Tìm kiếm nâng cao

 • Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng cừ bản bê tông dự ứng lực trong xây dựng hạ tầng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng cừ bản bê tông dự ứng lực trong xây dựng hạ tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng cừ bản bê tông dự ứng lực trong xây dựng hạ tầng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu về cừ ván bê tông dự ứng lực

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng cừ bản bê tông dự ứng lực trong xây dựng hạ tầng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng cừ bản bê tông dự ứng lực trong xây dựng hạ tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng cừ bản bê tông dự ứng lực trong xây dựng hạ tầng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu Ứng dụng công nghệ cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực ở các công trình giao thông, thủy lợi và xây dựng

  Số trang: 0

 • Tuyển tập Hội thảo Ngày Địa kỹ thuật Việt Nam

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật VN..
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập Hội thảo Ngày Địa kỹ thuật Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập Hội thảo Ngày Địa kỹ thuật Việt Nam

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bao gồm:
  - Đăng bạ kỹ sự chuyên nghiệp và phát triển địa kỹ thuật vì 1 cuộc sống có chất lượng hơn.
  - Đăng bạ kỹ sự chuyên nghiệp và hoạt động tư vấn.
  - Tương quan giữa lực ép và chỉ số xuyên tiêu chuẩn SPT.
  - Thí nghiệm bàn nén động để thử tải đất nền, đường giao thông, đường sắt, đường sân bay và các công trình đất, đá.
  - Đặc trưng đất nền trong tính toán ổn định hố đào công trình ngầm..

  Số trang: 0

 • Một số chính sách của Trung Quốc về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị,Tổng luận

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin – BXD
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số chính sách của Trung Quốc về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số chính sách của Trung Quốc về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các nội dung:
  1. Biện pháp quản lý tuyến vàng đô thị.
  2.Biện pháp quản lý tuyến xanh đô thị.
  3. Biện pháp quản lý cấp phép kinh doanh công trình hạ tầng đô thị.
  4. Biện pháp quản lý thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình nhà ở và công trình hạ tầng đô thị.
  5. Biện pháp quản lý hồ sơ công trình đường ống ngầm đô thị.
  6. Quy định về rác thải XD đô thị.
  7. Quy định về rác thải sinh hoạt đô thị..

  Số trang: 0

 • Quy hoạch, đầu tư và vận hành kết cấu hạ tầng,Hội thảo

  Tác giả: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
  Nhà xuất bản: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch, đầu tư và vận hành kết cấu hạ tầng,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch, đầu tư và vận hành kết cấu hạ tầng

  Tác giả: Tổng hội Xây dựng Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề sau:
  - Phần I: Hỵên trạng thể chế quản lý kết cấu hạ tầng nước ta.
  - Phần II: Đổi mới công tác quy hoạch kết cấu hạ tầng.
  - Phần III: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.
  - Phần IV: Quản lý vận hành kết cấu hạ tầng

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học quốc gia về Chiếu sáng đô thị,Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng các hệ thống chiếu sáng đô thị Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế

  Tác giả: Tổng hội Xây dựng Việt Nam - Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam
  Năm xuất bản: 2005
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học quốc gia về Chiếu sáng đô thị,Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng các hệ thống chiếu sáng đô thị Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học quốc gia về Chiếu sáng đô thị

  Tác giả: Tổng hội Xây dựng Việt Nam - Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Các báo cáo của Hội thảo đề cập đến các vấn đề:
  - Quy hoạch và thiế kế các hệ thống chiếu sáng một cách khoa học hợp lý.
  - Sử dụng hợp lý các nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao.
  - Điều khiển công suất chiếu sáng phù hợp với nhu cầu sử dụng.
  - Quản lý các hệ thống chiếu sáng một cách khoa học và hiệu quả

  Số trang: 0

 • Triển lãm Phát triển cấp nước thị trấn, thị tứ và khu dân cư nông thôn,Hội thảo

  Tác giả: Hội Cấp thoát nước Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Cấp thoát nước Việt Nam
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm Phát triển cấp nước thị trấn, thị tứ và khu dân cư nông thôn,Hội thảo

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm Phát triển cấp nước thị trấn, thị tứ và khu dân cư nông thôn

  Tác giả: Hội Cấp thoát nước Việt Nam

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Diễn văn khai mạc Hội thảo.
  2. Thực trạng và các biện pháp nhằm phát triển cấp nước cho các thị trấn, thị tứ và khu dân cư nông thôn.
  3. Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn - Những thách thức và giải pháp.
  4. Phụ nữ với công tác cấp nước và vệ sinh môi trường.
  5. Điều kiện để tiếp cận tối ưu về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường là phải tạo ra phong trào quần chúng rộng lớn.
  6. Tham luận của Bộ Xây dựng..

  Số trang: 0

 • Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Chỉ thị số 40/1998/CT-TTg ngày 14/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và phát triển cấp nước đô thị.
  2. Dự thảo Chương trình khung tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020.
  3. Các phụ lục:
  - Phụ lục 1: Định hướng phân loại đô thị, phân cấp quản lý đô thị đến năm 2020.
  - Phụ lục 2: Định hướng kế hoạch khảo sát và lập quy hoạch XD đô thị đến năm 2005.
  - Phụ lục 3: Định hướng đầu tư và phát triển nhà ở Việt Nam đến năm 2020.
  - Phụ lục 4: Định hướng đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đến năm 2020.
  - Phụ lục 5: Danh mục các văn bản, quy phạm pháp luật về quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị dự kiến ban hành và sửa đổi

  Số trang: 0

 • Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKTKT giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKTKT giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông vận tải với môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKTKT giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  1. Lời giới thiệu.
  2. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường với ngành GTVT.
  3. Phát triển và bảo vệ môi trường.
  4. Dự án hỗ trợ thực hiện chính sách. Hợp tác thành công Việt Nam-Canada nhằm bảo vệ môi trường trong ngành GTVT.
  5. Một số nhận thức về công tác quản lý môi trường trong xây dựng và phát triển kinh tế.
  6. Phân tích tác động môi trường trong các dự án GTVT.
  7. Tác động môi trường Đường Hồ Chí Minh đối với vườn quốc gia Cúc Phương.
  8. Vấn đề ô nhiễm môi trường do sử dụng nhiên liệu hoá thạch trong GTVT.
  9. Sự cấp bách thiết lập chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường GTVT.
  10. Những vấn đề gay cấn về môi trường trong phát triển GTVT ở Việt Nam, các chính sách và hoạt động đáp ứng

  Số trang: 0

 • Dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
  Nhà xuất bản: Bộ Giao thông vận tải
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

  Tác giả: Bộ Giao thông vận tải

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: -Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân.
  - Kết quả đấu thầu gói 1A và 1B Dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân.
  - Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc duyệt thiết kế kỹ thuật phần hầm thuộc dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân - quốc lộ 1.
  - Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân..

  Số trang: 0

 • Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho phát triển du lịch

  Tác giả: Lê Đức An...
  Nhà xuất bản: `Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia - Tổng cục du lịch
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho phát triển du lịch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho phát triển du lịch

  Tác giả: Lê Đức An...

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Các vấn đề chung về du lịch và môi trường - 1- Các khái niệm chung về du lịch - 2- Các vấn đề liên quan giữa môi trường và phát triển du lịch.
  - Chương II: Thủ tục đánh giá tác động môi trường dự án phát triển du lịch.
  - Chương III: Tiến hành đánh giá tác động môi trường cho Dự án phát triển du lịch.
  - Chương IV: Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án phát triển du lịch.
  - Chương V: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát triển du lịch và giám sát các tác ddộng môi trường.
  - Chương VI: Đánh giá tác động môi trường chiến lược cho phát triển du lịch

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Lê Đức An
  Nhà xuất bản: Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Lê Đức An

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các dự án thuỷ điện.
  - 2. Phân tích các hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho các dự án thuỷ điện.
  - 3. Những vấn đề cần thảo luận về việc soạn thảo sách hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển đô thị.
  - 4. Đánh giá tác động môi trường cho phát triển du lịch thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).
  - 5. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu đánh giá môi trường tại thành phố Hạ Long.
  - 6. Chương trình hỗ trợ phát triển cho xây dựng năng lực đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam.
  - 7. Dự án `Năng lực thế kỷ 21 của Việt Nam`

  Số trang: 0

 • Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995,Tiếp tục đổi mới công tác, phát triển và quản lý chiếu sáng đô thị

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995,Tiếp tục đổi mới công tác, phát triển và quản lý chiếu sáng đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị chuyên đề chiếu sáng đô thị tại thành phố Đà Nẵng từ 20-21 tháng 12 năm 1995

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: - Phần thứ nhất: Đánh giá hiện trạng chiếu sáng đô thị Việt Nam.
  - Phần thứ hai: Phương hướng phát triển chiếu sáng đô thị đến năm 2000 (có xét đến 2010):
  - Hiện trạng cơ sở hạ tầng phục vụ chiếu sáng đô thị.
  - Hiện trạng tổ chức quản lý chiếu sáng đô thị

  Số trang: 0

 • Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chung các dự án phát triển

  Tác giả: Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
  Nhà xuất bản: Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chung các dự án phát triển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chung các dự án phát triển

  Tác giả: Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần một: Mở đầu - I. Những vấn đề chung về đánh giá tác động môi trường - I.1 Nội dung cơ bản của đánh giá tác động môi trường - I.2 Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân tham gia vào quá trình đánh giá tác động môi trường - I.3 Những hạn chế hiện nay và phương hướng hoàn thiện công tác đánh giá tác động môi trường - I.4 Xây dựng sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chung ở Việt Nam.
  - Phần hai: Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường - II. Sàng lọc dự án - II.1 Mục đích của sàng lọc dự án - II.2 Nội dung của bước sàng lọc dự án - II.3 Các cơ quan và cá nhân có trách nhiệm sàng lọc dự án và thời điểm thực hiện sàng lọc dự án - III. Xác định phạm vi đánh giá tác động môi trường-lập đề cương đánh giá tác động môi trường chi tiết - IV. Đánh giá tác động môi trường chi tiết.
  - Phần ba: Thẩm định đánh giá tác động môi trường - V. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
  - Phần bốn: Phụ lục.

  Số trang: 0

 • Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ nhất,Phát triển chiếu sáng công cộng góp phần tạo nên sự phồn vinh của các đô thị nước ta

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ nhất,Phát triển chiếu sáng công cộng góp phần tạo nên sự phồn vinh của các đô thị nước ta

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ nhất

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: - Phần thứ nhất: Tình hình công tác chiếu sáng công cộng ở các đô thị:
  I. Hiện trạng.
  II. Một số công việc đã làm.
  III. Tồn tại chủ yếu.
  - Phần thứ hai: Phương hướng và biện pháp phát triển chiếu sáng đô thị:
  I. Phương hướng phát triển.
  II. Biện pháp thực hiện:
  1- Về quy hoạch, dự án và kế hoạch.
  2- Về luật lệ và chính sách.
  3- Về nguồn tài chính.
  4- Về khoa học kỹ thuật.
  5- Về tổ chức và phát triển nguồn nhân lực

  Số trang: 0