Tìm kiếm nâng cao

 • Đánh giá ô nhiễm môi trường trong công nghiệp hóa chất,Tổng luận phân tích

  Tác giả: Phạm Minh Hiền
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT hóa chất
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đánh giá ô nhiễm môi trường trong công nghiệp hóa chất,Tổng luận phân tích

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đánh giá ô nhiễm môi trường trong công nghiệp hóa chất

  Tác giả: Phạm Minh Hiền

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần:
  1. Mối liên quan giữa phát triển công nghiệp hóa chất và ô nhiễm môi trường .
  2. Tình hình ô nhiễm môi trường do việc sản xuất và sử dụng hóa chất ở nước ta.
  3. Các biện pháp giảm ô nhiễm môi trường do sự phát triển của công nghiệp hóa chất gây ra

  Số trang: 0

 • Những bài học công nghiệp hóa hướng ngoại của Nhật Bản và các nước NIC châu Á,Tổng luận phân tích

  Tác giả: Hoàn Xuân Long
  Nhà xuất bản: Học viện Chinhstrij quốc gia Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Những bài học công nghiệp hóa hướng ngoại của Nhật Bản và các nước NIC châu Á,Tổng luận phân tích

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những bài học công nghiệp hóa hướng ngoại của Nhật Bản và các nước NIC châu Á

  Tác giả: Hoàn Xuân Long

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nọi dung gồm các vấn đề:
  - Chiến lược mở cửa ra thị trường thế giới phục vụ công nghiệp hóa.
  - Chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa hướng ngoại.
  - Coi trọng vấn đề chính sách xã hội.
  - Vai trò của Nhà nước.
  - Chiến lược tạo vốn và đầu tư

  Số trang: 0

 • 50 năm xây dựng và phát triển (1963-2013) của Viện KHCN xây dựng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: 50 năm xây dựng và phát triển (1963-2013) của Viện KHCN xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Năm mươi 50 năm xây dựng và phát triển (1963-2013) của Viện KHCN xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  - Phần I: Lịch sử 50 năm hình thành và phát triển Viện KHCN xây dựng.
  - Phần II: Hoạt động nghiên cứu, phục vụ quản lý Nhà nước, đào tạo và hợp tác quốc tế.
  - Phần III: Hoạt động triển khai tiến bộ kỹ thuật.
  - Phần IV: Hoạt động đoàn thể

  Số trang: 0

 • Hội nghị tập huấn Xác định vị trí việc làm trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng (Dành cho khối các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp có đơn vị sự nghiệp)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Tổ chức cán bộ- BXD
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị tập huấn Xác định vị trí việc làm trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng (Dành cho khối các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp có đơn vị sự nghiệp)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị tập huấn Xác định vị trí việc làm trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng (Dành cho khối các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp có đơn vị sự nghiệp)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Giới thiệu tóm tắt chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.
  - Khái quát về vị trí việc làm và phương pháp xác định vị trí làm việc.
  - Giới thiệu quy trình và các bước xác định vị trí việc làm.
  - Xây dựng và thẩm định đề án vị trí việc làm.
  - Giới thiệu những kỹ năng cần thiết khi xác định vị trí việc làm.

  Số trang: 0

 • Hội nghị tập huấn Xác định vị trí việc làm trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng (Dành cho khối các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Tổ chức cán bộ- BXD
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị tập huấn Xác định vị trí việc làm trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng (Dành cho khối các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị tập huấn Xác định vị trí việc làm trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng (Dành cho khối các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ)

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Giới thiệu tóm tắt chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.
  - Khái quát về vị trí việc làm và phương pháp xác định vị trí làm việc.
  - Giới thiệu quy trình và các bước xác định vị trí việc làm.
  - Xây dựng và thẩm định đề án vị trí việc làm.
  - Giới thiệu những kỹ năng cần thiết khi xác định vị trí việc làm.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm giao thông và địa kỹ thuật

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Tổng hội Xây dựng VN- Hội Kỹ sư xây dựng Nhật Bản- ĐH Giao thông vận tải- ĐH Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm giao thông và địa kỹ thuật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm giao thông và địa kỹ thuật

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các bài viết về các lĩnh vực: hầm, công trình ngầm, tàu điện ngầm, địa kỹ thuật, cải thiện đất và kỹ thuật nền móng, quy hoạch, thiết kế xây dựng, kiến trúc, đô thị xanh, các công trình giao thông, đường bộ, cầu và cơ sở hạ tầng...

  Số trang: 0

 • Hội thảo dự án “Tăng cường năng lực trong lĩnh vực cấp nước, vệ sinh và chất thải rắn tại Việt Nam - Dịch vụ tư vấn chính quốc tế”

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: MABUTOP- Bộ Xây dựng – Cty CP Tư vấn xây dựng WATECH
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo dự án “Tăng cường năng lực trong lĩnh vực cấp nước, vệ sinh và chất thải rắn tại Việt Nam - Dịch vụ tư vấn chính quốc tế”

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo dự án “Tăng cường năng lực trong lĩnh vực cấp nước, vệ sinh và chất thải rắn tại Việt Nam - Dịch vụ tư vấn chính quốc tế”

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chương trình:
  - Tổng quan dự án.
  - Phạm vi công việc.
  - Tiến độ công việc.
  - Đề xuất chương trình và kế hoạch đào tạo.
  - Các tài liệu yêu cầu

  Số trang: 0

 • Hội thảo Kinh tế và quản lý xây dựng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng – ĐH Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Kinh tế và quản lý xây dựng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Kinh tế và quản lý xây dựng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tuyển tập gồm 41 bài viết, chủ yếu tập trung vào những vấn đề nóng hổi của thực tiến ngành Xây dựng Việt Nam như: Quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước; Kinh tế và quản lý BĐS và đô thị đang được xã hội quan tâm.

  Số trang: 0

 • Hội thảo Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật về tiết kiệm nước của quốc tế và định hướng cho Việt Nam

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Knxb
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật về tiết kiệm nước của quốc tế và định hướng cho Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật về tiết kiệm nước của quốc tế và định hướng cho Việt Nam

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  - Kinh nghiệm của nước Nhật và những tiến bộ gần đây trong quá trình chuyển sang thành phố sinh thái.
  Công tác chuẩn bị hướng đến việc thực hiện hóa dự án tiết kiệm nước ở Việt Nam.
  - Phương pháp tiết kiệm nước theo cơ chế mới Kytakyushu (KNM) cho xã hội cacbon thấp.
  - Đề xuất khung các tiêu chuẩn tiết kiệm nước tại Việt Nam cho cơ chế tín dụng giảm phát thải chung JCM.
  - Phát triển một bộ khung các tiêu chuẩn về sản phẩm tiết kiệm nước

  Số trang: 0

 • Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của ngành Xây dựng & Bất động sản trong hội nhập và phát triển (Vietbuild Hà Nội 2013). Quyển 2

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội VLXD, BTC Triển lãm Vietbuild
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của ngành Xây dựng & Bất động sản trong hội nhập và phát triển (Vietbuild Hà Nội 2013). Quyển 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của ngành Xây dựng & Bất động sản trong hội nhập và phát triển (Vietbuild Hà Nội 2013). Quyển 2

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các chuyên đề:
  - Giới thiệu sản pahamr cửa trượt kính Zamilldoor - bền, đẹp và tiện lợi.
  - Hệ thống tủ đa năng Flexi, tối ưu hóa không gian.
  - Giới thiệu công nghệ lò đốt rác bằng khí tự nhiên.
  - Giới thiệu thiết bị phòng tắm.
  - Xu hướng sử dụng gỗ công nghiệp Laminate trong nội thất...

  Số trang: 0

 • Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của ngành Xây dựng & Bất động sản trong hội nhập và phát triển (Vietbuild Hà Nội 2013). Quyển 1

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Hội VLXD, BTC Triển lãm Vietbuild
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của ngành Xây dựng & Bất động sản trong hội nhập và phát triển (Vietbuild Hà Nội 2013). Quyển 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường của ngành Xây dựng & Bất động sản trong hội nhập và phát triển (Vietbuild Hà Nội 2013). Quyển 1

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các chuyên đề:
  - Giới thiệu thiết kế cảnh quan trong thiết kế kiến trúc hiện đại.
  - Giới thiệu oongsnhwaj HDPE: Sự phát triển - Ưu điểm vượt trội và chi phí cả dòng đời.
  - Giới thiệu công nghệ, thiết bị SX gạch ống XMCL quy mô công nghiệp.
  - Tính năng chống rỉ nước của tấm panel cách nhiệt công nghệ Hàn Quốc và hướng dẫn thi công tấm panel cách nhiệt.
  - Giới thiệu camera ứng dụng công nghệ NANO...

  Số trang: 0

 • Hội thảo Quản lý chất lượng và an toàn trong xây dựng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Tổ chức hợp tác quốc tế JICA
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Quản lý chất lượng và an toàn trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Quản lý chất lượng và an toàn trong xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của hội thảo :
  - Tăng cường hiểu biết về công tác quản lý dự án xây dựng, đảm bảo chất lượng xây dựng và quản lý an toàn.
  - Cung cấp kinh nghiệm về các hoạt động dự án của nước ngoài

  Số trang: 0

 • Hội thảo Sự cố công trình xây dựng - Nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Sự cố công trình xây dựng - Nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Sự cố công trình xây dựng - Nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các cnooij dungsau:
  1. Sự cố đối với công trình tháp thép viễn thông tự đứng - Thực trạng và giải pháp phòng ngừa.
  2. An toàn cháy trong công trình nhà - Một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình thi công.
  3. Gió bão phá hoại nhà xây dựng kiên cố như thế nào? Nguyên nhân và giải pahps phòng chống.
  4. Tăng cường quản lý chất lượng giàn giáo trong thi công xây dựng.
  5. Những nguyên nhân gây ra hiện tượng `hằn lún vệt bánh xe` và giải pháp nâng cao chất lượng mặt đường bê tông nhựa...

  Số trang: 0

 • Hội thảo Phát triển đô thị hợp nhất hướng tới thành phố xanh và bền vững tại Việt Nam

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Đà Nẵng
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Phát triển đô thị hợp nhất hướng tới thành phố xanh và bền vững tại Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Phát triển đô thị hợp nhất hướng tới thành phố xanh và bền vững tại Việt Nam

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các chuyên đề:
  1. Hướng tới thành phố xanh - Các hướng tiếp cận thích hợp cho sự phát triển đô thị bền vững.
  2. Hướng tới khả năng chống chịu quản lý tích hợp về rủi ro lũ lụt đô thị.
  3. Tích hợp biến đổi khí hậu vào công tác quy hoạch đô thị

  Số trang: 0

 • Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm tra, giám sát Hội đồng nhân dân các cấp

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm tra, giám sát Hội đồng nhân dân các cấp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm tra, giám sát Hội đồng nhân dân các cấp

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm 2 chuyên đề:
  1. Thẩm tra, giám sát công tác quy hoạch xây dựng.
  2.Thẩm tra, giám sát công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cong trình

  Số trang: 0