Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo quốc tế Tham vấn về Quản lý và xử lý phân bùn từ nhà tiêu ở Việt Nam (TTCD.1305)

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hội thảo quốc tế Tham vấn về Quản lý và xử lý phân bùn từ nhà tiêu ở Việt Nam (TTCD.1305)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung hội thảo gồm: 
  - Quản lý phân bùn thải - Bài học kinh nghiệm từ các đối tác ở Châu Á. 
  - Tổng quan quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước.
  - Quản lý phân bùn ở Việt Nam.
  - Hiện trạng và khung chính sách quản lý phân bùn ở Nhật Bản.
  - Các giải pháp hệ thống được thiết kế riêng: Quản lý phân bùn - Giải pháp trong tiếp cận vệ sinh tích hợp cho phát triển đô thị.
  - Thực trạng và quy hoạch FSM tại thành phố Bến Tre.
  - Những phát hiện chính từ thí điểm FSM tại TP. Bến Tre.
  - Trung tâm đào tạo và giới thiệu phân cấp quản lý nowcs thải - Đề xuất dự án.

  Số trang: 77

 • Hội thảo về tăng cường hiệu quả hoạt động trong quản lý thất thoát nước và tiết kiệm năng lượng (TTCD.1306)

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hội thảo về tăng cường hiệu quả hoạt động trong quản lý thất thoát nước và tiết kiệm năng lượng (TTCD.1306)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu hội thảo: Giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân đô thị đến năm 2020 đạt 18%; đến năm 2025 đạt 15%. Đầu tư và sử dụng bơm biến tần cho trạm bơm nước thô, nước sạch, và trạm bơm tăng áp. Cải tiến công nghệ xử lý nước nhằm giảm năng lượng tiêu thụ trong dây chuyền công nghệ xử lý...

  Số trang: 74

 • Kỷ yếu hội thảo khoa học “Việc sử dụng nguyên liệu tại chỗ để sản xuất vật liệu không nung, đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất gạch không nung với quy mô tại hai xã Giao Tân, Giao Tiến, Huyện Giao Thủy” (TTCD.1304)

  Tác giả: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Nam Định
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Việc sử dụng nguyên liệu tại chỗ để sản xuất vật liệu không nung, đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất gạch không nung với quy mô tại hai xã Giao Tân, Giao Tiến, Huyện Giao Thủy” (TTCD.1304)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hội thảo “Việc sử dụng nguyên liệu tại chỗ để sản xuất vật liệu không nung, đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất gạch không nung với quy mô tại hai xã Giao Tân, Giao Tiến, Huyện Giao Thủy” trình bày các bài thâm luận, báo cáo các nhiệm vụ nghiên cứu liên quan đến đề tài...

  Số trang: 70

 • Tổng luận: Luật cảnh quan vùng MOSKVA Liên Bang Nga (TTCD.1302)

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tổng luận: Luật cảnh quan vùng MOSKVA Liên Bang Nga (TTCD.1302)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tổng luận: 
  - Chương 1: Các quy định chung
  - Chương 2: Yêu cầu đối với công trình và yếu tố cảnh quan
  - Chương 3: Các yêu cầu về bảo trì công trình cảnh quan, nhà, công trình, tổ hợp công trình
  - Chương 4: Đảm bảo trật tự, vệ sinh trong vùng Moskva - quy tắc tổ chức thực hiện
  - Chương 5: Trách nhiệm trong lĩnh vực làm đẹp cảnh quan, bảo đảm trật tự vệ sinh
  - Chương 6: Quyền hạn trong lĩnh vực làm đẹp cảnh quan, bảo đảm trật tự vệ sinh trong vùng Moskva
  - Chương 7: Các điều khoản cuối cùng

  Số trang: 87

 • Tổng luận: Chiến lược nhà ở xã hội của nước cộng hòa IRELAND (TTCD.1300)

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tổng luận: Chiến lược nhà ở xã hội của nước cộng hòa IRELAND (TTCD.1300)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tổng luận: 
  - Chương 1: Giới thiệu
  - Chương 2: Áp lực hiện tại và các thách thức trung hạn
  - Chương 3: Nội dung chiến lược nhà ở xã hội
  - Chương 4: Cung cấp nhà ở xã hội mới
  - Chương 5: Hỗ trợ nhà ở thông qua khu vực nhà ở cho thuê tư nhân
  - Chương 6: Cải cách tạo ra các hỗ trợ nhà ở xã hội linh hoạt và đáp ứng
   - Chương 7: Tổ chức thực hiện chiến lược

  Số trang: 60

 • Tổng luận: Con đường đô thị hóa của Trung Quốc (TTCD.1298)

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tổng luận: Con đường đô thị hóa của Trung Quốc (TTCD.1298)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trung tâm thông tin - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tổng luận gồm 2 phần, 10 chương: 
  - Phần 1: Các thành tựu và thách thức mới nổi
  +Chương 1: Các thành tựu đô thị hóa
  + Chương 2: Tính hiệu quả
  + Chương 3: Tính bao trùm
  + Chương 4: Tính bền vững
  - Phần 2: Các chương trình cải cách
  +Chương 5: Chiến lược cải cách
  + Chương 6: Cải cách về quản lý đất đai
  + Chương 7: Cải cách hộ khẩu, dịch vụ xã hội và thể chế thị trường lao động
  + Chương 8: Cải cách tài chính đô thị
  + Chương 9: Thúc đẩy đô thị hóa xanh
  + Chương 10: Đảm bảo an ninh lương thực

  Số trang: 91

 • Thực trạng hệ thống tiêu chuẩn ngành xây dựng (TTCD.1297)

  Tác giả: Đinh Quốc Dân - Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thực trạng hệ thống tiêu chuẩn ngành xây dựng (TTCD.1297)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đinh Quốc Dân - Viện Khoa học công nghệ xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung: 
  - Quá trình phát triển, hình thức tiêu chuẩn
  - Công tác biên soạn tiêu chuẩn ngành xây dựng
  - Kết quả khảo sát và thực trạng áp dụng
  - Đánh giá thực trạng hệ thống
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 17

 • Đề xuất danh mục bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành xây dựng giai đoạn 2021-2030 (TTCD.1296)

  Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề xuất danh mục bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành xây dựng giai đoạn 2021-2030 (TTCD.1296)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 17

 • Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng hệ thống quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện nay (TTCD.1296)

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng hệ thống quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện nay (TTCD.1296)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung: 
  - Quy chuẩn xây dựng Nga
  -Quy chuẩn xây dựng trung Quốc
  - Quy chuẩn xâ dựng Anh
  - Quy chuẩn Xây dựng Mỹ
  - QUy chuẩn xây dựng Việt Nam
  - Kinh nghiệm, bài học

  Số trang: 16

 • Chương trình đào tạo nâng cao nhận thức tuân thủ về phòng, chống rửa tiền / tài trợ khủng bố và quy trình đánh giá đa phương - lĩnh vực kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS, môi giới BĐS, sàn giao dịch BĐS (TTCD.1295)

  Tác giả: Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chương trình đào tạo nâng cao nhận thức tuân thủ về phòng, chống rửa tiền / tài trợ khủng bố và quy trình đánh giá đa phương - lĩnh vực kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS, môi giới BĐS, sàn giao dịch BĐS (TTCD.1295)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 26

 • Giải pháp đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình thi công nhà cao tầng ở Việt Nam (TTCD.1294)

  Tác giả: Phan Anh, Trương Quang Vinh
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Giải pháp đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình thi công nhà cao tầng ở Việt Nam (TTCD.1294)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phan Anh, Trương Quang Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nhà cao tầng là một đối tượng có vai trò quan trọng về giá trị kinh tế, là đối tượng luôn được toàn xã hội quan tâm, chú ý. Công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy là một nội dung quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn lao động đối với công trường xây dựng, đặc biệt là các công trường xây dựng nhà cao tầng, gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng tới hoạt động thi công tại công trường, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, nguyên nhân chính là bởi còn nhiều tồn tại, ,nhiều vi phạm trong công tác đảm bảo an toàn PCCC khi thi công, xây dựng công trình. Bài viết tập trung làm rõ các nguyên nhân, các vi phạm, đánh giá nguy hiểm cháy, nổ, trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp, giải pháp an toàn PCCC đối với công trường xây dựng nhà cao tầng.

  Số trang: 9

 • Giải pháp an toàn cháy nổ khi thiết kế công trình ngầm (TTCD.1294)

  Tác giả: Trần Anh Dũng - Viện KHCNXD - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Giải pháp an toàn cháy nổ khi thiết kế công trình ngầm (TTCD.1294)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Anh Dũng - Viện KHCNXD - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết này, tác giả đề cập đến giải pháp an toàn phòng cháy trong thiết kế kiến trúc và thiết kế kết cấu đối với công trình ngầm dạng điểm và dạng tuyến, gồm bảy nội dung:
  - Tính toán công trình ngầm có bậc chịu lửa cao
  - Thiết kế các bộ phận ngăn chát trong công trình ngầm
  - Thiết kế thông gió và điều hòa không khí trong công trình ngầm
  - Thiết kế thoát khỏi, chống tụ khói trong công trình ngầm
  - Thiết kế an toàn nổ trong công trình ngầm
  - Thiết kế cấp nước phfong hỏa bên trong công trình ngầm
  - Yêu cầu với việc đặt gian cầu thang và  cầu thang thoát nạn cho công trình ngầm

  Số trang: 11

 • Nguy cơ gây tai nạn lao động và biện pháp kỹ thuật an toàn lao động khi thi công các bộ phận công trình trên cao (TTCD.1294)

  Tác giả: Bùi Mạnh Hùng - Trường Đại học Kiến trúc HN
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nguy cơ gây tai nạn lao động và biện pháp kỹ thuật an toàn lao động khi thi công các bộ phận công trình trên cao (TTCD.1294)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bùi Mạnh Hùng - Trường Đại học Kiến trúc HN

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hầu hết các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại các công trình đang thi công xây dựng do trượt ngã từ trên cao xuống. Phân tích các tai nạn lao động trong xây dựng thì tai nạn ngã cao chiếm tỷ lệ cao nhất so với các tai nạn lao động khác, đồng thời ngã cao với hậu quả trầm trọng, chết người cũng chiếm tỷ lệ cao nhất. Bài viết đề cập 3 nội dung chính:
  - Các nguy cơ gây tai nạn lao động khi thi công các bộ phận công trình trên cao
  - Các biện pháp kỹ thuật đề phòng tai nạn lao động khi thi công các bộ phận công trình trên cao, gồm: Biện pháp tổ chức; biện pháp kỹ thuật
  - Biện pháp kỹ thuật cụ thể đề phòng ngừa ngã cao trong thi công một số dạng công tác chính
  Ngoài ra, bài viết còn trình bày một số lưu ý dành cho nhà thầu và công nhân xây dựng để phòng ngừa tai nạn lao động khi thi công các bộ phận công trình trên cao gồm: Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân; hệ thống biển báo trên công trường; quy định an toàn làm việc giàn giáo, làm việc trên cao...

  Số trang: 8

 • Việc áp dụng các văn bản pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong các dự án JICA tài trợ, đầu tư xây dựng tại Việt Nam (TTCD.1294)

  Tác giả: Mr Noda Seiji
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Việc áp dụng các văn bản pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong các dự án JICA tài trợ, đầu tư xây dựng tại Việt Nam (TTCD.1294)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Mr Noda Seiji

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bài tham luận viết về việc áp dụng các văn bản pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong các dự án JICA tài trợ, đầu tư xây dựng tại Việt Nam. Các nội dung bao gồm: Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật như thế nào trong các dự án xây dựng; chức năng của quy chuẩn kỹ thuật trong quá trình triển khai dự án; đánh giá các dự án JICA tại Việt Nam về an toàn trong xây dựng; đánh giá về nội dung QCVN 18:2014/BXD và kiến nghị hoàn thiện QCVN 18:2014/BXD.

  Số trang: 11

 • Kỹ thuật an toàn lao động trong thi công công trình ngầm (TTCD.1294)

  Tác giả: Bùi Khánh Hội - Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Kỹ thuật an toàn lao động trong thi công công trình ngầm (TTCD.1294)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bùi Khánh Hội - Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Kỹ thuật an toàn lao động trong thi công công trình ngầm cần nghiên cứu những vấn đề cụ thể như: Nguyên nhân xảy ra tai nạn và kỹ thuật an toàn khi thi công móng, hố sâu; kỹ thuật an toàn khi thi công đường hầm và công trình ngầm. trong bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến kỹ thuật an toàn khi thi công phần kết cấu đường hầm và công trình nhầm đã được tổng kết trong quá trình thi công một số công trình ngầm tại Hà Nội, tam Đảo... do Cty CP Đầu tư Lạc Hồng thực hiện. Nội dung gồm: 
  - Yêu cầu chung về an toàn khi thi công công trình ngầm
  - Biện pháp an toàn cụ thể khi thi công công trình ngầm
  - Đi lại và vận chuyển trong thi công công trình ngầm
  - Sử dụng thiết bị điện và chiếu sáng khi thi công công trình ngầm
  - Thông gió trong quá trình thi công công trình ngầm
  - Một số trường hợp cụ thể khác về an toàn khi thi công công trình ngầm.

  Số trang: 9