Tìm kiếm nâng cao

 • Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế. TCXDVN 365:2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế. TCXDVN 365:2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế. TCXDVN 365:2007

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 4470-1995 - Bệnh viện đa khoa - Yêu cầu thiết kế. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các bệnh viện đa khoa

  Số trang: 0

 • Quy phạm trang bị điện. Phần IV: Bảo vệ và tự động. 11TCN 21-2006

  Tác giả: Bộ Công nghiệp
  Nhà xuất bản: Lao động và xã hội
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm trang bị điện. Phần IV: Bảo vệ và tự động. 11TCN 21-2006

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm trang bị điện. Phần IV: Bảo vệ và tự động. 11TCN 21-2006

  Tác giả: Bộ Công nghiệp

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Quy phạm này do Bộ Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Quy phạm trang bị điện áp dụng cho các công trình điện xây mới và cải tạo, điện áp đến 500 kV, trừ các công trình điện chuyên dùng.
  Nội dung Phần IV gồm 4 chương như sau: Bảo vệ lưới điện điện áp đến 1 KV; Bảo vệ rơle; Tự động hoá và điều khiển từ xa; Mạch điện nhị thứ

  Số trang: 0

 • Quy phạm trang bị điện. Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp. 11TCN 20-2006

  Tác giả: Bộ Công nghiệp
  Nhà xuất bản: Lao động và xã hội
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm trang bị điện. Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp. 11TCN 20-2006

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm trang bị điện. Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp. 11TCN 20-2006

  Tác giả: Bộ Công nghiệp

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Quy phạm này do Bộ Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Quy phạm trang bị điện áp dụng cho các công trình điện xây mới và cải tạo, điện áp đến 500 kV, trừ các công trình điện chuyên dùng.
  Nội dung Phần III gồm 3 chương như sau: Trang bị phân phối điện điện áp đến 1 KV; Trang bị phân phối và trạm biến áp điện áp trên 1 KV; Thiết bị ắc quy

  Số trang: 0

 • Quy phạm trang bị điện. Phần II: Hệ thống đường dẫn điện. 11TCN 19-2006

  Tác giả: Bộ Công nghiệp
  Nhà xuất bản: Lao động và xã hội
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm trang bị điện. Phần II: Hệ thống đường dẫn điện. 11TCN 19-2006

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm trang bị điện. Phần II: Hệ thống đường dẫn điện. 11TCN 19-2006

  Tác giả: Bộ Công nghiệp

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Quy phạm này do Bộ Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Quy phạm trang bị điện áp dụng cho các công trình điện xây mới và cải tạo, điện áp đến 500 kV, trừ các công trình điện chuyên dùng.
  Nội dung Phần II gồm 5 chương như sau: Hệ dẫn điện nhỏ điện áp đến 1 KV; Hệ dẫn điễn điện áp đến 35 KV; Đường cáp lực điện áp đến 220 KV; Đường dây tải điện trên không điện áp đến 1 KV; Đường dây tải điện trên không điện áp trên 1 KV đến 500 KV

  Số trang: 0

 • Quy phạm trang bị điện. Phần I: Quy định chung. 11TCN 18-2006

  Tác giả: Bộ Công nghiệp
  Nhà xuất bản: Lao động và xã hội
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm trang bị điện. Phần I: Quy định chung. 11TCN 18-2006

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm trang bị điện. Phần I: Quy định chung. 11TCN 18-2006

  Tác giả: Bộ Công nghiệp

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Quy phạm này do Bộ Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Quy phạm trang bị điện áp dụng cho các công trình điện xây mới và cải tạo, điện áp đến 500 kV, trừ các công trình điện chuyên dùng.
  Nội dung Phần I gồm 7 chương như sau: Phần chung; Lưới điện và cung cấp điện; Chọn thiết bị dây dẫn; Chọn thiết bị điện và dây dẫn theo điều kiện ngắn mạch; Đếm điện năng; Đo điện; Nối đất

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Ban hành năm 2006 - 2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Ban hành năm 2006 - 2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Ban hành năm 2006 - 2007

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm 13 tiêu chuẩn:
  1. TCXDVN 371:2006 : Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng.
  2. TCXDVN 374:2006 : Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu.
  3. TCXDVN 376:2006 : Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết.
  4. TCXDVN 385:2006 : Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng.
  5. TCXDVN 386:2007 : Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy.
  6. TCXDVN 388:2007 : Sơn – Phương pháp xác định độ cứng của màng phủ bằng thiết bị con lắc.
  7. TCXDVN 389:2007 : Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu.
  8. TCXDVN 390:2007 : Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Quy phạm thi công và nghiệm thu.
  9. TCXDVN 391:2007 : Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.
  10. TCXDVN 392:2007 : Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
  11. TCXDVN 395:2007 : Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn.
  12. TCXDVN 397:2007 : Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng - Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử.
  13. Hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa sự cố thi công hố đào trong vùng đất yếu

  Số trang: 0

 • Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng - Phần an toàn điện. TCXDVN 394:2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng - Phần an toàn điện. TCXDVN 394:2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng - Phần an toàn điện. TCXDVN 394:2007

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt và nghiệm thu trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng - Phần an toàn điệnáp dụng cho các loại toà nhà. Trang bị điện trong các toà nhà này dùng điện xoay chièu cấp hạ áp (từ 1000V trở xuống)

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Ban hành năm 2005,TCXDVN 175:2005, 314, 334, 336, 337, từ 339 đến 355, từ 357 đến 360, 362

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Ban hành năm 2005,TCXDVN 175:2005, 314, 334, 336, 337, từ 339 đến 355, từ 357 đến 360, 362

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Ban hành năm 2005

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành:

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm 27 tiêu chuẩn xây dựng ban hành trong năm 2005 như sau:
  TCXDVN 175:2005, TCXDVN 314:2005, TCXDVN 334:2005, TCXDVN 336:2005, TCXDVN 337:2005, TCXDVN 339:2005, TCXDVN 340:2005, TCXDVN 341:2005, TCXDVN 342:2005, TCXDVN 343:2005, TCXDVN 344:2005, TCXDVN 345:2005, TCXDVN 346:2005, TCXDVN 347:2005, TCXDVN 348:2005, TCXDVN 349:2005, TCXDVN 350:2005, TCXDVN 351:2005, TCXDVN 352:2005, TCXDVN 353:2005, TCXDVN354:2005, TCXDVN 355:2005, TCXDVN 357:2005, TCXDVN 358:2005, TCXDVN 359:2005, TCXDVN 360:2005, TCXDVN 362:2005

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập XIV,22TCN 211-06; 22TCN 354-06; 22TCN 355-06; 22TCN 356-06

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
  Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập XIV,22TCN 211-06; 22TCN 354-06; 22TCN 355-06; 22TCN 356-06

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập XIV

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tập XIV gồm có 4 tiêu chuẩn sau:
  1. Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế. 22 TCN 211 – 06 ( Thay thế 22 TCN 211 – 93 )
  2. Tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc axit – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. 22 TCN 354 – 06
  3. Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường. 22 TCN 355 – 06
  4. Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường polyme. 22 TCN 356 – 06

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập XIII,22TCN 332-06; 22TCN 333-06; 22TCN 334-06; 22TCN 335-06; 22TCN 319-04; TCVN 4054:2005

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
  Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập XIII,22TCN 332-06; 22TCN 333-06; 22TCN 334-06; 22TCN 335-06; 22TCN 319-04; TCVN 4054:2005

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập XIII

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tập XIII gồm có 6 tiêu chuẩn sau:
  1. Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm. 22 TCN 332 – 06
  2. Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm. 22 TCN 333 – 06
  3. Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô. 22 TCN 334 – 06
  4. Quy trình thí nghiệm đánh giá cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm của đường ô tô bằng thiết bị đo động (FWD). 22 TCN 335 – 06
  5. Nhựa đường polyme - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm. 22TCN 319-04
  6. Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế. TCVN 4054 – 2005

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Ban hành năm 2006,TCXDVN 364:2006; TCXDVN 194:2006; TCXDVN 363:2006; TCXDVN 373:2006; TCXDVN 372:2006; TCXDVN 303:2006; TCXDVN 367:2006; TCXDVN 368:2006

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Ban hành năm 2006,TCXDVN 364:2006; TCXDVN 194:2006; TCXDVN 363:2006; TCXDVN 373:2006; TCXDVN 372:2006; TCXDVN 303:2006; TCXDVN 367:2006; TCXDVN 368:2006

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Ban hành năm 2006

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bao gồm 8 tiêu chuẩn ban hành năm 2006 như sau:
  1/ Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình. TCXDVN 364:2006.
  2/ Nhà cao tầng – Công tác khảo sát địa kỹ thuật. TCXDVN 194:2006.
  3/ Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh. TCXDVN 363:2006.
  4/ Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà. TCXDVN 373:2006.
  5/ Ống bê tông cốt thép thoát nước. TCXDVN 372:2006.
  6/ Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu. TCXDVN 303:2006.
  7/ Vật liệu chống thấm trong xây dựng – Phân loại. TCXDVN 367:2006.
  8/ Vật liệu chống thấm – Sơn nhũ tương bitum polyme. TCXDVN 368:2006

  Số trang: 0

 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Nam. Phần xây dựng và lắp đặt,( Ban hành theo Quyết định số 3399/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Quảng Nam
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: Quảng Nam
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Nam. Phần xây dựng và lắp đặt,( Ban hành theo Quyết định số 3399/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Nam. Phần xây dựng và lắp đặt

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đơn giá xây dựng công trình là cơ sở để lập, thẩm tra, xét duyệt dự án đầu tư, xác định giá trị dự toán XDCT, phục vụ cho công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư XD và xác định giá xét thầu các CTXD thuộc sở hữu NN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Số trang: 0

 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên. Phần xây dựng,( Ban hành theo Quyết định số 2279/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Thái Nguyên
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: Thái Nguyên
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên. Phần xây dựng,( Ban hành theo Quyết định số 2279/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên. Phần xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đơn giá xây dựng cơ bản là căn cứ để xác định giá trị dự toán xây lắp công trình và dự toán thực hiện khảo sát XD phục vụ công tác lập kế hoạch vốn và quản lý chi phí đầu tư các công trình XD trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  Số trang: 0

 • Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép,Tiêu chuẩn châu Âu EUROCODE EN 1992-1-1

  Tác giả: Nguyễn Trung Hoà
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép,Tiêu chuẩn châu Âu EUROCODE EN 1992-1-1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

  Tác giả: Nguyễn Trung Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn châu Âu EN 1992 (Eurocode 2: Design of concrete structures) “Thiết kế kết cấu bê tông” là một trong những tiêu chuẩn nằm trong bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu (Structural Eurocodes) nhà và công trình do Tiểu ban kỹ thuật CEN/TC250 soạn thảo và được Uỷ ban châu Âu về tiêu chuẩn hoá ban hành để áp dụng chung cho các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).
  Phần 1.1 (Quy tắc chung và quy tắc cho kết cấu nhà) là phần có liên quan chặt chẽ và trực tiếp đến thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp bằng bê tông cốt thép. Tác giả chọn dịch Phần 1.1 nhằm đáp ứng nhu cầu đông đảo của các kỹ sư tư vấn thiết kế, giám sát và thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, đồng thời cũng là tài liệu cần thiết và bổ ích cho các kỹ sư thuộc các ngành xây dựng cầu đường và thuỷ lợi.

  Số trang: 0

 • Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng,(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BXD ngày 5/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
  Năm xuất bản: 2006
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng,(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BXD ngày 5/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Định mức này là căn cứ để chủ đầu tư, nhà thầu và tổ chức tư vấn lập đơn giá để chủ đầu tư phê duyệt làm căn cứ lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình các dự án sử dụng vốn Nhà nước. Định mức này là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quy định mức hao phí trực tiếp cần thiết để hoàn thành một đơn vị chỉ tiêu phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng (một mẫu, một cấu kiện...) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định

  Số trang: 0