Tìm kiếm nâng cao

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. QCVN 07: 2010/BXD

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. QCVN 07: 2010/BXD

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. QCVN 07: 2010/BXD

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ trong đầu tư và xây dựng mới, cải tạo hoặc nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Số trang: 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị. Phần II: Ga ra ô tô. QCVN 08:2009/BXD

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị. Phần II: Ga ra ô tô. QCVN 08:2009/BXD

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị. Phần II: Ga ra ô tô. QCVN 08:2009/BXD

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Quy chuẩn này bao gồm các quy định bắt buộc áp dụng trong việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng nhà, công trình và các gian phòng lưu giữ ô tô mà không phụ thuộc vào dạng sở hữu.
  Quy chuẩn này quy định các nội dung và các yêu cầu chủ yếu về giải pháp quy hoạch không gian, kết cấu, trang bị kỹ thuật của các ga ra ô tô và sự bố trí chúng trong khu dân cư

  Số trang: 0

 • Thiết kế công trình chịu động đất. TCXDVN 375:2006,Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà. Phần 2: Nền móng, tường chắn và các vấn đề về địa kỹ thuật

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế công trình chịu động đất. TCXDVN 375:2006,Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà. Phần 2: Nền móng, tường chắn và các vấn đề về địa kỹ thuật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế công trình chịu động đất. TCXDVN 375:2006

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này được biên soạn trên cơ sở chấp nhận Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistances có bổ sung hoặc thay thế các phần mang tính đặc thù Việt Nam.
  Tiêu chuẩn Thiết kế công trình chịu động đất áp dụng để thiết kế nhà và công trình xây dựng trong vùng có động đất. Mục đích của tiêu chuẩn này là để đảm bảo trong trường hợp có động đất thì: Sinh mạng con người được bảo vệ; các hư hỏng được hạn chế; những công trình quan trọng có chức năng bảo vệ dân sự vẫn có thể duy trì hoạt động.
  Những công trình đặc biệt như nhà máy điện hạt nhân, công trình ngoài khơi và các đập lớn nằm ngoài phạm vi quy định của tiêu chuẩn này.
  Ngoài những điều khoản của các tiêu chuẩn khác có liên quan, tiêu chuẩn thiết kế này chỉ bao gồm những điều khoản buộc phải tuân theo khi thiết kế công trình trong vùng động đất. Tiêu chuẩn này bổ sung về khía cạnh kháng chấn cho các tiêu chuẩn khác

  Số trang: 0

 • Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst. TCXDVN 366:2006,Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BXD ngày 12/4/2006

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst. TCXDVN 366:2006,Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BXD ngày 12/4/2006

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst. TCXDVN 366:2006

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Chỉ dẫn này dùng làm cơ sở để lập nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình (ĐCCT) cho xây dựng trong vùng karst. Đối tượng áp dụng là các khu công nghiệp, các khu dân cư, đô thị (gọi tắt là công trình), không áp dụng cho khảo sát xây dựng các công trình đặc biệt như: Các công trình dạng tuyến, các công trình thuỷ lợi - thuỷ điện, các công trình ngầm..

  Số trang: 0

 • Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. TCXDVN 326:2004

  Tác giả: Bộ Xây dựng ban hành
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. TCXDVN 326:2004

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. TCXDVN 326:2004

  Tác giả: Bộ Xây dựng ban hành

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: - Tiêu chuẩn này áp dụng cho thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi BTCT đường kính lớn hơn hoặc bằng 60cm trừ những công trình có điều kiện địa chất đặc biệt như vùng có hang cactơ, mái đá nghiêng.
  - Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn xây dựng TCXD 197:1997 `Nhà cao tầng - Thi công cọc khoan nhồi`, TCXD 206:1998 `Cọc khoan nhồi - Yêu cầu về chất lượng thi công` và các điều từ 7.14 đến 7.20 trong mục 7:`Móng cọc và tường vây cọc ván` của TCXD 79:1980

  Số trang: 0

 • Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường. TCXDVN 301:2003

  Tác giả: Bộ Xây dựng ban hành
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường. TCXDVN 301:2003

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường. TCXDVN 301:2003

  Tác giả: Bộ Xây dựng ban hành

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: - Phương pháp này dùng để xác định nhanh khối lượng thể tích tự nhiên, khối lượng thể tích khô, độ ẩm và độ đầm chặt tại hiện trường của đất dính và rời được đầm chặt hoặc ở trạng thái tự nhiên của lớp bề mặt bằng thiết bị phóng xạ.
  - Phương pháp này dùng cho việc kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công tác đất đầm nện tại các công trường XD. Phạm vi hiệu quả của kết quả thí nghiệm cho phương pháp phóng xạ là 30cm chiều dày lớp đất.
  - Các giá trị đo được từ thí nghiệm này được dùng với hệ số đo chuẩn ( SI )

  Số trang: 0

 • Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung. TCXDVN 309:2004

  Tác giả: Bộ Xây dựng ban hành
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung. TCXDVN 309:2004

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung. TCXDVN 309:2004

  Tác giả: Bộ Xây dựng ban hành

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn và trắc địa công trình, để cung cấp các dữ liệu chuẩn xác dùng trong thiết kế và thi công xây lắp, kiểm định, giám sát chất lượng các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 3972-85

  Số trang: 0

 • Chất lượng đất - Xác định lưu huỳnh tổng số bằng đốt khô

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất lượng đất - Xác định lưu huỳnh tổng số bằng đốt khô

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất lượng đất - Xác định lưu huỳnh tổng số bằng đốt khô

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này mô tả quy trình đốt khô để xác định hàm lượng lưu huỳnh tổng số trong mẫu đất. Phương pháp này có thể áp dụng cho tất cả các loại mẫu đất khô trong không khí.

  Số trang: 0

 • Chất lượng đất - Hoà tan để xác định hàm lượng tổng số các nguyên tố. Phần 1: Hoà tan bằng axit flohydric và pericloric

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất lượng đất - Hoà tan để xác định hàm lượng tổng số các nguyên tố. Phần 1: Hoà tan bằng axit flohydric và pericloric

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất lượng đất - Hoà tan để xác định hàm lượng tổng số các nguyên tố. Phần 1: Hoà tan bằng axit flohydric và pericloric

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Chất lượng đất - Xác định hàm lượng dầu khoáng - Phương pháp phổ hồng ngoại và sắc ký khí

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất lượng đất - Xác định hàm lượng dầu khoáng - Phương pháp phổ hồng ngoại và sắc ký khí

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất lượng đất - Xác định hàm lượng dầu khoáng - Phương pháp phổ hồng ngoại và sắc ký khí

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này mô tả hai phương pháp sử dụng để xác định hàm lượng dầu khoáng trong đất bằng phổ hồng ngoại (phương pháp A)và sắc ký khí (phương pháp B). Phương pháp A phù hợp khi hàm lượng dầu khoáng lớn hơn 20 mg/kg theo chất khô. Phương pháp B phù hợp khi hàm lượng dầu khoáng lớn hơn 100 mg/kg theo chất khô.

  Số trang: 0

 • Rung động và chấn động cơ học - Sự gây rối loạn đến hoạt động và chức năng hoạt động của con người - Phân loại

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Rung động và chấn động cơ học - Sự gây rối loạn đến hoạt động và chức năng hoạt động của con người - Phân loại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Rung động và chấn động cơ học - Sự gây rối loạn đến hoạt động và chức năng hoạt động của con người - Phân loại

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Rung động và chấn động cơ học - Rung động của các công trình cố định - Các yêu cầu riêng để quản lý chất lượng đo và đánh giá rung động

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Rung động và chấn động cơ học - Rung động của các công trình cố định - Các yêu cầu riêng để quản lý chất lượng đo và đánh giá rung động

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Rung động và chấn động cơ học - Rung động của các công trình cố định - Các yêu cầu riêng để quản lý chất lượng đo và đánh giá rung động

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Chất lượng nước - Xác định oxy hoà tan - Phương pháp đầu đo điện hoá

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất lượng nước - Xác định oxy hoà tan - Phương pháp đầu đo điện hoá

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất lượng nước - Xác định oxy hoà tan - Phương pháp đầu đo điện hoá

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Chất lượng nước - Xác định oxy hoà tan - Phương pháp IOD

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất lượng nước - Xác định oxy hoà tan - Phương pháp IOD

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất lượng nước - Xác định oxy hoà tan - Phương pháp IOD

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp iod để xác định oxy hoà tan trong nước gọi là `phương pháp Winkler` cải tiến để khắc phục một số cản trở. Phương pháp iod là phương pháp chuẩn để xác định oxy hoà tan trong nước.

  Số trang: 0

 • Chất lượng nước - Xác định nitrat. Phần 2: Phương pháp đo phổ dùng 4-Fluorophenol sau khi chưng cất

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất lượng nước - Xác định nitrat. Phần 2: Phương pháp đo phổ dùng 4-Fluorophenol sau khi chưng cất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất lượng nước - Xác định nitrat. Phần 2: Phương pháp đo phổ dùng 4-Fluorophenol sau khi chưng cất

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định ion nitrat trong nước. Phương pháp này được áp dụng để phân tích tất cả các loại nước, nhưng chủ yếu là nước bị ô nhiễm và nước mặn.

  Số trang: 0