Tìm kiếm nâng cao

 • Tổng quan tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực cấp nước tại Việt Nam

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tổng quan tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực cấp nước tại Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài viết đã đưa ra đề xuất về 1 mô hình ứng dụng CNTT tổng thể cho các doanh nghiệp cấp nước đô thị dựa trên kinh nghiệm quốc tế và trong nước và để hiện thực hóa đề xuất này góp phần nâng cap hiệu quả quản lý ngành nước, chuyên gia có 1 số khuyến nghị cụ thể: 
  - Nỗ lực hoàn thiện bộ chỉ số cấp nước đô thị trong khuôn khổ dự án :"phát triển cấp nước đô thị Việt Nam" và thu thập dữ liệu cho năm 2014 để duy trì và nâng cấp CSDL lĩnh vực cấp nước đô thị cho công tác quản lý ngành làm cơ sở cho những điều chỉnh  và bổ sung chỉ tiêu cho "Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050" cho phù hợp với tình hình mới;
  - Tiếp tục hoàn thiện CSDL cấp nước an toàn đô thị với swjliene kết với CSDL cấp nước đô thị và các Bộ ngành liên quan nhằm gisp cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cấp nước an toàn; kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp góp phần thực hiện bền vững cấp nước an toàn cũng như cung cấp thông tin cần thiết nhằm huy động các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước cho cấp nước an toàn...

  Số trang: 14

 • Chống thất thoát nước sạch góp phần tiết kiệm trong đầu tư và bảo vệ tài nguyên nước

  Tác giả: Nguyễn Hồng Tiến
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chống thất thoát nước sạch góp phần tiết kiệm trong đầu tư và bảo vệ tài nguyên nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hồng Tiến

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 3

 • Bài tham luận công ty tư nhân tham gia vào các dự án giảm thất thoát nước sạch

  Tác giả: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Bài tham luận công ty tư nhân tham gia vào các dự án giảm thất thoát nước sạch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 3

 • Kinh nghiệm quản lý hệ thống cấp nước trong công tác giảm thất thoát thất thu tại Phần Lan

  Tác giả: TAPIO TOLVANEN
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 201
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Kinh nghiệm quản lý hệ thống cấp nước trong công tác giảm thất thoát thất thu tại Phần Lan

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TAPIO TOLVANEN

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 7

 • Một số kinh nghiệm chống thất thoát từ góc nhìn công tác tư vấn thiết kế

  Tác giả: Công ty cổ phần nước và môi trường VN
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Một số kinh nghiệm chống thất thoát từ góc nhìn công tác tư vấn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Công ty cổ phần nước và môi trường VN

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Thất thoát, thất thu nước là vấn đề của mọi hệ thống cấp nước ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất và kinh doanh nước sạch của đơn vị cấp nước. Tỷ lệ thoát nước là chỉ số quan trọng để đánh giá chất lượng của hệ thống cấp nước, khả năng quản lý của công ty cấp nước. Trong khuôn khổ của Hội thảo "Nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm chống thất thoát, thất thu nước sạch" do Cục Hạ tầng - Bộ Xây dựng tổ chức, Công ty chia sẻ một số vấn đề  thực tiễn chống thất thoát, thất thu nước sạch nhìn từ góc độ tư vấn, thiết kế, kết hợp với việc thực hiện dự án "chống thất thoát, thất thu nước sạch tại các đô thị nhỏ ở Việt Nam" do chính phủ Đan Mạch tài trợ đề xuất khả năng về sự hợp tác với Đan Mạch trong lĩnh vực thất thoát, thất thu nước sạch...

  Số trang: 4

 • Giải pháp giảm nước thất thoát, thất thu trong quản lý hệ thống cấp nước

  Tác giả: Cty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Giải pháp giảm nước thất thoát, thất thu trong quản lý hệ thống cấp nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 4

 • Tham luận Hội thảo giảm nước thất thoát, thất thu

  Tác giả: Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tham luận Hội thảo giảm nước thất thoát, thất thu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 4

 • Tham luận công một số giải pháp thực tiễn về kiểm soát thất thoát tại Đà Lạt

  Tác giả: UBND tỉnh Lâm Đồng, Công ty thoát nước
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tham luận công một số giải pháp thực tiễn về kiểm soát thất thoát tại Đà Lạt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: UBND tỉnh Lâm Đồng, Công ty thoát nước

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Từ những năm đầu của thập niên 90 (cuối thế kỉ XX), chương trình kiểm soát tỉ lệ thất thoát nước tại Đà Lạt đã bắt đầu được thực thi, cho đến nay đã đạt dược một số kết quả đáng ghi nhận. Tỉ lệ thất thoát xấp xỉ 40% vào những năm đầu thực hiện chương trình đã từng bước được giảm xuống, kể từ năm 1996 cho đến nay luôn duy trì ở mức 20%. Đây là kết quả của một quá trình lâu dài và hàng loạt các giải pháp đa dạng được tiến hành một cách kiên trì và đồng bộ trong nhiều năm trong điều kiện nguồn vốn đầu tư luôn bị hạn chế...

  Số trang: 2

 • Giới thiệu công tác chống thất thu thất thoát nước sạch

  Tác giả: Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Giới thiệu công tác chống thất thu thất thoát nước sạch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bài viết có 4 phần: 
  - Phần 1: Giới thiệu về công ty.
  - Phần 2: Tổng quan về hệ thống cấp nước Nghệ An.
  - Phần 3: Những nội dung công việc chống thất thu thất thoát trong thời gian qua.
  - Phần 4: Những kiến nghị đề xuất và giải pháp sắp tới.

  Số trang: 3

 • Chống thất thoát, thất thu nước sạch cơ hội và thách thức

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chống thất thoát, thất thu nước sạch cơ hội và thách thức

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bài viết trình bày thực trạng chung, cơ hội và thách thức của Chống thất thoát, thất thu nước sạch. 

  Số trang: 2

 • Đánh giá tình hình thực hiện năm 2012 và kế hoạch triển khai năm 2013 chương trình quốc gia chống thất thu nước sạch đến năm 2025

  Tác giả: Cục Hạ tầng Kỹ thuật
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đánh giá tình hình thực hiện năm 2012 và kế hoạch triển khai năm 2013 chương trình quốc gia chống thất thu nước sạch đến năm 2025

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cục Hạ tầng Kỹ thuật

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bài viết đánh giá tình hình triển khai chương trình năm 2012, phổ biến nội dung chương trình chống thất thoát nước, thất thu nước sạch đó được Thủ tướng phê duyệt đến các địa phương bao goofnm UBND cấp tỉnh, Sở Xây dựng và các đơn vị cấp nước trên toàn quốc... Bài viết còn trình bày những hạn chế, khó khăn vướng mắc và kế hoạch triển khai năm 2013 đến năm 2025 về chống thất thoát, thất thu nước.

  Số trang: 10

 • Dự án tăng cường năng lực trong Dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Dự án tăng cường năng lực trong Dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Dự thảo Dự án tăng cường năng lực trong Dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng gồm 4 chương:
  Chương 1: Sơ lược về dự án.
  Chương 2: Biện pháp triển khai dự án.
  hương 3: Cơ cấu Đoàn dự án.
  Chương 4: Các nguồn lực đầu vào từ phía cơ quan thực hiện.

  Số trang: 48

 • Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thực hiện Quyết định số 98/QĐ-BCĐTKLPCTN ngày 13/8/2015 của Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Công văn số 2344/TTCP-C.IV ngày 14/8/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN, Bộ Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chống tham nhũng...

  Số trang: 36

 • Quy hoạch hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực khảo sát, đo đạc xây dựng đến năm 2030

  Tác giả: Phạm Quyết Thắng, Nguyễn Giang Nam, Đoàn Thế Tường...
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực khảo sát, đo đạc xây dựng đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Quyết Thắng, Nguyễn Giang Nam, Đoàn Thế Tường...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bài viết trình abfy hiện trạng về hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn khảo sát, đo đạc ngành xây dựng ở Việt Nam; Cơ sở lí luận, nguyên tắc thiết lập hệ thống và danh mục các tiêu chuẩn khảo sát, đo đạc ngành xây dựng; Đề xuất kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn khảo sát và đo đạc ngành xây dựng đến năm 2030

  Số trang: 15

 • Quy hoạch hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực công nghệ xây dựng đến năm 2030

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực công nghệ xây dựng đến năm 2030

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bài viết gồm:
  - Hiện trạng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực công nghệ xây dựng.
  - Cơ sở lí luận, nguyên tắc lập quy hoạch hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực công nghệ xây dựng đến năm 2030.
  - Kế hoạch xây dựng hệ thống tiêu chuẩn lĩnh vực công nghệ xây dựng đến năm 2030.

  Số trang: 16