Tìm kiếm nâng cao

 • Quy hoạch đô thị ở Trung Quốc - Lý luận và thực tiễn (TTCD.319)

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT-BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT-BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch đô thị ở Trung Quốc - Lý luận và thực tiễn (TTCD.319)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch đô thị ở Trung Quốc - Lý luận và thực tiễn

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT-BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu.
  - Đón thế kỷ mới sắp tới.
  - Tình hình và nhiệm vụ mới của quy hoạch đô thị Trung Quốc.
  - Cần phải xử lý tốt một số quan hệ khi quản lý quy hoạch đô thị .
  - Tác dụng và cải cách các thành phố trung tâm.
  - Xu thế phát triển đô thị Trung Quốc trong thập kỷ 90 và đối sách

  Số trang: 51

 • Tình hình và phương hướng phát triển, quản lý ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT -BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT -BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tình hình và phương hướng phát triển, quản lý ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Trung Quốc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tình hình và phương hướng phát triển, quản lý ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT -BXD

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu.
  - Tóm tắt báo cáo về công tác ngành VLXD của Cục VLXD Nhà nước Trung Quốc.
  I. Tình hình công nghiệp VLXD.
  II. Các quan điểm cơ bản về cải cách xí nghiệp và phát triển ngành.
  III. Tăng cường và cải thiện quản lý ngành trong tình hình mới.
  - Công nghiệp VLXD Trung Quốc bước sang thế kỷ 21 cần phải từng bước trở thành ngành công nghiệp nguyên vật liệu hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế.
  I. Coi trọng việc nắm chắc công tác sản xuất kinh doanh VLXD năm nay.
  II. Dùng mở cửa cải cách để thúc đẩy phát triển, dùng quy hoạch để chỉ đạo phát triển.
  III. Làm phấn chấn tinh thần, thiết thực tăng cường và cải thiện việc quản lý ngành.
  IV. Kiên trì `hai tay nắm chắc, hai tay đều phải mạnh`, xây dựng tốt hơn văn minh tinh thần trong ngành VLXD

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Luật quản lý nhà đất đô thị,Nội dung - Y nghĩa - Quá trình hình thành

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Luật quản lý nhà đất đô thị,Nội dung - Y nghĩa - Quá trình hình thành

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Luật quản lý nhà đất đô thị

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Luật Quản lý nhà đất đô thị nước CHND Trung Hoa.
  - Khởi điểm mới cho ngành nhà đất Trung quốc thực hiện pháp chế.
  - Cần nghiêm túc học tập, tuyên truyền, quán triệt `Luật quản lý nhà đất đô thị` .
  - Luật quản lý nhà đất đô thị mang lại điều gì cho công cuộc phát triển ngành xây dựng.
  - Về sự ra đời của `Luật quản lý nhà đất đô thị`.

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Bộ Kiến thiết và việc quản lý ngành xây dựng

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Bộ Kiến thiết và việc quản lý ngành xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Bộ Kiến thiết và việc quản lý ngành xây dựng

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu.
  - Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn `Phương án ba định` của Bộ Kiến thiết.
  - Bộ Kiến thiết sẽ áp dụng các biện pháp giải quyết mấy vấn đề nóng bỏng hiện nay trong ngành xây dựng.
  - Ý kiến của Bộ Kiến thiết, Uỷ ban cải cách thể chế Nhà nước về việc thực hiện quản lý ngành trong ngành xây dựng ở các thành phố lớn và vừa trong cả nước.
  - Chỉ nên tăng cường chứ không nên giảm bớt quản lý ngành trong ngành xây dựng

  Số trang: 0

 • Khí hậu phục vụ xây dựng và những kết quả đã làm được ở Việt Nam

  Tác giả: Trần Việt Liễn
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin-BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khí hậu phục vụ xây dựng và những kết quả đã làm được ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khí hậu phục vụ xây dựng và những kết quả đã làm được ở Việt Nam

  Tác giả: Trần Việt Liễn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu.
  2. Những nghiên cứu về khí hậu xây dựng ở một số nước trên thế giới:
  - Số liệu khí hậu xây dựng.
  - Bản đồ khí hậu xây dựng.
  - Nghiên cứu phục vụ xây dựng: bức xạ, mưa, gió, sưởi, tiện nghi môi trường.
  - Khí hậu học đô thị: lớp biên đô thị, mặt đệm đô thị, tiểu khí hậu đô thị.
  - Ăn mòn khí quyển và bảo vệ công trình.
  3. Những nghiên cứua về khí hậu xây dựng tiến hành ở Việt Nam.
  - Phân vùng khí hậu xây dựng phục vụ điển hình nhà ở.
  - Số liệu khí hậu xây dựng.
  - Gió với công trình xây dựng.
  - Xử lý tính toán cường độ mưa phục vụ thiết kế, quy hoạch, che mưa, thoát nước.
  - Nghiên cứu tính toán các đặc trưng bức xạ và ánh sáng tự nhiên.
  - Nghiên cứu khí hậu phục vụ bảo dưỡng bê tông và chống nồm cho nền nhà.
  - Ăn mòn khí quyển và bảo vệ công trình ven biển.
  - Khí hậu đô thị.
  Kết luận

  Số trang: 0

 • Bộ Kiến thiết ban hành 10 chuyên mục kỹ thuật mới trọng điểm phổ biến ứng dụng trong các năm 1994-1995 và thời kỳ 5 năm lần thứ 9 của ngành xây dựng

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bộ Kiến thiết ban hành 10 chuyên mục kỹ thuật mới trọng điểm phổ biến ứng dụng trong các năm 1994-1995 và thời kỳ 5 năm lần thứ 9 của ngành xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bộ Kiến thiết ban hành 10 chuyên mục kỹ thuật mới trọng điểm phổ biến ứng dụng trong các năm 1994-1995 và thời kỳ 5 năm lần thứ 9 của ngành xây dựng

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  1. Tăng cường lãnh đạo công tác phổ biến ứng dụng kỹ thuật mới.
  2. Lập kế hoạch phổ biến ứng dụng kỹ thuật mới.
  3. Thiết lập công trình mẫu ứng dụng kỹ thuật mới.
  4. Làm tốt nhiệm vụ thực thi và biên soạn tiêu chuẩn kỹ thuật mới.
  5. Huy động lực lượng các mặt của xã hội để cùng nỗ lực phổ biến ứng dụng kỹ thuật mới.
  6. Cơ quan chủ quản kiến thiết các cấp cần thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình công tác.
  Bảng tóm tắt 10 chuyên mục kỹ thuật mới phổ biến ứng dụng trong ngành xây dựng

  Số trang: 0

 • Kinh nghiệm phát triển đô thị của Bắc Hải, thành phố Trung Quốc mở cửa trên bờ vịnh Bắc Bộ

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kinh nghiệm phát triển đô thị của Bắc Hải, thành phố Trung Quốc mở cửa trên bờ vịnh Bắc Bộ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kinh nghiệm phát triển đô thị của Bắc Hải, thành phố Trung Quốc mở cửa trên bờ vịnh Bắc Bộ

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có các vấn đề sau:
  - Làm tốt quy hoạch đô thị-tăng cường quản lý quy hoạch.
  - Suy nghĩ về mấy vấn đề quan trọng trong quản lý quy hoạch đô thị của thành phố Bắc Hải.
  - Triển khai `phục vụ cửa sổ `, quản lý tốt việc xem xét phê chuẩn.
  - Giới thiệu sơ lược về quy hoạch khu nghỉ mát du lịch Nhà nước Ngân Than.
  - Ứng dụng kỹ thuật tin học trong quy hoạch thành phố Bắc Hải.
  - Tăng cường nghiên cứu quy hoạch đô thị, phục vụ quy hoạch xây dựng thành phố Bắc Hải.
  - Triển khai thiết kế đô thị, tạo dựng lại hình tượng đô thị.
  - Bước đầu nghiên cứu kế hoạch mở mang khu Trung Tín thành phố Bắc Hải, Quảng Tây.
  - Bàn về `Sự phát triển lâu bền ` của đô thị

  Số trang: 0

 • Thực tiễn công tác quy hoạch đô thị ở Đài Loan

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thực tiễn công tác quy hoạch đô thị ở Đài Loan

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thực tiễn công tác quy hoạch đô thị ở Đài Loan

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu: 1- Hệ thống quy hoạch ở Đài Loan.
  2- Các loại quy hoạch đô thị.
  3- Tiến trình.
  4- Công tác của giai đoạn hiện đại.
  II. Nội dung của công việc quy hoạch đô thị: 1- Quá trình công tác quy hoạch đô thị.
  2- Quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết .
  3- Quy hoạch sử dụng đất, hệ thống giao thông vận tải và kết cấu hạ tầng.
  III. Lập, phê chuẩn và thi hành quy hoạch đô thị: 1- Các điều kiện để lập quy hoạch đô thị.
  2- Các cơ quan chịu trách nhiệm lập QHĐT.
  3- Phê chuẩn quy hoạch đô thị.
  4- Thi hành quy hoạch đô thị.
  IV. Những công việc khác: 1- Xem xét lại quy hoạch đô thị.
  2- Định kỳ xem xét lại toàn bộ QHĐT.
  3- Triển vọng tương lai

  Số trang: 0

 • Phụ gia cho bê tông và vữa xây dựng

  Tác giả: Dương Đức Tín,Đinh Bá Lô
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phụ gia cho bê tông và vữa xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phụ gia cho bê tông và vữa xây dựng

  Tác giả: Dương Đức Tín,Đinh Bá Lô

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Phân loại phụ gia - 1- Phân loại phụ gia theo V.B.Ratinôp (LX) - 2- Các cách phân loại phụ gia khác - III. Nghiên cứu, sản xuất và sử dụng phụ gia cho bê tông và vữa trên thế giới - IV. Nghiên cứu, sản xuất và sử dụng phụ gia ở Việt Nam - 1- Nghiên cứu, sản xuất phụ gia ở Việt Nam - 2- Các loại phụ gia nước ngoài trên thị trường Việt Nam - 3- Hướng nghiên cứu phụ gia cho bê tông và vữa ở Việt Nam - V. Hiệu quả kinh tế và những lưu ý khi sử dụng phụ gia trong xây dựng - VI. Kết luận - Tài liệu tham khảo.

  Số trang: 0

 • Công tác thiết kế điển hình trong xây dựng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Trần Đạt
  Nhà xuất bản: Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công tác thiết kế điển hình trong xây dựng ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công tác thiết kế điển hình trong xây dựng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Trần Đạt

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Đại cương - 2. Công tác thiết kế điển hình trong xây dựng ở Việt Nam - 3. Hoạt động công tác thiết kế điển hình - 4. Về nội dung công tác thiết kế điển hình trong điều kiện kinh tế thị trường có định hướng - 5. Mấy lời kết luận - Tài liệu tham khảo - Phụ lục.

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cung cấp điện cho công trường xây dựng

  Tác giả: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng - Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước
  Nhà xuất bản: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cung cấp điện cho công trường xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cung cấp điện cho công trường xây dựng

  Tác giả: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng - Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Chỉ dẫn chung - 2. Lựa chọn điện áp - 3. Phân loại hộ dùng điện của công trường xây dựng theo cung cấp điện liên tục - 4. Tính toán phụ tải điện - 5. Các sơ đồ cáp điện - 6. Trạm biến áp trung gian 110/35/6KV, 66/15KV - 7. Các trạm biến áp 35 (15,10,6)/0,4KV - 8. Các trạm phát điện điezen - 9. Lưới điện công trường - 10.Chiếu sáng - 11. Lựa chọn thiết bị, dây dẫn điện theo điều kiện ngắn mạch ở lưới trên và dưới 1000 V - 12. Bảo vệ rơle - 13. Đo đếm điện năng - 14. Bảo vệ qua điện áp khí quyển, chống sét - 15. Chống sét - 16. Phụ lục - 17. Các tài liệu tham khảo.

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế đường trên công trường xây dựng

  Tác giả: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng - Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước
  Nhà xuất bản: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế đường trên công trường xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế đường trên công trường xây dựng

  Tác giả: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng - Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Quy định chung.
  - 2. Công tác điều tra khảo sát thiết kế mạng lưới đường công trường.
  - 3. Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu của đường ô tô.
  - 4. Các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu của đường sắt.
  - 5. Nền đường và thoát nước.
  - 6. Mặt đường.
  - 7. Cầu cống và các công trình vượt qua dòng nước.
  - 8. Phai đê và bến sông.
  - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cấp nước cho công trường xây dựng

  Tác giả: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng - Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước
  Nhà xuất bản: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cấp nước cho công trường xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cấp nước cho công trường xây dựng

  Tác giả: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng - Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Điều kiện kỹ thuật chung để thiết kế hệ thống cấp nước công trường.
  - II. Cơ sở để thiết kế hệ thống cấp nước công trường - Phương pháp tính toán.
  - III. Xử lý nước.
  - IV. Thiết kế trạm bơm và hệ thống cấp nước.
  - Phụ lục.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện Phả Lại trong xây dựng

  Tác giả: Hội Vật liệu và cấu kiện xây dựng
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu và cấu kiện xây dựng
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện Phả Lại trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện Phả Lại trong xây dựng

  Tác giả: Hội Vật liệu và cấu kiện xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình sử dụng phế thải của các nhà máy nhiệt điện.
  - 2. Một số ý kiến về sử dụng tro xỉ của nhà máy nhiệt điện Phả Lại.
  - 3. Tận dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện Phả Lại như thế nào để tăng hiệu quả kinh tế.
  - 4. Về vấn đề tận dụng tro bay nhiệt điện làm vật liệu xây dựng.
  - 5. Tro xỉ nhiệt điện Phả Lại làm phụ gia thuỷ lực cho công nghiệp xi măng.
  - 6. Sử dụng tro nhiệt điện làm phụ gia cho xi măng.
  - 7. Sử dụng tro nhiệt điện để chế tạo bê tông cốt liệu rỗng không nung.

  Số trang: 0

 • Nền móng cho nhà ở của Hà Nội trong thời gian qua và hướng phát triển

  Tác giả: Nguyễn Bá Kế...
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nền móng cho nhà ở của Hà Nội trong thời gian qua và hướng phát triển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nền móng cho nhà ở của Hà Nội trong thời gian qua và hướng phát triển

  Tác giả: Nguyễn Bá Kế...

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Điều kiện địa chất công trình thành phố Hà Nội trên cơ sở tổng hợp tài liệu qua hơn 10 năm xây dựng.
  - II. Các giải pháp nền móng cho nhà ở khu vực Hà Nội.
  - III. Những bài học kinh nghiệm.
  - IV. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0