Tìm kiếm nâng cao

 • Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ nhất

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Sở Giao thông công chính HN
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ nhất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ nhất

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: - Chiếu sáng công cộng ở Hà Nội - - Chiếu sáng công cộng với TP cảng Hải Phòng - - Chiếu sáng đô thị trên thế giới và nhu cầu đẩy mạnh chuyên ngành chiếu sáng tại nước ta - - Anh sáng ban đêm và các thiết bị chiếu sáng trong cảnh quan đô thị - - Tham luận của Công ty công trình đô thị TP Cần thơ - - Quản lý và phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị của thủ đô Hà Nội - - Công tác chiếu sáng đô thị của TP Việt Trì.

  Số trang: 0

 • Hội nghị phát triển nhà ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: Cần Thơ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị phát triển nhà ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị phát triển nhà ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Phát triển nhà ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long-một nhiệm vụ cấp bách.- - Lược ghi bài phát biểu của Thủ tướng Võ Văn Kiện tại Hội nghị phát triển nhà ở nông thôn Đồng băngf sông Cửu Long.- - Bài phát biểu về phát triển nhà ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ- - Chương trình phát triển nhà ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long- - Đồng Tháp với chương trình xây dựng nhà ở nông thôn...

  Số trang: 0

 • Hội thảo vấn đề tôn tạo các khu phố lịch sử Hà Nội-Hải Phòng-TP Hồ Chí Minh-Huế-Đà Nẵng-Luang Prabang-Phnôm Pênh-Viên Chăn

  Tác giả: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Và Viện quy hoạch đô thị thuộc trường ĐH Tổng hợp Môngrêan
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN, ĐH Tổng hợp Môngrêan-Canada
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo vấn đề tôn tạo các khu phố lịch sử Hà Nội-Hải Phòng-TP Hồ Chí Minh-Huế-Đà Nẵng-Luang Prabang-Phnôm Pênh-Viên Chăn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo vấn đề tôn tạo các khu phố lịch sử Hà Nội-Hải Phòng-TP Hồ Chí Minh-Huế-Đà Nẵng-Luang Prabang-Phnôm Pênh-Viên Chăn

  Tác giả: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Và Viện quy hoạch đô thị thuộc trường ĐH Tổng hợp Môngrêan

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Chiến lược của các tổ chức sở tại trong việc tôn tạo các khu phố lịch sử và khảo cổ.- - Biện pháp và chiến lược bảo tồn các khu phố lịch sử.- - Vấn đề bảo tồn khu phố thời Pháp thuộc ở Hà Nội.- - Những biện pháp bảo tồn trong khu phố thời Pháp ở Hà Nội.- - Những tác động kinh tế-xã hội của những biện pháp bảo tồn trong khu phố thời Pháp ở hà Nội.- - Giới thiệu những phương pháp, kỹ thuật kiểm kê kiến trúc và khảo cổ.- - Biện pháp bảo tồn khu phố thời Pháp ở hải phòng.- -Biện pháp bảo tồn khu phố thời Pháp ở Đà Nẵng.- - Bảo tồn cảnh quan kiến trúc TP Hồ Chí Minh...

  Số trang: 0

 • Vì một nền kiến trúc hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc của Hà Nội nghìn năm văn hiến

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vì một nền kiến trúc hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc của Hà Nội nghìn năm văn hiến

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vì một nền kiến trúc hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc của Hà Nội nghìn năm văn hiến

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1- Kiến trúc đô thị Hà Nội hiện trạng và định hướng.
  2- Viện Nghiên cứu kiến trúc với Hà Nội thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  3- Tình hình kiến trúc và Kiến trúc sư.
  4- Hệ thống kiểm tra phát triển kiến trúc đô thị Hà Nội.
  5- Hà Nội đến 2010 từ vấn đề truyền thống.
  6- Tiến tới một chặng đường mới.
  7- Vài suy nghĩ về kiến trúc và quy hoạch Hà Nội.
  8- Những khía cạnh tâm lý xã hội của người ở trong các chung cư cao tầng.
  9- Giữ gìn và hoàn thiện những không gian đô thị mới cho thủ đô Hà Nội.
  10- Trách nhiệm Kiến trúc sư...

  Số trang: 0

 • Hội thảo Tư vấn chiến lược phát triển đô thị quốc gia lần thứ 2

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Tư vấn chiến lược phát triển đô thị quốc gia lần thứ 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Tư vấn chiến lược phát triển đô thị quốc gia lần thứ 2

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Diễn văn khai mạc Hội thảo của Bộ trưởng Ngô Xuân Lộc.
  - Báo cáo sơ kết các hội thảo về Tư vấn chiến lược phát triển đô thị ở ba khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam của Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Kiểm.
  - Báo cáo tóm tắt quá trình dự thảo chiến lược phát triển đô thị quốc gia của PTS Lê Hồng Kế.
  - Một số ý kiến về nghiên cứu chiến lược đô thị Việt Nam của PTS Võ Kim Cương.
  - Quản lý quy hoạch, kiểm soát xây dựng phát triển và cơ hội đầu tư cho Hà Nội của Kiến trúc sư trưởng TP Nguyễn Lân...

  Số trang: 0

 • Chiến lược ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống đến năm 2000 VIBECO

  Tác giả: Bùi Văn Noãn
  Nhà xuất bản: Xí nghiệp liên hợp bê tông xây dựng Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống đến năm 2000 VIBECO

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống đến năm 2000 VIBECO

  Tác giả: Bùi Văn Noãn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Tình hình kinh tế xã hội.
  - Phần II: Mục tiêu ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống.
  - Phần III: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật.
  - Phần IV: Các nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất.
  - Phần V: Đổi mới phương thức kinh doanh và phương pháp quản lý.
  - Phần VI: Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tiềm năng đá ốp lát Việt Nam

  Tác giả: Lê Duy Lâm
  Nhà xuất bản: Viện Xây dựng công nghiệp - Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiềm năng đá ốp lát Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiềm năng đá ốp lát Việt Nam

  Tác giả: Lê Duy Lâm

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Giới thiệu khái quát về tiềm năng đá ốp lát Việt Nam.
  - 1.1. Nguồn gốc và các chủng loại đá ốp lát Việt Nam.
  - 1.2. Trữ lượng và phân bố nguồn tài nguyên đá ốp lát Việt Nam.
  - 1.3. Đặc điểm chất lượng và mỹ thuật của đá ốp lát Việt Nam.
  - 1.4. Kết luận đánh giá chung.
  - Phần II: Bảng liệt kê các mỏ đá ốp lát ở Việt Nam

  Số trang: 0

 • Định hướng phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam và công nghiệp xây dựng Việt Nam thơì kỳ 1992-2000

  Tác giả: Trần Văn Huynh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định hướng phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam và công nghiệp xây dựng Việt Nam thơì kỳ 1992-2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định hướng phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam và công nghiệp xây dựng Việt Nam thơì kỳ 1992-2000

  Tác giả: Trần Văn Huynh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Hiện trạng công nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam.
  II. Dự báo nhu cầu vật liệu xây dựng đến năm 2000.
  III. Định hướng phát triển vật liệu xây dựng.
  IV. Định hướng nâng cao năng lực ngành xây dựng.
  V. Một số biện pháp thực hiện.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Tư vấn thiết kế các nhà máy xi măng lò đứng

  Tác giả: Cty Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam - BXD
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam - BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Tư vấn thiết kế các nhà máy xi măng lò đứng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Tư vấn thiết kế các nhà máy xi măng lò đứng

  Tác giả: Cty Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam - BXD

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: -Chiến lược phát triển xi măng lò đứng năm 1995-2000.
  - Những tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất xi măng lò đứng và công tác tư vấn lựa chọn thiết bị cho các nhà máy xi măng lò đứng.
  - Hiện trạng thực hiện đầu tư xi măng lò đứng và hướng lựa chọn công nghệ cho giai đoạn phát triển tiếp 1995-2000.
  - Xi măng lò đứng và sự phát triển vật liệu xây dựng ở nước ta.
  - Sự phát triển xi măng lò đứng trên thế giới và hướng phát triển công nghệ lò đứng trong giai đoạn tới.
  - Cung cấp và bảo hành thiết bị cho các nhà máy xi măng lò đứng.
  - Hệ thống điều khiển tự động trong dây chuyền sản xuất xi măng lò đứng 8,8 vạn tấn/năm.
  - Năng lực thiết kế chế tạo thiết bị xi măng lò đứng ở Việt Nam.
  - Chất lượng xi măng lò đứng của công ty xi măng đá vôi Vĩnh Phú và những biện pháp kỹ thuật nhằm ổn định chất lượng.
  - Giải pháp quy hoạch tổng thể mặt bằng kiến trúc xây dựng hợp lý trong thiết kế các nhà máy xi măng lò đứng-.
  - Vấn đề môi trường sinh thái trong các nhà máy xi măng lò đứng và các phương án thiết kế lọc bụi.
  - Phần kinh tế trong thiết kế và dự án xây dựng các nhà máy xi măng lò đứng công suất từ 4,4 - 6,0 - 8,8 vạn tấn/năm...

  Số trang: 0

 • Hội thảo Quản lý đô thị thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Ban Chủ nhiệm chương trình quản lý đô thị TP Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Ban Chủ nhiệm chương trình quản lý đô thị TP Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Quản lý đô thị thành phố Hồ Chí Minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Quản lý đô thị thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Ban Chủ nhiệm chương trình quản lý đô thị TP Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Thư ngỏ của Chủ nhiệm chương trình quản lý đô thị gửi đ/c Hoàng Anh Tuấn, Chủ nhiệm UB KHKT TP.
  - Lời giới thiệu Hội nghị quản lý Nhà nước về đô thị tại Tokyo (4/1993).
  - Bài phát biểu của đ/c Võ Viết Thanh, Phó chủ tịch UBND TP HCM tại Hội nghị Tokyo: Hướng tới hiện đại hoá quản lý Nhà nước về đô thị ở TP HCM.
  - 1/ Tăng cường quản lý Nhà nước đô thị TP HCM.
  - 2/ Một số đề xuất quy phạm pháp luật cần phải có để quản lý đô thị.
  - 3/ Các giải pháp tạo vốn cho duy tu sửa chữa cầu đường, thoát nước.
  - 4/ Những vấn đề quy hoạch, sử dụng và quản lý lòng, lề đường.
  - 5/ Quản lý Nhà nước về hạ tầng cơ sở đô thị (một số kiến nghị).
  - 6/ Nghiên cứu chính sách huy động các nguồn vốn trong xây dựng và phát triển đô thị.
  - 7/ Vấn đề quản lý đô thị trong cộng đồng dân cư người nghèo.
  - 8/ Quản lý đất dùng vào mục đích đô thị.
  - 9/ Chung cư tại Pháp: người phụ trách va vấn đề quản lý.
  - 10/ Vài nhận xét về kinh nghiệm của Pháp trong vấn đề quy hoạch đô thị.

  Số trang: 0

 • Cải cách và phát triển của ngành Xây dựng nước CHND Trung Hoa

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải cách và phát triển của ngành Xây dựng nước CHND Trung Hoa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải cách và phát triển của ngành Xây dựng nước CHND Trung Hoa

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Chương trình thăm và làm việc của Đoàn Bộ Xây dựng Việt Nam tại Trung Quốc.
  II. Những nội dung làm việc của đoàn tại Trung Quốc và một số kết quả khảo sát chủ yếu.
  2.1. Một số tình hình chung về sự phát triển của ngành xây dựng Trung Quốc- 2.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng Trung Quốc- 2.3. Công tác quy hoạch- 2.4. Kiến trúc- 2.5. Công nghệ xây dựng- 2.6. Xây dựng cơ sở kỹ thuật hạ tầng- 2.7. Phát triển và quản lý nhà ở- 2.8. Quản lý đô thị- 2.9. Khoa học công nghệ- 2.10. Công tác đào tạo>
  III. Một số đề xuất, kiến nghị.
  IV. Các phụ lục

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Khoa học, giáo dục thúc đẩy ngành xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT xây dựng- Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Khoa học, giáo dục thúc đẩy ngành xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Khoa học, giáo dục thúc đẩy ngành xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu>
  - Thực hiện `Chiến lược khoa học-giáo dục làm phồn vinh đất nước`, thúc đẩy giáo dục xây dựng phát triển.
  - Nắm bắt cơ hội, đi sâu cải cách, phấn đấu nâng cao toàn diện phẩm chất của đội ngũ xây dựng.
  - Khoa học, giáo dục thúc đẩy công nghiệp vật liệu xây dựng.
  - Phải tiến hành giáo dục kỹ thuật và tiếp cận với thế giới.
  - `Công trình 211` và chiến lược bồi dưỡng nhân tài sang thế kỷ sau của ngành công nghiệp VLXD

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Nhà ở- điểm nóng tiêu dùng mới, điểm tăng trưởng kinh tế mới

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT xây dựng- BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Nhà ở- điểm nóng tiêu dùng mới, điểm tăng trưởng kinh tế mới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Nhà ở- điểm nóng tiêu dùng mới, điểm tăng trưởng kinh tế mới

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu.
  - Xây dựng nhà ở sẽ hình thành điểm nóng tiêu dùng mới và điểm tăng trưởng kinh kế mới.
  - Vì sao đề ra xây dựng nhà ở là điểm tăng trưởng kinh tế.
  - Phải áp dụng biện pháp làm cho nhà ở hình thành điểm nóng tiêu dùng.
  - Đẩy mạnh tiêu dùng nhà ở, thúc đẩy xây dựng nhà ở.
  - Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng đô thị phải đảm bảo cho điểm tăng trưởng kinh tế mớ.
  - Dựa vào tiến bộ KHKT, thúc đẩy hai chuyển biến của ngành nhà ở.
  - Chính sách nhà ở là mấu chốt làm cho xây dựng nhà ở kích thích được tăng trưởng kinh tế.
  - Ngành nhà đất hiện nay đứng trước 3 mâu thuẫn lớn.
  - Tạo dựng ngành nhà ở hiện đại hoá.
  Lưu thông tiền tệ phục vụ nhà đất cần được nhanh chóng gây dựng và phát triển.
  - Các biện pháp chính sách có thể lựa chọn để kích thích tiêu dùng về nhà ở, thúc đẩy xây dựng nhà ở.

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Con đường phát triển năng lực tổng thầu và kỹ xảo đấu thầu xây dựng công trình

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT xây dựng- BXD
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Con đường phát triển năng lực tổng thầu và kỹ xảo đấu thầu xây dựng công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Con đường phát triển năng lực tổng thầu và kỹ xảo đấu thầu xây dựng công trình

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu.
  - Thực hiện chiến lược sáng tạo, thúc đẩy hai chuyển biến, tìm tòi con đường cải cách và phát triển xí nghiệp xây dựng quốc doanh lớn.
  - Lập bản vẽ chi tiết thi công trong thể chế tư vấn công trình quốc tế.
  - Bàn về kỹ thuật tiến hành và kỹ xảo quyết sách đấu thầu công trình.
  - Báo giá đấu thầu và thiết kế tổ chức thi công.

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Nghiên cứu chiến lược phát triển tập đoàn xí nghiệp ngành công nghiệp xây dựng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT xây dựng-BXD
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Nghiên cứu chiến lược phát triển tập đoàn xí nghiệp ngành công nghiệp xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Nghiên cứu chiến lược phát triển tập đoàn xí nghiệp ngành công nghiệp xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu: - Nghiên cứu chiến lược phát triển tập đoàn xí nghiệp ngành công nghiệp xây dựng.
  - I. Địa vị và tác dụng của tập đoàn xí nghiệp trong phát triển ngành CN xây dựng.
  - II. Những khó khăn và vấn đề trong phát triển tập đoàn xí nghiệp xây dựng.
  - III. Cấu tạo chức năng và con đường hình thành tập đoàn xí nghiệp xây dựng.
  - IV. Môi trường bên ngaòi và chính sách đồng bộ phát triển tập đoàn xí nghiệp xây dựng- - Nội dung thí điểm và suy nghĩ về quyết sách cải cách chế độ xí nghiệp của Cục 1 Xây dựng Trung quốc- - Điểm mấu chốt làm tôt công tác thí điểm lập chế độ xí nghiệp hiện đại là lựa chọn đúng cửa đột phá (Tập đoàn xây dựng Vũ Hán)- - Coi việc trao quyền quản lý kinh doanh tài sản quốc hữu là bước chuyển ngoặt, thúc đẩy tiến trình thí điểm lập chế dộ xí nghiệp hiện đại (Tập đoàn xây dựng Thượng Hải).

  Số trang: 0