Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo Quản lý và Xây dựng hạ tầng đô thị xanh hướng tới phát triển bền vững (TTCD.1357)

  Tác giả: Bộ Xây dựng; Hợp tác Đức; GIZ
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hội thảo Quản lý và Xây dựng hạ tầng đô thị xanh hướng tới phát triển bền vững (TTCD.1357)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng; Hợp tác Đức; GIZ

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo trình bày:
  - Thực trạng và định hướng phát triển hạ tầng đô thị xanh tại Việt Nam
  - Chính sách hỗ trợ phát triển không gian xanh công cộng đô thị: Kinh  nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho các thành phố tại Việt Nam
  - Khuyến nghị chính sách quản lý phát triển cây xanh đô thị
  - Giải pháp thông minh trong quản lý, phát triển cấp nước Việt Nam
  - Quản lý cây xanh phù hợp với hạ tầng và kiến trúc đô thị
  - Kinh nghiệm của Nhật Bản trong phát triển thoát nước bền vững
  - Xu thế phát triển hạ tầng giao thông xanh, bền vững trên thế giới và các khuyến nghị cho các đô thị lớn ở Việt Nam
  - Xu hướng phát triển công nghệ chiếu sáng thông minh và tiết kiệm năng lượng hướng tới nền kinh tế xanh
  - Chia sẻ kinh nghiệm thực tế "Thúc đẩy đa dạng sinh thái đô thị dựa vào cộng đồng ở khu vực Bờ Vở sông Hồng, Hà Nội
  - Một số quan điểm về cơ sở hạ tầng xanh
  - Mô hình công nghệ tái chế chất thải rắn xây dựng và ứng dụng vật liệu tái chế trong thi công mặt đường thấm nước
  - Kinh nghiệm xây dựng quy định "Quản lý hoạt động thoát nước địa bàn tỉnh Kiên Giang"
  - Kinh nghiệm lập định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp tỉnh Cà Mau đến năm 2030
  - Thực trạng, giải pháp quản lý, sử dụng đất nghĩa trang trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  Số trang: 226

 • Kỷ yếu Hội thảo Vật liệu xanh với những thách thức mới (TTCD.1356)

  Tác giả: Công ty TNHH Cách âm, cách nhiệt Phương Nam; Bộ Xây dựng; Hội VLXD Việt Nam
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu Hội thảo Vật liệu xanh với những thách thức mới (TTCD.1356)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Công ty TNHH Cách âm, cách nhiệt Phương Nam; Bộ Xây dựng; Hội VLXD Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 64

 • Hội thảo Đánh giá các chuyên đề quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (TTCD.1355)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hội thảo Đánh giá các chuyên đề quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (TTCD.1355)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hội thảo trình bày các tham luận: 
  - Báo cáo tóm tắt thuyết minh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  - Báo cáo tóm tắt Đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  - Hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản làm xi măng trong giai đoạn 2010-2020
  - Các yếu tố tác động đến hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXD
  - Giải pháp quản lý hoạt động khoáng sản đảm bảo phát triển VLXD, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương
  - Định hướng bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch KS làm VLXD

  Số trang: 124

 • Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bê tông Việt Nam nhiệm kỳ VI (2022-2025) (TTCD.1354)

  Tác giả: Hội Bê tông Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bê tông Việt Nam nhiệm kỳ VI (2022-2025) (TTCD.1354)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hội Bê tông Việt Nam

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung văn kiện đại hội trình bày các nội dung:
  - Báo cáo tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ V và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI
  - Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ V
  - Báo cáo kiểm điểm của Ban kiểm tra nhiệm kỳ V
  - Báo cáo đề án nhân sự Hội nhiệm kỳ VI
  - Danh sách đề cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban thường vụ, Lãnh đọa Hội nhiệm kỳ VI

  Số trang: 128

 • Hội thảo Quản lý chất lượng và an toàn trong xây dựng (TTCD.1353)

  Tác giả: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng VN
  Nhà xuất bản: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hội thảo Quản lý chất lượng và an toàn trong xây dựng (TTCD.1353)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng VN

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo trình bày:
  Tổng quan về quản lý nha fnuowcs trong công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng
  - Giới thiệu về công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng
  - Quy trình hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng
  - Khảo sát phục vụ kiểm định kết cấu công trình bê tông cốt thép bị ăn mòn
  - Tổng quan về QCVN18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng

  Số trang: 60

 • Kỷ yếu Hội nghị khoa học Chiếu sáng toàn quốc năm 2022: Chiếu sáng vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường hướng tới phát thải ròng bằng 0 ở Việt Nam (TTCD.1352)

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng; Hội Chiếu sáng Việt Nam; ADB
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Kỷ yếu Hội nghị khoa học Chiếu sáng toàn quốc năm 2022: Chiếu sáng vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường hướng tới phát thải ròng bằng 0 ở Việt Nam (TTCD.1352)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng; Hội Chiếu sáng Việt Nam; ADB

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Cùng với tiến trình đô thị hóa, công tác phát triển đô thị được thúc đẩy nhanh hơn. Nhiều thành phố hiện đại hơn kéo theo các loại ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Vấn đề ô nhiễm ánh sáng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nước. Sử dụng ánh sáng trang trí quá mức, lạm dụng ánh sáng thiếu kiểm soát tại các tòa nhà cao tầng, các trung tâm thương mại dịch vụ, các tấm biển quảng cáo, tại các khu vực công cộng hoặc ngay trên đường phố...khiến cho bầu trời ban đêm quá sáng, mang lại cảm giác khó chịu và chói mắt, nhiễu loạn thị giác làm cho khả năng phân biệt các thông tin quan trọng bị giảm sút dẫn đến tai nạn, mất an ninh, an toàn, lãng phí điện năng, nguy cơ cháy  nổ...
  Thời gian qua, ADB phối hợp với Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện dự án "Chiếu sáng thông minh và hiệu quả (SELP) bước đầu kết quả của dự án đã được đánh giá cao tại Bộ Xây dựng và các địa phương tham gia dự án. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đang tiến hành rà soát các quy định pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động chiếu sáng trong thời gian tới. Hy vọng dự án thành công và những quy định quản lý được đổi mới sẽ thúc đẩy ngành Chiếu sáng Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
  Tài liệu kỷ yếu này trình bày các bài tham luận của đại diện từ Bộ Công nghiệp và thương mại Nhật Bản; ADB; Bộ Xây dựng; Các Hội nghề nghiệp cùng các nhà khoa học, tư vấn và các doanh nghiệp hội viên Hội Chiếu sáng Việt Nam, các doanh  nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường... Thông qua trao đổi thảo luận chia sẻ các bài học và kinh nghiệm giúp chúng ta hiểu rõ hơn thực trạng và đề xuất các giải pháp có tính khả thi liên quan đến chủ đề của Hội nghị mà phạm vi rộng lớn hơn đối với toàn ngành Chiếu sáng đô thị Việt Nam cùng nhau phấn đấu tốt hơn cam kết của của Thủ tướng Chính phủ. 

  Số trang: 211

 • Thực trạng và phương hướng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (TTCD.1351)

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thực trạng và phương hướng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (TTCD.1351)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo:
  - Khảo sát, điều tra, đánh giá tình hình hiện trạng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD
  - Dự báo, đánh giá các yếu tố tác động ảnh hưởng đến thăm dò, khai thác, chế biến avf sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD và những vấn đề đặt ra cần giải quyết
  - Định hướng thăm dòm, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
  - Định hướng và phân bổ không gian thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  - Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư
  - Các giải pháp, nguồn lực thực hiện

  Số trang: 41

 • Thực trạng và phương hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (TTCD.1350)

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thực trạng và phương hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (TTCD.1350)

  Tiêu đề phụ: Thuyết minh tóm tắt

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 30

 • Hội thảo tham vấn nâng cao quản lý và sử dụng hiệu quả năng lượng trong chiếu sáng đô thị Việt Nam (TTCD.1349)

  Tác giả: Bộ Xây dựng; ADB; EAKPE...
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hội thảo tham vấn nâng cao quản lý và sử dụng hiệu quả năng lượng trong chiếu sáng đô thị Việt Nam (TTCD.1349)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng; ADB; EAKPE...

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu Hội thảo: 
  Cho đến nay, Dự án chiếu sáng thông minh và hiệu quả (SELP) đã hoàn thành một cột mốc quan trọng trong việc lập các đề xuất dự án cho từng tỉnh/thành phố riêng lẻm trong đó bối cảnh chính sách cụ thể của thành phố, các công nghệ thông minh và hiệu quả năng lượng đã được xác định với sự tham vấn của nhiều cơ quan nhà nước. Công tác chuẩn bị đầu tư dự án và các tác động tiềm năng của dự án cũng đã được tính toán. Điều quan trọng là các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật phải phù hợp với mục tiêu của thành phố / tỉnh và các mục tiêu của chính phủ Việt Nam. Vì vậy, mục tiêu của hội thảo nafyy là trình bày:
  - Kết quả kiểm toán năng lượng được thực hiện tại 6 tỉnh/thành với hệ thống chiếu sáng đường phố và các tòa nhà công cộng bao gồm cả phương pháp kiểm toán được áp dụng cho nghiên cứu;
  - Các công nghệ tiết kiệm năng lượng và thông minh tiên tiến, chi phí tương ứng của chúng cũng như tiềm năng tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải liên quan đến các hợp phần chiếu sáng đường phố và tòa nhà công cộng trong khuôn khổ dự án SELP;
  - Các khung pháp lý được nghiên cứu phù hợp với từng tỉnh/thành để đưa ra quyết định với đầy đủ thông tin liên quan đến việc thực hiện dự án;
  - Các phương thức đầu tư cho nâng cao tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng công cộng và tòa nhà công cộng;
  - Phân tích đầu tư sơ bộ và tài chính dự án cho từng địa phương trong 6 tỉnh/thành. 
   

  Số trang: 52

 • Hướng dẫn thiết kế hạ tầng dành cho xe đạp trong đô thị - Báo cáo kỹ thuật thuộc DA xây dựng hướng dẫn thiết kế hạ tầng dành cho xe đạp trong đô thị (TTCD.1348)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn thiết kế hạ tầng dành cho xe đạp trong đô thị - Báo cáo kỹ thuật thuộc DA xây dựng hướng dẫn thiết kế hạ tầng dành cho xe đạp trong đô thị (TTCD.1348)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Tài liệu cung cấp những kiến thức nền tảng kỹ thuật cơ bản và nâng cao nhằm tạo ra, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông cho xe đạp trong các điều kiện đường phố, giao thông và điều khiển khác nhau. Phạm vi của tài liệu hướng dẫn này đề cập tới nhiều khía cạnh, từ những nguyên tắc cơ bản của quy hoạch mạng lưới đường xe đạp, kỹ thuật thiết kế và tổ chức giao thông an toàn cho xe đạp nói riêng và cho mọi thành phần tham gia giao thông khác nói chung. Những nguyên tắc kỹ thuật và những vsi dụ minh họa được chắt lọc, tổng hợp từ nhiều nghiên cứu có giá trị, những thông lệ, thực hành thành công trong nước và ngoài nước và được áp dụng vào điều kiện Việt Nam.

  Số trang: 103

 • Hội nghị thường niên báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 (TTCD.1347)

  Tác giả: Ban Kỹ thật vật liệu và cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: Vĩnh Phúc
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hội nghị thường niên báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 (TTCD.1347)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ban Kỹ thật vật liệu và cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 82

 • Hội thảo phát triển hạ tầng đô thị xanh, an toàn và bền vững ở Việt Nam (TTCD.1346)

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng; Tổ chức Healthbridge Canada
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hội thảo phát triển hạ tầng đô thị xanh, an toàn và bền vững ở Việt Nam (TTCD.1346)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng; Tổ chức Healthbridge Canada

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung Hội thảo phát triển hạ tầng đô thị xanh, an toàn và bền vững ở Việt Nam  gồm:
  - Thực trạng phát triển hạ tầng đô thị xanh, an toàn và bền vững ở Việt Nam
  - Tổng quan về các quy định quản lý liên quan đến phát triển công viên, cây xanh và giao thông đô thị
  - Định hướng quản lý phát triển hạ tầng đô thị xanh, an toàn và bền vững ở Việt Nam
  - Kết luận

  Số trang: 46

 • Điều tra, khảo sát nhu cầu nguồn lao động ngành xây dựng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư thực hành ngành xây dựng 3+2 (Mô hình Kosen, Nhật) áp dụng các trường trực thuộc Bộ Xây dựng (TTCD.1345)

  Tác giả: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: Phú Yên
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát nhu cầu nguồn lao động ngành xây dựng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư thực hành ngành xây dựng 3+2 (Mô hình Kosen, Nhật) áp dụng các trường trực thuộc Bộ Xây dựng (TTCD.1345)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hiện nay, chương trình đào tạo ĐH ngành kỹ thuật các trường ĐH thuộc Bộ Xây dựng nói riêng và cả nước nói chung vẫn còn nặng về lý thuyết, chưa gắn kết được lý thuyết học và cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo. Nên mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xây dựng một chương trình mới mang tính hội nhập cao, đáp ứng được nhu cầu xã hội.
  Mục tiêu chung: Mục tiêu của dự án này nhằm xây dựng một chương trình đào tạo kỹ thuật mới mang tính hội nhập quốc tế cao, đáp ứng được nhu cầu xã hội hiện nay.
  Mục tiêu cụ thể: Xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư dự bị (3+2), kỹ sư thực hành (3+2+1) ngành kỹ thuật xây dựng theo kiểu mô hình KOSEN, Nhật Bản; Xây dựng lộ trình thực hiện và áp dụng thực tế tại các trường ĐH, Cao đẳng trực thuộc Bộ Xây dựng.
   

  Số trang: 142

 • Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản về tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo (TTCD.1344)

  Tác giả: Xây dựng; Tiết kiệm năng lượng; Năng lượng tái tạo; Năng lượng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản về tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo (TTCD.1344)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Xây dựng; Tiết kiệm năng lượng; Năng lượng tái tạo; Năng lượng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 134

 • Công trình hiệu quả năng lượng – Tài liệu đào tạo nâng cao năng lực thiết kế, thi công, nghiệm thu và quản lý năng lượng (TTCD.1343)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Công trình hiệu quả năng lượng – Tài liệu đào tạo nâng cao năng lực thiết kế, thi công, nghiệm thu và quản lý năng lượng (TTCD.1343)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Công trình hiệu quả năng lượng – Tài liệu đào tạo nâng cao năng lực thiết kế, thi công, nghiệm thu và quản lý năng lượng  không chỉ đưa ra những hướng dẫn về việc áp dụng QCVN 09:2017/BXD, các giải pháp thiết kế đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn mà còn giới thiệu các giải pháp vượt yêu cầu của quy chuẩn, các phương pháp phân tích tài chính để lựa chọn phương án thiết kế, công tác thi công, nghiệm thu và quản lý năng lượng, các ví dụ thực tế. 
  Nội dung tài liệu gồm 4 chương:
  - Chương 1: Thiết kế tích hợp
  - Chương 2: Công trình hiệu quả năng lượng
  - Chương 3: Phân tích tài chính các phương án thiết kế
  - Chương 4: Quản lý năng lượng

  Số trang: 120