Tìm kiếm nâng cao

 • Thực hiện cấp nước an toàn tại đô thị Việt Nam

  Tác giả: Cục Hạ tầng Kỹ thuật
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thực hiện cấp nước an toàn tại đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thực hiện cấp nước an toàn tại đô thị Việt Nam

  Tác giả: Cục Hạ tầng Kỹ thuật

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Dự thảo gồm 3 phần:
  Phần 1: Tổng quan về thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn tại Việt Nam.
  Phần 2: Kinh nghiệm triển khai kế hoạch cấp nước an toàn tại một số địa phương.
  Phần 3: Chuyên đề nghiên cứu các công cụ thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn.

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu Hội thảo Vật tư, thiết bị ngành nước trong công tác chống thất thoát nước sạch tại Việt Nam

  Tác giả: Cục Hạ tầng Kỹ thuật,Cục Hạ tầng Kỹ thuật - BXD
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu Hội thảo Vật tư, thiết bị ngành nước trong công tác chống thất thoát nước sạch tại Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu Hội thảo Vật tư, thiết bị ngành nước trong công tác chống thất thoát nước sạch tại Việt Nam

  Tác giả: Cục Hạ tầng Kỹ thuật,Cục Hạ tầng Kỹ thuật - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo gồm 4 phần.
  Phần 1: Tổng quan về vật tư thiết bị ngành nước trong công tác chống thất thoát nước sạch tại Việt Nam.
  Phần 2: Vật tư thiết bị ngành nước trong công tác chống thất thoát nước sạch tại Việt Nam.
  Phần 3: Chia sẻ kinh nghiệm của các đơn vị tư vấn.
  Phần 4: Một số giải pháp tiên tiến về vật tư, thiết bị ngành nước.

  Số trang: 0

 • Tài liệu Hội thảo tham vấn Xây dựng chương trình quốc gia về Cấp nước an toàn

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tài liệu Hội thảo tham vấn Xây dựng chương trình quốc gia về Cấp nước an toàn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tài liệu Hội thảo tham vấn Xây dựng chương trình quốc gia về Cấp nước an toàn

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Tài liệu Hội thảo tham vấn Xây dựng chương trình quốc gia về Cấp nước an toàn gồm:
  I: Khái quát tình hình cấp nước đô thị tại Việt Nam.
  II: Tình hình thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn.
  III: Tình hình thực hiện các hoạt động do WHO hỗ trợ.
  IV: Mục tiêu của Hội thảo và sự cần thiết xây dựng Chương trình Quốc gia Cấp nước an toàn.

  Số trang: 0

 • Cuộc họp lần thứ 8 định kỳ 6 tháng về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông, Du lịch Nhật Bản và Bộ Xây dựng Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cuộc họp lần thứ 8 định kỳ 6 tháng về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông, Du lịch Nhật Bản và Bộ Xây dựng Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cuộc họp lần thứ 8 định kỳ 6 tháng về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông, Du lịch Nhật Bản và Bộ Xây dựng Việt Nam

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải giữa Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông, Du lịch Nhật Bản và Bộ Xây dựng Việt Nam, gồm:
  - Tổng quan về hợp tác kỹ thuật.
  - Hoạt động từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 10 năm 2015 và kết quả.
  - Kế hoạch hoạt động trong tương lai từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016.
  - Đánh giá, kết luận.

  Số trang: 0

 • Dự án tăng cường năng lực trong Dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án tăng cường năng lực trong Dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án tăng cường năng lực trong Dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Dự thảo Dự án tăng cường năng lực trong Dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng gồm 4 chương:
  Chương 1: Sơ lược về dự án.
  Chương 2: Biện pháp triển khai dự án.
  Chương 3: Cơ cấu Đoàn dự án.
  Chương 4: Các nguồn lực đầu vào từ phía cơ quan thực hiện.

  Số trang: 0

 • Hội thảo giới thiệu dự án Xây dựng Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

  Tác giả: Cục Phát triển đô thị,Cục Phát triển đô thị - BXD
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo giới thiệu dự án Xây dựng Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo giới thiệu dự án Xây dựng Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

  Tác giả: Cục Phát triển đô thị,Cục Phát triển đô thị - BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo giới thiệu dự án Xây dựng Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Dự thảo gồm 2 phần:
  Phần 1: Giới thiệu dự án.
  Phần 2: Thảo luận.

  Số trang: 0

 • Kỷ yếu Hội thảo Kinh nghiệm chống thất thoát nước sạch tại Việt Nam

  Tác giả: Cục Hạ tầng Kỹ thuật,Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu Hội thảo Kinh nghiệm chống thất thoát nước sạch tại Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỷ yếu Hội thảo Kinh nghiệm chống thất thoát nước sạch tại Việt Nam

  Tác giả: Cục Hạ tầng Kỹ thuật,Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Kỷ yếu này gồm các bài tham luận được trình bày tại Hội thảo, nội dung các bài tham luận là những thông tin, kinh nghiệm bổ ích từ các đơn vị cơ quan Quản lý Nhà nước, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp, các nhà chuyên gia trong lĩnh vực cấp nước, đặc biệt là đối với vấn đề chống thất thoát, thất thu nước sạch.

  Số trang: 0

 • Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hiện và biện pháp phòng, chống tham nhũng...

  Số trang: 0

 • Kế hoạch chiến lược diễn đàn đô thị Việt Nam giai đoạn 2015-2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kế hoạch chiến lược diễn đàn đô thị Việt Nam giai đoạn 2015-2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kế hoạch chiến lược diễn đàn đô thị Việt Nam giai đoạn 2015-2020

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Dự thảo kế hoạch chiến lược 2015-2020 của Diễn đàn đô thị Việt Nam được dự thảo trên cơ sở kết quả của quá trình tham vấn các bộ phận quản lý và thành viên Diễn đàn đô thị về ý tưởng và tham khảo lập kế hoạch tổ chức và kế hoạch chiến lược cho tương lai gần. Dự thảo được ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-BXD ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch chiến lược Diễn đàn đô thị VN giai đoạn 2015-2020.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Việt - Nhật phát triển nguồn nhân lực và hướng tiếp cận các công nghệ mới, tiên tiến trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Việt - Nhật phát triển nguồn nhân lực và hướng tiếp cận các công nghệ mới, tiên tiến trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Việt - Nhật phát triển nguồn nhân lực và hướng tiếp cận các công nghệ mới, tiên tiến trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hội thảo gồm 2 phần:
  Phần 1: Phát triển nguồn nhân lực ngành thoát nước.
  Phần 2: Hướng tiếp cận các công nghệ mới, tiên tiến trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015,Phần 2: Kết cấu công trình - công nghệ xây dựng; Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015,Phần 2: Kết cấu công trình - công nghệ xây dựng; Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015 gồm có 2 quyển.
  Quyển 1: Tiểu ban 1: Vật liệu xây dựng - Bảo vệ công trình; Kiến trúc, tu bổ di tích - Kỹ thuật môi trường.
  Quyển 2: Tiểu ban 2: Kết cấu công trình - Công nghệ Xây dựng.
  Tiểu ban 3: Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015,Phần 2: Kết cấu công trình - công nghệ xây dựng; Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015,Phần 2: Kết cấu công trình - công nghệ xây dựng; Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015 gồm có 2 quyển.
  Quyển 1: Tiểu ban 1: Vật liệu xây dựng - Bảo vệ công trình; Kiến trúc, tu bổ di tích - Kỹ thuật môi trường.
  Quyển 2: Tiểu ban 2: Kết cấu công trình - Công nghệ Xây dựng.
  Tiểu ban 3: Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015,Phần 1: Vật liệu xây dựng - Bảo vệ công trình, kiến trúc, tu bổ di tích - Kỹ thuật môi trường

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015,Phần 1: Vật liệu xây dựng - Bảo vệ công trình, kiến trúc, tu bổ di tích - Kỹ thuật môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIII-2015 gồm có 2 quyển.
  Quyển 1: Tiểu ban 1: Vật liệu xây dựng - Bảo vệ công trình; Kiến trúc, tu bổ di tích - Kỹ thuật môi trường.
  Quyển 2: Tiểu ban 2: Kết cấu công trình - Công nghệ Xây dựng.
  Tiểu ban 3: Địa kỹ thuật - Trắc địa công trình.

  Số trang: 0

 • Tổng luận: Quy hoạch và thiết kế đô thị nén

  Tác giả: Trung tâm Thông tin
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng luận: Quy hoạch và thiết kế đô thị nén

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng luận: Quy hoạch và thiết kế đô thị nén

  Tác giả: Trung tâm Thông tin

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Tổng luận `Quy hoạch và thiết kế đô thị nén` gồm 2 phần chính:
  Phần 1: Nhật Bản sửa đổi các quy định về quy hoạch xây dựng đô thị và đô thị nén.
  Phần 2: Hình mẫu đô thị nén và thiết kế đô thị nén.

  Số trang: 0

 • Tổng luận: Quy hoạch và thiết kế đô thị nén

  Tác giả: Trung tâm Thông tin
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng luận: Quy hoạch và thiết kế đô thị nén

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng luận: Quy hoạch và thiết kế đô thị nén

  Tác giả: Trung tâm Thông tin

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Tổng luận `Quy hoạch và thiết kế đô thị nén` gồm 2 phần chính:
  Phần 1: Nhật Bản sửa đổi các quy định về quy hoạch xây dựng đô thị và đô thị nén.
  Phần 2: Hình mẫu đô thị nén và thiết kế đô thị nén.

  Số trang: 0