Tìm kiếm nâng cao

 • Nhà ăn công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ăn công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ăn công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 34-69 và áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các nhà công cộng trong phạm vi cả nước

  Số trang: 0

 • Nhà và công trình công cộng. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà và công trình công cộng. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà và công trình công cộng. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 47-72 `Nhà và công trình công cộng. Điều kiện cơ sở để thiết kế`. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế các loại nhà và công trình công cộng bao gồm các công trình y tế, thể dục thể thao, văn hoá nghệ thuật, giáo dục, trụ sở cơ quan, phục vụ công cộng và giao thông liên lạc

  Số trang: 0

 • Công trình thể thao. Bể bơi. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công trình thể thao. Bể bơi. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công trình thể thao. Bể bơi. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 75-78, phần bể bơi và được áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các bể bơi trong phạm vi toàn quốc bao gồm: bể bơi thi đấu, bể nhảy cầu, bể dạy bơi, bể chữa bệnh, bể vẩy và bể hỗn hợp

  Số trang: 0

 • Công trình thể dục thể thao. Các sân thể thao.Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công trình thể dục thể thao. Các sân thể thao.Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công trình thể dục thể thao. Các sân thể thao.Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc thiết kế cải tạo và lập luận chứng kinh tế kỹ thuật các sân thể thao phẳng (loại không có mái che) trong phạm vi cả nước

  Số trang: 0

 • Trường đại học. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trường đại học. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trường đại học. Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các ngôi nhà và công trình trường đại học trong phạm vi toàn quốc. Đối với những trường hợp đặc biệt được các cơ quan có thẩm quyền cho phép thì được phép xây dựng theo luận chứng kinh tế kỹ thuật riêng

  Số trang: 0

 • Nhà trẻ. Trường mẫu giáo . Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà trẻ. Trường mẫu giáo . Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà trẻ. Trường mẫu giáo . Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế nhà trẻ, trường mẫu giáo và nhà trẻ-mẫu giáo liên hợp (sau đây gọi chung là `công trình nuôi dạy trẻ` trong phạm vi cả nước

  Số trang: 0

 • Bản vẽ kỹ thuật. Bản vẽ kiến trúc

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bản vẽ kỹ thuật. Bản vẽ kiến trúc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bản vẽ kỹ thuật. Bản vẽ kiến trúc

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu các chỉ dẫn đối với việc chuẩn bị các kế hoạch cho công tác kiến trúc. Hai chương đầu được viết với phần 101 của AS 1100, giới thiệu phương pháp chung thể hiện các ngôi nhà và chương 4 những quy định về cửa đi, cửa sổ và ácc đặc điểm khác. Chương 5 hướng dẫn đối với việc thể hiện vật liệu bằng mầu sắc và gạch bóng. Các phụ lục quy định về tiết diện, kích thước, toạ độ và sử dụng đường kẻ ô

  Số trang: 0

 • Ký hiệu đồ thị dùng cho kỹ thuật chung.Hàn và việc kiểm tra không phá hoại

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1982
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ký hiệu đồ thị dùng cho kỹ thuật chung.Hàn và việc kiểm tra không phá hoại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ký hiệu đồ thị dùng cho kỹ thuật chung.Hàn và việc kiểm tra không phá hoại

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Quy định các kỹ hiệu về hàn trên các bản vẽ. Mô tả việc ứng dụng các ký hiệu này và các thí dụ minh hoạ việc ứng dụng các ký hiệu này trong các quá trình hàn khác nhau. các chương riêng rẽ gồm có ácc kỹ hiệu dùng trong bản vẽ quy định những yêu cầu đối với việc kiẻem tra không phá hoại

  Số trang: 0

 • Kỹ hiệu đô thị dùng cho kỹ thuật chung. Các hệ thuỷ lực và khí lực

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1982
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kỹ hiệu đô thị dùng cho kỹ thuật chung. Các hệ thuỷ lực và khí lực

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kỹ hiệu đô thị dùng cho kỹ thuật chung. Các hệ thuỷ lực và khí lực

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Quy định phạm vi các ký hiệu dùng trong các biểu đồ dùng cho mục đích thiết kế, phân tích chu trình và ứng dựng duy tu các hệ thống thuỷ lực và khí lực. Trong các chương gồm những phần chung (cơ bản và công năng), bảo quản năng lượng, ácc van kiểm tra, sự chuyển hoá năng lượng và các bộ điều hoà, các cơ cấu kiểm tra và thiết bị bổ sung phụ trợ, và gồm các thí dụ về các tập hợp và sự lắp ráp

  Số trang: 0

 • Quy trình vẽ biểu đồ kỹ thuật: Giới thiệu các biểu đồ công nghệ điện

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình vẽ biểu đồ kỹ thuật: Giới thiệu các biểu đồ công nghệ điện

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình vẽ biểu đồ kỹ thuật: Giới thiệu các biểu đồ công nghệ điện

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nêu những nguyên lý và giới thiệu các biểu đồ điện, điện tử và thông tin viễn thông và phần bổ sung. Sẽ sử dụng kết hợp với tiêu chuẩn BS 3939 và BS 5070:phần 1.

  Số trang: 0

 • Móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc được áp dụng cho các công trình thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và các ngành có liên quan khác. Những công trình có yêu cầu đặc biệt mà chưa đề cập đến trong tiêu chuẩn này sẽ được thiết kế theo tiêu chuẩn riêng hoặc do kỹ sư tư vấn đề nghị với sự chấp thuận của chủ công trình

  Số trang: 0

 • Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng - Bản thống kê cốt thép

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng - Bản thống kê cốt thép

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng - Bản thống kê cốt thép

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc lập bản vẽ thống kê các thanh cốt thép chịu lực cho bê tông. Để thiết lập một cách rõ ràng không gây nhầm lẫn hệ thống bản thống kê, cần chỉ rõ phương pháp ghi kích thước sử dụng và thứ tự ghi ở trên các bản thống kê cốt thép. Sử dụng dạng thường dùng sẽ có lợi cho việc đơn giản hoá thiết kế và chế tạo, cũng như việc sử dụng máy tính điện tử, nhất là khi lập danh mục các dạng thường dùng và hệ thống kích thước. Cách trình bày bản thống kê dựa trên cơ sở các dạng thường dùng

  Số trang: 0

 • Bản vẽ các kết cấu kim loại

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Bản vẽ các kết cấu kim loại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Bản vẽ các kết cấu kim loại

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Để cho thống nhất, tất cả các kích thước ở trong tiêu chuẩn này được tính bằng milimet. nên hiểu rằng nếu dùng các đơn vị khác thì cũng đạt hiệu quả tương đương và không ảnh hưởng gì đéen các nguyên tắc được thiết lập. Những hình vẽ được chọn chỉ để minh hoạ cho lời văn và có thể là hình vẽ không hoàn chỉnh

  Số trang: 0

 • Kho phân khoáng khô - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kho phân khoáng khô - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kho phân khoáng khô - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng để lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế mới, thiết kế cải tạo các loại kho trung chuyển, kho dự trữ phân khoáng khô trong phạm vi cả nước. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng để thiết kế kho đầu mối. Các tiêu chuẩn để thiết kế kho đầu mối không thấp hơn tiêu chuẩn được quy định trong bản tiêu chuẩn này

  Số trang: 0

 • Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu gỗ. Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu gỗ. Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu gỗ. Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2236-77 `Tài liệu thiết kế. Thiết lập bản vẽ kết cấu gỗ ` Tiêu chuẩn này áp dụng để thể hiện các bản vẽ kết cấu gỗ trong thiết kế mới và thiết kế cải tạo ỏ các giai đoạn thiết kế

  Số trang: 0