Tìm kiếm nâng cao

 • Specification for bitumen- based hot- applied coating materials for protecting iron and steel, including suitable primers where required. BS 4147:1980,Quy phạm đối với vật liệu phủ bitum nóng bảo vệ sắt thép, kể cả sơn lót nơi có yêu cầu

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1980
  Nơi xuất bản: L.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Specification for bitumen- based hot- applied coating materials for protecting iron and steel, including suitable primers where required. BS 4147:1980,Quy phạm đối với vật liệu phủ bitum nóng bảo vệ sắt thép, kể cả sơn lót nơi có yêu cầu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Specification for bitumen- based hot- applied coating materials for protecting iron and steel, including suitable primers where required. BS 4147:1980

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh 4147:1980 về Quy phạm đối với vật liệu phủ bitum nóng bảo vệ sắt thép, kể cả sơn lót nơi có yêu cầu

  Số trang: 0

 • Specification for jointing materials and compounds for installations using water, low pressure steam or 1st, 2nd and 3rd family gases. BS 5292:1980,Quy phạm về các vật liệu và các thành phần làm gioăng đệm các thiết bị sử dụng nước, hơi nước áp lực thấp h

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1980
  Nơi xuất bản: L.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Specification for jointing materials and compounds for installations using water, low pressure steam or 1st, 2nd and 3rd family gases. BS 5292:1980,Quy phạm về các vật liệu và các thành phần làm gioăng đệm các thiết bị sử dụng nước, hơi nước áp lực thấp h

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Specification for jointing materials and compounds for installations using water, low pressure steam or 1st, 2nd and 3rd family gases. BS 5292:1980

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn Anh BS 4947:1984 giới thiệu quy phạm về các vật liệu và các thành phần làm gioăng đệm các thiết bị sử dụng nước, hơi nước áp lực thấp hoặc khí đốt nhóm 1, 2 và 3

  Số trang: 0

 • Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt nghiệm thu. TCVN 9391:2012 (Xuất bản lần 1)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt nghiệm thu. TCVN 9391:2012 (Xuất bản lần 1)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt nghiệm thu. TCVN 9391:2012 (Xuất bản lần 1)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN 9391:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 267:2002 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9391:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Phạm vi áp dụng:
  - Tiêu chuẩn này quy định việc sử dụng lưới thép hàn (làm từ dây thép có đường kính 4 mm đến 12 mm) trong thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu, đồng thời quy định việc sử dụng lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép dạng tấm.
  - Khi xây dựng trong môi trường có các tác nhân ăn mòn, cần tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành liên quan

  Số trang: 0

 • Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy. TCVN 9383:2012 (Xuất bản lần 1)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy. TCVN 9383:2012 (Xuất bản lần 1)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy. TCVN 9383:2012 (Xuất bản lần 1)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN 9383:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 386:2007 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9383:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Phạm vi áp dụng:
  Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của các loại cửa như cửa đi, cửa chắn, cửa sổ...được thiết kế để lắp đặt trong các ô cửa nằm trong bộ phận ngăn cách theo phương thẳng đứng có yêu cầu về khả năng chịu lửa. Cụ thể gồm các dạng cửa sau:
  - Cửa bản lề và cửa xoay theo trục đứng.
  - Cửa trượt theo phương ngang, cửa trượt theo phương đứng, cửa toàn mảng.
  - Cửa chắn dạng sắt xếp có một lớp vỏ bằng kim loại, không cách nhiệt.
  - Cửa trượt có cánh gấp.
  - Cửa mở lật.
  - Cửa cuốn.
  Có thể áp dụng tiêu chuẩn này để thử nghiệm khả năng chịu lửa của một số loại cửa ra vào dùng cho thang máy

  Số trang: 0

 • Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt. TCVN 9347:2012 (Xuất bản lần 1)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt. TCVN 9347:2012 (Xuất bản lần 1)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt. TCVN 9347:2012 (Xuất bản lần 1)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN 9347:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 274:2002 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9347:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Phạm vi áp dụng:
  - Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thí nghiệm gia tải tĩnh để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt cho các loại cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn thường, bê tông cốt thép ứng suất trước cùng các cấu kiện hỗn hợp. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép chịu tải trọng nhiệt.
  - Tiêu chuẩn này áp dụng cho các cấu kiện thiết kế chịu tải trọng tĩnh hoặc chịu tải trọng tạm thời lặp lại nhiều lần (như dầm cầu trục, các tấm mái có treo các thiết bị di động để vận chuyển...).
  - Tiêu chuẩn này được sử dụng cho các thí nghiệm trong phòng hoặc hiện trường nếu đáp ứng được các điều kiện kỹ thuật mà tiêu chuẩn đề ra

  Số trang: 0

 • Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu. TCVN 9342:2012 (Xuất bản lần 1)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu. TCVN 9342:2012 (Xuất bản lần 1)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu. TCVN 9342:2012 (Xuất bản lần 1)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN 9342:2012 được chuyển đổi từ TCXD 254:2001 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9342:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Phạm vi áp dụng:
  Tiêu chuẩn này áp dụng để thi công và nghiệm thu các Silô, ống khói, lồng cầu thang, bể, thùng chứa, đài nước, tháp truyền hình, vách, tấm tường bê tông cốt thép toàn khối có chiều dày thành không thay đổi hoặc thay đổi theo hình côn, được thi công bằng cốp pha trượt theo chiều thẳng đứng

  Số trang: 0

 • Glossary of building and civil engineering terms. Concrete and plaster. Products, applications and operatins. Plaster. BS 6100: Part 6: Sec. 6.6.2:1990,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Bê tông và vữa. Sản phẩm, thiết bị và thao tác.

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: L.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Glossary of building and civil engineering terms. Concrete and plaster. Products, applications and operatins. Plaster. BS 6100: Part 6: Sec. 6.6.2:1990,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Bê tông và vữa. Sản phẩm, thiết bị và thao tác.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Glossary of building and civil engineering terms. Concrete and plaster. Products, applications and operatins. Plaster. BS 6100: Part 6: Sec. 6.6.2:1990

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn BS 6100: Part 6: Sub 6.6.2:1990 trình bày Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Bê tông và vữa. Sản phẩm, thiết bị và thao tác. Vữa

  Số trang: 0

 • Glossary of building and civil engineering terms. Concrete and plaster. Products, applications and operatins. Concrete and mortar. BS 6100: Part 6: Sec. 6.6.1:1992,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Bê tông và vữa. Sản phẩm, thiết bị

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: L.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Glossary of building and civil engineering terms. Concrete and plaster. Products, applications and operatins. Concrete and mortar. BS 6100: Part 6: Sec. 6.6.1:1992,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Bê tông và vữa. Sản phẩm, thiết bị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Glossary of building and civil engineering terms. Concrete and plaster. Products, applications and operatins. Concrete and mortar. BS 6100: Part 6: Sec. 6.6.1:1992

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn BS 6100: Part 6: Sub 6.6.1:1992 trình bày Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Bê tông và vữa. Sản phẩm, thiết bị và thao tác. Bê tông và vữa

  Số trang: 0

 • Glossary of building and civil engineering terms. Concrete and plaster. Formwork. BS 6100: Part 6: Sec. 6.5:1987,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Bê tông và vữa. Công tác tạo hình

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản: L.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Glossary of building and civil engineering terms. Concrete and plaster. Formwork. BS 6100: Part 6: Sec. 6.5:1987,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Bê tông và vữa. Công tác tạo hình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Glossary of building and civil engineering terms. Concrete and plaster. Formwork. BS 6100: Part 6: Sec. 6.5:1987

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn BS 6100:Part 6: Sec 6.5:1987 trình bày Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Bê tông và vữa. Công tác tạo hình

  Số trang: 0

 • Glossary of building and civil engineering terms. Concrete and plaster. Admixtures. BS 6100: Part 6: Sec. 6.4:1986,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Bê tông và vữa. Chất kết dính

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: L.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Glossary of building and civil engineering terms. Concrete and plaster. Admixtures. BS 6100: Part 6: Sec. 6.4:1986,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Bê tông và vữa. Chất kết dính

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Glossary of building and civil engineering terms. Concrete and plaster. Admixtures. BS 6100: Part 6: Sec. 6.4:1986

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn BS 6100:Part 6: Sec 6.4:1986 trình bày Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Bê tông và vữa. Chất kết dính

  Số trang: 0

 • Glossary of building and civil engineering terms. Materials. Glazing. BS 6100:Part 1: Sub.1.4.1:1990,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Phần chung và hõn hợp. Các vật liệu. Công tác lắp kính

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: BSH
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: L.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Glossary of building and civil engineering terms. Materials. Glazing. BS 6100:Part 1: Sub.1.4.1:1990,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Phần chung và hõn hợp. Các vật liệu. Công tác lắp kính

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Glossary of building and civil engineering terms. Materials. Glazing. BS 6100:Part 1: Sub.1.4.1:1990

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn BS 6100:Part 1: Sub.1.4.1:1990 trình bày Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Phần chung và hõn hợp. Các vật liệu. Công tác lắp kính

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép công trình chịu động đất. TCVN 5574:2012; TCVN 5575:2012; TCVN 9368-1:2012; TCVN 9368-2:2012

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Lao động
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép công trình chịu động đất. TCVN 5574:2012; TCVN 5575:2012; TCVN 9368-1:2012; TCVN 9368-2:2012

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép công trình chịu động đất. TCVN 5574:2012; TCVN 5575:2012; TCVN 9368-1:2012; TCVN 9368-2:2012

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm các tiêu chuẩn sau đây:
  1.Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 5574: 2012.
  2. Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 5575: 2012.
  3. Thiết kế công trình chịu động đất. - Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà. TCVN 9386-1: 2012.
  - Phần 2: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật. TCVN 9386-2 :2012.

  Số trang: 0

 • Thủy tinh, vải thủy tinh. TCVN 8254:2009, TCVN 8263:2009, TCVN 8058:2009, TCVN 8059-1 đến 6:2009

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thủy tinh, vải thủy tinh. TCVN 8254:2009, TCVN 8263:2009, TCVN 8058:2009, TCVN 8059-1 đến 6:2009

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thủy tinh, vải thủy tinh. TCVN 8254:2009, TCVN 8263:2009, TCVN 8058:2009, TCVN 8059-1 đến 6:2009

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung cuốn sách gồm có 9 tiêu chuẩn:
  - TCVN 8254:2009. Thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng Bo oxit (B2O3).
  - TCVN 8263:2009. Thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng mangan oxit.
  - TCVN 8058:2009. Vải thủy tinh - Yêu cầu kỹ thuật.
  - TCVN 8059-1 ÷ 6:2009. Vải thủy tinh - Phương pháp thử.
  - TCVN 8059-1:2009. Phần 1: Xác định số sị dọc và sợi ngang trên một đơn vị chiều dài.
  - TCVN 8059-2:2009. Phần 2: Xác định chiều dày.
  - TCVN 8059-3:2009. Xác định chiều rộng và chiều dài.
  - TCVN 8059-4:2009. Phần 4: Xác định khối lượng diện tích.
  - TCVN 8059-5:2009. Phần 5: Xác định lực kéo đứt.
  - TCVN 8059-6:2009. Phần 6: Xác định khuyết tật ngoại quan (Xuất bản lần 1)

  Số trang: 0

 • Tấm thạch cao. TCVN 8256:2009; TCVN 8257-1 đến 8:2009

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tấm thạch cao. TCVN 8256:2009; TCVN 8257-1 đến 8:2009

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tấm thạch cao. TCVN 8256:2009; TCVN 8257-1 đến 8:2009

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung cuốn sách gồm có 9 tiêu chuẩn:
  - TCVN 8256:2009. Tấm thạch cao - Yêu cầu kỹ thuật.
  - TCVN 8257-1 ÷ 8:2009. Tấm thạch cao - Phương pháp thử.
  - TCVN 8257-1:2009. Phần 1: Xác định kích thước, độ sâu của gờ vuốt thon, độ vuông góc của cạnh.
  - TCVN 8257-2:2009. Phần 2: Xác định độ cứng của cạnh, gờ và lõi.
  - TCVN 8257-3:2009. Phần 3: Xác định cường độ chịu uốn.
  - TCVN 8257-4:2009. Phần 4: Xác định độ kháng nhổ đinh.
  - TCVN 8257-5:2009. Phần 5: Xác định độ biến dạng ẩm.
  - TCVN 8257-6:2009. Phần 6: Xác định độ hút nước.
  - TCVN 8257-7:2009. Phần 7: Xác định độ hấp thụ nước bề mặt.
  - TCVN 8257-8:2009. Phần 8: Xác định độ thẩm thấu hơi nước.

  Số trang: 0

 • Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chỉ dẫn kỹ thuật này áp dụng cho công tác xây, trát và nghiệm thu các tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp (AAC)

  Số trang: 0