Tìm kiếm nâng cao

 • Hội nghị nhà ở toàn quốc lần thứ II (10/1991- TP.Hồ Chí Minh)

  Tác giả: Bộ xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị nhà ở toàn quốc lần thứ II (10/1991- TP.Hồ Chí Minh)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị nhà ở toàn quốc lần thứ II (10/1991- TP.Hồ Chí Minh)

  Tác giả: Bộ xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị nhà ở toàn quốc lần thứ II từ ngày 7-10-1991 đến ngày 9-10-1991.
  - Bài phát biểu của Đ/C Phó chủ tịch Uỷ ban ND thành phố Hồ Chí Minh.
  - Nghị định của HĐBT ban hành quy chế kinh doanh nhà ở.
  - Giới thiệu một số nét về công trình hợp tác đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng đường Nguyễn Tri Phương P.8 Quận 5 TP Hồ Chí Minh.
  -Nâng cao hơn nữa chất lượng các công trình xây dựng.
  - Quy chế sử dụng nhà ở trong các thành phố, thị xã, thị trấn.
  - Những biện pháp khắc phục khó khăn do giá cho thuê nhà còn bao cấp.
  - Báo cáo công tác quản lý phát triển nhà ở của thành phố Hải Phòng.
  - Hiệu quả và kinh nghiệm bước đầu về công tác kinh doanh phát triển nhà của thành phố hải Phòng.
  - Nghị định của Chủ tịch HĐBT về việc giải quyết một số vấn đề về nhà ở.

  Số trang: 0

 • Công nghệ cơ giới hoá và tổ chức sản xuất xây dựng

  Tác giả: Viện cơ giới hoá và công nghệ xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Cơ giới hoá và công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ cơ giới hoá và tổ chức sản xuất xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ cơ giới hoá và tổ chức sản xuất xây dựng

  Tác giả: Viện cơ giới hoá và công nghệ xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1/ Những vấn đề chung và phương hướng: - Các nội dung khoa học-công nghệ của Viện cơ giới hoá và công nghệ xây dựng.
  - 2/ Công nghệ và sản xuất xây dựng:- - Một số cơ sở khoa học của việc đánh giá trình độ công nghệ thi công đất- - Một số kết quả nghiên cứu về các phương pháp đo kiểm các sai lệch trong quá trình thi công các kéet cấu khung bê tông cốt thép toàn khối- - Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở - - Suy nghĩ về hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng.
  - 3/ Máy và công cụ thủ công xây dựng- - Nghiên cứu nâng cao độ tin cậy của máy ủi Liên xô (T.130) làm việc trong điều kiện khí hậu Việt nam- - Đưa công tác khảo nghiệm và nghiên cứu-thiết kế và giám định chất lượng máy xây dựng- - Nghiên cứu đánh giá năng lực còn lại của thiết bị, xe máy thi công và khu phụ trợ của công trình thuỷ điện Hoà Bình để sử dụng cho công trình thuỷ điện Sơn La.
  - Khảo nghiệm máy trộn bê tông dung tích 100 lít.
  - Một số kết quả nghiên cứu công cụ thủ công xây dựng

  Số trang: 0

 • Chuyên đề móng cọc

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Thông tin KHKT thuỷ lợi
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chuyên đề móng cọc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chuyên đề móng cọc

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Các ký hiệu dùng trong tính toán móng cọc.
  - 1. Một số điểm chủ yếu về sự làm việc của đất nền.
  - 2. Dự kiến khả năng chịu tải của cọc đơn.
  - 3. Xác định kích thước móng cọc.
  - 4. Lựa chọn loại cọc.
  - 5. Kiểm tra thi công móng cọc.
  - 6. Tính toán, thiết kế cọc treo đóng có tiết diện đặc.
  - 7. Sử dụng cọc khoan nhồi ở các công trình xây dựng tại Priangar (Liên xô)

  Số trang: 0

 • Môi trường xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Huy Côn
  Nhà xuất bản: Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Môi trường xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Môi trường xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Huy Côn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Môi trường, xây dựng và môi trường xây dựng.
  - Phần II: Hiện trạng đáng lo ngại.
  - Phần III: Nhìn lại các hoạt động KHKT về bảo vệ và cải thiện môi trường xây dựng.
  - Phần IV: Kỹ thuật môi trường xây dựng với chất lượng công trình.
  - Phần V: Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong xây dựng và chiến lược phòng chống ô nhiễm không khí các vùng đô thị công nghiệp.
  - Phần VI: Xu hướng phát triển của một môi trường xây dựng chưa bền vững.
  - Phụ lục 1: Luật bảo vệ môi trường.
  - Phụ lục 2: Quy định kỹ thuật về XD phục vụ luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (điều khoản về môi trường)

  Số trang: 0

 • Đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản

  Tác giả: Trần Trịnh Tường, Phan Văn Bảng
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản

  Tác giả: Trần Trịnh Tường, Phan Văn Bảng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu: Sơ lược tình hình và những vấn đề nghiên cứu về cơ chế xây dựng cơ bản trong những năm qua - Những vấn đề cốt lõi về quản lý XDCB theo cơ chế kinh tế mớ.
  i - I. Cơ chế huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
  - II. Trách nhiệm hoàn trả vốn đầu tư XDCB nhằm thúc đẩy việc coi trọng hiệu quả kinh tế và bảo toàn phát triển vốn đầu tư.
  - III. Trình tự xây dựng cơ bản.
  - IV. Cơ chế giao thầu và nhận thầu trong XDCB.
  - V. Giá cả xây dựng trong nền kinh tế thị trường.
  - VI. Quản lý Nhà nước về xây dựng cơ bản

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VII (18-19/11/1997)

  Tác giả: Viện khoa học công nghệ xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VII (18-19/11/1997)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VII (18-19/11/1997)

  Tác giả: Viện khoa học công nghệ xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I- Nền móng và trắc địa công trình:
  - 1. Hệ thống tự động hoá ADU-6 dùng cho thí nghiệm ở trong phòng.
  - 2. Chương trình máy tính kiểm tra tính toàn vẹn của cọc bằng thí nghiệm đo sóng ứng suất biến dạng nhỏ.
  - 3. Tính toán độ lún của móng cọc có kể đến chiều sâu chôn móng.
  - 4. Nghiên cứu công nghệ mới trong trắc địa và một số ứng dụng của nó trong xây dựng.
  - Phần II- Kết cấu công trình:
  - 1. Phương án liên kết các bộ phận kết cấu chính của nhà ở trong vùng chịu tác động của tải trọng gió bão.
  - 2. Sự nở ngang vùng bê tông chịu nén của dầm BTCT.
  - 3. Một phương án thử nghiệm mô hình kiểm tra khả năng chịu lực của dầm thép hệ dầm sàn sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội.
  - 4. So sánh phương pháp thí nghiệm cường độ nén khối xây gạch rỗng theo một số tiêu chuẩn.
  - 5. Sửa chữa phục hồi khả năng chịu lực hệ kết cấu cột nhà điều hành lò 1,2 Công ty xi măng Hà Tiên 2.
  - 6. Đánh giá ảnh hưởng của phương án thi công ứng lực trước tới trạng thái ứng suất biến dạng của thành silô.
  - 7. Ứng dụng phần mềm TAT trong tính toán thiết kế nhà cao tầng chịu tải trọng động đất...
  - Phần III- Vật liệu xây dựng-kỹ thuật môi trường-hoá xây dựng:
  - 1. Một số biện pháp nâng cao khả năng dính bám giữa vữa xi măng mới và cũ trong công tác sửa chữa bê tông.
  - 2. Kỹ thuật xây dựng, vật liệu trong kiến trúc tháp Chàm và phương án trùng tu, bảo tồn.
  - 3. Sử dụng tro trấu thay thế cho SILICAFUME trong vữa, bê tông cường độ cao.
  - 4. Tìm hiểu công nghệ sơn thếp truyền thống qua các làng nghề Kiêu Kỵ-Sơn Đồng.
  - 5. Phần mềm tự động hoá việc đọc và xử lý số liệu máy nén N 125...
  - Phần IV- Kiến trúc:
  - 1. Giới thiệu lịch sử kiến trúc tháp Khơ Me (tháp Bình Thạnh huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh).
  - 2. Màu sắc trong công trình kiến trúc

  Số trang: 0

 • Kinh nghiệm Trung Quốc: Doanh nghiệp ngành xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 như thế nào?

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kinh nghiệm Trung Quốc: Doanh nghiệp ngành xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 như thế nào?

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kinh nghiệm Trung Quốc: Doanh nghiệp ngành xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 như thế nào?

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Các bài hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 của Trung tâm tư vấn hệ thống chất lượng ISO Bắc Kinh.
  - Phần II: Y kiến của Bộ Xây dựng Trung Quốc.
  - Phần III: Kinh nghiệm quán triệt tiêu chuẩn ISO 9000 của một số doanh nghiệp xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

  Số trang: 0

 • Luật Quy hoạch xây dựng đô thị của Liên bang Nga

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật Quy hoạch xây dựng đô thị của Liên bang Nga

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật Quy hoạch xây dựng đô thị của Liên bang Nga

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I:Những quy định chung.
  - Chương II: Đảm bảo các quyền công dân về môi trường sống thuận lợi.
  - Chương III: Quyền hạn của các cơ quan quyền lực Nhà nước và các chủ đề quản lý tự quản địa phương trong lĩnh vực QHXDĐT.
  - Chương IV: Hệ thống các cơ quan hành pháp Liên bang và các cơ quan tự quản địa phương trong lĩnh vực điều chỉnh hoạt động QHXDĐT và các quyền hạn của họ.
  - Chương V: Hồ sơ QHXDĐT về việc lập quy hoạch phát triển lãnh thổ và các điểm dân cư đô thị và việc xây dựng chúng.
  - Chương VI: Việc lập QHXDĐTphát triển lãnh thổ Liên bang Nga và lãnh thổ các chủ thể thuộc LB Nga.
  - Chương VII: Việc lập QHXDĐT phát triển đất đai các điểm dân cư đô thị và nông thôn, các khu thị chính khác.
  - Chương VIII: Điều chỉnh sử dụng đất đai các điểm dân cư đô thị và nông thôn khi tiến hành QHXDĐT.
  - Chương IX: Điều chỉnh sử dụng đất đai các vùng ngoại ô thành phố khi tiến hành hoạt động QHXDĐT.
  - Chương X: Các tiêu chuẩn và quy phạm Nhà nước về QHXDĐT.
  - Chương XI: Địa chính QHXDĐT Nhà nước và giám sát các đối tượng hoạt động QHXDĐT.
  - Chương XII: Điều hcỉnh việc xây dựng đất đai các điểm dân cư đô thị và nông thôn.
  - Chương XIII: Kiểm tra việc tiến hành hoạt động QHXDĐT và trách nhiệm đối với sự vi phạm pháp luật LB Nga về QHXDĐT - Chương XIV: Cơ sở kinh tế của hoạt động QHXDĐT.
  - Chương XV: Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động QHXDĐT.
  - Chương XVI: Những quy định kết luận

  Số trang: 0

 • Chất lượng công trình xây dựng với việc sử dụng sản phẩm bê tông công nghiệp

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất lượng công trình xây dựng với việc sử dụng sản phẩm bê tông công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất lượng công trình xây dựng với việc sử dụng sản phẩm bê tông công nghiệp

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: bao gồm các tham luận:
  - Quản lý chất lượng sản phẩm bê tông công nghiệp là góp phần bảo đảm chất lượng công trình xây dựng.
  - Năng lực sản xuất và việc sử dụng sản phẩm bê tông công nghiệp ở Việt Nam.
  - Đẩy mạnh công tác xây dựng tiêu chuẩn và kiểm định chất lượng các sản phẩm bê tông công nghiệp.
  - Một số ý kiến về sử dụng quản lý, đánh giá chất lượng bê tông công nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
  - Vấn đề sử dụng sản phẩm bê tông công nghiệp và giá chào thầu trong giai đoạn hiện nay.
  - Tình hình sản xuất và sử dụng bê tông công nghiệp một số vấn đề về công tác quản lý chất lượng bê tông

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 20 kiến trúc sư thế giới - Bắc Kinh tháng 6 - 1999

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng- BXD
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 20 kiến trúc sư thế giới - Bắc Kinh tháng 6 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 20 kiến trúc sư thế giới - Bắc Kinh tháng 6 - 1999

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Lời giới thiệu.
  - Bộ Xây dựng Trung Quốc họp báo về Đại hội kiến trúc sư trhế giới lần thứ 20 tại Bắc Kinh từ ngày 23-6-1999.
  - Uỷ ban tổ chức Đại hội UIA Bắc Kinh 1999- Thông cáo báo chí số 3.
  - 100 ngày trước Đại hội kiến trúc sư thế giới- Các công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành theo đúng kế hoạch.
  - Triển vọng của Kiến trúc trong thế kỷ 21- đề cương của `Hiến chương Bắc Kinh`.
  - Phần I: Nhận thức về thời đại của chúng ta.
  - Phần II: Bàn về mấy chủ đề thảo luận chủ yếu trong phát triển kiến trúc hiện nay.
  - Phần III: Triển vọng phát triển kiến trúc trong thế kỷ 21- Dựa vào quan điểm Kiến trúc nghĩa rộng.

  Số trang: 0

 • Sử dụng cọc ép tĩnh và cọc khoan nhồi khi xây chen ở các vùng đất yếu

  Tác giả: Phạm Xuân,Nguyễn Thược
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sử dụng cọc ép tĩnh và cọc khoan nhồi khi xây chen ở các vùng đất yếu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sử dụng cọc ép tĩnh và cọc khoan nhồi khi xây chen ở các vùng đất yếu

  Tác giả: Phạm Xuân,Nguyễn Thược

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Cọc ép - cọc Mê Ga - 1- Phương pháp, trình tự ép cọc. 2- Yêu cầu đối với thiết bị ép cọc. 3- Yêu cầu đối với cọc. 4- Tài liệu khảo sát đất nền cần có. 5- Một số điều liên quan đến công nghệ ép cọc. 6- Khoá đầu cọc. 7- Thiết kế cọc ép. 8- Vài nét về tình hình áp dụng cọc ép. 9- Ưu, nhược điểm của cọc ép.
  - B. Cọc nhồ - 1- Những loại cọc nhồi phổ biến. 2- Đặc điểm một số thiết bị thi công cọc nhồi. 3- Những vấn đề được quan tâm nhiều nhất- Kiểm tra chất lượng thi công. 4- Về việc tính toán cọc nhồi theo sức chịu tải. 5- Triển vọng áp dụng cọc nhồi

  Số trang: 0

 • Cẩm nang dân số đô thị hoá thành phố Huế

  Tác giả: Nguyễn Quốc Giáo
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-BXD
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cẩm nang dân số đô thị hoá thành phố Huế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cẩm nang dân số đô thị hoá thành phố Huế

  Tác giả: Nguyễn Quốc Giáo

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Cơ sở chung- 1.1. Khái quát lịch sử phát triển thành phố Huế- 1.2. Sự thay đổi ranh giới hành chính (đặc biệt từ năm 1979 đến nay)- 1.3. cơ cấu tổ chức quản lý hành chính- 1.4. Các nguồn số liệu.
  - Chương 2: Dân số- 2.1 Mật độ dân số theo phường- 2.2. Cấu trúc dân số theo nhóm tuổi và giới tính- 2.3. Tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử của đô thị- 2.4. Phân bố dân số theo phường, nhóm tuổi và giới tính- 2.5. Thành phần của sự gia tăng dân số-tăng tự nhiên và di dân- 2.6. Tình trạng hôn nhânV 2.7. Các laọi hộ gia đình.
  - Chương 3: Lực lượng lao động- 3.1. Tỷ lệ dân số tham gia lao động (theo nhóm tuổi và giới tính). Lực lượng lao động nữ. Tỷ suất dân số phụ thuộc- 3.2. Thành phần kinh tế của lao động xã hội-Nhà nước-tập thể-tư nhân- 3.3. Trình độ văn hoá của lực lượng lao động-Tình trạng tyhất nghiệp và thiếu việc làm. Các loại việc làm.
  - Chương 4:Dự báo dân số.
  - Chương 5: Các chính sách về dân số và lao động

  Số trang: 0

 • Tài nguyên và môi trường Đăk Lăk

  Tác giả: Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Đăk Lăk
  Nhà xuất bản: Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Đăk Lăk
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: Đăk Lăk
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tài nguyên và môi trường Đăk Lăk

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tài nguyên và môi trường Đăk Lăk

  Tác giả: Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Đăk Lăk

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình tài nguyên môi trường và công tác bảo vệ môi trường tỉnh Dak Lak.
  - 2. Rừng Dak Lak - hiện trạng và những vấn đề cần được giải quyết để bảo vệ tài nguyên-môi trường.
  - 3. Tổ chức quản lý bảo vệ rừng vườn quốc gia Yook Đôn.
  - 4. Tình hình khai thác, sử dụng đất ở Dak Lak.
  - 5. Đất bazan thoái hoá ở Dak Lak.
  - 6. Về tác động của thuỷ lợi đối với môi trường ở tỉnh nhà.
  - 7. Tình hình cấp thoát nước của thị xã Buôn Ma Thuột - những vấn đề cần quan tâm giải quyết về mặt vệ sinh môi trường.
  - 8. Sự ảnh hưởng của dân số đối với tài nguyên và môi trường.
  - 9. Tình trạng ô nhiễm môi trường do các chất thải gây ra ở thị xã Buôn Ma Thuột.
  - 10. Một vài nhận xét về môi trường sống ở Dak Lak-Tây nguyên (1980-1990).

  Số trang: 0

 • Nhà lắp ghép `tứ phòng` không gỗ

  Tác giả: Công ty kinh doanh chế tạo nhà lắp ghép La Nam, khu Bảo Sơn, Thượng Hải-Trung Quốc
  Nhà xuất bản: Sở nghiên cứu khoa học xây dựng Thượng Hải
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: Thượng Hải
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà lắp ghép `tứ phòng` không gỗ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà lắp ghép `tứ phòng` không gỗ

  Tác giả: Công ty kinh doanh chế tạo nhà lắp ghép La Nam, khu Bảo Sơn, Thượng Hải-Trung Quốc

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Thuyết minh tóm tắt và quy cách kỹ thuật- 1/ Thuyết minh tóm tắt- 2/ Tham số kỹ thuật chủ yếu.
  :- II. Y kiến giám định.
  - III. Y kiến của các đơn vị tổ chức giám định.
  - VI. Văn kiện kèm theo:- 1/ Hình vẽ và ý kiến của tổ thẩm tra văn kiện- 2/ Y kiến thẩm tra của tổ phúc tra tính năng chất lượng.

  Số trang: 0

 • Qúa trình hình thành và phương hướng, biện pháp quản lý giá cả sản phẩm xây dựng

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Trần Thúc Quýnh
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Qúa trình hình thành và phương hướng, biện pháp quản lý giá cả sản phẩm xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Qúa trình hình thành và phương hướng, biện pháp quản lý giá cả sản phẩm xây dựng

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Trần Thúc Quýnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Đặc điểm và nguyên tắc quản lý giá cả sản phẩm xây dựng.
  - B. Quá trình hình thành và công tác quản lý.
  - C. Tình hình giá sản phẩm xây dựng trong giai đoạn quá độ chuyển sang nền kinh tế thị trường (từ sau năm 1991).
  - D. Phương hướng và biện pháp đổi mới công tác quản lý giá sản phẩm xây dựng

  Số trang: 0