế xuất- một ví dụ thắng lợi ở Kaohsiung, Đài Loan.
  - I. Phát triển khu chế xuất.
  - II. Nghiên cứu về khu chế xuất Kaohsiung (Đài Loan).
  Phần 3: Khu chế xuất và Việt Nam sau chiến tranh.
  - I. Xây dựng một môi trường đầu tư thuận lợi.
  - II. Chuẩn bị khu chế xuất.,br .- III. Quản lý khu chế xuất.
  - IV. Nhận xét kết luận.

  Số trang: 0

 • Các đòn bẩy kinh tế trong cải cách ở Trung Quốc

  Tác giả: Viện kinh tế thế giới - Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế thế giới
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Các đòn bẩy kinh tế trong cải cách ở Trung Quốc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Các đòn bẩy kinh tế trong cải cách ở Trung Quốc

  Tác giả: Viện kinh tế thế giới - Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Các đòn bẩy kinh tế trong cải cách ở Trung Quốc.
  - II. Những ưu điểm và nhược điểm của chế độ khoán hộ.
  - III. Cách làm trong thực hiện chế độ khoán của xí nghiệp tập thể công nghiệp nhẹ số 2 thành phố Trùng Khánh.
  - IV. Cải cách đã thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.
  - V. Góp vốn liên doanh làm sống động xí nghiệp tập thể.
  - VI. Công ty ăn uống 2 - thành phố Phật Sơn góp vốn kinh doanh có hiệu quả tốt.

  Số trang: 0