Tìm kiếm nâng cao

 • Gạch gốm ốp lát, nhóm BIII (E>10%) - Yêu cầu kỹ thuật

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Gạch gốm ốp lát, nhóm BIII (E>10%) - Yêu cầu kỹ thuật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Gạch gốm ốp lát, nhóm BIII (E>10%) - Yêu cầu kỹ thuật

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô có phủ men, độ hút nước lớn hơn 10%, dùng để ốp tường và lát nền các công trình xây dựng.

  Số trang: 0

 • Vật liệu chịu lửa - Phương pháp lấy mẫu. Phần 2: Lấy mẫu và kiểm tra nghiệm thu sản phẩm định hình

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vật liệu chịu lửa - Phương pháp lấy mẫu. Phần 2: Lấy mẫu và kiểm tra nghiệm thu sản phẩm định hình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệu chịu lửa - Phương pháp lấy mẫu. Phần 2: Lấy mẫu và kiểm tra nghiệm thu sản phẩm định hình

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các quy tắc lấy mẫu và xác định kế hoạch kiểm tra nghiệm thu sản phẩm chiụ lửa định hình bằng phương pháp thống kê định tính và định lượng.

  Số trang: 0

 • Vật liệu chịu lửa - Phương pháp lấy mẫu. Phần 1: Lấy mẫu nguyên liệu và sản phẩm không định hình

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vật liệu chịu lửa - Phương pháp lấy mẫu. Phần 1: Lấy mẫu nguyên liệu và sản phẩm không định hình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệu chịu lửa - Phương pháp lấy mẫu. Phần 1: Lấy mẫu nguyên liệu và sản phẩm không định hình

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp và điều kiện lấy mẫu nguyên liệu và sản phẩm chịu lửa không định hình.

  Số trang: 0

 • Vật liệu cách nhiệt - Phân loại

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vật liệu cách nhiệt - Phân loại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vật liệu cách nhiệt - Phân loại

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định cách phân loại vật liệu cách nhiệt dùng trong xây dựng và thiết bị công nghiệp.

  Số trang: 0

 • Ngói tráng men

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ngói tráng men

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ngói tráng men

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho ngói đất sét nung có tráng men để làm vật liệu lợp và ốp.

  Số trang: 0

 • Kính tấm xây dựng - Kính nổi - Yêu cầu kỹ thuật

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kính tấm xây dựng - Kính nổi - Yêu cầu kỹ thuật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kính tấm xây dựng - Kính nổi - Yêu cầu kỹ thuật

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng đối với kính tấm. loại trong suốt, không màu, bề mặt nhẵn, được sản xuất theo phương pháp nổi, gọi tắt là kính nổi. Kính nổi được dùng chủ yếu trong xây dựng hoặc ngành ô tô, chế tạo gương...

  Số trang: 0

 • Kính tấm xây dựng - Phương pháp thử

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kính tấm xây dựng - Phương pháp thử

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kính tấm xây dựng - Phương pháp thử

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp kiểm tra kích thước, khuyết tật ngoại quan, độ cong vênh, biến dạng quang học và độ truyền sáng với kính tấm, loại trong suốt, bề mặt nhẵn, dùng chủ yếu trong xây dựng.

  Số trang: 0

 • Đơn giá xây dựng cơ bản công trình hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 179/2002/QĐ-UB ngày 27/12/2002 của Uỷ ban ND TP Hà Nội)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đơn giá xây dựng cơ bản công trình hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 179/2002/QĐ-UB ngày 27/12/2002 của Uỷ ban ND TP Hà Nội)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đơn giá xây dựng cơ bản công trình hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 179/2002/QĐ-UB ngày 27/12/2002 của Uỷ ban ND TP Hà Nội)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Đơn giá xây dựng cơ bản công trình hạ tầng kỹ thuật là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng hoàn chỉnh của các công tác hoặc kết cấu xây lắp tạo thành công trình hạ tầng kỹ thuật.

  Số trang: 0

 • Định mức dự toán xây dựng cơ bản ( Ban hành kèm theo quyết định số 31/2002/QĐ-BXD ngày 12 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định mức dự toán xây dựng cơ bản ( Ban hành kèm theo quyết định số 31/2002/QĐ-BXD ngày 12 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định mức dự toán xây dựng cơ bản ( Ban hành kèm theo quyết định số 31/2002/QĐ-BXD ngày 12 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Ban hành kèm theo quyết định này định mức dự toán một số loại công tác xây lắp bổ sung vào bộ ` Định mức dự toán xây dựng cơ bản ` ban hành kèm theo quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD bgày 25/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Định mức này là căn cứ để lập đơn giá XDCB, lập dự toán xây lắp công trình XD của các dự án đầu tư XD và được áp dụng thống nhất trong cả nước, có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

  Số trang: 0

 • Gía thiết kế công trình xây dựng cơ bản (Ban hành kèm theo Quyết định số 95/BXD-VKT ngày 11/4/1989 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Gía thiết kế công trình xây dựng cơ bản (Ban hành kèm theo Quyết định số 95/BXD-VKT ngày 11/4/1989 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Gía thiết kế công trình xây dựng cơ bản (Ban hành kèm theo Quyết định số 95/BXD-VKT ngày 11/4/1989 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tập giá này là căn cứ để lập giá hợp đồng giao, nhận thầu và thanh toán chi phí thiết kế công trình XDCB trong kế hoạch Nhà nước. Tập giá này áp dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 1/1/1989.

  Số trang: 0

 • Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn. Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn. Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn. Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thí nghiệm gia tải tĩnh để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt cho các loại cấu kiện đúc sẵn bằng BT và BTCT thường, BTCT ứng suất trước cùng các cấu kiện hỗn hợp. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cấu kiện BT,BTCT chịu tải trọng nhiệt.

  Số trang: 0

 • Xi măng pooclăng trắng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xi măng pooclăng trắng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xi măng pooclăng trắng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poclăng trắng thông dụng, được chế tạo bằng cách nghiền mịn clanhke xi măng pooclăng trắng với số lượng thạch cao cần thiết , có thể pha hoặc không pha phụ gia

  Số trang: 0

 • Xi măng - Phân loại

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xi măng - Phân loại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xi măng - Phân loại

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này gồm các phần: Phân loại xi măng theo loại clanhke và thành phần xi măng; Phân loại theo độ bền (mác) xi măng ; Phân loại theo tốc độ đóng rắn xi măng trên cơ sở clanhke; Phân loại theo thời gian đông kết xi măng; Phân loại tuỳ theo các tính chất đặc biệt

  Số trang: 0

 • Cát tiêu chuẩn để thử xi măng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cát tiêu chuẩn để thử xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cát tiêu chuẩn để thử xi măng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn gồm các phần: Yêu càu kỹ thuật; Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử; Phương pháp thử; Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

  Số trang: 0

 • Thạch cao dùng để sản xuất xi măng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thạch cao dùng để sản xuất xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thạch cao dùng để sản xuất xi măng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại thạch cao thiên nhiên và thạch cao nhân tạo dùng làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết của xi măng. Tiêu chuẩn gồm các phần: Yêu cầu kỹ thuật; Quy tắc nghiệm thu; Phương pháp thử; Vận chuyển và bảo quản

  Số trang: 0