Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư tại Cu Ba

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư tại Cu Ba

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư tại Cu Ba

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư tại Cuba gồm 2 bài trình bày: Đầu tư nước ngoài tại Cuba và Cánh cửa mở cho thế giới của Cuba

  Số trang: 0

 • Hội thảo về Nhà ở xã hội ở Việt Nam và bài học từ kinh nghiệm quốc tế,Workshop on affordable housing in Vietnam lessons from international experience

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo về Nhà ở xã hội ở Việt Nam và bài học từ kinh nghiệm quốc tế,Workshop on affordable housing in Vietnam lessons from international experience

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo về Nhà ở xã hội ở Việt Nam và bài học từ kinh nghiệm quốc tế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung hội thảo về chương trình nhà ở xã hội và chính sách nhà ở tại Việt Nam gồm 6 phần sau:
  I. Tổng quan.
  II. Chính sách nhà ở thời gian qua.
  III. Kết quả phát triển nhà ở thời gian qua.
  IV. Chiến lược phát triển nhà ở đến 2020.
  V. Các chương trình nhà ở xã hội.
  VI. Nội dung sửa đổi, bổ sung chính sách nhà ở.

  Số trang: 0

 • Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành Xây dựng - Bất động sản trong hội nhập & phát triển

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội VLXD VN, BTC Vietbuild
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành Xây dựng - Bất động sản trong hội nhập & phát triển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo khoa học Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến thân thiện môi trường của ngành Xây dựng - Bất động sản trong hội nhập & phát triển

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các báo cáo:
  1. Giới thiệu sản phẩm mảng nhôm, cửa nhôm, keo và phụ kiện cửa.
  2. Trần nhôm nghệ thuật cao cấp 3D Prime. Giải pháp mới trong thiết kế nội thất hiện đại cổ điển - tân cổ điển.
  3. Giới thiệu về công ty bất động sản VNG Việt Nam và các dự án: Khu nghỉ dưỡng Cẩm An - Hội An; Khu đô thị mới V-Green City Phố Nối...
  4. Công nghệ thi công khoan kích ngầm (Pipe Jacking).
  5. Sơn CPON mang vẻ đẹp cho cả thế giới.
  6. Thiết kế chế tạo cầu nông thôn bằng bê tông tính năng siêu cao...

  Số trang: 0

 • Tọa đàm về phát triển nhà ở

  Tác giả: Sở Xây dựng TP Cần Thơ
  Nhà xuất bản: Sở Xây dựng TP Cần Thơ
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Cần Thơ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tọa đàm về phát triển nhà ở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tọa đàm về phát triển nhà ở

  Tác giả: Sở Xây dựng TP Cần Thơ

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo về thị trường bất động sản hiện nay và biện pháp giải phóng `hàng tồn kho tại các dự án` doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn TP Cần Thơ

  Số trang: 0

 • Công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới của LB Nga

  Tác giả: Trung tâm Thông tin
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới của LB Nga

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới của LB Nga

  Tác giả: Trung tâm Thông tin

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tổng luận này sẽ là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng trong lĩnh vực phát triển năng lượng hạt nhân của Việt Nam.
  Nội dung gồm IV phần:
  Phần I: Tình hình phát triển điện hạt nhân trên thế giới.
  Phần II: Tổng quan về lò phản ứng hạt nhân.
  Phần III: Các tiêu chuẩn xây dựng của Nga liên quan đến các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới.
  Phần IV: Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Liên bang Nga và các công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

  Số trang: 0

 • Công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới của LB Nga

  Tác giả: Trung tâm Thông tin
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới của LB Nga

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới của LB Nga

  Tác giả: Trung tâm Thông tin

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tổng luận này sẽ là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng trong lĩnh vực phát triển năng lượng hạt nhân của Việt Nam.
  Nội dung gồm IV phần:
  Phần I: Tình hình phát triển điện hạt nhân trên thế giới.
  Phần II: Tổng quan về lò phản ứng hạt nhân.
  Phần III: Các tiêu chuẩn xây dựng của Nga liên quan đến các lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới.
  Phần IV: Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Liên bang Nga và các công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động Quốc gia loại trừ các bệnh liên quan đến Amiăng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: EBHPD, NGOIC, RTCCD
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động Quốc gia loại trừ các bệnh liên quan đến Amiăng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động Quốc gia loại trừ các bệnh liên quan đến Amiăng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung hội thảo gồm 3 phần:
  1. Thông tin chung: Các kế hoạch/ chương trình có liên quan như: an toàn sức khỏe, sức khỏe môi trường, an toàn lao động...
  2. Khung kế hoạch hành động gồm các bước: thành lập ban soạn thảo liên ngành và tổ chức biên tập, xác định ưu tiên, nâng cao nhận thức...
  3. Tiến độ xây dựng theo thời gian: đặt vấn đề, mục tiêu, căn cứ pháp lý, chiến lược loại trừ ARD...

  Số trang: 0

 • Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ xây dựng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ xây dựng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ xây dựng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính gồm 6 phần:
  Phần I: Cơ sở để xây dựng chiến lược.
  Phần II: Hiện trạng khoa học và công nghệ (KH&CN) Xây dựng.
  Phần III: Chiến lược KH&CN Xây dựng đến năm 2010.
  Phần IV: Tầm nhìn KH&CN Xây dựng đến năm 2020.
  Phần V: Lộ trình đến 2005.
  Phần VI: Tổ chức thực hiện

  Số trang: 0

 • Chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025

  Tác giả: Cục hạ tầng kỹ thuật
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - BXD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025

  Tác giả: Cục hạ tầng kỹ thuật

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2015 gồm một số phần sau:
  1. Lời giới thiệu bản tin số 3.
  2. Tình hình triển khai năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 - Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025.
  3. Tình hình sản xuất và kiểm soát chất lượng của chủng loại đường ống truyền dẫn nước tại Việt Nam.
  4. Vật tư thiết bị ngành nước trong công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch...

  Số trang: 0

 • Hội nghị thành phố Đà Nẵng - thành tựu tiềm năng, hội nhập và phát triển

  Tác giả: Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị thành phố Đà Nẵng - thành tựu tiềm năng, hội nhập và phát triển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị thành phố Đà Nẵng - thành tựu tiềm năng, hội nhập và phát triển

  Tác giả: Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo gồm 7 phần sau:
  - Thành phố Đà Nẵng - Thành tựu, tiềm năng hội nhập và phát triển.
  - Cơ hội và giải pháp thúc đẩy tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế.
  - Đà Nẵng trên đường xây dựng và phát triển.
  - FDI Đà Nẵng - Thành tựu và định hướng.
  - Đà Nẵng - lợi thế và tiềm năng phát triển.
  - Du lịch Đà Nẵng hội nhập và phát triển.
  - Đà Nẵng đồng hành cùng doanh nghiệp - 10 năm nhìn lại chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

  Số trang: 0

 • Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại thành phố Hồ Chí Minh,Wastewater collection and treatment system at Ho Chi Minh City

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại thành phố Hồ Chí Minh,Wastewater collection and treatment system at Ho Chi Minh City

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm 7 phần sau:
  A. Giới thiệu tổng quan về TP.HCM.
  B. Quá trình phát triển hệ thống thoát nước tại TP.HCM.
  C. Hệ thống thoát nước tại TP.HCM.
  D. Hệ thống xử lý nước thải tại TP.HCM.
  E. Quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.
  F. Các văn bản quy phạm pháp luật về hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.
  G. Quản lý tài chính và phí nước thải.
  H. Giới thiệu Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố

  Số trang: 0

 • Hội nghị bàn tròn với các nhà tài trợ về tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Bộ Xây dựng, Quĩ giảm nghèo Nhật Bản
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị bàn tròn với các nhà tài trợ về tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị bàn tròn với các nhà tài trợ về tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu

  Tác giả: Bộ Xây dựng,Bộ Xây dựng, Quĩ giảm nghèo Nhật Bản

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hội nghị gồm các nội dung chính sau:
  - Các nhiệm vụ của Bộ Xây dựng về tăng trưởng xanh vả ứng phó biển đổi khí hậu.
  - Giới thiệu kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu ngành xây dựng.
  - Bài trình bày của ADB.
  - Năng lượng hiệu quả trong công trình-kinh nghiệm Đan Mạch.
  - Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải trong ngành xây dựng...

  Số trang: 0

 • Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm thông tin - BXD
  Nhà xuất bản: 2015
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020

  Tác giả: Trung tâm thông tin - BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tổng luận gồm 2 phần chính:
  Phần I: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020.
  - I: Bối cảnh quy hoạch.
  - II: Tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu phát triển.
  - III: Thúc đẩy dân số nông nghiệp chuyển đổi thành thị dân theo lộ trình...
  Phần II: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa kiểu mới đến năm 2020 tại một số địa phương của Trung Quốc.
  - I: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Giang Tô.
  - II: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Vân Nam.
  - III: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Cam Túc.
  - IV: Tỉnh Hồ Nam chuyển đổi sang mô hình đô thị hóa kiểu mới

  Số trang: 0

 • Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020,Tổng luận

  Tác giả: Trung tâm thông tin - BXD
  Nhà xuất bản: 2015
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020

  Tác giả: Trung tâm thông tin - BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tổng luận gồm 2 phần chính:
  Phần I: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020.
  - I: Bối cảnh quy hoạch.
  - II: Tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu phát triển.
  - III: Thúc đẩy dân số nông nghiệp chuyển đổi thành thị dân theo lộ trình...
  Phần II: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa kiểu mới đến năm 2020 tại một số địa phương của Trung Quốc.
  - I: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Giang Tô.
  - II: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Vân Nam.
  - III: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa tại tỉnh Cam Túc.
  - IV: Tỉnh Hồ Nam chuyển đổi sang mô hình đô thị hóa kiểu mới

  Số trang: 0

 • Tạp chí Negocios ProMéxico: The consolidation of infrastructure works in Mexico

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Mexico
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tạp chí Negocios ProMéxico: The consolidation of infrastructure works in Mexico

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tạp chí Negocios ProMéxico: The consolidation of infrastructure works in Mexico

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tạp chí giới thiệu các thông tin về các kết quả đáng chú ý trong sự phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia cũng như trong ngành công nghiệp dệt và quần áo của Mê-hi-cô

  Số trang: 0