Tìm kiếm nâng cao

 • Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt. TCVN 7505:2005,Code of practice for application of glass in and installation

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt. TCVN 7505:2005,Code of practice for application of glass in and installation

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt. TCVN 7505:2005

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cơ bản trong lựa chọn và lắp đặt kính theo chủng loại và chiều dày cho phép đối với một diện tích lớn nhất cho trước hoặc diện tích lớn nhất cho phép đối với chiều dày cho trước, trong các công trình nhà ở và công cộng, nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng và công trình.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế. TCXDVN 362:2005

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế. TCXDVN 362:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế. TCXDVN 362:2005

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu diện tích cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị và các nguyên tắc thiết kế.
  Tiêu chuẩn này áp dụng khi lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị và tham khảo để lập đồ án quy hoạch chi tiết các đô thị. Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng áp dụng ở cấp toàn đô thị.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các đô thị đặc thù và cây xanh trong khu ở, công nghiệp, kho tàng, trường học, cơ quan, công trình công cộng...(cây xanh sử dụng hạn chế) và cây xanh được dùng làm dải cách ly, phòng hộ, nghiên cứu khoa học, vườn ươm (cây xanh chuyên môn)

  Số trang: 0

 • Bê tông nặng – Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng. TCXDVN 360:2005

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bê tông nặng – Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng. TCXDVN 360:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bê tông nặng – Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng. TCXDVN 360:2005

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định mức độ thấm ion clo qua bê tông nặng bằng đo điện lượng truyền qua mẫu thử

  Số trang: 0

 • Cọc – Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ. TCXDVN 359:2005

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cọc – Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ. TCXDVN 359:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cọc – Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ. TCXDVN 359:2005

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này được áp dụng cho móng cọc của công trình xây dựng.
  Phương pháp động biến dạng nhỏ được áp dụng để phát hiện khuyết tật trên cọc đơn chế tạo bằng bê tông cốt thép hoặc bằng thép, hạ theo phương pháp thẳng đứng hoặc xiên.
  Không nên sử dụng phương pháp thí nghiệm này cho cừ ván thép và cho cọc có trên một mối nối và cọc có đường kính tiết diện lớn hơn 1,5.
  Không sử dụng phương pháp thí nghiệm này để đánh giá sức chịu tải của cọc

  Số trang: 0

 • Cọc khoan nhồi – Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông. TCXDVN 358:2005

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cọc khoan nhồi – Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông. TCXDVN 358:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cọc khoan nhồi – Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông. TCXDVN 358:2005

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp xung siêu âm. Ngoài ra, tiêu chuẩn còn được áp dụng cho các cấu kiện móng bê tông khác có đặt sẵn các ống đo siêu âm như: Giếng chìm, tường trong đất, cọc baret và các móng khối bê tông chôn trong đất.
  Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp xung siêu âm là thực hiện phương pháp kiểm tra không phá huỷ cho phép xác định tính đồng nhất và khuyết tật của bê tông trong phạm vi từ điểm phát đến điểm thu.
  Trong mọi trường hợp khuyết tật của bê tông cọc khoan nhồi hoặc cấu kiện móng được phát hiện bằng phương pháp xung siêu âm cần được hiểu đây là sự cảnh báo hoặc sự xác định gián tiếp về tồn tại khuyết tật trong bê tông. Để khẳng định và đánh giá đặc điểm khuyết tật cần kết hợp thực hiện thêm các phương pháp khác như: Khoan lấy mẫu ở lõi bê tông, thí nghiệm nén mẫu bê tông..

  Số trang: 0

 • Nhà và công trình dạng tháp – Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa. TCXDVN 357:2005

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà và công trình dạng tháp – Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa. TCXDVN 357:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà và công trình dạng tháp – Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa. TCXDVN 357:2005

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng để quan sát độ nghiêng của các nhà cao tầng, các hạng mục và các kết cấu trên các công trình công nghiệp như các silô chứa vật liệu rời, các bồn chứa nhiên liệu, ống khói nhà máy, tháp truyền hình, ăng ten vô tuyến viễn thông và các công trình khác trong giai đoạn thi công xây dựng cũng như trong giai đoạn khai thác sử dụng

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát – phòng khán giả - Yêu cầu kỹ thuật. TCXDVN 355:2005

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát – phòng khán giả - Yêu cầu kỹ thuật. TCXDVN 355:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát – phòng khán giả - Yêu cầu kỹ thuật. TCXDVN 355:2005

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tiêu chuẩn này áp dụng bắt buộc cho các nhà hát để biểu diễn kịch nói, nhạc kịch, vũ kịch, ca múa nhạc...Các thành phần không bắt buộc có chú thích riêng tại từng mục.
  2. Các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các nhà hát có chức năng đặc biệt như nhà hát nghệ thuật sân khấu truyền thống (tuồng, chèo, cải lương...), nhà hát sân khấu thể nghiệm...Tuy nhiên trong các trường hợp này cho phép có những ngoại lệ ở phần sân khấu. Phần khán giả áp dụng như các nhà hát ở mục 1.
  3. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các phòng khán giả của các tổ hợp công trình như cung văn hoá, câu lạc bộ, khu du lịch, hội trường, nhà hội nghị...Phần sân khấu chỉ tham khảo, không áp dụng bắt buộc.
  4. Đối với các công trình biểu diễn có tính chất khác biệt hẳn như nhà hát ngoài trời, nhà hát múa rối, rạp xiếc, phòng hoà nhạc hoặc công trình trùng tu sửa chữa, tiêu chuẩn này được coi như hướng dẫn và tham khảo.
  5. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công việc: Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, đánh giá và xét duyệt các tài liệu nói trên, kiểm tra kỹ thuật và nghiệm thu công trình

  Số trang: 0

 • Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng sunfat trong bê tông. TCXDVN 354:2005

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng sunfat trong bê tông. TCXDVN 354:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng sunfat trong bê tông. TCXDVN 354:2005

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng sunfat hoà tan trong bê tông bằng phương pháp khối lượng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho bê tông dùng xi măng chứa bari

  Số trang: 0

 • Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế. TCXDVN 353:2005

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế. TCXDVN 353:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế. TCXDVN 353:2005

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế các nhà ở riêng lẻ được xây dựng thành dãy có sự thống nhất về kiến trúc và hệ thống hạ tầng, đáp ứng yêu cầu thiết kế đô thị.
  - Trong trường hợp những đồ án thiết kế các tuyến đường phố chưa được duyệt, các cơ quan chức năng quản lý xây dựng đô thị có thể căn cứ vào tiêu chuẩn này để quản lý xây dựng.
  Ghi chú: Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các khu nhà liên kế đã xây dựng.
  - Tiêu chuẩn này được sử dụng cho các nhà quy hoạch, các kiến trúc sư thiết kế công trình, các nhà đầu tư, các nhà quản lý

  Số trang: 0

 • Sơn – Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô. TCXDVN 352:2005

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sơn – Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô. TCXDVN 352:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sơn – Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô. TCXDVN 352:2005

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô bằng thiết bị đo từ trường hoặc thiết bị đo siêu âm. Phương pháp thử nghiệm này không áp dụng được đối với các màng sơn khô đã bị biến dạng

  Số trang: 0

 • Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình. TCXDVN 351:2005

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình. TCXDVN 351:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình. TCXDVN 351:2005

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, các phương pháp, quy trình quan trắc và xử lý số liệu chuyển dịch ngang nhà và công trình xây dựng chịu áp lực ngang hoặc các công trình xây dựng trên nền đất có nguy cơ bị chuyển dịch hoặc bị trượt

  Số trang: 0

 • Gạch chịu lửa cho lò quay – Kích thước cơ bản. TCXDVN 350:2005

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Gạch chịu lửa cho lò quay – Kích thước cơ bản. TCXDVN 350:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Gạch chịu lửa cho lò quay – Kích thước cơ bản. TCXDVN 350:2005

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định kích thước cơ bản của gạch kiềm tính, samốt và cao alumin sử dụng trong lò quay.

  Số trang: 0

 • Cát nghiền cho bê tông và vữa. TCXDVN 349:2005

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cát nghiền cho bê tông và vữa. TCXDVN 349:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cát nghiền cho bê tông và vữa. TCXDVN 349:2005

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho cát nghiền được sản xuất bằng cách nghiền các loại đá tự nhiên có cấu trúc đặc chắc đến các cỡ hạt đạt yêu cầu dùng để chế tạo bê tông và vữa

  Số trang: 0

 • Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải. TCXDVN 348:2005 (ISO 834-8)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải. TCXDVN 348:2005 (ISO 834-8)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải. TCXDVN 348:2005 (ISO 834-8)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu riêng cho việc thử nghiệm chịu lửa cho các bộ phận kết cấu ngăn cách đứng không chịu tải. Các yêu cầu cho bộ phận không chịu tải trong tiêu chuẩn này phù hợp với các yêu cầu chung và chi tiết đã được nêu ra trong tiêu chuẩn TCXDVN 342:2005 (ISO 834-1).
  Tiêu chuẩn này nêu lên trình tự phải tuân theo khi xác định tính chịu lửa của các bộ phận kết cấu ngăn cách đứng không chịu tải khi tiếp xúc với lửa trên một mặt.
  Việc thử nghiệm này không áp dụng cho các tường rèm (các tường ngoài không chịu tải được treo từ các mép của các tấm sàn), cho các tường có bố trí cửa đi và tường bao che có lắp kính.
  Được phép áp dụng kết quả thử nghiệm này cho các dạng kết cấu khác không đem thử nghiệm khi kết cấu đó phù hợp với phạm vi áp dụng trực tiếp được nêu trong các phần của tiêu chuẩn này hoặc khi được áp dụng mở rộng phù hợp với ISO/TR 12470.
  Ghi chú:Vì ISO/TR 12470 chỉ đưa ra hướng dẫn chung, nên việc phân tích áp dụng mở rộng cho trường hợp riêng chỉ được thực hiện bởi các chuyên gia về kết cấu chịu lửa.

  Số trang: 0

 • Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột. TCXDVN 347:2005 (ISO 834-7)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột. TCXDVN 347:2005 (ISO 834-7)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột. TCXDVN 347:2005 (ISO 834-7)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu riêng khi thử nghiệm chịu lửa bộ phận kết cấu cột của toà nhà. Các yêu cầu chung cho các bộ phận mang tải trong tiêu chuẩn này phù hợp với các yêu cầu chung và chi tiết đã được nêu ra trong tiêu chuẩn TCXDVN 342:2005 (ISO 834-1).
  Tiêu chuẩn này quy định các trình tự phải tuân thủ để xác định tính chịu lửa của cột khi thử nghiệm với chính cột đó.
  Cột thường được thử nghiệm với tất cả các cạnh hoàn toàn tiếp xúc với nhiệt. Tuy nhiên, trong thực tế sự tiếp xúc nhiệt thường ít hơn bốn mặt, các điều kiện tiếp xúc thích hợp phải được mô phỏng lại

  Số trang: 0