Tìm kiếm nâng cao

 • Dự thảo Báo cáo quốc gia cho HABITAT III Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo Báo cáo quốc gia cho HABITAT III Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo Báo cáo quốc gia cho HABITAT III Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Dự thảo gồm các vấn đề nhân khẩu học đô thị; kinh tế đô thị; các chính sách xã hội; nhà ở; môi trường và đô thị hóa; quản lý và quy hoạch đô thị...

  Số trang: 0

 • Hội thảo sản phẩm mới - công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành xây dựng - bất động sản trong hội nhập và phát triển

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Hội Vật liệu xây dựng, Ban tổ chức Triễn làm Quốc tế xây dựng Vietbuild
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo sản phẩm mới - công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành xây dựng - bất động sản trong hội nhập và phát triển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo sản phẩm mới - công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành xây dựng - bất động sản trong hội nhập và phát triển

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Hội Vật liệu xây dựng, Ban tổ chức Triễn làm Quốc tế xây dựng Vietbuild

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo giới thiệu sản phẩm mới - công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành xây dựng - bất động sản trong hội nhập và phát triển như: Giới thiệu sản phẩm mảng nhôm, cửa nhôm, trần nhôm, công ty bất động sản...

  Số trang: 0

 • Hội thảo `tăng cường sản xuất và sử dụng hiệu quả vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng`

  Tác giả: Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo `tăng cường sản xuất và sử dụng hiệu quả vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng`

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo `tăng cường sản xuất và sử dụng hiệu quả vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng`

  Tác giả: Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo gồm: Báo cáo tham luận của Sở Xây dựng Hà Nội về tình hình công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, sử dụng vật liệu nung, không nung trên địa bàn TP; Đóng góp của hệ thống tường nhẹ & công nghệ thi công hiện đại vào sự phát triển bền vững; Thử nghiệm chống cháy, cách âm và cơ lý cho Hệ thống tường; Giải pháp ưu việt xây chung cư cao tầng...

  Số trang: 0

 • Hội nghị quy hoạch phát triển hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị quy hoạch phát triển hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị quy hoạch phát triển hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội nghị là các Tham luận quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực kiến trúc, nhà ở và công trình công cộng, vật liệu xây dựng, kết cấu xây dựng, công nghệ xây dựng, khảo sát đo đạc xây dựng (đến năm 2020, tầm nhìn 2030).

  Số trang: 0

 • Diễn đàn hợp tác ngành nước Việt Nam - Phần Lan

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Diễn đàn hợp tác ngành nước Việt Nam - Phần Lan

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Diễn đàn hợp tác ngành nước Việt Nam - Phần Lan

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Diễn đàn hợp tác ngành nước Việt Nam - Phần Lan gồm 3 phần chính:
  I: Cấp nước đô thị.
  II: Thoát nước thải đô thị.
  III: Chính sách, cơ chế thu hút đầu tư.

  Số trang: 0

 • Những ảnh hưởng của amiang trắng đến sức khỏe con người - Quan điểm hiện tại dựa trên dữ liệu được cập nhật gần đây

  Tác giả: John Hoskins
  Nhà xuất bản: Hội hóa học Hoàng gia Vương quốc Anh
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Những ảnh hưởng của amiang trắng đến sức khỏe con người - Quan điểm hiện tại dựa trên dữ liệu được cập nhật gần đây

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những ảnh hưởng của amiang trắng đến sức khỏe con người - Quan điểm hiện tại dựa trên dữ liệu được cập nhật gần đây

  Tác giả: John Hoskins

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tham luận nghiên cứu và trình bày những nguyên nhân gây ảnh hưởng của amiang trắng đến sức khỏe con người, đánh giá những rủi ro và hướng dẫn cách sử dụng amiang trắng an toàn đến sức khỏe...

  Số trang: 0

 • Hội thảo Kế hoạch hành dộng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia trong lĩnh vực sản xuất xi măng tại Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Kế hoạch hành dộng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia trong lĩnh vực sản xuất xi măng tại Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Kế hoạch hành dộng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia trong lĩnh vực sản xuất xi măng tại Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo trình bày những kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (Nama) trong lĩnh vực sản xuất xi măng tại Việt Nam; chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh...

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch

  Tác giả: Cục Hạ tầng Kỹ thuật - BXD
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch

  Tác giả: Cục Hạ tầng Kỹ thuật - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo trình bày tổng quan tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực cấp nước tại Việt Nam, tại Phần Lan; kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong chống thất thoát nước sạch tại Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu...

  Số trang: 0

 • Tổng quan về ngành cấp thoát nước đô thị Việt Nam nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016-2020

  Tác giả: Cục Hạ tầng Kỹ thuật
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng quan về ngành cấp thoát nước đô thị Việt Nam nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016-2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng quan về ngành cấp thoát nước đô thị Việt Nam nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016-2020

  Tác giả: Cục Hạ tầng Kỹ thuật

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Tổng quan về ngành cấp thoát nước đô thị Việt Nam nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016-2020 gồm 3 phần:
  Phần 1: Cấp nước đô thị.
  Phần 2: Thoát nước thải đô thị.
  Phần 3: Chính sách, cơ chế thu hút đầu tư ngành nước đô thị.

  Số trang: 0

 • Chương trình Hội thảo `Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch`

  Tác giả: Cục Hạ tầng Kỹ thuật,Cục Hạ tầng Kỹ thuật - BXD
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình Hội thảo `Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch`

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chương trình Hội thảo `Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch`

  Tác giả: Cục Hạ tầng Kỹ thuật,Cục Hạ tầng Kỹ thuật - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo trình bày cách ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch. Ứng dụng công nghệ RADAR xuyên đất dò tìm và bản đồ hóa trong quản lý mạng lưới đường ống cấp nước, ứng dụng công nghệ và kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong chống thất thoát nước sạch...

  Số trang: 0

 • Hội thảo `Công nghệ xử lý bùn - Thu hồi năng lượng`,Thành phần, tính chất các loại bùn thải, chất thải giàu hữu cơ và tiềm năng thu hồi tài nguyên

  Tác giả: Nguyễn Việt Anh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo `Công nghệ xử lý bùn - Thu hồi năng lượng`,Thành phần, tính chất các loại bùn thải, chất thải giàu hữu cơ và tiềm năng thu hồi tài nguyên

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo `Công nghệ xử lý bùn - Thu hồi năng lượng`

  Tác giả: Nguyễn Việt Anh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo giới thiệu về công nghệ xử lý bùn, thành phần, tính chất các loại bùn thải, chất thải giàu hữu cơ và tiềm năng thu hồi tài nguyên...

  Số trang: 0

 • Thực hiện cấp nước an toàn tại đô thị Việt Nam

  Tác giả: Cục Hạ tầng Kỹ thuật
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thực hiện cấp nước an toàn tại đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thực hiện cấp nước an toàn tại đô thị Việt Nam

  Tác giả: Cục Hạ tầng Kỹ thuật

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Dự thảo gồm 3 phần:
  Phần 1: Tổng quan về thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn tại Việt Nam.
  Phần 2: Kinh nghiệm triển khai kế hoạch cấp nước an toàn tại một số địa phương.
  Phần 3: Chuyên đề nghiên cứu các công cụ thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn.

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu Hội thảo Vật tư, thiết bị ngành nước trong công tác chống thất thoát nước sạch tại Việt Nam

  Tác giả: Cục Hạ tầng Kỹ thuật,Cục Hạ tầng Kỹ thuật - BXD
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu Hội thảo Vật tư, thiết bị ngành nước trong công tác chống thất thoát nước sạch tại Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu Hội thảo Vật tư, thiết bị ngành nước trong công tác chống thất thoát nước sạch tại Việt Nam

  Tác giả: Cục Hạ tầng Kỹ thuật,Cục Hạ tầng Kỹ thuật - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo gồm 4 phần.
  Phần 1: Tổng quan về vật tư thiết bị ngành nước trong công tác chống thất thoát nước sạch tại Việt Nam.
  Phần 2: Vật tư thiết bị ngành nước trong công tác chống thất thoát nước sạch tại Việt Nam.
  Phần 3: Chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị tư vấn.
  Phần 4: Một số giải pháp tiên tiến về vật tư, thiết bị ngành nước.

  Số trang: 0

 • Tài liệu Hội thảo tham vấn Xây dựng chương trình quốc gia về Cấp nước an toàn

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tài liệu Hội thảo tham vấn Xây dựng chương trình quốc gia về Cấp nước an toàn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tài liệu Hội thảo tham vấn Xây dựng chương trình quốc gia về Cấp nước an toàn

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Tài liệu Hội thảo tham vấn Xây dựng chương trình quốc gia về Cấp nước an toàn gồm:
  I: Khái quát tình hình cấp nước đô thị tại Việt Nam.
  II: Tình hình thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn.
  III: Tình hình thực hiện các hoạt động do WHO hỗ trợ.
  IV: Mục tiêu của Hội thảo và sự cần thiết xây dựng Chương trình Quốc gia Cấp nước an toàn.

  Số trang: 0

 • Cuộc họp lần thứ 8 định kỳ 6 tháng về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông, Du lịch Nhật Bản và Bộ Xây dựng Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cuộc họp lần thứ 8 định kỳ 6 tháng về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông, Du lịch Nhật Bản và Bộ Xây dựng Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cuộc họp lần thứ 8 định kỳ 6 tháng về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông, Du lịch Nhật Bản và Bộ Xây dựng Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông, Du lịch Nhật Bản và Bộ Xây dựng Việt Nam, gồm:
  - Tổng quan về hợp tác kỹ thuật.
  - Hoạt động từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 10 năm 2015 và kết quả.
  - Kế hoạch hoạt động trong tương lai từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016.
  - Đánh giá, kết luận.

  Số trang: 0