Tìm kiếm nâng cao

 • Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế, biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt lở

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1987
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế, biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt lở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế, biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt lở

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn quy định những điều khoản về khảo sát địa chất công trình trong vùng có hoạt động trượt, sụt lở và về thiết kế những biện pháp ổn định có thể vận dụng được để làm cơ sở tiếp tục thiết kế và thi công các công trình cụ thể để ổn định nền đường sau này.

  Số trang: 0

 • Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1979
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bản quy trình kỹ thuật này được ban hành để thiết kế cầu làm mới vĩnh cửu (trong đó có cầu cạn, cầu vượt, cầu dẫn...) và cống dưới nền đường trên các tuyến đường sắt khổ 1000mm, 1435mm và tuyến đường ô tô, các đường phố và đường qua thành phố.

  Số trang: 0

 • Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường, quảng trường đô thị

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1983
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường, quảng trường đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường, quảng trường đô thị

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường, quảng trường đô thị để thiết kế mới và thiết kế cải tạo đường phố, đường quảng trường các đô thị. Quy phạm này xác định các yêu cầu và chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể để thiết kế chi tiết các tuyến đươngf phố, đường và quảng trường trong đề án quy hoạch đô thị.

  Số trang: 0

 • Quy trình khảo sát, thiết kế, sửa chữa, cải thiện, nâng cấp đường ô tô

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1984
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình khảo sát, thiết kế, sửa chữa, cải thiện, nâng cấp đường ô tô

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình khảo sát, thiết kế, sửa chữa, cải thiện, nâng cấp đường ô tô

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Đường ô tô cao tốc - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đường ô tô cao tốc - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đường ô tô cao tốc - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu thiết kế cho đường ô tô cao tốc ngoài đô thị và các công trình phụ phục vụ cho việc sử dụng và an toàn giao thông trên đường cao tốc.

  Số trang: 0

 • Đường giao thông nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đường giao thông nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đường giao thông nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Ao đường cứng đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ao đường cứng đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ao đường cứng đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế áo đường cứng đường ô tô trong các trường hợp sau:
  - Mặt đường bê tông xi măng đổ tại chỗ đặt trên lớp mỏng bằng các loại vật liệu khác nhau
  - Móng bê tông xi măng dưới lớp mặt bê tông nhựa
  - Mặt đường bê tông xi măng lắp ghép.

  Số trang: 0

 • Quy trình khảo sát đường ô tô

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình khảo sát đường ô tô

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình khảo sát đường ô tô

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Ban hành theo Quyết định số 1398/QĐ-BGTVT ngày 01/6/2000 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Quy trình này quy định các nội dung và yêu cầu cần phải đạt được khi tiến hành khảo sát phục vụ cho việc chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án xây dựng đường mới, nâng cấp và cải tạo đường hiện hữu thuộc mạng đường ô tô công cộng của nước CHXHCN Việt nam.

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 7

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 7

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 7

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 6

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 6

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 6

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Cầu đường, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuật cho việc chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa theo phương pháp rải nóng. Quy trình này áp dụng cho việc làm mới và sửa chữa, nâng cấp mặt đường ôtô, đường phố, quảng trường và thay thế tiêu chuẩn 22TCN 22-84

  Số trang: 0

 • Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu và công nghệ chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa, công gnhệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp mặt đường bê tông nhựa theo phương pháp rải nóng. Quy trình này áp dụng cho việc làm mới, sửa chữa, nâng cấp mặt đường ôtô, đường phố, bến bãi, quảng trường và thay thế tiêu chuẩn ngành 22TCN-22-90. Hỗn hợp bê tông nhựa được chế tạo bằng các vật liệu đá, cát, bột khoáng (có hoặc không) và nhựa bitụm ở trạng thái nóng trong bộ thiết bị của trạm bê tông trộn nhựa có thể được khống chế chặt chẽ theo quy định các tỷ lệ của các thành phần hỗn hợp bê tông nhựa

  Số trang: 0

 • Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - Yêu cầu kỹ thuật

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - Yêu cầu kỹ thuật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô - Yêu cầu kỹ thuật

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Quy trình này bao gồm các quy định về kiểm tra hiện trạng và xác định năng lực chịu tải của cầu trên đường ô tô (kết cấu nhịp thép, kết cấu nhịp bê tông cốt thép thường, kết cấu nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực và mố trụ), đồng thời đánh giá được mức độ có thể khai thác đối với các bộ phận kết cấu đã kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn cho xe cộ và người qua cầu.

  Số trang: 0

 • Yêu cầu kỹ thuật đường cứu nạn ô tô

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Yêu cầu kỹ thuật đường cứu nạn ô tô

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Yêu cầu kỹ thuật đường cứu nạn ô tô

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Đường cứu nạn được thiết kế và thi công ở những đoạn đèo cao, dốc lớn cua ngoặt. Đường cứu nạn được nghiên cứu áp dụng cả trên đường cũ cải tạo nâng cấp cũng như trên đường mới xây dựng.

  Số trang: 0

 • Công trình bến cảng biển - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công trình bến cảng biển - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công trình bến cảng biển - Tiêu chuẩn thiết kế

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế các công trình bến của cảng biển và của nhà máy sửa chữa tàu biển. Tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu chung về thiết kế các công trình bến cố định và các yêu cầu riêng về thiết kế các kiểu bến tường góc, khối xếp, tường cừ một tầng neo và bệ cọc cao.

  Số trang: 0